آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1819.52
بیشترین مقدار روز
1819.52
مقدار و درصد تغییر
90.43 4.97
کمترین مقدار روز
1755.07
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 40-تامین آب، برق، گاز

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/03/13 1,733.37 1,660.94 1,733.37
1399/03/12 1,657.44 1,633.71 1,657.44
1399/03/11 1,639.14 1,638.56 1,704.1
1399/03/10 1,704.13 1,633.43 1,705.61
1399/03/7 1,629.77 1,570.42 1,629.77
1399/03/6 1,567.52 1,567.52 1,625.92
1399/03/3 1,628.92 1,622.2 1,632.6
1399/02/31 1,626.63 1,618.21 1,641.28
1399/02/30 1,623.16 1,623.16 1,638.15
1399/02/29 1,630.76 1,596.28 1,630.82
1399/02/28 1,565.27 1,530.94 1,578.9
1399/02/27 1,589.85 1,589.85 1,623.17
1399/02/24 1,668.46 1,645.37 1,713.6
1399/02/23 1,731.56 1,731.56 1,769.55
1399/02/22 1,811.71 1,811.71 1,857.19
1399/02/21 1,801.81 1,801.53 1,823.63
1399/02/20 1,765.52 1,649.62 1,781.93
1399/02/17 1,644.03 1,639.32 1,675.86
1399/02/16 1,675.86 1,675.86 1,749.21
1399/02/15 1,750.28 1,724.5 1,783.54
1399/02/14 1,808.04 1,784.6 1,809.81
1399/02/13 1,723.66 1,711.81 1,723.66
1399/02/10 1,641.66 1,579.16 1,641.66
1399/02/9 1,567.4 1,540.44 1,567.4
1399/02/8 1,516.79 1,462.82 1,516.8
1399/02/7 1,477.38 1,474.12 1,510.89
1399/02/6 1,464.82 1,413.08 1,464.82
1399/02/3 1,397.59 1,349.11 1,398.82
1399/02/2 1,351.46 1,322.36 1,351.46
1399/02/1 1,322.94 1,292.33 1,322.94

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 385,632.45 26,034.82 6.75
مواد دارویی 124,017.07 4,120.10 3.32
انبوه سازی 9,452.99 368.43 3.90
وزنی - ارزشی 283,795.7 11,121.39 3.92
قیمت (هم وزن) 225,460.75 7,065.04 3.13
رایانه 70,111.64 2,761.42 3.94
شاخص 30 شرکت بزرگ 48,515.34 2,115.71 4.36
ماشین آلات 263,013.68 7,458.28 2.84
فراورده نفتی 3.171 میلیون 107,324.87 3.38
کانه فلزی 274,950.66 13,499.80 4.91
کانی غیرفلزی 54,275.8 719.37 1.33
غذایی بجز قند 70,542.3 1,329.23 1.88
ذغال سنگ 24,693.61 712.51 2.89
خودرو 202,016.82 5,172.03 2.56
قند و شکر 169,693.54 2,415.59 1.42
حمل و نقل 38,296.44 151.42 0.40
وسایل ارتباطی 62,942.62 2,543.95 4.04
سایرمالی 20,173.66 791.03 3.92
انتشار و چاپ 2.422 میلیون 86,984.03 3.59
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 229,636.74 0.00 0.00
شاخص بازده نقدی قیمت 4.176 میلیون 0.00 0.00
شاخص کل 1.069 میلیون 41,885.87 3.92
فلزات اساسی 656,385.24 29,478.92 4.49
شیمیایی 60,370.16 2,408.71 3.99
دستگاههای برقی 7.087 میلیون 93,098.75 1.31
سرمایه گذاریها 28,379.78 1,168.51 4.12
زراعت 244,445.12 11,971.46 4.90
لاستیک 345,808.1 13,188.43 3.81
چند رشته ای ص 118,951.44 5,340.32 4.49
رادیویی 8,523.72 406.43 4.77
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 936,396.01 36,790.06 3.93
شاخص50شرکت فعالتر 40,082.87 1,657.83 4.14
فنی مهندسی 7,307.52 321.66 4.40
شاخص آزاد شناور 1.426 میلیون 55,425.72 3.89
تامین آب، برق، گاز 1,819.52 90.43 4.97
کاشی و سرامیک 45,451.8 1,047.35 2.30
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.081 میلیون 13,624.57 1.26
بیمه و بازنشسته66 61,954.92 2,809.78 4.54
منسوجات 8,071.5 120.05 1.49
مالی 1.526 میلیون 58,733.67 3.85
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 513,660.44 25,677.37 5.00
شاخص بازار اول 789,579.02 31,475.78 3.99
استخراجنفتجزکشف11 4,668.15 233.27 5.00
کل (هم وزن) 340,846.77 10,680.77 3.13
محصولات چرمی 34,021.73 1,700.85 5.00
شاخص قیمت 50 شرکت 2.286 میلیون 88,646.12 3.88
سیمان 9,169.17 295.94 3.23
شاخص بازار دوم 2.13 میلیون 81,242.59 3.81
بانکها 6,061.63 220.06 3.63
بازار دوم فرابورس 5,648.95 191.06 3.38
شاخص کل فرابورس 12,086.17 402.24 3.33
بازار اول فرابورس 2,555.59 79.89 3.13
اداره بازارهای مالی 1,477.05 64.62 4.37
اطلاعات و ارتباطات 1,038.32 141.02 13.58
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 934.12 46.69 5.00
شاخص ارکان و نهادهای مالی 910.48 45.23 4.97
شاخص فنی مهندسی 646.59 29.17 4.51
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 106.71 0.51 0.48
65