آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1671146.49
بیشترین مقدار روز
1671047.66
مقدار و درصد تغییر
0.00 0.00
کمترین مقدار روز
1670815.75
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 20-محصولات چوبی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1400/01/24 1.671 میلیون 1.671 میلیون 1.671 میلیون
1400/01/23 1.671 میلیون 1.671 میلیون 1.671 میلیون
1400/01/22 1.671 میلیون 1.671 میلیون 1.671 میلیون
1400/01/21 1.671 میلیون 1.671 میلیون 1.671 میلیون
1400/01/18 1.671 میلیون 1.671 میلیون 1.671 میلیون
1400/01/17 1.671 میلیون 1.671 میلیون 1.671 میلیون
1400/01/16 1.672 میلیون 1.672 میلیون 1.672 میلیون
1400/01/15 1.672 میلیون 1.672 میلیون 1.672 میلیون
1400/01/14 1.672 میلیون 1.672 میلیون 1.672 میلیون
1400/01/11 1.672 میلیون 1.672 میلیون 1.672 میلیون
1400/01/10 1.672 میلیون 1.672 میلیون 1.672 میلیون
1400/01/8 1.672 میلیون 1.672 میلیون 1.675 میلیون
1400/01/7 1.675 میلیون 1.674 میلیون 1.675 میلیون
1399/12/27 1.675 میلیون 1.675 میلیون 1.676 میلیون
1399/12/26 1.678 میلیون 1.679 میلیون 1.681 میلیون
1399/12/25 1.681 میلیون 1.68 میلیون 1.681 میلیون
1399/12/24 1.681 میلیون 1.68 میلیون 1.681 میلیون
1399/12/23 1.681 میلیون 1.681 میلیون 1.681 میلیون
1399/12/20 1.681 میلیون 1.681 میلیون 1.681 میلیون
1399/12/19 1.681 میلیون 1.681 میلیون 1.682 میلیون
1399/12/18 1.682 میلیون 1.682 میلیون 1.695 میلیون
1399/12/17 1.695 میلیون 1.695 میلیون 1.695 میلیون
1399/12/16 1.695 میلیون 1.696 میلیون 1.696 میلیون
1399/12/13 1.698 میلیون 1.698 میلیون 1.705 میلیون
1399/12/12 1.711 میلیون 1.693 میلیون 1.722 میلیون
1399/12/11 1.716 میلیون 1.716 میلیون 1.748 میلیون
1399/12/10 1.748 میلیون 1.748 میلیون 1.749 میلیون
1399/12/9 1.749 میلیون 1.749 میلیون 1.752 میلیون
1399/12/6 1.752 میلیون 1.752 میلیون 1.752 میلیون
1399/12/5 1.752 میلیون 1.752 میلیون 1.752 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 243,185.19 4,139.01 1.70
مواد دارویی 112,379.69 65.52 0.06
انبوه سازی 10,060.92 32.42 0.32
وزنی - ارزشی 323,577.49 323.90 0.10
قیمت (هم وزن) 282,927.79 551.14 0.19
رایانه 61,284.97 342.64 0.56
شاخص 30 شرکت بزرگ 63,086.04 175.44 0.28
ماشین آلات 280,598.01 1,009.31 0.36
فراورده نفتی 3.837 میلیون 53,142.45 1.39
کانه فلزی 366,959.46 1,957.73 0.53
کانی غیرفلزی 55,338.4 23.52 0.04
غذایی بجز قند 56,563.55 229.99 0.41
ذغال سنگ 52,916.2 0.26 0.00
خودرو 236,098.74 2,486.83 1.05
قند و شکر 173,244.53 151.59 0.09
حمل و نقل 27,847 134.53 0.48
وسایل ارتباطی 50,527.72 5.41 0.01
سایرمالی 15,657.71 23.47 0.15
انتشار و چاپ 1.484 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 110,934.19 0.00 0.00
شاخص بازده نقدی قیمت 5.056 میلیون 505.61 0.01
شاخص کل 1.243 میلیون 1,197.35 0.10
فلزات اساسی 909,229.98 3,974.24 0.44
شیمیایی 75,454.22 296.23 0.39
دستگاههای برقی 5.444 میلیون 26,880.01 0.49
سرمایه گذاریها 29,824.89 27.50 0.09
زراعت 215,654.54 1,280.34 0.59
لاستیک 315,526.11 1,242.23 0.39
چند رشته ای ص 148,970.2 1,087.93 0.73
رادیویی 6,123.59 11.31 0.18
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.094 میلیون 544.85 0.05
شاخص50شرکت فعالتر 46,447.4 8.69 0.02
فنی مهندسی 7,105.53 32.24 0.45
شاخص آزاد شناور 1.754 میلیون 4,280.80 0.24
تامین آب، برق، گاز 1,676.97 7.07 0.42
کاشی و سرامیک 61,004.74 6.04 0.01
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.671 میلیون 0.00 0.00
بیمه و بازنشسته66 57,846.48 359.23 0.62
منسوجات 16,537.27 17.48 0.11
مالی 1.719 میلیون 5,334.62 0.31
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 216,106.71 243.77 0.11
شاخص بازار اول 908,991.78 2,313.38 0.25
استخراجنفتجزکشف11 4,167.04 73.19 1.76
کل (هم وزن) 434,458.03 785.50 0.18
محصولات چرمی 25,915.84 78.01 0.30
شاخص قیمت 50 شرکت 2.728 میلیون 7,045.36 0.26
سیمان 11,260.38 2.62 0.02
شاخص بازار دوم 2.518 میلیون 2,565.41 0.10
بانکها 7,043.7 37.14 0.53
بازار دوم فرابورس 7,405.7 4.38 0.06
شاخص کل فرابورس 17,951.3 10.73 0.06
بازار اول فرابورس 5,337.46 3.25 0.06
اداره بازارهای مالی 1,346.65 5.81 0.43
اطلاعات و ارتباطات 848.72 1.62 0.19
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,323.05 12.21 0.92
شاخص ارکان و نهادهای مالی 484.47 0.27 0.06
شاخص فنی مهندسی 402.09 2.69 0.67
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 167.81 1.94 1.15
شاخص چوب 217.56 1.00 0.46
65