آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1278754.64
بیشترین مقدار روز
1278767.91
مقدار و درصد تغییر
30,099.33 2.35
کمترین مقدار روز
1255909.55
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص بازار دوم

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/01/19 1.249 میلیون 1.224 میلیون 1.249 میلیون
1399/01/18 1.219 میلیون 1.214 میلیون 1.227 میلیون
1399/01/17 1.222 میلیون 1.214 میلیون 1.222 میلیون
1399/01/16 1.206 میلیون 1.173 میلیون 1.206 میلیون
1399/01/11 1.165 میلیون 1.16 میلیون 1.169 میلیون
1399/01/10 1.167 میلیون 1.147 میلیون 1.168 میلیون
1399/01/9 1.14 میلیون 1.121 میلیون 1.14 میلیون
1399/01/6 1.114 میلیون 1.084 میلیون 1.114 میلیون
1399/01/5 1.081 میلیون 1.081 میلیون 1.093 میلیون
1398/12/28 1.088 میلیون 1.069 میلیون 1.088 میلیون
1398/12/27 1.066 میلیون 1.062 میلیون 1.071 میلیون
1398/12/26 1.069 میلیون 1.048 میلیون 1.07 میلیون
1398/12/25 1.048 میلیون 1.045 میلیون 1.056 میلیون
1398/12/24 1.063 میلیون 1.063 میلیون 1.095 میلیون
1398/12/21 1.095 میلیون 1.095 میلیون 1.1 میلیون
1398/12/20 1.1 میلیون 1.1 میلیون 1.131 میلیون
1398/12/19 1.14 میلیون 1.14 میلیون 1.158 میلیون
1398/12/17 1.164 میلیون 1.164 میلیون 1.18 میلیون
1398/12/14 1.183 میلیون 1.174 میلیون 1.183 میلیون
1398/12/13 1.17 میلیون 1.147 میلیون 1.17 میلیون
1398/12/12 1.14 میلیون 1.111 میلیون 1.14 میلیون
1398/12/11 1.105 میلیون 1.083 میلیون 1.105 میلیون
1398/12/10 1.08 میلیون 1.075 میلیون 1.087 میلیون
1398/12/7 1.114 میلیون 1.117 میلیون 1.128 میلیون
1398/12/6 1.106 میلیون 1.083 میلیون 1.106 میلیون
1398/12/5 1.071 میلیون 1.068 میلیون 1.076 میلیون
1398/12/4 1.059 میلیون 1.043 میلیون 1.06 میلیون
1398/12/3 1.026 میلیون 995,574.58 1.026 میلیون
1398/11/30 1.013 میلیون 1 میلیون 1.013 میلیون
1398/11/29 993,570.14 984,521.28 996,761.28

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 213,395 7,943.20 3.72
مواد دارویی 84,606.55 178.10 0.21
انبوه سازی 5,712.19 192.56 3.37
وزنی - ارزشی 159,176.62 3,784.74 2.38
قیمت (هم وزن) 142,232.37 3,062.97 2.15
رایانه 45,756.7 1,519.31 3.32
شاخص 30 شرکت بزرگ 22,882.23 651.21 2.85
ماشین آلات 176,045.79 1,884.57 1.07
فراورده نفتی 1.606 میلیون 57,856.05 3.60
کانه فلزی 140,768.42 4,921.40 3.50
کانی غیرفلزی 41,498.73 419.26 1.01
غذایی بجز قند 44,299.74 993.02 2.24
ذغال سنگ 25,073.12 0.00 0.00
خودرو 87,521.77 1,420.22 1.62
قند و شکر 102,226.01 1,157.51 1.13
حمل و نقل 21,069 915.74 4.35
وسایل ارتباطی 35,632.4 0.00 0.00
سایرمالی 14,957.59 217.71 1.46
انتشار و چاپ 1.94 میلیون 65,936.07 3.40
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 196,935.39 0.00 0.00
شاخص بازده نقدی قیمت 2.419 میلیون 769.14 0.03
شاخص کل 597,253.86 14,200.91 2.38
فلزات اساسی 359,798.63 13,349.97 3.71
شیمیایی 34,143.06 819.47 2.40
دستگاههای برقی 5.077 میلیون 124,813.92 2.46
سرمایه گذاریها 14,827.51 505.60 3.41
زراعت 185,035.24 7,613.09 4.11
لاستیک 214,333.68 8,736.24 4.08
چند رشته ای ص 56,199.58 2,188.19 3.89
رادیویی 5,043.15 9.86 0.20
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 527,536.91 13,446.39 2.55
شاخص50شرکت فعالتر 21,211.5 553.34 2.61
فنی مهندسی 5,223.97 94.05 1.80
شاخص آزاد شناور 771,908.85 15,024.43 1.95
تامین آب، برق، گاز 1,158.84 31.27 2.70
کاشی و سرامیک 32,202.32 1,211.90 3.76
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 660,306.02 21,660.68 3.28
بیمه و بازنشسته66 36,225.34 989.57 2.73
منسوجات 6,172.18 87.56 1.42
مالی 803,875.86 9,484.13 1.18
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 243,257.88 0.00 0.00
شاخص بازار اول 419,752.99 10,048.89 2.39
استخراجنفتجزکشف11 3,560.82 68.88 1.93
کل (هم وزن) 213,791.24 4,603.99 2.15
محصولات چرمی 15,431.17 771.42 5.00
شاخص قیمت 50 شرکت 1.284 میلیون 24,871.00 1.94
سیمان 6,386.13 126.82 1.99
شاخص بازار دوم 1.279 میلیون 30,099.33 2.35
بانکها 2,977.44 5.95 0.20
بازار دوم فرابورس 3,701.97 84.31 2.28
شاخص کل فرابورس 7,727.62 179.59 2.32
بازار اول فرابورس 1,494.65 38.08 2.55
اداره بازارهای مالی 997.33 4.93 0.49
اطلاعات و ارتباطات 599.64 29.86 4.98
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 758.79 0.00 0.00
شاخص ارکان و نهادهای مالی 674.22 10.87 1.61
شاخص فنی مهندسی 567.68 27.46 4.84
65