آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1067401.41
بیشترین مقدار روز
1073673.37
مقدار و درصد تغییر
26,440.60 2.48
کمترین مقدار روز
1061229.00
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص بازار اول

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/07/7 1.095 میلیون 1.095 میلیون 1.122 میلیون
1399/07/6 1.139 میلیون 1.14 میلیون 1.161 میلیون
1399/07/5 1.179 میلیون 1.179 میلیون 1.202 میلیون
1399/07/2 1.184 میلیون 1.177 میلیون 1.196 میلیون
1399/07/1 1.161 میلیون 1.15 میلیون 1.176 میلیون
1399/06/31 1.18 میلیون 1.18 میلیون 1.2 میلیون
1399/06/30 1.228 میلیون 1.228 میلیون 1.255 میلیون
1399/06/29 1.266 میلیون 1.253 میلیون 1.276 میلیون
1399/06/26 1.266 میلیون 1.26 میلیون 1.271 میلیون
1399/06/25 1.232 میلیون 1.211 میلیون 1.232 میلیون
1399/06/24 1.189 میلیون 1.17 میلیون 1.19 میلیون
1399/06/23 1.162 میلیون 1.157 میلیون 1.174 میلیون
1399/06/22 1.166 میلیون 1.158 میلیون 1.173 میلیون
1399/06/19 1.142 میلیون 1.131 میلیون 1.142 میلیون
1399/06/18 1.154 میلیون 1.154 میلیون 1.17 میلیون
1399/06/17 1.186 میلیون 1.186 میلیون 1.207 میلیون
1399/06/16 1.224 میلیون 1.225 میلیون 1.242 میلیون
1399/06/15 1.215 میلیون 1.212 میلیون 1.217 میلیون
1399/06/12 1.199 میلیون 1.198 میلیون 1.22 میلیون
1399/06/11 1.24 میلیون 1.239 میلیون 1.263 میلیون
1399/06/10 1.268 میلیون 1.268 میلیون 1.292 میلیون
1399/06/5 1.253 میلیون 1.22 میلیون 1.253 میلیون
1399/06/4 1.2 میلیون 1.18 میلیون 1.2 میلیون
1399/06/3 1.165 میلیون 1.163 میلیون 1.195 میلیون
1399/06/2 1.2 میلیون 1.2 میلیون 1.237 میلیون
1399/06/1 1.248 میلیون 1.248 میلیون 1.284 میلیون
1399/05/29 1.262 میلیون 1.261 میلیون 1.304 میلیون
1399/05/28 1.314 میلیون 1.314 میلیون 1.339 میلیون
1399/05/27 1.313 میلیون 1.298 میلیون 1.313 میلیون
1399/05/26 1.312 میلیون 1.312 میلیون 1.353 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 290,511.13 5,363.42 1.85
مواد دارویی 111,826.17 1,597.55 1.43
انبوه سازی 15,225.35 173.69 1.14
وزنی - ارزشی 391,492.97 5,937.38 1.52
قیمت (هم وزن) 261,062.71 2,509.86 0.96
رایانه 51,386.95 274.30 0.53
شاخص 30 شرکت بزرگ 76,226.79 1,939.06 2.54
ماشین آلات 300,170.38 4,404.40 1.47
فراورده نفتی 4.973 میلیون 176,091.35 3.54
کانه فلزی 381,478.74 7,946.58 2.08
کانی غیرفلزی 52,133.83 654.70 1.26
غذایی بجز قند 54,784.69 1,210.47 2.21
ذغال سنگ 34,254.16 6.47 0.02
خودرو 271,748.14 9,381.83 3.45
قند و شکر 182,346.12 739.78 0.41
حمل و نقل 61,146.49 1.35 0.00
وسایل ارتباطی 206,552.24 226.38 0.11
سایرمالی 14,878.35 123.48 0.83
انتشار و چاپ 2.396 میلیون 21,160.65 0.88
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 160,020.69 6,465.32 4.04
شاخص بازده نقدی قیمت 6.086 میلیون 152.14 0.00
شاخص کل 1.493 میلیون 22,641.93 1.52
فلزات اساسی 1.085 میلیون 26,432.05 2.44
شیمیایی 96,397.56 425.69 0.44
دستگاههای برقی 5.748 میلیون 47,940.93 0.83
سرمایه گذاریها 33,512.03 571.88 1.71
زراعت 169,992.36 5,456.92 3.21
لاستیک 289,494.01 2,847.75 0.98
چند رشته ای ص 207,570.5 1,712.04 0.82
رادیویی 8,912.51 409.16 4.59
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.329 میلیون 18,612.19 1.40
شاخص50شرکت فعالتر 59,289.25 1,009.16 1.70
فنی مهندسی 7,464.02 88.73 1.19
شاخص آزاد شناور 1.982 میلیون 36,048.82 1.82
تامین آب، برق، گاز 2,041.33 18.07 0.89
کاشی و سرامیک 46,536.24 244.83 0.53
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.355 میلیون 1,171.84 0.09
بیمه و بازنشسته66 58,742.5 517.17 0.88
منسوجات 9,697.43 0.00 0.00
مالی 1.908 میلیون 45,109.34 2.36
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 303,701.7 1,747.50 0.58
شاخص بازار اول 1.067 میلیون 26,440.60 2.48
استخراجنفتجزکشف11 3,283.28 163.69 4.99
کل (هم وزن) 398,395.54 3,830.17 0.96
محصولات چرمی 77,368.07 320.54 0.41
شاخص قیمت 50 شرکت 3.014 میلیون 10,883.03 0.36
سیمان 9,256.02 203.84 2.20
شاخص بازار دوم 3.116 میلیون 5,053.39 0.16
بانکها 7,938.02 213.52 2.69
بازار دوم فرابورس 7,616.42 9.22 0.12
شاخص کل فرابورس 17,453.51 107.72 0.62
بازار اول فرابورس 4,564.28 109.34 2.40
اداره بازارهای مالی 1,755.23 32.92 1.88
اطلاعات و ارتباطات 1,146.05 0.00 0.00
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,451.99 39.55 2.72
شاخص ارکان و نهادهای مالی 894.61 35.39 3.96
شاخص فنی مهندسی 447.86 1.05 0.23
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 279.16 0.34 0.12
65