آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
3135284.56
بیشترین مقدار روز
3135319.37
مقدار و درصد تغییر
19,877.70 0.63
کمترین مقدار روز
3115724.83
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص بازار دوم

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/07/8 3.116 میلیون 3.094 میلیون 3.116 میلیون
1399/07/7 3.121 میلیون 3.118 میلیون 3.187 میلیون
1399/07/6 3.215 میلیون 3.215 میلیون 3.267 میلیون
1399/07/5 3.276 میلیون 3.268 میلیون 3.279 میلیون
1399/07/2 3.233 میلیون 3.188 میلیون 3.238 میلیون
1399/07/1 3.178 میلیون 3.15 میلیون 3.184 میلیون
1399/06/31 3.169 میلیون 3.169 میلیون 3.212 میلیون
1399/06/30 3.259 میلیون 3.259 میلیون 3.342 میلیون
1399/06/29 3.34 میلیون 3.324 میلیون 3.367 میلیون
1399/06/26 3.363 میلیون 3.342 میلیون 3.385 میلیون
1399/06/25 3.304 میلیون 3.233 میلیون 3.317 میلیون
1399/06/24 3.194 میلیون 3.158 میلیون 3.194 میلیون
1399/06/23 3.157 میلیون 3.157 میلیون 3.182 میلیون
1399/06/22 3.169 میلیون 3.139 میلیون 3.173 میلیون
1399/06/19 3.131 میلیون 3.122 میلیون 3.137 میلیون
1399/06/18 3.15 میلیون 3.15 میلیون 3.171 میلیون
1399/06/17 3.203 میلیون 3.203 میلیون 3.243 میلیون
1399/06/16 3.251 میلیون 3.251 میلیون 3.29 میلیون
1399/06/15 3.262 میلیون 3.256 میلیون 3.274 میلیون
1399/06/12 3.276 میلیون 3.276 میلیون 3.333 میلیون
1399/06/11 3.374 میلیون 3.374 میلیون 3.434 میلیون
1399/06/10 3.476 میلیون 3.476 میلیون 3.55 میلیون
1399/06/5 3.49 میلیون 3.412 میلیون 3.49 میلیون
1399/06/4 3.361 میلیون 3.301 میلیون 3.363 میلیون
1399/06/3 3.298 میلیون 3.298 میلیون 3.386 میلیون
1399/06/2 3.421 میلیون 3.421 میلیون 3.515 میلیون
1399/06/1 3.55 میلیون 3.55 میلیون 3.666 میلیون
1399/05/29 3.644 میلیون 3.644 میلیون 3.75 میلیون
1399/05/28 3.772 میلیون 3.772 میلیون 3.826 میلیون
1399/05/27 3.731 میلیون 3.684 میلیون 3.731 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 286,053.99 4,388.64 1.53
مواد دارویی 110,832.22 985.08 0.89
انبوه سازی 15,134.13 90.67 0.60
وزنی - ارزشی 394,242.98 2,769.16 0.70
قیمت (هم وزن) 260,524.42 537.20 0.21
رایانه 51,919.88 538.46 1.04
شاخص 30 شرکت بزرگ 77,075.89 858.55 1.11
ماشین آلات 297,253.98 2,888.12 0.97
فراورده نفتی 4.889 میلیون 83,133.64 1.70
کانه فلزی 392,490.84 11,330.03 2.89
کانی غیرفلزی 52,117.82 16.00 0.03
غذایی بجز قند 54,646.42 137.93 0.25
ذغال سنگ 34,221.77 32.37 0.09
خودرو 271,287.27 460.10 0.17
قند و شکر 180,347.31 1,976.97 1.10
حمل و نقل 61,142.47 4.04 0.01
وسایل ارتباطی 206,265.99 285.88 0.14
سایرمالی 14,693.86 182.20 1.24
انتشار و چاپ 2.396 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 154,576.82 5,258.70 3.40
شاخص بازده نقدی قیمت 6.127 میلیون 55.14 0.00
شاخص کل 1.503 میلیون 10,560.07 0.70
فلزات اساسی 1.109 میلیون 23,993.57 2.16
شیمیایی 98,008.95 1,638.32 1.67
دستگاههای برقی 5.662 میلیون 83,906.25 1.48
سرمایه گذاریها 33,062.61 443.40 1.34
زراعت 169,366.6 623.44 0.37
لاستیک 291,364.08 1,882.21 0.65
چند رشته ای ص 208,163.82 594.93 0.29
رادیویی 8,665.45 240.21 2.77
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.34 میلیون 11,003.44 0.82
شاخص50شرکت فعالتر 59,823.15 538.71 0.90
فنی مهندسی 7,464.02 0.00 0.00
شاخص آزاد شناور 1.992 میلیون 10,421.85 0.52
تامین آب، برق، گاز 2,062.62 21.51 1.04
کاشی و سرامیک 46,862.3 328.36 0.70
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.355 میلیون 0.00 0.00
بیمه و بازنشسته66 59,207.24 468.39 0.79
منسوجات 9,697.43 0.00 0.00
مالی 1.904 میلیون 3,324.74 0.17
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 302,773.99 924.97 0.31
شاخص بازار اول 1.075 میلیون 8,088.31 0.75
استخراجنفتجزکشف11 3,130.88 145.33 4.64
کل (هم وزن) 397,574.08 819.80 0.21
محصولات چرمی 76,982.72 383.45 0.50
شاخص قیمت 50 شرکت 3.044 میلیون 30,384.59 1.00
سیمان 9,178.41 76.96 0.84
شاخص بازار دوم 3.135 میلیون 19,877.70 0.63
بانکها 7,964.44 26.51 0.33
بازار دوم فرابورس 7,730.58 115.87 1.50
شاخص کل فرابورس 17,675.86 225.19 1.27
بازار اول فرابورس 4,597.06 33.02 0.72
اداره بازارهای مالی 1,739.62 15.47 0.89
اطلاعات و ارتباطات 1,146.05 0.00 0.00
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,453.12 1.13 0.08
شاخص ارکان و نهادهای مالی 922.7 28.97 3.14
شاخص فنی مهندسی 446.67 1.19 0.27
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 278.69 0.47 0.17
65