آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
13399.98
بیشترین مقدار روز
13397.62
مقدار و درصد تغییر
142.60 1.06
کمترین مقدار روز
13298.56
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 19-محصولات چرمی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/01/11 13,258.88 12,993.2 13,258.88
1399/01/10 12,993.2 12,969.85 12,993.2
1399/01/9 12,962.17 12,862.94 12,962.17
1399/01/6 12,858.91 12,831.53 12,858.91
1399/01/5 12,848.66 12,848.57 12,889.76
1398/12/28 12,889.91 12,889.91 12,908.11
1398/12/27 12,908.13 12,908.13 12,927.78
1398/12/26 12,927.9 12,916.19 12,935.81
1398/12/25 12,935 12,935 12,955.27
1398/12/24 12,977.83 12,977.83 13,070.06
1398/12/21 13,071.52 13,071.61 13,083.77
1398/12/20 13,085.01 13,085.01 13,115.68
1398/12/19 13,114.17 13,114.17 13,174.74
1398/12/17 13,187.87 13,153.99 13,187.87
1398/12/14 13,180.29 13,017.04 13,180.38
1398/12/13 13,003.11 12,923.71 13,003.11
1398/12/12 12,921.18 12,921.18 12,941.32
1398/12/11 12,935.91 12,921.62 12,935.91
1398/12/10 12,909.02 12,908.94 13,115.45
1398/12/7 13,137.29 13,137.29 13,199.41
1398/12/6 13,180.05 13,096.7 13,198.26
1398/12/5 13,096.13 13,077.42 13,748.84
1398/12/4 13,748.1 13,664.13 13,754.87
1398/12/3 13,677.08 13,328.24 13,677.08
1398/11/30 13,331.74 12,762.97 13,331.74
1398/11/29 12,726.22 12,585.5 12,726.22
1398/11/28 12,562.94 12,562.94 12,749.51
1398/11/27 12,743.62 12,743.62 12,912.39
1398/11/26 12,820.61 12,820.61 13,291.99
1398/11/23 13,276.45 13,276.45 13,355.12

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 196,035.93 3,156.57 1.61
مواد دارویی 85,330.18 2,028.30 2.38
انبوه سازی 5,086.78 173.99 3.42
وزنی - ارزشی 150,628.46 4,814.69 3.20
قیمت (هم وزن) 133,126.99 3,339.62 2.51
رایانه 44,222.7 1,001.03 2.26
شاخص 30 شرکت بزرگ 21,858 838.12 3.83
ماشین آلات 170,829.58 3,381.23 1.98
فراورده نفتی 1.552 میلیون 72,950.43 4.70
کانه فلزی 135,547.78 5,733.26 4.23
کانی غیرفلزی 38,674.59 891.33 2.30
غذایی بجز قند 42,116.78 833.36 1.98
ذغال سنگ 22,626.46 706.42 3.12
خودرو 82,538.78 1,396.97 1.69
قند و شکر 94,945.2 2,129.05 2.24
حمل و نقل 20,548.59 800.78 3.90
وسایل ارتباطی 36,256.63 635.18 1.75
سایرمالی 13,958.66 444.21 3.18
انتشار و چاپ 1.682 میلیون 31,752.71 1.89
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 196,029.79 9,798.75 5.00
شاخص بازده نقدی قیمت 2.217 میلیون 2.22 0.00
شاخص کل 565,163.99 18,064.90 3.20
فلزات اساسی 333,244.45 11,361.97 3.41
شیمیایی 32,054.39 927.08 2.89
دستگاههای برقی 4.847 میلیون 119,934.53 2.47
سرمایه گذاریها 13,538.17 326.18 2.41
زراعت 154,678.67 2,967.20 1.92
لاستیک 189,812.18 6,762.44 3.56
چند رشته ای ص 51,766.56 1,511.53 2.92
رادیویی 4,635.37 120.68 2.60
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 498,554.03 15,798.18 3.17
شاخص50شرکت فعالتر 20,101 692.04 3.44
فنی مهندسی 5,077.13 239.41 4.72
شاخص آزاد شناور 729,519.94 24,667.99 3.38
تامین آب، برق، گاز 1,100.46 43.59 3.96
کاشی و سرامیک 30,546.27 658.52 2.16
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 603,707.78 9,365.32 1.55
بیمه و بازنشسته66 31,438.78 1,170.53 3.72
منسوجات 5,934.63 8.42 0.14
مالی 767,737.27 26,057.00 3.39
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 255,395.25 12,741.92 4.99
شاخص بازار اول 399,338.8 13,245.27 3.32
استخراجنفتجزکشف11 3,168.78 157.96 4.98
کل (هم وزن) 200,099.02 5,019.68 2.51
محصولات چرمی 13,399.98 142.60 1.06
شاخص قیمت 50 شرکت 1.218 میلیون 33,574.24 2.76
سیمان 5,950.31 124.72 2.10
شاخص بازار دوم 1.201 میلیون 36,244.34 3.02
بانکها 2,962.11 117.61 3.97
بازار دوم فرابورس 3,470.93 83.75 2.41
شاخص کل فرابورس 7,193.54 177.51 2.47
بازار اول فرابورس 1,340.14 33.26 2.48
اداره بازارهای مالی 923.63 31.34 3.39
اطلاعات و ارتباطات 525.35 25.00 4.76
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 763.22 38.15 5.00
شاخص ارکان و نهادهای مالی 576.67 20.83 3.61
شاخص فنی مهندسی 585.18 25.77 4.40
65