آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
2324408.95
بیشترین مقدار روز
2362933.23
مقدار و درصد تغییر
30,733.34 1.32
کمترین مقدار روز
2324408.95
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 65-مالی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/04/17 2.356 میلیون 2.346 میلیون 2.357 میلیون
1399/04/16 2.326 میلیون 2.302 میلیون 2.326 میلیون
1399/04/15 2.227 میلیون 2.151 میلیون 2.227 میلیون
1399/04/14 2.194 میلیون 2.194 میلیون 2.258 میلیون
1399/04/11 2.227 میلیون 2.201 میلیون 2.226 میلیون
1399/04/10 2.142 میلیون 2.111 میلیون 2.142 میلیون
1399/04/9 2.057 میلیون 2.036 میلیون 2.058 میلیون
1399/04/8 2.092 میلیون 2.068 میلیون 2.101 میلیون
1399/04/7 2.044 میلیون 1.987 میلیون 2.046 میلیون
1399/04/4 1.987 میلیون 1.961 میلیون 1.986 میلیون
1399/04/3 1.98 میلیون 1.963 میلیون 1.983 میلیون
1399/04/2 1.923 میلیون 1.876 میلیون 1.923 میلیون
1399/04/1 1.87 میلیون 1.861 میلیون 1.87 میلیون
1399/03/31 1.855 میلیون 1.833 میلیون 1.855 میلیون
1399/03/27 1.817 میلیون 1.785 میلیون 1.817 میلیون
1399/03/26 1.762 میلیون 1.739 میلیون 1.762 میلیون
1399/03/25 1.707 میلیون 1.696 میلیون 1.715 میلیون
1399/03/24 1.678 میلیون 1.663 میلیون 1.677 میلیون
1399/03/21 1.616 میلیون 1.584 میلیون 1.616 میلیون
1399/03/20 1.564 میلیون 1.563 میلیون 1.585 میلیون
1399/03/19 1.582 میلیون 1.581 میلیون 1.603 میلیون
1399/03/18 1.592 میلیون 1.579 میلیون 1.592 میلیون
1399/03/17 1.526 میلیون 1.507 میلیون 1.526 میلیون
1399/03/13 1.47 میلیون 1.44 میلیون 1.47 میلیون
1399/03/12 1.42 میلیون 1.399 میلیون 1.424 میلیون
1399/03/11 1.408 میلیون 1.408 میلیون 1.454 میلیون
1399/03/10 1.42 میلیون 1.403 میلیون 1.42 میلیون
1399/03/7 1.37 میلیون 1.328 میلیون 1.37 میلیون
1399/03/6 1.35 میلیون 1.35 میلیون 1.382 میلیون
1399/03/3 1.387 میلیون 1.382 میلیون 1.412 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 409,173.8 11,226.91 2.74
مواد دارویی 163,522.44 4,283.31 2.62
انبوه سازی 14,080.03 155.05 1.10
وزنی - ارزشی 463,347.13 1,750.53 0.38
قیمت (هم وزن) 315,164.97 2,815.37 0.89
رایانه 94,622.17 2,857.68 3.02
شاخص 30 شرکت بزرگ 86,988.8 336.21 0.39
ماشین آلات 352,103.93 1,115.47 0.32
فراورده نفتی 6.978 میلیون 269,782.23 3.87
کانه فلزی 431,292.52 5,683.14 1.32
کانی غیرفلزی 70,397.28 1,918.68 2.73
غذایی بجز قند 79,849.28 1,607.61 2.01
ذغال سنگ 33,892.31 1,348.00 3.98
خودرو 465,665.46 9,700.74 2.08
قند و شکر 193,393.26 1,190.53 0.62
حمل و نقل 63,686.05 1,506.75 2.37
وسایل ارتباطی 134,904.59 0.00 0.00
سایرمالی 26,016.95 239.04 0.92
انتشار و چاپ 3.602 میلیون 173,886.80 4.83
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 258,755.15 9,871.25 3.81
شاخص بازده نقدی قیمت 7.123 میلیون 7.12 0.00
شاخص کل 1.754 میلیون 6,625.40 0.38
فلزات اساسی 1.215 میلیون 6,984.89 0.57
شیمیایی 95,457.73 457.34 0.48
دستگاههای برقی 9.063 میلیون 171,706.30 1.89
سرمایه گذاریها 40,476.66 474.71 1.17
زراعت 293,054.47 10,818.40 3.69
لاستیک 395,691.6 16,236.81 4.10
چند رشته ای ص 206,669.06 1,740.57 0.84
رادیویی 10,834.56 98.58 0.91
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.553 میلیون 9,599.65 0.62
شاخص50شرکت فعالتر 70,053.63 584.39 0.83
فنی مهندسی 14,040.39 260.60 1.86
شاخص آزاد شناور 2.297 میلیون 2,634.12 0.11
تامین آب، برق، گاز 2,590.64 76.54 2.95
کاشی و سرامیک 47,516.97 1,638.39 3.45
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.81 میلیون 5,168.52 0.29
بیمه و بازنشسته66 81,436.05 2,368.65 2.91
منسوجات 9,051.08 313.85 3.47
مالی 2.324 میلیون 30,733.34 1.32
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 688,411.46 6,034.61 0.88
شاخص بازار اول 1.344 میلیون 5,194.74 0.39
استخراجنفتجزکشف11 6,186.97 246.52 3.98
کل (هم وزن) 478,686.44 4,276.11 0.89
محصولات چرمی 63,297.77 3,095.39 4.89
شاخص قیمت 50 شرکت 3.58 میلیون 32,285.61 0.90
سیمان 12,500.19 255.79 2.05
شاخص بازار دوم 3.293 میلیون 11,968.22 0.36
بانکها 9,436.19 136.50 1.45
بازار دوم فرابورس 8,500.79 64.82 0.76
شاخص کل فرابورس 18,157.6 93.28 0.51
بازار اول فرابورس 3,816.54 14.70 0.39
اداره بازارهای مالی 2,258.51 19.30 0.85
اطلاعات و ارتباطات 1,039.95 46.20 4.44
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,395.65 69.62 4.99
شاخص ارکان و نهادهای مالی 1,150.58 0.00 0.00
شاخص فنی مهندسی 772.46 12.90 1.67
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 122.6 1.42 1.16
65