آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1149199.51
بیشترین مقدار روز
1149199.51
مقدار و درصد تغییر
22,667.96 1.97
کمترین مقدار روز
1135358.35
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص قیمت 50 شرکت

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/01/6 1.127 میلیون 1.109 میلیون 1.127 میلیون
1399/01/5 1.105 میلیون 1.105 میلیون 1.112 میلیون
1398/12/28 1.11 میلیون 1.088 میلیون 1.11 میلیون
1398/12/27 1.086 میلیون 1.084 میلیون 1.098 میلیون
1398/12/26 1.098 میلیون 1.073 میلیون 1.098 میلیون
1398/12/25 1.069 میلیون 1.069 میلیون 1.081 میلیون
1398/12/24 1.096 میلیون 1.095 میلیون 1.131 میلیون
1398/12/21 1.136 میلیون 1.134 میلیون 1.139 میلیون
1398/12/20 1.145 میلیون 1.145 میلیون 1.162 میلیون
1398/12/19 1.173 میلیون 1.173 میلیون 1.192 میلیون
1398/12/17 1.203 میلیون 1.203 میلیون 1.218 میلیون
1398/12/14 1.219 میلیون 1.202 میلیون 1.22 میلیون
1398/12/13 1.193 میلیون 1.169 میلیون 1.193 میلیون
1398/12/12 1.16 میلیون 1.143 میلیون 1.16 میلیون
1398/12/11 1.132 میلیون 1.118 میلیون 1.132 میلیون
1398/12/10 1.112 میلیون 1.107 میلیون 1.122 میلیون
1398/12/7 1.156 میلیون 1.156 میلیون 1.166 میلیون
1398/12/6 1.15 میلیون 1.135 میلیون 1.15 میلیون
1398/12/5 1.124 میلیون 1.117 میلیون 1.126 میلیون
1398/12/4 1.111 میلیون 1.088 میلیون 1.111 میلیون
1398/12/3 1.067 میلیون 1.037 میلیون 1.067 میلیون
1398/11/30 1.059 میلیون 1.053 میلیون 1.059 میلیون
1398/11/29 1.048 میلیون 1.04 میلیون 1.056 میلیون
1398/11/28 1.061 میلیون 1.061 میلیون 1.069 میلیون
1398/11/27 1.058 میلیون 1.041 میلیون 1.058 میلیون
1398/11/26 1.031 میلیون 1.027 میلیون 1.033 میلیون
1398/11/23 1.019 میلیون 1.003 میلیون 1.019 میلیون
1398/11/21 993,051.17 989,069.73 1.008 میلیون
1398/11/20 1.004 میلیون 1.004 میلیون 1.005 میلیون
1398/11/19 1.001 میلیون 1.001 میلیون 1.005 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 181,637.24 7,517.42 4.14
مواد دارویی 81,253.37 2,692.49 3.31
انبوه سازی 4,620.62 190.33 4.12
وزنی - ارزشی 141,929.51 3,065.11 2.16
قیمت (هم وزن) 125,536.95 3,566.25 2.84
رایانه 42,288.16 1,490.23 3.52
شاخص 30 شرکت بزرگ 20,563.64 292.48 1.42
ماشین آلات 163,897.2 3,828.15 2.34
فراورده نفتی 1.512 میلیون 26,909.05 1.78
کانه فلزی 125,387.36 1,290.24 1.03
کانی غیرفلزی 36,104.46 1,298.14 3.60
غذایی بجز قند 39,381.72 1,153.14 2.93
ذغال سنگ 20,408.65 809.33 3.97
خودرو 80,067.4 1,452.34 1.81
قند و شکر 89,639.47 2,039.48 2.28
حمل و نقل 20,383.67 942.17 4.62
وسایل ارتباطی 34,246.35 400.85 1.17
سایرمالی 13,129.01 587.04 4.47
انتشار و چاپ 1.574 میلیون 40,963.04 2.60
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 176,081.17 7,795.29 4.43
شاخص بازده نقدی قیمت 2.157 میلیون 0.00 0.00
شاخص کل 532,525.21 11,500.41 2.16
فلزات اساسی 317,865.51 323.59 0.10
شیمیایی 30,594.9 310.42 1.01
دستگاههای برقی 4.464 میلیون 125,929.38 2.82
سرمایه گذاریها 12,621.05 450.98 3.57
زراعت 146,780.03 6,425.00 4.38
لاستیک 171,698.6 5,126.58 2.99
چند رشته ای ص 48,299.13 1,448.49 3.00
رادیویی 4,311.41 116.07 2.69
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 471,264.99 9,005.87 1.91
شاخص50شرکت فعالتر 19,009.29 321.54 1.69
فنی مهندسی 4,622.82 220.35 4.77
شاخص آزاد شناور 679,525.9 17,117.94 2.52
تامین آب، برق، گاز 980.05 42.68 4.36
کاشی و سرامیک 29,739.5 1,122.22 3.77
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 602,221.34 14,797.18 2.46
بیمه و بازنشسته66 28,667.11 953.50 3.33
منسوجات 5,932.39 32.93 0.56
مالی 707,240.97 28,151.73 3.98
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 222,450.79 11,094.29 4.99
شاخص بازار اول 374,195.76 7,436.77 1.99
استخراجنفتجزکشف11 2,859.25 81.21 2.84
کل (هم وزن) 188,690.68 5,360.32 2.84
محصولات چرمی 12,962.17 104.09 0.80
شاخص قیمت 50 شرکت 1.149 میلیون 22,667.96 1.97
سیمان 5,622.28 175.34 3.12
شاخص بازار دوم 1.14 میلیون 27,506.72 2.41
بانکها 2,727.69 109.83 4.03
بازار دوم فرابورس 3,321.31 84.80 2.55
شاخص کل فرابورس 6,864.19 173.59 2.53
بازار اول فرابورس 1,264.09 30.40 2.41
اداره بازارهای مالی 818.59 37.51 4.58
اطلاعات و ارتباطات 454.89 22.74 5.00
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 660.36 33.01 5.00
شاخص ارکان و نهادهای مالی 504.83 11.18 2.22
شاخص فنی مهندسی 563.84 25.91 4.60
65