آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
2515328.41
بیشترین مقدار روز
2587350.75
مقدار و درصد تغییر
77,250.77 3.07
کمترین مقدار روز
2515427.95
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص بازار دوم

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/10/24 2.595 میلیون 2.595 میلیون 2.632 میلیون
1399/10/23 2.645 میلیون 2.645 میلیون 2.704 میلیون
1399/10/22 2.709 میلیون 2.703 میلیون 2.714 میلیون
1399/10/21 2.698 میلیون 2.688 میلیون 2.707 میلیون
1399/10/20 2.671 میلیون 2.671 میلیون 2.701 میلیون
1399/10/17 2.708 میلیون 2.706 میلیون 2.759 میلیون
1399/10/16 2.767 میلیون 2.767 میلیون 2.798 میلیون
1399/10/15 2.799 میلیون 2.779 میلیون 2.8 میلیون
1399/10/14 2.769 میلیون 2.754 میلیون 2.778 میلیون
1399/10/13 2.767 میلیون 2.767 میلیون 2.834 میلیون
1399/10/10 2.844 میلیون 2.844 میلیون 2.87 میلیون
1399/10/9 2.872 میلیون 2.872 میلیون 2.924 میلیون
1399/10/8 2.917 میلیون 2.887 میلیون 2.92 میلیون
1399/10/7 2.878 میلیون 2.862 میلیون 2.882 میلیون
1399/10/6 2.873 میلیون 2.873 میلیون 2.906 میلیون
1399/10/3 2.906 میلیون 2.906 میلیون 2.92 میلیون
1399/10/2 2.902 میلیون 2.897 میلیون 2.906 میلیون
1399/10/1 2.901 میلیون 2.887 میلیون 2.913 میلیون
1399/09/30 2.905 میلیون 2.905 میلیون 2.927 میلیون
1399/09/29 2.906 میلیون 2.855 میلیون 2.906 میلیون
1399/09/26 2.838 میلیون 2.82 میلیون 2.846 میلیون
1399/09/25 2.874 میلیون 2.874 میلیون 2.941 میلیون
1399/09/24 2.975 میلیون 2.975 میلیون 3.036 میلیون
1399/09/23 3.031 میلیون 3.011 میلیون 3.032 میلیون
1399/09/22 3.041 میلیون 3.03 میلیون 3.053 میلیون
1399/09/19 3.01 میلیون 3.003 میلیون 3.015 میلیون
1399/09/18 3.002 میلیون 2.997 میلیون 3.043 میلیون
1399/09/17 3.048 میلیون 3.048 میلیون 3.087 میلیون
1399/09/16 3.075 میلیون 3.04 میلیون 3.082 میلیون
1399/09/15 3.014 میلیون 2.966 میلیون 3.014 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 291,227.72 8,371.34 2.87
مواد دارویی 114,145.89 2,837.90 2.49
انبوه سازی 12,559.64 245.21 1.95
وزنی - ارزشی 310,081.12 10,875.79 3.51
قیمت (هم وزن) 290,846.37 6,607.16 2.27
رایانه 64,083.83 1,020.60 1.59
شاخص 30 شرکت بزرگ 55,433.25 2,414.40 4.36
ماشین آلات 335,267.27 8,477.90 2.53
فراورده نفتی 3.174 میلیون 149,676.33 4.72
کانه فلزی 309,356.54 12,708.06 4.11
کانی غیرفلزی 66,931.83 2,041.89 3.05
غذایی بجز قند 60,571.71 1,502.12 2.48
ذغال سنگ 42,565.07 1,511.91 3.55
خودرو 252,088.97 7,518.05 2.98
قند و شکر 169,055.64 3,857.17 2.28
حمل و نقل 30,041.31 1,135.23 3.78
وسایل ارتباطی 60,111.96 2,720.43 4.53
سایرمالی 17,862.02 325.79 1.82
انتشار و چاپ 1.728 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 125,665.86 1,631.39 1.30
شاخص بازده نقدی قیمت 4.827 میلیون 328.26 0.01
شاخص کل 1.187 میلیون 41,613.22 3.51
فلزات اساسی 788,207.25 34,703.19 4.40
شیمیایی 71,683.51 3,246.19 4.53
دستگاههای برقی 5.986 میلیون 79,134.04 1.32
سرمایه گذاریها 30,952.68 163.58 0.53
زراعت 209,278.68 7,919.31 3.78
لاستیک 377,286.1 9,280.48 2.46
چند رشته ای ص 138,637.67 4,514.60 3.26
رادیویی 6,339.92 309.18 4.88
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.027 میلیون 39,570.18 3.85
شاخص50شرکت فعالتر 42,153.39 1,746.63 4.14
فنی مهندسی 6,435.04 309.73 4.81
شاخص آزاد شناور 1.716 میلیون 47,282.16 2.76
تامین آب، برق، گاز 1,668.67 21.52 1.29
کاشی و سرامیک 66,240.74 2,744.88 4.14
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.803 میلیون 89,202.45 4.95
بیمه و بازنشسته66 73,973.75 1,730.84 2.34
منسوجات 8,110.36 24.72 0.30
مالی 1.762 میلیون 35,890.44 2.04
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 278,604.8 9,934.77 3.57
شاخص بازار اول 835,399.32 32,399.29 3.88
استخراجنفتجزکشف11 3,322.98 124.43 3.74
کل (هم وزن) 444,500.96 10,084.84 2.27
محصولات چرمی 34,371.33 441.71 1.29
شاخص قیمت 50 شرکت 2.495 میلیون 103,366.01 4.14
سیمان 10,140.5 189.81 1.87
شاخص بازار دوم 2.515 میلیون 77,250.77 3.07
بانکها 6,794.59 240.73 3.54
بازار دوم فرابورس 7,387.73 223.72 3.03
شاخص کل فرابورس 17,859.06 449.53 2.52
بازار اول فرابورس 5,277.45 74.41 1.41
اداره بازارهای مالی 1,610.22 53.27 3.31
اطلاعات و ارتباطات 1,093.37 29.77 2.72
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,514.36 66.18 4.37
شاخص ارکان و نهادهای مالی 670.06 29.68 4.43
شاخص فنی مهندسی 392.37 18.40 4.69
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 194.61 6.23 3.20
شاخص چوب 199.28 9.95 4.99
65