آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1803490.70
بیشترین مقدار روز
1843906.79
مقدار و درصد تغییر
89,202.45 4.95
کمترین مقدار روز
1803490.70
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 20-محصولات چوبی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/10/24 1.897 میلیون 1.897 میلیون 1.93 میلیون
1399/10/23 1.93 میلیون 1.93 میلیون 1.972 میلیون
1399/10/22 1.893 میلیون 1.888 میلیون 1.893 میلیون
1399/10/21 1.803 میلیون 1.784 میلیون 1.807 میلیون
1399/10/20 1.726 میلیون 1.666 میلیون 1.726 میلیون
1399/10/17 1.666 میلیون 1.617 میلیون 1.666 میلیون
1399/10/16 1.631 میلیون 1.597 میلیون 1.635 میلیون
1399/10/15 1.558 میلیون 1.557 میلیون 1.558 میلیون
1399/10/14 1.485 میلیون 1.477 میلیون 1.487 میلیون
1399/10/13 1.417 میلیون 1.37 میلیون 1.418 میلیون
1399/10/10 1.359 میلیون 1.312 میلیون 1.359 میلیون
1399/10/9 1.298 میلیون 1.246 میلیون 1.298 میلیون
1399/10/8 1.245 میلیون 1.245 میلیون 1.247 میلیون
1399/10/7 1.19 میلیون 1.164 میلیون 1.189 میلیون
1399/10/6 1.141 میلیون 1.118 میلیون 1.141 میلیون
1399/10/3 1.165 میلیون 1.153 میلیون 1.164 میلیون
1399/10/2 1.11 میلیون 1.026 میلیون 1.11 میلیون
1399/10/1 1.026 میلیون 1.026 میلیون 1.033 میلیون
1399/09/30 1.026 میلیون 1.026 میلیون 1.026 میلیون
1399/09/29 1.026 میلیون 987,263.03 1.026 میلیون
1399/09/26 978,144.06 942,657.98 978,388.41
1399/09/25 952,878.35 952,350.88 975,637.06
1399/09/24 986,565.96 986,459.92 1.012 میلیون
1399/09/23 1.014 میلیون 1.007 میلیون 1.019 میلیون
1399/09/22 1.02 میلیون 986,219.85 1.02 میلیون
1399/09/19 974,484.8 966,860.7 978,958.41
1399/09/18 938,440.79 901,584.65 938,082.58
1399/09/17 898,737.53 885,594.96 904,514.79
1399/09/16 863,791.74 832,587.46 863,791.74
1399/09/15 830,159.16 816,936.38 829,801.27

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 291,227.72 8,371.34 2.87
مواد دارویی 114,145.89 2,837.90 2.49
انبوه سازی 12,559.64 245.21 1.95
وزنی - ارزشی 310,081.12 10,875.79 3.51
قیمت (هم وزن) 290,846.37 6,607.16 2.27
رایانه 64,083.83 1,020.60 1.59
شاخص 30 شرکت بزرگ 55,433.25 2,414.40 4.36
ماشین آلات 335,267.27 8,477.90 2.53
فراورده نفتی 3.174 میلیون 149,676.33 4.72
کانه فلزی 309,356.54 12,708.06 4.11
کانی غیرفلزی 66,931.83 2,041.89 3.05
غذایی بجز قند 60,571.71 1,502.12 2.48
ذغال سنگ 42,565.07 1,511.91 3.55
خودرو 252,088.97 7,518.05 2.98
قند و شکر 169,055.64 3,857.17 2.28
حمل و نقل 30,041.31 1,135.23 3.78
وسایل ارتباطی 60,111.96 2,720.43 4.53
سایرمالی 17,862.02 325.79 1.82
انتشار و چاپ 1.728 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 125,665.86 1,631.39 1.30
شاخص بازده نقدی قیمت 4.827 میلیون 328.26 0.01
شاخص کل 1.187 میلیون 41,613.22 3.51
فلزات اساسی 788,207.25 34,703.19 4.40
شیمیایی 71,683.51 3,246.19 4.53
دستگاههای برقی 5.986 میلیون 79,134.04 1.32
سرمایه گذاریها 30,952.68 163.58 0.53
زراعت 209,278.68 7,919.31 3.78
لاستیک 377,286.1 9,280.48 2.46
چند رشته ای ص 138,637.67 4,514.60 3.26
رادیویی 6,339.92 309.18 4.88
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.027 میلیون 39,570.18 3.85
شاخص50شرکت فعالتر 42,153.39 1,746.63 4.14
فنی مهندسی 6,435.04 309.73 4.81
شاخص آزاد شناور 1.716 میلیون 47,282.16 2.76
تامین آب، برق، گاز 1,668.67 21.52 1.29
کاشی و سرامیک 66,240.74 2,744.88 4.14
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.803 میلیون 89,202.45 4.95
بیمه و بازنشسته66 73,973.75 1,730.84 2.34
منسوجات 8,110.36 24.72 0.30
مالی 1.762 میلیون 35,890.44 2.04
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 278,604.8 9,934.77 3.57
شاخص بازار اول 835,399.32 32,399.29 3.88
استخراجنفتجزکشف11 3,322.98 124.43 3.74
کل (هم وزن) 444,500.96 10,084.84 2.27
محصولات چرمی 34,371.33 441.71 1.29
شاخص قیمت 50 شرکت 2.495 میلیون 103,366.01 4.14
سیمان 10,140.5 189.81 1.87
شاخص بازار دوم 2.515 میلیون 77,250.77 3.07
بانکها 6,794.59 240.73 3.54
بازار دوم فرابورس 7,387.73 223.72 3.03
شاخص کل فرابورس 17,859.06 449.53 2.52
بازار اول فرابورس 5,277.45 74.41 1.41
اداره بازارهای مالی 1,610.22 53.27 3.31
اطلاعات و ارتباطات 1,093.37 29.77 2.72
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,514.36 66.18 4.37
شاخص ارکان و نهادهای مالی 670.06 29.68 4.43
شاخص فنی مهندسی 392.37 18.40 4.69
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 194.61 6.23 3.20
شاخص چوب 199.28 9.95 4.99
65