آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
7416.05
بیشترین مقدار روز
7416.05
مقدار و درصد تغییر
370.21 4.99
کمترین مقدار روز
7280.88
 

نمودار آخرین روز معاملاتی استخراجنفتجزکشف11

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/05/21 7,063.44 6,824.89 7,063.44
1399/05/20 7,020.52 7,005.22 7,043.6
1399/05/19 6,710.76 6,701.6 6,710.76
1399/05/15 6,394.28 6,050.58 6,392.95
1399/05/14 6,183.33 6,184.6 6,306.69
1399/05/13 6,417.35 6,416.41 6,588.25
1399/05/12 6,364.61 6,137.31 6,365.43
1399/05/11 6,153.67 6,154.3 6,422.21
1399/05/8 6,193.22 6,194.03 6,296.62
1399/05/7 6,173.45 6,014.06 6,180.04
1399/05/6 5,886.69 5,680.98 5,885.49
1399/05/5 5,649.38 5,648.64 5,854.95
1399/05/4 5,883.4 5,883.62 6,037.77
1399/05/1 5,823.99 5,823.99 5,891.12
1399/04/31 6,100.93 6,099.79 6,213.79
1399/04/30 6,404.17 6,284.06 6,456.9
1399/04/29 6,229.48 6,210.33 6,299.58
1399/04/28 6,038.31 5,988.24 6,036.76
1399/04/25 5,761.44 5,748.37 5,790.52
1399/04/24 6,025.12 6,025.34 6,298.07
1399/04/23 6,143.78 6,132.04 6,227.01
1399/04/22 6,390.94 6,390.94 6,407.46
1399/04/21 6,104.23 5,880.1 6,105.23
1399/04/18 6,186.63 6,186.97 6,346.22
1399/04/17 6,443.72 6,444.3 6,654.38
1399/04/16 6,687.62 6,670.18 6,686.52
1399/04/15 6,374.5 6,123.85 6,375.42
1399/04/14 6,423.94 6,425.15 6,732.1
1399/04/11 6,713.99 6,698.29 6,757.63
1399/04/10 6,440.42 6,440.22 6,440.42

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 464,945 2,487.92 0.54
مواد دارویی 148,124.13 2,044.11 1.38
انبوه سازی 21,163.25 768.25 3.63
وزنی - ارزشی 518,943.89 6,332.67 1.22
قیمت (هم وزن) 335,998.43 1,573.14 0.47
رایانه 81,182.31 1,669.19 2.06
شاخص 30 شرکت بزرگ 99,179.91 1,107.44 1.12
ماشین آلات 423,759.65 4,105.81 0.97
فراورده نفتی 8.89 میلیون 162,495.15 1.83
کانه فلزی 405,717.87 5,699.93 1.40
کانی غیرفلزی 59,871.97 65.32 0.11
غذایی بجز قند 82,922.2 1,057.09 1.27
ذغال سنگ 44,877.62 2,237.42 4.99
خودرو 506,957.62 8,403.33 1.66
قند و شکر 245,569 1,097.69 0.45
حمل و نقل 108,614.53 342.46 0.32
وسایل ارتباطی 296,399.09 0.00 0.00
سایرمالی 23,440.43 177.58 0.76
انتشار و چاپ 2.952 میلیون 99,705.81 3.38
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 185,578.99 4,530.91 2.44
شاخص بازده نقدی قیمت 8.094 میلیون 437.07 0.01
شاخص کل 1.975 میلیون 24,106.29 1.22
فلزات اساسی 1.22 میلیون 4,086.07 0.34
شیمیایی 101,694.34 1,895.89 1.86
دستگاههای برقی 8.208 میلیون 113,022.51 1.38
سرمایه گذاریها 45,690.89 362.92 0.79
زراعت 269,635.1 3,105.93 1.15
لاستیک 383,423.27 5,590.31 1.46
چند رشته ای ص 303,939.02 12,569.40 4.14
رادیویی 17,853.44 405.95 2.27
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.754 میلیون 23,869.47 1.36
شاخص50شرکت فعالتر 78,448.26 1,195.79 1.52
فنی مهندسی 12,606.17 466.96 3.70
شاخص آزاد شناور 2.666 میلیون 27,220.40 1.02
تامین آب، برق، گاز 2,211.2 75.91 3.43
کاشی و سرامیک 48,145.2 24.22 0.05
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.509 میلیون 64,494.94 4.27
بیمه و بازنشسته66 88,311.75 378.15 0.43
منسوجات 10,620.52 47.16 0.44
مالی 2.571 میلیون 4,234.97 0.16
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 463,071.85 19,458.28 4.20
شاخص بازار اول 1.427 میلیون 12,448.57 0.87
استخراجنفتجزکشف11 7,416.05 370.21 4.99
کل (هم وزن) 512,004.22 2,397.20 0.47
محصولات چرمی 117,466.57 0.00 0.00
شاخص قیمت 50 شرکت 3.801 میلیون 33,488.04 0.88
سیمان 12,910.44 0.45 0.00
شاخص بازار دوم 4.064 میلیون 69,551.51 1.71
بانکها 10,393.19 16.22 0.16
بازار دوم فرابورس 9,346.76 112.90 1.21
شاخص کل فرابورس 20,481.26 172.53 0.84
بازار اول فرابورس 4,698.15 16.78 0.36
اداره بازارهای مالی 2,537.12 14.63 0.58
اطلاعات و ارتباطات 1,342.4 9.74 0.73
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,380.65 51.10 3.70
شاخص ارکان و نهادهای مالی 1,078.98 28.23 2.62
شاخص فنی مهندسی 723.06 32.16 4.45
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 324.96 11.90 3.66
65