آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
3293402.40
بیشترین مقدار روز
3310252.32
مقدار و درصد تغییر
11,968.22 0.36
کمترین مقدار روز
3290426.75
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص بازار دوم

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/04/17 3.281 میلیون 3.251 میلیون 3.286 میلیون
1399/04/16 3.252 میلیون 3.148 میلیون 3.365 میلیون
1399/04/15 3.143 میلیون 3.098 میلیون 3.143 میلیون
1399/04/14 3.102 میلیون 3.102 میلیون 3.142 میلیون
1399/04/11 3.1 میلیون 3.04 میلیون 3.1 میلیون
1399/04/10 2.992 میلیون 2.886 میلیون 2.992 میلیون
1399/04/9 2.864 میلیون 2.81 میلیون 2.864 میلیون
1399/04/8 2.875 میلیون 2.867 میلیون 2.896 میلیون
1399/04/7 2.836 میلیون 2.751 میلیون 2.836 میلیون
1399/04/4 2.751 میلیون 2.687 میلیون 2.751 میلیون
1399/04/3 2.694 میلیون 2.632 میلیون 2.697 میلیون
1399/04/2 2.6 میلیون 2.537 میلیون 2.6 میلیون
1399/04/1 2.52 میلیون 2.492 میلیون 2.52 میلیون
1399/03/31 2.455 میلیون 2.398 میلیون 2.455 میلیون
1399/03/27 2.378 میلیون 2.339 میلیون 2.378 میلیون
1399/03/26 2.33 میلیون 2.306 میلیون 2.34 میلیون
1399/03/25 2.298 میلیون 2.284 میلیون 2.326 میلیون
1399/03/24 2.313 میلیون 2.269 میلیون 2.313 میلیون
1399/03/21 2.248 میلیون 2.206 میلیون 2.248 میلیون
1399/03/20 2.201 میلیون 2.201 میلیون 2.222 میلیون
1399/03/19 2.214 میلیون 2.197 میلیون 2.227 میلیون
1399/03/18 2.217 میلیون 2.169 میلیون 2.218 میلیون
1399/03/17 2.13 میلیون 2.081 میلیون 2.13 میلیون
1399/03/13 2.051 میلیون 1.993 میلیون 2.051 میلیون
1399/03/12 1.976 میلیون 1.945 میلیون 1.976 میلیون
1399/03/11 1.945 میلیون 1.939 میلیون 1.97 میلیون
1399/03/10 1.953 میلیون 1.891 میلیون 1.953 میلیون
1399/03/7 1.89 میلیون 1.846 میلیون 1.89 میلیون
1399/03/6 1.867 میلیون 1.867 میلیون 1.907 میلیون
1399/03/3 1.928 میلیون 1.928 میلیون 1.972 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 409,173.8 11,226.91 2.74
مواد دارویی 163,522.44 4,283.31 2.62
انبوه سازی 14,080.03 155.05 1.10
وزنی - ارزشی 463,347.13 1,750.53 0.38
قیمت (هم وزن) 315,164.97 2,815.37 0.89
رایانه 94,622.17 2,857.68 3.02
شاخص 30 شرکت بزرگ 86,988.8 336.21 0.39
ماشین آلات 352,103.93 1,115.47 0.32
فراورده نفتی 6.978 میلیون 269,782.23 3.87
کانه فلزی 431,292.52 5,683.14 1.32
کانی غیرفلزی 70,397.28 1,918.68 2.73
غذایی بجز قند 79,849.28 1,607.61 2.01
ذغال سنگ 33,892.31 1,348.00 3.98
خودرو 465,665.46 9,700.74 2.08
قند و شکر 193,393.26 1,190.53 0.62
حمل و نقل 63,686.05 1,506.75 2.37
وسایل ارتباطی 134,904.59 0.00 0.00
سایرمالی 26,016.95 239.04 0.92
انتشار و چاپ 3.602 میلیون 173,886.80 4.83
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 258,755.15 9,871.25 3.81
شاخص بازده نقدی قیمت 7.123 میلیون 7.12 0.00
شاخص کل 1.754 میلیون 6,625.40 0.38
فلزات اساسی 1.215 میلیون 6,984.89 0.57
شیمیایی 95,457.73 457.34 0.48
دستگاههای برقی 9.063 میلیون 171,706.30 1.89
سرمایه گذاریها 40,476.66 474.71 1.17
زراعت 293,054.47 10,818.40 3.69
لاستیک 395,691.6 16,236.81 4.10
چند رشته ای ص 206,669.06 1,740.57 0.84
رادیویی 10,834.56 98.58 0.91
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.553 میلیون 9,599.65 0.62
شاخص50شرکت فعالتر 70,053.63 584.39 0.83
فنی مهندسی 14,040.39 260.60 1.86
شاخص آزاد شناور 2.297 میلیون 2,634.12 0.11
تامین آب، برق، گاز 2,590.64 76.54 2.95
کاشی و سرامیک 47,516.97 1,638.39 3.45
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.81 میلیون 5,168.52 0.29
بیمه و بازنشسته66 81,436.05 2,368.65 2.91
منسوجات 9,051.08 313.85 3.47
مالی 2.324 میلیون 30,733.34 1.32
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 688,411.46 6,034.61 0.88
شاخص بازار اول 1.344 میلیون 5,194.74 0.39
استخراجنفتجزکشف11 6,186.97 246.52 3.98
کل (هم وزن) 478,686.44 4,276.11 0.89
محصولات چرمی 63,297.77 3,095.39 4.89
شاخص قیمت 50 شرکت 3.58 میلیون 32,285.61 0.90
سیمان 12,500.19 255.79 2.05
شاخص بازار دوم 3.293 میلیون 11,968.22 0.36
بانکها 9,436.19 136.50 1.45
بازار دوم فرابورس 8,500.79 64.82 0.76
شاخص کل فرابورس 18,157.6 93.28 0.51
بازار اول فرابورس 3,816.54 14.70 0.39
اداره بازارهای مالی 2,258.51 19.30 0.85
اطلاعات و ارتباطات 1,039.95 46.20 4.44
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,395.65 69.62 4.99
شاخص ارکان و نهادهای مالی 1,150.58 0.00 0.00
شاخص فنی مهندسی 772.46 12.90 1.67
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 122.6 1.42 1.16
65