آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1811706.66
بیشترین مقدار روز
1833375.52
مقدار و درصد تغییر
12,651.15 0.70
کمترین مقدار روز
1811740.77
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 65-مالی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/11/4 1.799 میلیون 1.78 میلیون 1.799 میلیون
1399/11/1 1.762 میلیون 1.744 میلیون 1.762 میلیون
1399/10/30 1.727 میلیون 1.702 میلیون 1.726 میلیون
1399/10/29 1.734 میلیون 1.73 میلیون 1.743 میلیون
1399/10/27 1.762 میلیون 1.762 میلیون 1.779 میلیون
1399/10/24 1.799 میلیون 1.799 میلیون 1.808 میلیون
1399/10/23 1.842 میلیون 1.842 میلیون 1.859 میلیون
1399/10/22 1.879 میلیون 1.879 میلیون 1.889 میلیون
1399/10/21 1.892 میلیون 1.888 میلیون 1.896 میلیون
1399/10/20 1.871 میلیون 1.869 میلیون 1.893 میلیون
1399/10/17 1.9 میلیون 1.9 میلیون 1.918 میلیون
1399/10/16 1.949 میلیون 1.949 میلیون 1.966 میلیون
1399/10/15 1.983 میلیون 1.956 میلیون 1.987 میلیون
1399/10/14 1.945 میلیون 1.939 میلیون 1.948 میلیون
1399/10/13 1.943 میلیون 1.943 میلیون 1.962 میلیون
1399/10/10 1.972 میلیون 1.972 میلیون 1.981 میلیون
1399/10/9 1.984 میلیون 1.984 میلیون 2.001 میلیون
1399/10/8 1.997 میلیون 1.997 میلیون 2 میلیون
1399/10/7 1.998 میلیون 1.991 میلیون 2.001 میلیون
1399/10/6 2.016 میلیون 2.016 میلیون 2.04 میلیون
1399/10/3 2.047 میلیون 2.046 میلیون 2.057 میلیون
1399/10/2 2.036 میلیون 2.011 میلیون 2.035 میلیون
1399/10/1 2.007 میلیون 1.988 میلیون 2.013 میلیون
1399/09/30 2.002 میلیون 2.002 میلیون 2.03 میلیون
1399/09/29 2.029 میلیون 2.024 میلیون 2.032 میلیون
1399/09/26 2.019 میلیون 2.009 میلیون 2.019 میلیون
1399/09/25 2.048 میلیون 2.048 میلیون 2.069 میلیون
1399/09/24 2.101 میلیون 2.101 میلیون 2.127 میلیون
1399/09/23 2.099 میلیون 2.099 میلیون 2.105 میلیون
1399/09/22 2.118 میلیون 2.118 میلیون 2.127 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 280,126.57 4,023.46 1.44
مواد دارویی 112,222.74 2,132.34 1.90
انبوه سازی 12,210.34 187.86 1.54
وزنی - ارزشی 322,177.25 3,292.01 1.02
قیمت (هم وزن) 286,183.56 1,828.71 0.64
رایانه 62,816.02 976.54 1.55
شاخص 30 شرکت بزرگ 60,289.31 1,514.41 2.51
ماشین آلات 308,015.14 8,191.05 2.66
فراورده نفتی 3.481 میلیون 123,621.57 3.55
کانه فلزی 334,461.36 7,652.48 2.29
کانی غیرفلزی 63,037.03 1,293.77 2.05
غذایی بجز قند 57,311.63 860.25 1.50
ذغال سنگ 44,864.39 726.76 1.62
خودرو 263,948.54 1,505.30 0.57
قند و شکر 167,093.78 589.34 0.35
حمل و نقل 30,776.64 260.86 0.85
وسایل ارتباطی 57,910.18 303.80 0.52
سایرمالی 17,910.53 388.16 2.17
انتشار و چاپ 1.583 میلیون 58,582.35 3.70
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 125,991.69 898.82 0.71
شاخص بازده نقدی قیمت 5.031 میلیون 166.01 0.00
شاخص کل 1.235 میلیون 12,614.71 1.02
فلزات اساسی 844,972.36 16,396.69 1.94
شیمیایی 74,141.5 803.10 1.08
دستگاههای برقی 5.82 میلیون 48,483.58 0.83
سرمایه گذاریها 31,039 89.11 0.29
زراعت 197,019.82 3,094.00 1.57
لاستیک 359,332.27 4,951.60 1.38
چند رشته ای ص 148,262.68 2,907.58 1.96
رادیویی 6,609.1 40.72 0.62
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.072 میلیون 11,765.80 1.10
شاخص50شرکت فعالتر 45,090.1 891.84 1.98
فنی مهندسی 6,857.04 228.67 3.33
شاخص آزاد شناور 1.77 میلیون 12,006.59 0.68
تامین آب، برق، گاز 1,556.23 41.24 2.65
کاشی و سرامیک 61,270.22 158.20 0.26
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.718 میلیون 68,167.81 3.97
بیمه و بازنشسته66 69,941.61 1,338.89 1.91
منسوجات 7,817.17 0.00 0.00
مالی 1.812 میلیون 12,651.15 0.70
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 249,650.61 7,131.52 2.86
شاخص بازار اول 889,448.31 13,031.31 1.47
استخراجنفتجزکشف11 3,720.61 133.86 3.60
کل (هم وزن) 437,572.94 2,796.09 0.64
محصولات چرمی 31,917.54 333.16 1.04
شاخص قیمت 50 شرکت 2.647 میلیون 32,545.27 1.23
سیمان 10,499.27 39.81 0.38
شاخص بازار دوم 2.546 میلیون 12,374.20 0.49
بانکها 7,286.76 176.59 2.42
بازار دوم فرابورس 7,552.03 89.58 1.19
شاخص کل فرابورس 18,297.56 148.28 0.81
بازار اول فرابورس 5,433.05 0.31 0.01
اداره بازارهای مالی 1,637.42 6.34 0.39
اطلاعات و ارتباطات 1,026.75 38.76 3.78
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,512.08 25.73 1.70
شاخص ارکان و نهادهای مالی 658.62 2.54 0.39
شاخص فنی مهندسی 409.1 5.50 1.35
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 188.17 5.29 2.81
شاخص چوب 217.46 9.33 4.29
65