آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
813396.70
بیشترین مقدار روز
813321.21
مقدار و درصد تغییر
7,868.80 0.97
کمترین مقدار روز
790650.94
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص بازار اول

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/10/29 805,602.91 804,858.28 820,813.69
1399/10/27 835,399.32 835,469.65 862,885.54
1399/10/24 869,105.62 869,163.59 884,050.81
1399/10/23 895,190.32 895,105.23 924,109.63
1399/10/22 930,125.04 930,088.28 943,844.03
1399/10/21 940,112.57 928,577.36 942,233.79
1399/10/20 920,839.92 920,575.66 937,031.53
1399/10/17 942,884.72 942,760.95 969,256.52
1399/10/16 977,423.18 977,403.91 997,919.77
1399/10/15 1 میلیون 988,835.88 1.001 میلیون
1399/10/14 983,706.69 975,036.1 984,492.97
1399/10/13 982,587.31 982,571.87 1.01 میلیون
1399/10/10 1.018 میلیون 1.018 میلیون 1.028 میلیون
1399/10/9 1.028 میلیون 1.027 میلیون 1.049 میلیون
1399/10/8 1.049 میلیون 1.038 میلیون 1.052 میلیون
1399/10/7 1.036 میلیون 1.026 میلیون 1.039 میلیون
1399/10/6 1.043 میلیون 1.043 میلیون 1.065 میلیون
1399/10/3 1.066 میلیون 1.066 میلیون 1.071 میلیون
1399/10/2 1.063 میلیون 1.049 میلیون 1.063 میلیون
1399/10/1 1.052 میلیون 1.046 میلیون 1.059 میلیون
1399/09/30 1.054 میلیون 1.051 میلیون 1.067 میلیون
1399/09/29 1.062 میلیون 1.056 میلیون 1.062 میلیون
1399/09/26 1.04 میلیون 1.026 میلیون 1.04 میلیون
1399/09/25 1.049 میلیون 1.049 میلیون 1.071 میلیون
1399/09/24 1.093 میلیون 1.093 میلیون 1.121 میلیون
1399/09/23 1.119 میلیون 1.116 میلیون 1.125 میلیون
1399/09/22 1.131 میلیون 1.125 میلیون 1.138 میلیون
1399/09/19 1.112 میلیون 1.11 میلیون 1.122 میلیون
1399/09/18 1.116 میلیون 1.098 میلیون 1.117 میلیون
1399/09/17 1.11 میلیون 1.11 میلیون 1.124 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 275,577.65 10,329.75 3.75
مواد دارویی 109,803.6 1,485.53 1.35
انبوه سازی 12,093.96 233.00 1.93
وزنی - ارزشی 300,298.01 248.65 0.08
قیمت (هم وزن) 281,507.82 4,283.14 1.52
رایانه 62,699.92 92.61 0.15
شاخص 30 شرکت بزرگ 53,895.72 742.68 1.38
ماشین آلات 318,765.86 10,189.99 3.20
فراورده نفتی 3.087 میلیون 57,671.12 1.87
کانه فلزی 302,671 6,455.67 2.13
کانی غیرفلزی 64,265.38 1,550.02 2.41
غذایی بجز قند 57,250.76 1,539.30 2.69
ذغال سنگ 42,040.38 471.65 1.12
خودرو 246,419.88 1,047.53 0.43
قند و شکر 165,850.49 2,222.23 1.34
حمل و نقل 28,467.16 740.23 2.60
وسایل ارتباطی 56,404.55 2,633.98 4.67
سایرمالی 17,557.2 159.88 0.91
انتشار و چاپ 1.728 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 119,382.83 3,756.62 3.15
شاخص بازده نقدی قیمت 4.683 میلیون 393.34 0.01
شاخص کل 1.151 میلیون 493.66 0.04
فلزات اساسی 763,739.57 9,526.89 1.25
شیمیایی 68,691.59 569.93 0.83
دستگاههای برقی 5.792 میلیون 113,372.79 1.96
سرمایه گذاریها 30,835.87 45.98 0.15
زراعت 197,261.49 8,835.74 4.48
لاستیک 360,312.05 10,558.94 2.93
چند رشته ای ص 136,350.22 2,735.59 2.01
رادیویی 6,118.06 16.25 0.27
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 993,725.85 1,519.41 0.15
شاخص50شرکت فعالتر 40,902.13 349.30 0.85
فنی مهندسی 6,150.76 37.62 0.61
شاخص آزاد شناور 1.675 میلیون 765.37 0.05
تامین آب، برق، گاز 1,581.48 63.83 4.04
کاشی و سرامیک 61,522.43 2,773.98 4.51
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.714 میلیون 55,869.08 3.26
بیمه و بازنشسته66 71,286.89 1,929.74 2.71
منسوجات 7,817.17 232.12 2.97
مالی 1.727 میلیون 7,076.66 0.41
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 261,076.04 12,150.74 4.65
شاخص بازار اول 813,396.7 7,868.80 0.97
استخراجنفتجزکشف11 3,260.09 102.52 3.14
کل (هم وزن) 430,423.75 6,364.25 1.48
محصولات چرمی 32,264.5 1,613.03 5.00
شاخص قیمت 50 شرکت 2.435 میلیون 36,287.93 1.49
سیمان 10,004.41 4.22 0.04
شاخص بازار دوم 2.427 میلیون 24,749.46 1.02
بانکها 6,573.83 10.26 0.16
بازار دوم فرابورس 7,212.32 30.91 0.43
شاخص کل فرابورس 17,530.76 94.60 0.54
بازار اول فرابورس 5,240.71 40.49 0.77
اداره بازارهای مالی 1,539.14 30.79 2.00
اطلاعات و ارتباطات 994.22 44.76 4.50
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,402.11 46.21 3.30
شاخص ارکان و نهادهای مالی 625.36 13.87 2.22
شاخص فنی مهندسی 367.5 12.91 3.51
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 190.84 1.98 1.04
شاخص چوب 195.81 9.79 5.00
65