آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1815521.99
بیشترین مقدار روز
1815921.06
مقدار و درصد تغییر
40,591.44 2.24
کمترین مقدار روز
1775818.73
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 20-محصولات چوبی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/04/16 1.776 میلیون 1.755 میلیون 1.776 میلیون
1399/04/15 1.736 میلیون 1.693 میلیون 1.737 میلیون
1399/04/14 1.693 میلیون 1.638 میلیون 1.693 میلیون
1399/04/11 1.636 میلیون 1.611 میلیون 1.636 میلیون
1399/04/10 1.611 میلیون 1.581 میلیون 1.611 میلیون
1399/04/9 1.571 میلیون 1.514 میلیون 1.571 میلیون
1399/04/8 1.509 میلیون 1.491 میلیون 1.508 میلیون
1399/04/7 1.483 میلیون 1.463 میلیون 1.484 میلیون
1399/04/4 1.463 میلیون 1.445 میلیون 1.463 میلیون
1399/04/3 1.428 میلیون 1.392 میلیون 1.428 میلیون
1399/04/2 1.391 میلیون 1.366 میلیون 1.391 میلیون
1399/04/1 1.349 میلیون 1.333 میلیون 1.348 میلیون
1399/03/31 1.329 میلیون 1.29 میلیون 1.329 میلیون
1399/03/27 1.285 میلیون 1.239 میلیون 1.284 میلیون
1399/03/26 1.26 میلیون 1.26 میلیون 1.296 میلیون
1399/03/25 1.234 میلیون 1.214 میلیون 1.234 میلیون
1399/03/24 1.206 میلیون 1.194 میلیون 1.206 میلیون
1399/03/21 1.19 میلیون 1.181 میلیون 1.19 میلیون
1399/03/20 1.177 میلیون 1.163 میلیون 1.177 میلیون
1399/03/19 1.144 میلیون 1.111 میلیون 1.144 میلیون
1399/03/18 1.103 میلیون 1.088 میلیون 1.103 میلیون
1399/03/17 1.081 میلیون 1.069 میلیون 1.081 میلیون
1399/03/13 1.068 میلیون 1.061 میلیون 1.068 میلیون
1399/03/12 1.053 میلیون 1.046 میلیون 1.053 میلیون
1399/03/11 1.045 میلیون 1.001 میلیون 1.045 میلیون
1399/03/10 995,448.01 979,713.61 995,448.01
1399/03/7 970,647.9 947,870.67 970,647.9
1399/03/6 935,217.54 908,359.96 935,223.76
1399/03/3 903,557.86 868,895.08 903,557.86
1399/02/31 868,895.08 851,360.23 868,895.08

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 420,717.52 16,943.14 4.03
مواد دارویی 167,920.88 2,006.15 1.19
انبوه سازی 13,926.67 129.18 0.93
وزنی - ارزشی 461,603.41 7,495.05 1.62
قیمت (هم وزن) 318,005.6 304.65 0.10
رایانه 97,568.8 79.62 0.08
شاخص 30 شرکت بزرگ 86,653.84 1,881.95 2.17
ماشین آلات 350,992.03 4,148.73 1.18
فراورده نفتی 6.718 میلیون 217,792.42 3.24
کانه فلزی 425,683.16 4,876.63 1.15
کانی غیرفلزی 72,369.75 873.14 1.21
غذایی بجز قند 81,489.92 1,525.82 1.87
ذغال سنگ 32,595.87 340.11 1.04
خودرو 456,162.63 18,457.25 4.05
قند و شکر 194,591.15 3,131.17 1.61
حمل و نقل 62,214.12 2,658.84 4.27
وسایل ارتباطی 134,904.59 1,591.47 1.18
سایرمالی 26,258.22 428.30 1.63
انتشار و چاپ 3.785 میلیون 149,525.09 3.95
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 269,018.01 11,821.19 4.39
شاخص بازده نقدی قیمت 7.123 میلیون 7.12 0.00
شاخص کل 1.747 میلیون 29,209.41 1.67
فلزات اساسی 1.208 میلیون 28,768.21 2.38
شیمیایی 95,002.54 1,219.55 1.28
دستگاههای برقی 9.238 میلیون 123,474.53 1.34
سرمایه گذاریها 40,957 196.80 0.48
زراعت 304,287.41 9,450.56 3.11
لاستیک 412,623.02 15,535.67 3.77
چند رشته ای ص 204,943.09 4,637.45 2.26
رادیویی 10,934.05 64.51 0.59
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.543 میلیون 26,682.07 1.73
شاخص50شرکت فعالتر 69,474.08 1,606.59 2.31
فنی مهندسی 13,784.54 681.82 4.95
شاخص آزاد شناور 2.299 میلیون 34,809.46 1.51
تامین آب، برق، گاز 2,669.51 51.86 1.94
کاشی و سرامیک 49,213.85 1,368.69 2.78
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.816 میلیون 40,591.44 2.24
بیمه و بازنشسته66 83,875.68 2,196.96 2.62
منسوجات 8,747.75 0.00 0.00
مالی 2.356 میلیون 29,823.68 1.27
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 694,499.71 30,063.50 4.33
شاخص بازار اول 1.339 میلیون 28,501.93 2.13
استخراجنفتجزکشف11 6,443.72 235.00 3.65
کل (هم وزن) 483,000.93 361.28 0.07
محصولات چرمی 66,552.33 3,094.55 4.65
شاخص قیمت 50 شرکت 3.613 میلیون 75,350.31 2.09
سیمان 12,761.32 300.55 2.36
شاخص بازار دوم 3.281 میلیون 30,048.49 0.92
بانکها 9,574.7 155.77 1.63
بازار دوم فرابورس 8,436.46 124.49 1.48
شاخص کل فرابورس 18,064.8 256.48 1.42
بازار اول فرابورس 3,831.3 46.68 1.22
اداره بازارهای مالی 2,277.98 55.64 2.44
اطلاعات و ارتباطات 1,088.3 40.59 3.73
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,329.34 227.34 17.10
شاخص ارکان و نهادهای مالی 1,150.58 0.00 0.00
شاخص فنی مهندسی 759.77 37.08 4.88
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 121.2 1.04 0.86
65