آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
9178.41
بیشترین مقدار روز
9248.47
مقدار و درصد تغییر
76.96 0.84
کمترین مقدار روز
9167.62
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 53-سیمان

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/07/8 9,256.02 9,256.34 9,424.31
1399/07/7 9,464.45 9,464.07 9,582.96
1399/07/6 9,598.43 9,598 9,689.73
1399/07/5 9,781.12 9,780.55 9,848.01
1399/07/2 9,722.83 9,722.87 9,774.84
1399/07/1 9,683.55 9,652.95 9,736.86
1399/06/31 9,755.12 9,754.74 9,873.63
1399/06/30 9,927.6 9,927.66 9,976.16
1399/06/29 10,144.06 10,141.02 10,178.64
1399/06/26 10,336.23 10,336.54 10,525.86
1399/06/25 10,303.4 10,253.41 10,303.93
1399/06/24 10,104.96 10,040.28 10,134.6
1399/06/23 10,231.36 10,231.12 10,285.4
1399/06/22 10,425.2 10,424.9 10,591.53
1399/06/19 10,521.29 10,521.32 10,730.52
1399/06/18 10,767.57 10,767.67 10,843.22
1399/06/17 10,859.56 10,859.55 10,932.22
1399/06/16 10,974.41 10,974.84 11,178.07
1399/06/15 11,198.05 11,198.16 11,282.99
1399/06/12 11,487.82 11,487.92 11,674.24
1399/06/11 11,718.68 11,718.68 11,879.21
1399/06/10 12,058.73 12,057.86 12,405.38
1399/06/5 12,370.8 12,216.82 12,370.66
1399/06/4 12,006.61 11,815.67 12,006.48
1399/06/3 12,110.96 12,111.14 12,239.31
1399/06/2 12,443.79 12,444.08 12,694.79
1399/06/1 12,741.88 12,740.49 13,131.28
1399/05/29 13,135.28 13,135.21 13,285.03
1399/05/28 13,344 13,321 13,390.79
1399/05/27 13,073 12,753.45 13,073.11

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 286,053.99 4,388.64 1.53
مواد دارویی 110,832.22 985.08 0.89
انبوه سازی 15,134.13 90.67 0.60
وزنی - ارزشی 394,242.98 2,769.16 0.70
قیمت (هم وزن) 260,524.42 537.20 0.21
رایانه 51,919.88 538.46 1.04
شاخص 30 شرکت بزرگ 77,075.89 858.55 1.11
ماشین آلات 297,253.98 2,888.12 0.97
فراورده نفتی 4.889 میلیون 83,133.64 1.70
کانه فلزی 392,490.84 11,330.03 2.89
کانی غیرفلزی 52,117.82 16.00 0.03
غذایی بجز قند 54,646.42 137.93 0.25
ذغال سنگ 34,221.77 32.37 0.09
خودرو 271,287.27 460.10 0.17
قند و شکر 180,347.31 1,976.97 1.10
حمل و نقل 61,142.47 4.04 0.01
وسایل ارتباطی 206,265.99 285.88 0.14
سایرمالی 14,693.86 182.20 1.24
انتشار و چاپ 2.396 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 154,576.82 5,258.70 3.40
شاخص بازده نقدی قیمت 6.127 میلیون 55.14 0.00
شاخص کل 1.503 میلیون 10,560.07 0.70
فلزات اساسی 1.109 میلیون 23,993.57 2.16
شیمیایی 98,008.95 1,638.32 1.67
دستگاههای برقی 5.662 میلیون 83,906.25 1.48
سرمایه گذاریها 33,062.61 443.40 1.34
زراعت 169,366.6 623.44 0.37
لاستیک 291,364.08 1,882.21 0.65
چند رشته ای ص 208,163.82 594.93 0.29
رادیویی 8,665.45 240.21 2.77
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.34 میلیون 11,003.44 0.82
شاخص50شرکت فعالتر 59,823.15 538.71 0.90
فنی مهندسی 7,464.02 0.00 0.00
شاخص آزاد شناور 1.992 میلیون 10,421.85 0.52
تامین آب، برق، گاز 2,062.62 21.51 1.04
کاشی و سرامیک 46,862.3 328.36 0.70
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.355 میلیون 0.00 0.00
بیمه و بازنشسته66 59,207.24 468.39 0.79
منسوجات 9,697.43 0.00 0.00
مالی 1.904 میلیون 3,324.74 0.17
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 302,773.99 924.97 0.31
شاخص بازار اول 1.075 میلیون 8,088.31 0.75
استخراجنفتجزکشف11 3,130.88 145.33 4.64
کل (هم وزن) 397,574.08 819.80 0.21
محصولات چرمی 76,982.72 383.45 0.50
شاخص قیمت 50 شرکت 3.044 میلیون 30,384.59 1.00
سیمان 9,178.41 76.96 0.84
شاخص بازار دوم 3.135 میلیون 19,877.70 0.63
بانکها 7,964.44 26.51 0.33
بازار دوم فرابورس 7,730.58 115.87 1.50
شاخص کل فرابورس 17,675.86 225.19 1.27
بازار اول فرابورس 4,597.06 33.02 0.72
اداره بازارهای مالی 1,739.62 15.47 0.89
اطلاعات و ارتباطات 1,146.05 0.00 0.00
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,453.12 1.13 0.08
شاخص ارکان و نهادهای مالی 922.7 28.97 3.14
شاخص فنی مهندسی 446.67 1.19 0.27
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 278.69 0.47 0.17
65