آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
8249.84
بیشترین مقدار روز
8280.96
مقدار و درصد تغییر
252.69 3.06
کمترین مقدار روز
8226.26
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 57-بانکها

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/07/29 8,004.66 8,003.37 8,231.45
1399/07/28 8,377.47 8,376.2 8,449.42
1399/07/27 8,736.79 8,738.57 8,850.05
1399/07/23 9,099.53 8,989.3 9,101.34
1399/07/22 9,303.73 9,262.99 9,443.24
1399/07/21 9,450.56 9,450.25 9,603.61
1399/07/20 9,676.75 9,327.37 9,776.64
1399/07/19 9,242.19 9,174.32 9,242.27
1399/07/16 9,035.54 8,908.38 9,037.14
1399/07/15 8,719.93 8,672.53 8,718.88
1399/07/14 8,364.7 8,271.66 8,369.26
1399/07/13 8,390.55 8,390.07 8,487.49
1399/07/12 8,309.78 8,203.99 8,310.62
1399/07/9 7,964.44 7,887.16 7,989.43
1399/07/8 7,938.02 7,899.18 8,049.07
1399/07/7 8,157.44 8,158.84 8,282.1
1399/07/6 8,436.17 8,451.11 8,539.8
1399/07/5 8,735.45 8,734.14 8,895.58
1399/07/2 8,762.17 8,759.42 8,856.45
1399/07/1 8,638.97 8,547 8,640.12
1399/06/31 8,809.6 8,809.01 8,920.94
1399/06/30 9,111.85 9,113.62 9,282.47
1399/06/29 9,497.34 9,446.83 9,508.74
1399/06/26 9,670.71 9,667.81 9,810.63
1399/06/25 9,517.79 9,370.43 9,515.42
1399/06/24 9,122.34 9,090.28 9,240.08
1399/06/23 9,022.97 9,019.2 9,104.9
1399/06/22 8,946.4 8,945.08 9,291.56
1399/06/19 9,090.09 8,993.88 9,092.07
1399/06/18 9,177.49 9,177.7 9,243.7

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 286,262.08 5,342.51 1.87
مواد دارویی 113,068.72 1,176.14 1.04
انبوه سازی 15,313.06 88.23 0.58
وزنی - ارزشی 369,380.42 2,153.49 0.58
قیمت (هم وزن) 258,026.26 707.51 0.27
رایانه 55,008.38 1,313.44 2.39
شاخص 30 شرکت بزرگ 70,521.13 228.70 0.32
ماشین آلات 285,531.59 2,657.73 0.93
فراورده نفتی 5.159 میلیون 124,645.36 2.42
کانه فلزی 324,503 266.74 0.08
کانی غیرفلزی 52,000.62 129.74 0.25
غذایی بجز قند 54,695.91 783.63 1.43
ذغال سنگ 29,849.31 1,247.61 4.18
خودرو 301,216.37 181.63 0.06
قند و شکر 168,662.18 2,338.00 1.39
حمل و نقل 45,794.01 2,076.07 4.53
وسایل ارتباطی 190,869.92 1,062.57 0.56
سایرمالی 14,002.98 138.42 0.99
انتشار و چاپ 2.356 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 129,627.59 2,572.98 1.98
شاخص بازده نقدی قیمت 5.759 میلیون 224.60 0.00
شاخص کل 1.412 میلیون 6,916.30 0.49
فلزات اساسی 933,639.87 4,621.52 0.50
شیمیایی 89,336.58 293.02 0.33
دستگاههای برقی 5.225 میلیون 46,345.78 0.89
سرمایه گذاریها 31,657.84 208.25 0.66
زراعت 159,736.82 3,203.52 2.01
لاستیک 296,887.43 4,315.85 1.45
چند رشته ای ص 193,998.17 2,143.29 1.10
رادیویی 8,584.62 187.43 2.18
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.243 میلیون 10,266.71 0.83
شاخص50شرکت فعالتر 55,176.3 378.12 0.69
فنی مهندسی 7,388.82 170.42 2.31
شاخص آزاد شناور 1.91 میلیون 3,256.39 0.17
تامین آب، برق، گاز 1,962.53 37.38 1.90
کاشی و سرامیک 53,038.44 957.87 1.81
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.335 میلیون 0.00 0.00
بیمه و بازنشسته66 62,042.31 714.17 1.15
منسوجات 8,412.32 53.63 0.64
مالی 1.947 میلیون 31,305.74 1.61
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 267,032.89 2,658.85 1.00
شاخص بازار اول 993,130.07 5,405.61 0.54
استخراجنفتجزکشف11 3,591.4 126.92 3.53
کل (هم وزن) 393,880.75 1,064.27 0.27
محصولات چرمی 58,902.32 271.89 0.46
شاخص قیمت 50 شرکت 2.776 میلیون 18,827.95 0.68
سیمان 9,251.95 52.32 0.57
شاخص بازار دوم 3.012 میلیون 12,628.27 0.42
بانکها 8,249.84 252.69 3.06
بازار دوم فرابورس 7,235.18 16.39 0.23
شاخص کل فرابورس 16,970.07 37.93 0.22
بازار اول فرابورس 4,689.97 58.01 1.24
اداره بازارهای مالی 1,969.53 15.89 0.81
اطلاعات و ارتباطات 1,074.78 23.12 2.15
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,401.17 63.01 4.50
شاخص ارکان و نهادهای مالی 1,069.46 34.67 3.24
شاخص فنی مهندسی 398.18 12.31 3.09
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 258.56 1.14 0.44
65