آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
214715.28
بیشترین مقدار روز
215809.50
مقدار و درصد تغییر
1,092.90 0.51
کمترین مقدار روز
214715.28
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 14-سایر معادن

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1400/01/29 215,813.75 215,800.69 215,813.75
1400/01/28 215,813.75 215,829.81 216,102.4
1400/01/25 216,106.71 216,103.16 216,320.21
1400/01/24 216,350.84 216,346.35 217,764.07
1400/01/23 217,815.64 217,513.4 218,059.77
1400/01/22 218,059.77 215,145.82 218,059.77
1400/01/21 218,059.77 218,059.77 218,059.77
1400/01/18 218,059.77 218,072.94 218,299.81
1400/01/17 218,303.91 218,326.22 218,384.23
1400/01/16 218,450.38 218,440.46 218,596.21
1400/01/15 218,598.65 218,598.65 218,690.79
1400/01/14 219,133.96 219,116.57 219,641.88
1400/01/11 220,159.32 220,183.45 224,472.11
1400/01/10 222,063.56 214,228.33 222,067.06
1400/01/8 210,882.26 209,260.43 211,074.84
1400/01/7 211,419.35 211,432.06 211,893.31
1399/12/27 212,249.4 212,245.05 212,848.84
1399/12/26 215,520.79 215,514.55 217,071.79
1399/12/25 217,132.07 217,119.36 217,268.84
1399/12/24 217,278.55 217,288.33 217,359.46
1399/12/23 217,376.2 217,356.68 217,465.45
1399/12/20 217,473.85 217,452.41 217,518.91
1399/12/19 217,522.68 217,507.67 217,637.61
1399/12/18 217,669.16 217,680.73 218,047.08
1399/12/17 218,059.77 218,069.59 218,242.1
1399/12/16 218,255.63 218,255.63 218,274.43
1399/12/13 218,451.07 218,451.07 218,562.88
1399/12/12 218,594.8 218,594.8 218,827.62
1399/12/11 219,622.22 219,619.27 219,999.11
1399/12/10 220,012.84 220,007.93 220,044.27

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 242,520.8 156.43 0.06
مواد دارویی 111,034.5 504.65 0.45
انبوه سازی 9,973.56 28.33 0.28
وزنی - ارزشی 316,595.53 2,057.24 0.65
قیمت (هم وزن) 281,080.45 456.19 0.16
رایانه 60,931.57 66.66 0.11
شاخص 30 شرکت بزرگ 61,081.18 548.26 0.90
ماشین آلات 279,462.35 504.43 0.18
فراورده نفتی 3.699 میلیون 56,964.55 1.54
کانه فلزی 355,837.98 2,125.78 0.60
کانی غیرفلزی 55,289.83 9.62 0.02
غذایی بجز قند 56,171.67 82.29 0.15
ذغال سنگ 52,916.46 0.00 0.00
خودرو 232,169.4 1,653.28 0.71
قند و شکر 173,166.98 45.72 0.03
حمل و نقل 27,747.59 37.63 0.14
وسایل ارتباطی 50,293.17 77.90 0.15
سایرمالی 15,656.05 0.92 0.01
انتشار و چاپ 1.484 میلیون 2.97 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 110,911.88 22.18 0.02
شاخص بازده نقدی قیمت 4.948 میلیون 0.00 0.00
شاخص کل 1.217 میلیون 7,907.00 0.65
فلزات اساسی 877,728.84 3,403.83 0.39
شیمیایی 73,685.54 790.94 1.07
دستگاههای برقی 5.432 میلیون 3,091.09 0.06
سرمایه گذاریها 29,632.81 152.43 0.51
زراعت 214,354.6 12.00 0.01
لاستیک 314,353.78 38.04 0.01
چند رشته ای ص 145,583.95 720.49 0.49
رادیویی 6,010.1 85.37 1.42
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.069 میلیون 7,310.14 0.68
شاخص50شرکت فعالتر 45,120.76 401.30 0.89
فنی مهندسی 7,094.01 3.24 0.05
شاخص آزاد شناور 1.724 میلیون 8,144.33 0.47
تامین آب، برق، گاز 1,650.44 11.49 0.70
کاشی و سرامیک 60,977.01 1.28 0.00
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.671 میلیون 26.74 0.00
بیمه و بازنشسته66 57,754.07 22.41 0.04
منسوجات 16,534.86 0.94 0.01
مالی 1.697 میلیون 8,380.23 0.49
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 214,715.28 1,092.90 0.51
شاخص بازار اول 885,758.28 6,890.31 0.78
استخراجنفتجزکشف11 4,146.91 3.04 0.07
کل (هم وزن) 431,763.35 700.75 0.16
محصولات چرمی 25,845.33 61.51 0.24
شاخص قیمت 50 شرکت 2.669 میلیون 16,485.42 0.62
سیمان 11,246.05 1.75 0.02
شاخص بازار دوم 2.477 میلیون 12,162.86 0.49
بانکها 6,883.9 41.30 0.60
بازار دوم فرابورس 7,318.91 20.65 0.28
شاخص کل فرابورس 17,780.12 40.34 0.23
بازار اول فرابورس 5,311.52 5.82 0.11
اداره بازارهای مالی 1,340.51 0.78 0.06
اطلاعات و ارتباطات 848.64 0.08 0.01
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,316.3 0.87 0.07
شاخص ارکان و نهادهای مالی 484.15 0.21 0.04
شاخص فنی مهندسی 401.89 0.14 0.03
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 167.31 0.14 0.08
شاخص چوب 215.14 0.73 0.34
65