آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
690907.89
بیشترین مقدار روز
707928.31
مقدار و درصد تغییر
19,415.89 2.81
کمترین مقدار روز
690908.67
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص قیمت 50 شرکت

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1398/06/26 710,884.87 710,881.26 717,922.56
1398/06/25 719,694.64 716,803.95 723,056.94
1398/06/24 711,489.43 710,298.18 716,759.25
1398/06/23 717,019.34 707,239.74 718,224.16
1398/06/20 706,574.06 702,714.16 706,695.76
1398/06/17 701,226.43 701,226.42 704,262
1398/06/16 697,709.76 689,011.57 697,709.76
1398/06/13 684,601.24 679,249.7 684,601.24
1398/06/12 676,820.56 673,627.69 676,820.56
1398/06/11 673,665.77 673,557.98 680,718.35
1398/06/10 677,589 672,098.4 677,588.09
1398/06/9 671,997.54 667,453.51 673,650.38
1398/06/6 661,128.3 654,389.23 661,128.13
1398/06/5 664,261.13 656,568.74 666,305.26
1398/06/4 650,320.42 637,742.42 650,319.59
1398/06/3 636,332.52 630,628.23 637,045.24
1398/06/2 634,707.24 628,930.03 634,706.14
1398/05/30 627,129.56 622,934.09 627,129.61
1398/05/29 620,729.92 618,842.36 620,731.18
1398/05/28 620,729.92 618,842.36 620,731.18
1398/05/27 618,122.7 618,122.69 621,106.65
1398/05/26 620,858.34 620,858.29 623,058.97
1398/05/23 621,784.74 613,326.3 621,873.85
1398/05/22 611,172.79 608,626.16 611,172.79
1398/05/20 608,539.62 607,875.43 608,550.89
1398/05/19 606,837.69 606,639.62 608,724.06
1398/05/16 607,691.61 607,691.61 610,487.57
1398/05/15 610,720.35 610,721.41 614,985.65
1398/05/14 613,794.57 611,676.48 614,363.23
1398/05/13 610,289.44 609,734.82 612,944.08

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 70,436.48 2,037.09 2.89
مواد دارویی 35,978.32 1,161.24 3.23
انبوه سازی 1,996.73 72.07 3.61
وزنی - ارزشی 79,063.7 2,071.71 2.62
قیمت (هم وزن) 56,395.43 1,385.07 2.46
رایانه 25,893.69 878.73 3.39
شاخص 30 شرکت بزرگ 12,559.89 312.55 2.49
ماشین آلات 85,922.86 2,379.46 2.77
فراورده نفتی 1.238 میلیون 43,409.33 3.51
کانه فلزی 72,272.2 1,490.76 2.06
کانی غیرفلزی 13,617.15 80.82 0.59
غذایی بجز قند 15,303.63 345.92 2.26
ذغال سنگ 8,766.87 248.23 2.83
خودرو 39,894.22 1,384.97 3.47
قند و شکر 50,328.46 1,893.31 3.76
حمل و نقل 7,785.28 228.07 2.93
وسایل ارتباطی 8,114.3 278.13 3.43
سایرمالی 4,874.87 155.70 3.19
انتشار و چاپ 1.371 میلیون 45,320.37 3.31
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 80,216.61 3,019.91 3.76
شاخص بازده نقدی قیمت 1.182 میلیون 0.00 0.00
شاخص کل 294,166.64 7,708.05 2.62
فلزات اساسی 182,341.01 3,916.50 2.15
شیمیایی 17,760.93 434.09 2.44
دستگاههای برقی 1.479 میلیون 33,164.36 2.24
سرمایه گذاریها 6,320.83 164.83 2.61
زراعت 75,785.35 3,085.37 4.07
لاستیک 66,171.85 2,703.19 4.09
چند رشته ای ص 27,433.27 859.92 3.13
رادیویی 2,453.46 71.91 2.93
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 263,398.35 7,044.85 2.67
شاخص50شرکت فعالتر 11,459.38 303.51 2.65
فنی مهندسی 2,717.58 69.38 2.55
شاخص آزاد شناور 337,845.21 8,664.72 2.56
تامین آب، برق، گاز 648.33 23.72 3.66
کاشی و سرامیک 11,016.3 169.34 1.54
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 330,140.64 14,217.18 4.31
بیمه و بازنشسته66 13,224.92 208.80 1.58
منسوجات 3,628.17 140.13 3.86
مالی 357,846.58 7,776.01 2.17
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 70,377.32 0.00 0.00
شاخص بازار اول 214,224.95 5,648.90 2.64
استخراجنفتجزکشف11 1,559.15 68.41 4.39
کل (هم وزن) 84,247.46 2,069.12 2.46
محصولات چرمی 10,231.65 305.25 2.98
شاخص قیمت 50 شرکت 690,907.89 19,415.89 2.81
سیمان 2,405.01 49.68 2.07
شاخص بازار دوم 596,269.49 15,464.85 2.59
بانکها 1,507.82 30.02 1.99
بازار دوم فرابورس 1,926.89 50.77 2.63
شاخص کل فرابورس 3,886.54 100.84 2.59
بازار اول فرابورس 632.64 15.04 2.38
اداره بازارهای مالی 223.68 5.05 2.26
اطلاعات و ارتباطات 352.81 16.27 4.61
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 367.97 3.72 1.01
شاخص ارکان و نهادهای مالی 94.97 4.06 4.27
شاخص فنی مهندسی 140.68 7.03 5.00
65