آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
521.22
بیشترین مقدار روز
524.49
مقدار و درصد تغییر
10.01 1.92
کمترین مقدار روز
521.22
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص ارکان و نهادهای مالی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/12/5 531.43 531.43 534.82
1399/12/4 534.89 534.89 535.28
1399/12/3 535.33 535.33 535.91
1399/12/2 536.03 536.03 544.44
1399/11/29 545.31 545.31 547.71
1399/11/28 553.12 553.12 561.67
1399/11/27 560.89 548.11 562.53
1399/11/26 556.72 556.72 573.26
1399/11/25 544.59 544.43 544.59
1399/11/21 513.89 499.37 513.89
1399/11/20 515.23 515.23 531.54
1399/11/19 525.82 509.34 525.82
1399/11/18 510.1 510.1 510.36
1399/11/15 535.25 535.25 554.04
1399/11/14 537.79 537.66 539.11
1399/11/13 564.4 564.4 574.34
1399/11/12 589.98 589.98 619.23
1399/11/11 600.57 596.75 600.57
1399/11/8 574.63 573.51 582.79
1399/11/7 603.69 603.69 604.01
1399/11/6 633.35 627.88 636.02
1399/11/5 658.62 658.62 686.27
1399/11/4 661.17 653.34 661.17
1399/11/1 633.98 633.98 639.58
1399/10/30 625.36 616.16 638.58
1399/10/29 639.55 639.55 659.66
1399/10/27 670.06 670.01 673
1399/10/24 701.12 700.13 701.27
1399/10/23 736.97 736.97 738.12
1399/10/22 774.77 774.77 811.43

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 250,598.09 1,572.25 0.63
مواد دارویی 110,163.41 794.39 0.72
انبوه سازی 10,453.85 106.31 1.02
وزنی - ارزشی 314,560.59 1,564.94 0.50
قیمت (هم وزن) 283,773.01 532.36 0.19
رایانه 61,100.83 197.42 0.32
شاخص 30 شرکت بزرگ 61,753.56 403.50 0.65
ماشین آلات 278,567.97 584.44 0.21
فراورده نفتی 3.716 میلیون 67,657.11 1.82
کانه فلزی 324,109.66 1,275.37 0.39
کانی غیرفلزی 57,695.46 83.25 0.14
غذایی بجز قند 54,575.23 463.07 0.85
ذغال سنگ 54,095.4 366.71 0.68
خودرو 256,744.54 2,127.90 0.83
قند و شکر 176,563.9 546.82 0.31
حمل و نقل 30,372.4 99.32 0.33
وسایل ارتباطی 53,571.37 32.36 0.06
سایرمالی 16,143.11 10.85 0.07
انتشار و چاپ 1.488 میلیون 894.24 0.06
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 110,667.91 558.87 0.51
شاخص بازده نقدی قیمت 4.912 میلیون 137.53 0.00
شاخص کل 1.206 میلیون 5,783.17 0.48
فلزات اساسی 897,572.49 1,704.49 0.19
شیمیایی 69,384.87 241.32 0.35
دستگاههای برقی 5.308 میلیون 10,494.37 0.20
سرمایه گذاریها 30,261.07 25.51 0.08
زراعت 220,626.9 122.23 0.06
لاستیک 341,898.77 1,222.29 0.36
چند رشته ای ص 141,510.18 1,502.27 1.06
رادیویی 6,205.46 37.74 0.61
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.052 میلیون 4,762.03 0.45
شاخص50شرکت فعالتر 44,560.93 245.31 0.55
فنی مهندسی 6,606.06 83.94 1.27
شاخص آزاد شناور 1.741 میلیون 7,803.97 0.45
تامین آب، برق، گاز 1,577.95 4.06 0.26
کاشی و سرامیک 63,931.33 391.07 0.61
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.752 میلیون 0.00 0.00
بیمه و بازنشسته66 64,233.42 301.70 0.47
منسوجات 9,000.17 519.98 5.78
مالی 1.734 میلیون 10,421.99 0.60
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 220,159.32 2,605.37 1.18
شاخص بازار اول 885,198.14 4,422.45 0.50
استخراجنفتجزکشف11 3,720.7 58.60 1.58
کل (هم وزن) 434,396.13 708.50 0.16
محصولات چرمی 26,860.81 949.31 3.53
شاخص قیمت 50 شرکت 2.563 میلیون 6,050.68 0.24
سیمان 11,255.94 5.41 0.05
شاخص بازار دوم 2.429 میلیون 11,029.96 0.45
بانکها 6,985.14 83.77 1.20
بازار دوم فرابورس 7,111.36 17.02 0.24
شاخص کل فرابورس 17,117.36 105.65 0.62
بازار اول فرابورس 5,013.07 70.93 1.41
اداره بازارهای مالی 1,402.9 10.07 0.72
اطلاعات و ارتباطات 758.28 78.21 10.31
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,431.69 16.31 1.14
شاخص ارکان و نهادهای مالی 521.22 10.01 1.92
شاخص فنی مهندسی 384.35 0.51 0.13
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 176.32 1.82 1.03
شاخص چوب 244.76 0.23 0.09
65