آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1705154.26
بیشترین مقدار روز
1713008.87
مقدار و درصد تغییر
8,222.25 0.48
کمترین مقدار روز
1705154.26
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 65-مالی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1400/01/28 1.713 میلیون 1.713 میلیون 1.715 میلیون
1400/01/25 1.719 میلیون 1.719 میلیون 1.722 میلیون
1400/01/24 1.725 میلیون 1.723 میلیون 1.726 میلیون
1400/01/23 1.72 میلیون 1.72 میلیون 1.726 میلیون
1400/01/22 1.725 میلیون 1.725 میلیون 1.727 میلیون
1400/01/21 1.73 میلیون 1.73 میلیون 1.732 میلیون
1400/01/18 1.734 میلیون 1.734 میلیون 1.739 میلیون
1400/01/17 1.741 میلیون 1.742 میلیون 1.747 میلیون
1400/01/16 1.748 میلیون 1.748 میلیون 1.758 میلیون
1400/01/15 1.759 میلیون 1.759 میلیون 1.766 میلیون
1400/01/14 1.766 میلیون 1.766 میلیون 1.77 میلیون
1400/01/11 1.772 میلیون 1.772 میلیون 1.777 میلیون
1400/01/10 1.779 میلیون 1.779 میلیون 1.785 میلیون
1400/01/8 1.785 میلیون 1.784 میلیون 1.786 میلیون
1400/01/7 1.785 میلیون 1.779 میلیون 1.786 میلیون
1399/12/27 1.782 میلیون 1.78 میلیون 1.783 میلیون
1399/12/26 1.763 میلیون 1.736 میلیون 1.763 میلیون
1399/12/25 1.739 میلیون 1.73 میلیون 1.74 میلیون
1399/12/24 1.736 میلیون 1.736 میلیون 1.74 میلیون
1399/12/23 1.722 میلیون 1.701 میلیون 1.722 میلیون
1399/12/20 1.701 میلیون 1.697 میلیون 1.701 میلیون
1399/12/19 1.704 میلیون 1.704 میلیون 1.712 میلیون
1399/12/18 1.699 میلیون 1.688 میلیون 1.7 میلیون
1399/12/17 1.686 میلیون 1.683 میلیون 1.686 میلیون
1399/12/16 1.687 میلیون 1.687 میلیون 1.693 میلیون
1399/12/13 1.698 میلیون 1.698 میلیون 1.703 میلیون
1399/12/12 1.706 میلیون 1.706 میلیون 1.71 میلیون
1399/12/11 1.711 میلیون 1.711 میلیون 1.714 میلیون
1399/12/10 1.717 میلیون 1.717 میلیون 1.719 میلیون
1399/12/9 1.722 میلیون 1.722 میلیون 1.729 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 242,638.06 165.48 0.07
مواد دارویی 111,539.1 241.71 0.22
انبوه سازی 10,000.12 29.36 0.29
وزنی - ارزشی 318,661.93 2,325.59 0.73
قیمت (هم وزن) 281,532.89 585.87 0.21
رایانه 60,998.39 40.87 0.07
شاخص 30 شرکت بزرگ 61,632.78 699.35 1.13
ماشین آلات 279,978.12 332.05 0.12
فراورده نفتی 3.757 میلیون 35,467.71 0.94
کانه فلزی 357,938.38 3,546.10 0.99
کانی غیرفلزی 55,297.81 8.41 0.02
غذایی بجز قند 56,255.22 91.53 0.16
ذغال سنگ 52,915.97 0.21 0.00
خودرو 233,867.93 363.90 0.16
قند و شکر 173,211.1 9.18 0.01
حمل و نقل 27,788.61 15.20 0.05
وسایل ارتباطی 50,369.93 76.71 0.15
سایرمالی 15,656.89 0.74 0.00
انتشار و چاپ 1.484 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 110,899.15 34.93 0.03
شاخص بازده نقدی قیمت 5.017 میلیون 255.86 0.01
شاخص کل 1.225 میلیون 8,938.43 0.73
فلزات اساسی 881,237.42 13,286.42 1.51
شیمیایی 74,481.48 589.52 0.79
دستگاههای برقی 5.434 میلیون 2,901.82 0.05
سرمایه گذاریها 29,786.33 18.14 0.06
زراعت 214,346.55 19.29 0.01
لاستیک 314,378.32 111.29 0.04
چند رشته ای ص 146,336.91 1,275.91 0.87
رادیویی 6,096.89 12.22 0.20
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.076 میلیون 8,433.59 0.78
شاخص50شرکت فعالتر 45,524.95 449.47 0.99
فنی مهندسی 7,096.93 0.44 0.01
شاخص آزاد شناور 1.733 میلیون 9,943.22 0.57
تامین آب، برق، گاز 1,662.31 7.42 0.45
کاشی و سرامیک 60,977.45 1.65 0.00
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.671 میلیون 18.38 0.00
بیمه و بازنشسته66 57,770.98 18.49 0.03
منسوجات 16,535.67 0.13 0.00
مالی 1.705 میلیون 8,222.25 0.48
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 215,800.69 13.16 0.01
شاخص بازار اول 892,688.63 7,474.48 0.84
استخراجنفتجزکشف11 4,152.18 3.50 0.08
کل (هم وزن) 432,458.34 899.95 0.21
محصولات چرمی 25,907.22 1.22 0.00
شاخص قیمت 50 شرکت 2.685 میلیون 18,690.84 0.70
سیمان 11,247.94 14.07 0.13
شاخص بازار دوم 2.489 میلیون 14,839.05 0.60
بانکها 6,922.14 72.74 1.05
بازار دوم فرابورس 7,339.63 29.01 0.40
شاخص کل فرابورس 17,820.59 60.07 0.34
بازار اول فرابورس 5,317.35 11.33 0.21
اداره بازارهای مالی 1,341.08 2.42 0.18
اطلاعات و ارتباطات 848.63 0.09 0.01
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,317.21 1.10 0.08
شاخص ارکان و نهادهای مالی 484.37 0.03 0.01
شاخص فنی مهندسی 402.03 0.01 0.00
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 167.45 0.09 0.05
شاخص چوب 215.87 0.72 0.33
65