آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
3973971.42
بیشترین مقدار روز
3974106.18
مقدار و درصد تغییر
60,992.51 1.53
کمترین مقدار روز
3955556.12
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص قیمت 50 شرکت

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/05/14 3.914 میلیون 3.885 میلیون 3.915 میلیون
1399/05/13 3.89 میلیون 3.89 میلیون 3.918 میلیون
1399/05/12 3.925 میلیون 3.919 میلیون 3.954 میلیون
1399/05/11 3.884 میلیون 3.85 میلیون 3.893 میلیون
1399/05/8 3.831 میلیون 3.828 میلیون 3.887 میلیون
1399/05/7 3.927 میلیون 3.927 میلیون 3.965 میلیون
1399/05/6 3.906 میلیون 3.872 میلیون 3.911 میلیون
1399/05/5 3.964 میلیون 3.961 میلیون 4.002 میلیون
1399/05/4 3.96 میلیون 3.881 میلیون 3.973 میلیون
1399/05/1 3.822 میلیون 3.787 میلیون 3.832 میلیون
1399/04/31 3.843 میلیون 3.807 میلیون 3.846 میلیون
1399/04/30 3.85 میلیون 3.814 میلیون 3.854 میلیون
1399/04/29 3.732 میلیون 3.621 میلیون 3.732 میلیون
1399/04/28 3.598 میلیون 3.571 میلیون 3.608 میلیون
1399/04/25 3.597 میلیون 3.571 میلیون 3.6 میلیون
1399/04/24 3.62 میلیون 3.619 میلیون 3.649 میلیون
1399/04/23 3.62 میلیون 3.609 میلیون 3.643 میلیون
1399/04/22 3.638 میلیون 3.558 میلیون 3.649 میلیون
1399/04/21 3.503 میلیون 3.468 میلیون 3.503 میلیون
1399/04/18 3.58 میلیون 3.58 میلیون 3.629 میلیون
1399/04/17 3.613 میلیون 3.57 میلیون 3.613 میلیون
1399/04/16 3.539 میلیون 3.488 میلیون 3.539 میلیون
1399/04/15 3.424 میلیون 3.368 میلیون 3.424 میلیون
1399/04/14 3.385 میلیون 3.384 میلیون 3.417 میلیون
1399/04/11 3.371 میلیون 3.303 میلیون 3.371 میلیون
1399/04/10 3.248 میلیون 3.165 میلیون 3.248 میلیون
1399/04/9 3.119 میلیون 3.099 میلیون 3.141 میلیون
1399/04/8 3.166 میلیون 3.166 میلیون 3.185 میلیون
1399/04/7 3.146 میلیون 3.052 میلیون 3.147 میلیون
1399/04/4 3.052 میلیون 2.996 میلیون 3.052 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 502,916.18 15,287.65 3.04
مواد دارویی 166,052.96 2,683.75 1.62
انبوه سازی 19,657.84 188.58 0.96
وزنی - ارزشی 534,378.14 9,960.81 1.86
قیمت (هم وزن) 349,027.06 2,722.76 0.78
رایانه 90,824.45 1,083.63 1.19
شاخص 30 شرکت بزرگ 96,615.15 2,199.44 2.28
ماشین آلات 423,939.63 2,413.49 0.57
فراورده نفتی 9.117 میلیون 133,135.48 1.46
کانه فلزی 415,721.81 8,651.59 2.08
کانی غیرفلزی 62,579.65 247.57 0.40
غذایی بجز قند 82,927.22 650.15 0.78
ذغال سنگ 37,421.73 432.45 1.16
خودرو 578,246.3 2,025.60 0.35
قند و شکر 250,858.32 7,890.00 3.15
حمل و نقل 104,221.65 4,547.09 4.36
وسایل ارتباطی 283,366.47 14,159.82 5.00
سایرمالی 24,902.38 342.83 1.38
انتشار و چاپ 3.347 میلیون 111,782.57 3.34
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 214,776.14 5,830.10 2.71
شاخص بازده نقدی قیمت 8.324 میلیون 24.97 0.00
شاخص کل 2.034 میلیون 39,916.96 1.96
فلزات اساسی 1.287 میلیون 16,811.45 1.31
شیمیایی 106,162.1 2,926.04 2.76
دستگاههای برقی 8.738 میلیون 180,281.49 2.06
سرمایه گذاریها 47,963.17 697.67 1.45
زراعت 297,519.76 3,897.81 1.31
لاستیک 414,313.26 8,775.57 2.12
چند رشته ای ص 316,683 12,318.97 3.89
رادیویی 13,233.32 225.10 1.70
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.808 میلیون 34,683.72 1.92
شاخص50شرکت فعالتر 80,351.95 1,879.19 2.34
فنی مهندسی 12,711.31 584.20 4.60
شاخص آزاد شناور 2.61 میلیون 46,541.25 1.78
تامین آب، برق، گاز 2,386.02 29.45 1.23
کاشی و سرامیک 49,314.39 78.51 0.16
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.687 میلیون 10,758.33 0.64
بیمه و بازنشسته66 96,314.31 1,781.43 1.85
منسوجات 10,242.21 32.30 0.32
مالی 2.625 میلیون 60,246.09 2.30
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 527,669.49 0.00 0.00
شاخص بازار اول 1.46 میلیون 25,049.16 1.72
استخراجنفتجزکشف11 6,394.28 218.15 3.41
کل (هم وزن) 531,857.64 4,272.94 0.80
محصولات چرمی 117,466.57 0.00 0.00
شاخص قیمت 50 شرکت 3.974 میلیون 60,992.51 1.53
سیمان 13,359.94 301.93 2.26
شاخص بازار دوم 4.222 میلیون 97,597.53 2.31
بانکها 10,463.54 257.94 2.47
بازار دوم فرابورس 9,759.48 41.18 0.42
شاخص کل فرابورس 21,122.76 45.16 0.21
بازار اول فرابورس 4,650.37 114.16 2.45
اداره بازارهای مالی 2,548.62 89.17 3.50
اطلاعات و ارتباطات 1,493.61 70.04 4.69
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,421.03 56.83 4.00
شاخص ارکان و نهادهای مالی 1,136.77 34.67 3.05
شاخص فنی مهندسی 707.35 35.36 5.00
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 140.72 0.53 0.38
65