آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
2200418.28
بیشترین مقدار روز
2200417.40
مقدار و درصد تغییر
83,398.05 3.79
کمترین مقدار روز
2139176.86
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص قیمت 50 شرکت

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/03/12 2.12 میلیون 2.083 میلیون 2.12 میلیون
1399/03/11 2.074 میلیون 2.072 میلیون 2.092 میلیون
1399/03/10 2.072 میلیون 2.024 میلیون 2.072 میلیون
1399/03/7 2.005 میلیون 1.95 میلیون 2.005 میلیون
1399/03/6 1.979 میلیون 1.979 میلیون 2.03 میلیون
1399/03/3 2.052 میلیون 2.052 میلیون 2.083 میلیون
1399/02/31 2.083 میلیون 2.077 میلیون 2.102 میلیون
1399/02/30 2.103 میلیون 2.095 میلیون 2.115 میلیون
1399/02/29 2.061 میلیون 2.029 میلیون 2.061 میلیون
1399/02/28 1.997 میلیون 1.976 میلیون 1.999 میلیون
1399/02/27 2.022 میلیون 2.021 میلیون 2.06 میلیون
1399/02/24 2.075 میلیون 2.062 میلیون 2.086 میلیون
1399/02/23 2.089 میلیون 2.089 میلیون 2.141 میلیون
1399/02/22 2.159 میلیون 2.158 میلیون 2.179 میلیون
1399/02/21 2.167 میلیون 2.167 میلیون 2.177 میلیون
1399/02/20 2.121 میلیون 2.077 میلیون 2.121 میلیون
1399/02/17 2.039 میلیون 2.024 میلیون 2.042 میلیون
1399/02/16 2.072 میلیون 2.072 میلیون 2.107 میلیون
1399/02/15 2.09 میلیون 2.059 میلیون 2.09 میلیون
1399/02/14 2.06 میلیون 2.019 میلیون 2.067 میلیون
1399/02/13 1.978 میلیون 1.939 میلیون 1.978 میلیون
1399/02/10 1.898 میلیون 1.858 میلیون 1.898 میلیون
1399/02/9 1.838 میلیون 1.817 میلیون 1.838 میلیون
1399/02/8 1.798 میلیون 1.754 میلیون 1.798 میلیون
1399/02/7 1.739 میلیون 1.72 میلیون 1.739 میلیون
1399/02/6 1.69 میلیون 1.656 میلیون 1.69 میلیون
1399/02/3 1.63 میلیون 1.606 میلیون 1.63 میلیون
1399/02/2 1.591 میلیون 1.567 میلیون 1.602 میلیون
1399/02/1 1.55 میلیون 1.527 میلیون 1.55 میلیون
1399/01/31 1.511 میلیون 1.485 میلیون 1.513 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 361,244.08 11,812.68 3.27
مواد دارویی 120,029.46 3,181.74 2.65
انبوه سازی 9,098.38 143.79 1.58
وزنی - ارزشی 273,093.68 11,128.57 4.08
قیمت (هم وزن) 218,610.36 6,094.64 2.79
رایانه 67,454.88 2,782.18 4.12
شاخص 30 شرکت بزرگ 46,488.04 2,194.05 4.72
ماشین آلات 255,760.98 9,065.70 3.54
فراورده نفتی 3.068 میلیون 203,779.63 6.64
کانه فلزی 262,082.54 11,475.02 4.38
کانی غیرفلزی 53,565.82 993.43 1.85
غذایی بجز قند 69,237.67 1,946.62 2.81
ذغال سنگ 24,001.08 806.41 3.36
خودرو 196,973.85 5,447.90 2.77
قند و شکر 167,311.87 2,685.52 1.61
حمل و نقل 38,448.46 5,799.18 15.08
وسایل ارتباطی 65,593.7 3,279.03 5.00
سایرمالی 19,412.47 904.97 4.66
انتشار و چاپ 2.338 میلیون 108,475.69 4.64
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 229,636.74 0.00 0.00
شاخص بازده نقدی قیمت 4.176 میلیون 0.00 0.00
شاخص کل 1.029 میلیون 42,070.28 4.09
فلزات اساسی 628,173.27 27,387.10 4.36
شیمیایی 58,053.88 2,098.42 3.61
دستگاههای برقی 6.995 میلیون 251,423.48 3.59
سرمایه گذاریها 27,257.48 760.05 2.79
زراعت 233,032.56 9,360.68 4.02
لاستیک 333,104.31 6,746.36 2.03
چند رشته ای ص 113,840.59 4,554.99 4.00
رادیویی 8,135.79 394.02 4.84
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 900,996.33 37,651.74 4.18
شاخص50شرکت فعالتر 38,490.9 1,772.43 4.60
فنی مهندسی 6,999.42 321.11 4.59
شاخص آزاد شناور 1.373 میلیون 52,932.54 3.85
تامین آب، برق، گاز 1,733.37 79.41 4.58
کاشی و سرامیک 44,428.06 1,298.14 2.92
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.068 میلیون 15,005.43 1.41
بیمه و بازنشسته66 59,267.03 2,568.40 4.33
منسوجات 7,953.21 23.53 0.30
مالی 1.47 میلیون 51,270.53 3.49
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 489,205.73 660.92 0.14
شاخص بازار اول 759,309.66 32,425.56 4.27
استخراجنفتجزکشف11 4,445.98 123.46 2.78
کل (هم وزن) 330,490.5 9,336.69 2.83
محصولات چرمی 32,401.85 1,620.12 5.00
شاخص قیمت 50 شرکت 2.2 میلیون 83,398.05 3.79
سیمان 8,882.48 295.97 3.33
شاخص بازار دوم 2.051 میلیون 78,255.15 3.81
بانکها 5,849.28 206.13 3.52
بازار دوم فرابورس 5,464.14 184.91 3.38
شاخص کل فرابورس 11,696.89 362.88 3.10
بازار اول فرابورس 2,478.12 51.32 2.07
اداره بازارهای مالی 1,415.14 55.99 3.96
اطلاعات و ارتباطات 914.16 45.06 4.93
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 889.65 40.56 4.56
شاخص ارکان و نهادهای مالی 867.39 43.35 5.00
شاخص فنی مهندسی 618.68 17.40 2.81
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 106.2 0.37 0.35
65