آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
10244.34
بیشترین مقدار روز
10244.34
مقدار و درصد تغییر
0.00 0.00
کمترین مقدار روز
10244.34
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 33-ابزار پزشکی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/07/1 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/06/31 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/06/30 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/06/29 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/06/26 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/06/25 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/06/24 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/06/23 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/06/22 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/06/19 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/06/18 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/06/17 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/06/16 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/06/15 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/06/12 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/06/11 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/06/10 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/06/5 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/06/4 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/06/3 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/06/2 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/06/1 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/05/29 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/05/28 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/05/27 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/05/26 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/05/25 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/05/22 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/05/21 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/05/20 10,244.34 10,244.34 10,244.34

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 295,629.19 561.10 0.19
مواد دارویی 117,708.34 635.63 0.54
انبوه سازی 15,873.52 230.79 1.45
وزنی - ارزشی 422,604.58 8,075.55 1.91
قیمت (هم وزن) 270,921.84 330.25 0.12
رایانه 54,988.56 194.00 0.35
شاخص 30 شرکت بزرگ 85,600.7 2,078.73 2.43
ماشین آلات 302,373.43 5,557.62 1.84
فراورده نفتی 5.722 میلیون 11,969.44 0.21
کانه فلزی 412,781.28 13,422.00 3.25
کانی غیرفلزی 53,476.16 280.43 0.52
غذایی بجز قند 57,196.79 59.60 0.10
ذغال سنگ 34,273.59 573.26 1.67
خودرو 299,518.05 1,009.68 0.34
قند و شکر 187,120.48 1,211.04 0.65
حمل و نقل 61,174.3 116.54 0.19
وسایل ارتباطی 208,230.56 972.23 0.47
سایرمالی 15,424.45 380.04 2.46
انتشار و چاپ 2.417 میلیون 2,665.94 0.11
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 178,034.45 4,843.61 2.72
شاخص بازده نقدی قیمت 6.576 میلیون 539.23 0.01
شاخص کل 1.612 میلیون 30,987.51 1.92
فلزات اساسی 1.237 میلیون 32,378.25 2.62
شیمیایی 100,790.25 4,106.90 4.07
دستگاههای برقی 5.97 میلیون 156,078.40 2.61
سرمایه گذاریها 35,473.28 112.81 0.32
زراعت 183,804.91 7,184.38 3.91
لاستیک 296,229.21 297.71 0.10
چند رشته ای ص 215,708.61 4,492.99 2.08
رادیویی 10,375.01 32.99 0.32
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.433 میلیون 29,295.48 2.04
شاخص50شرکت فعالتر 64,637.63 1,501.53 2.32
فنی مهندسی 7,752.24 308.05 3.97
شاخص آزاد شناور 2.153 میلیون 32,765.85 1.52
تامین آب، برق، گاز 2,114.92 44.42 2.10
کاشی و سرامیک 46,097.88 464.71 1.01
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.357 میلیون 29,426.64 2.17
بیمه و بازنشسته66 60,227.1 787.83 1.31
منسوجات 9,857.89 65.21 0.66
مالی 2.072 میلیون 21,346.20 1.03
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 308,633.19 2,518.14 0.82
شاخص بازار اول 1.184 میلیون 24,285.23 2.05
استخراجنفتجزکشف11 3,664.29 106.16 2.90
کل (هم وزن) 413,441.1 562.69 0.14
محصولات چرمی 82,799.87 4,139.17 5.00
شاخص قیمت 50 شرکت 3.235 میلیون 86,495.69 2.67
سیمان 9,722.83 39.44 0.41
شاخص بازار دوم 3.233 میلیون 56,065.75 1.73
بانکها 8,762.17 124.96 1.43
بازار دوم فرابورس 7,897.61 133.94 1.70
شاخص کل فرابورس 18,035.22 328.13 1.82
بازار اول فرابورس 4,675.92 100.98 2.16
اداره بازارهای مالی 1,845.48 1.69 0.09
اطلاعات و ارتباطات 1,146.05 0.00 0.00
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,427.14 71.27 4.99
شاخص ارکان و نهادهای مالی 915.83 45.77 5.00
شاخص فنی مهندسی 466.99 1.95 0.42
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 280.32 1.07 0.38
65