آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1907185.64
بیشترین مقدار روز
1932392.23
مقدار و درصد تغییر
45,438.70 2.38
کمترین مقدار روز
1903209.19
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 65-مالی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/07/7 1.954 میلیون 1.954 میلیون 1.981 میلیون
1399/07/6 2.005 میلیون 2.007 میلیون 2.021 میلیون
1399/07/5 2.062 میلیون 2.062 میلیون 2.093 میلیون
1399/07/2 2.072 میلیون 2.071 میلیون 2.088 میلیون
1399/07/1 2.051 میلیون 2.039 میلیون 2.051 میلیون
1399/06/31 2.088 میلیون 2.088 میلیون 2.111 میلیون
1399/06/30 2.148 میلیون 2.148 میلیون 2.187 میلیون
1399/06/29 2.224 میلیون 2.22 میلیون 2.23 میلیون
1399/06/26 2.267 میلیون 2.263 میلیون 2.296 میلیون
1399/06/25 2.239 میلیون 2.209 میلیون 2.239 میلیون
1399/06/24 2.163 میلیون 2.151 میلیون 2.179 میلیون
1399/06/23 2.152 میلیون 2.152 میلیون 2.17 میلیون
1399/06/22 2.156 میلیون 2.156 میلیون 2.212 میلیون
1399/06/19 2.178 میلیون 2.169 میلیون 2.184 میلیون
1399/06/18 2.21 میلیون 2.21 میلیون 2.224 میلیون
1399/06/17 2.246 میلیون 2.246 میلیون 2.264 میلیون
1399/06/16 2.295 میلیون 2.295 میلیون 2.319 میلیون
1399/06/15 2.288 میلیون 2.284 میلیون 2.29 میلیون
1399/06/12 2.28 میلیون 2.279 میلیون 2.298 میلیون
1399/06/11 2.329 میلیون 2.329 میلیون 2.362 میلیون
1399/06/10 2.373 میلیون 2.373 میلیون 2.412 میلیون
1399/06/5 2.372 میلیون 2.342 میلیون 2.372 میلیون
1399/06/4 2.303 میلیون 2.283 میلیون 2.303 میلیون
1399/06/3 2.269 میلیون 2.269 میلیون 2.291 میلیون
1399/06/2 2.324 میلیون 2.32 میلیون 2.35 میلیون
1399/06/1 2.388 میلیون 2.388 میلیون 2.438 میلیون
1399/05/29 2.422 میلیون 2.422 میلیون 2.441 میلیون
1399/05/28 2.477 میلیون 2.473 میلیون 2.492 میلیون
1399/05/27 2.426 میلیون 2.419 میلیون 2.427 میلیون
1399/05/26 2.443 میلیون 2.442 میلیون 2.478 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 290,534.15 5,341.18 1.84
مواد دارویی 111,828.19 1,595.56 1.43
انبوه سازی 15,221.74 177.21 1.16
وزنی - ارزشی 391,483.05 5,947.02 1.52
قیمت (هم وزن) 261,065.09 2,507.53 0.96
رایانه 51,389.66 277.04 0.54
شاخص 30 شرکت بزرگ 76,225.12 1,940.62 2.55
ماشین آلات 300,167.79 4,406.76 1.47
فراورده نفتی 4.974 میلیون 175,894.93 3.54
کانه فلزی 381,440.31 7,983.55 2.09
کانی غیرفلزی 52,135.75 652.84 1.25
غذایی بجز قند 54,781.3 1,213.68 2.22
ذغال سنگ 34,255.88 4.76 0.01
خودرو 271,874.53 9,264.12 3.41
قند و شکر 182,342.52 743.41 0.41
حمل و نقل 61,145.58 2.20 0.00
وسایل ارتباطی 206,550.64 228.03 0.11
سایرمالی 14,884.58 117.35 0.79
انتشار و چاپ 2.395 میلیون 21,528.62 0.90
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 160,030.3 6,456.42 4.03
شاخص بازده نقدی قیمت 6.184 میلیون 0.00 0.00
شاخص کل 1.493 میلیون 22,678.67 1.52
فلزات اساسی 1.085 میلیون 26,496.58 2.44
شیمیایی 96,396.34 424.43 0.44
دستگاههای برقی 5.748 میلیون 47,883.92 0.83
سرمایه گذاریها 33,509.09 574.71 1.72
زراعت 169,998.48 5,451.17 3.21
لاستیک 289,522.45 2,876.70 0.99
چند رشته ای ص 207,561.49 1,720.89 0.83
رادیویی 8,913 408.71 4.59
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.329 میلیون 18,617.43 1.40
شاخص50شرکت فعالتر 59,287.45 1,010.91 1.71
فنی مهندسی 7,463.38 89.36 1.20
شاخص آزاد شناور 1.981 میلیون 36,140.22 1.82
تامین آب، برق، گاز 2,041.24 17.98 0.88
کاشی و سرامیک 46,539.44 248.06 0.53
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.355 میلیون 636.97 0.05
بیمه و بازنشسته66 58,738.67 520.95 0.89
منسوجات 9,697.26 0.17 0.00
مالی 1.907 میلیون 45,438.70 2.38
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 303,678.83 1,770.14 0.58
شاخص بازار اول 1.067 میلیون 26,481.17 2.48
استخراجنفتجزکشف11 3,283.28 163.69 4.99
کل (هم وزن) 398,399.18 3,826.62 0.96
محصولات چرمی 77,368.36 320.23 0.41
شاخص قیمت 50 شرکت 3.014 میلیون 10,880.02 0.36
سیمان 9,256.34 203.54 2.20
شاخص بازار دوم 3.116 میلیون 5,068.94 0.16
بانکها 7,935.73 215.69 2.72
بازار دوم فرابورس 7,616.42 9.22 0.12
شاخص کل فرابورس 17,453.51 107.72 0.62
بازار اول فرابورس 4,564.28 109.34 2.40
اداره بازارهای مالی 1,755.34 32.81 1.87
اطلاعات و ارتباطات 1,146.05 0.00 0.00
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,451.99 39.55 2.72
شاخص ارکان و نهادهای مالی 894.61 35.39 3.96
شاخص فنی مهندسی 447.86 1.05 0.23
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 279.16 0.34 0.12
65