آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
634.00
بیشترین مقدار روز
634.22
مقدار و درصد تغییر
12.25 1.93
کمترین مقدار روز
622.74
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 40-تامین آب، برق، گاز

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1398/08/21 621.98 619.57 621.98
1398/08/20 619.58 613.78 620
1398/08/19 614.12 613.95 620.59
1398/08/18 620.23 620.23 623.13
1398/08/14 622.76 620.58 624.29
1398/08/13 623.19 623.19 634.58
1398/08/12 635.13 632.25 643.23
1398/08/11 647.63 647.63 651.09
1398/08/8 649.46 647.33 649.46
1398/08/6 647.73 646.81 648.07
1398/08/4 645.92 645.92 654.18
1398/08/1 654.64 647.56 659.98
1398/07/30 661.09 648.9 661.92
1398/07/29 647.32 631.65 647.32
1398/07/28 643.95 643.95 669.1
1398/07/24 668.54 668.54 677.46
1398/07/23 668.24 668.22 695.08
1398/07/22 696.61 695.91 704.8
1398/07/21 703.16 700.5 704.32
1398/07/20 698.26 694.95 699.99
1398/07/17 688.87 687.29 695.06
1398/07/16 695.7 695.68 723.81
1398/07/15 715.7 700.33 715.81
1398/07/14 704.8 704.8 720.8
1398/07/13 715.42 710.24 731.92
1398/07/10 708.03 693.16 714.38
1398/07/9 718.78 718.78 728.73
1398/07/8 712.95 687.25 712.95
1398/07/7 680.62 680.43 687.68
1398/07/6 687.31 681.95 689.79

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 72,453.04 1,495.58 2.06
مواد دارویی 38,763.19 256.61 0.66
انبوه سازی 2,024.19 18.31 0.90
وزنی - ارزشی 82,273.4 117.73 0.14
قیمت (هم وزن) 59,143.8 462.62 0.78
رایانه 26,326.91 369.16 1.40
شاخص 30 شرکت بزرگ 13,190.63 25.21 0.19
ماشین آلات 83,335.66 400.51 0.48
فراورده نفتی 1.276 میلیون 2,406.40 0.19
کانه فلزی 74,044.25 35.02 0.05
کانی غیرفلزی 14,726.44 141.39 0.96
غذایی بجز قند 15,763.18 138.13 0.88
ذغال سنگ 9,246.16 303.49 3.28
خودرو 45,326.84 31.23 0.07
قند و شکر 52,556.81 691.86 1.32
حمل و نقل 7,403.92 21.03 0.28
وسایل ارتباطی 12,916.84 3.88 0.03
سایرمالی 5,593.77 131.11 2.34
انتشار و چاپ 1.03 میلیون 27,794.42 2.70
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 84,973.13 747.08 0.88
شاخص بازده نقدی قیمت 1.237 میلیون 0.00 0.00
شاخص کل 307,094.08 439.45 0.14
فلزات اساسی 191,492.62 336.26 0.18
شیمیایی 18,882.1 36.20 0.19
دستگاههای برقی 1.49 میلیون 21,776.65 1.46
سرمایه گذاریها 6,620.24 71.51 1.08
زراعت 70,565.83 2,126.50 3.01
لاستیک 68,041.65 1,289.87 1.90
چند رشته ای ص 29,777.98 88.17 0.30
رادیویی 2,554.57 9.27 0.36
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 275,293.02 464.42 0.17
شاخص50شرکت فعالتر 11,965.83 10.72 0.09
فنی مهندسی 2,558.05 50.05 1.96
شاخص آزاد شناور 358,039.98 574.65 0.16
تامین آب، برق، گاز 634 12.25 1.93
کاشی و سرامیک 10,964.32 280.39 2.56
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 303,808.3 4,851.82 1.60
بیمه و بازنشسته66 15,871.48 53.98 0.34
منسوجات 4,016.48 136.55 3.40
مالی 370,026.02 261.98 0.07
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 65,541.65 33.23 0.05
شاخص بازار اول 222,696.32 11.80 0.01
استخراجنفتجزکشف11 1,777.59 86.63 4.87
کل (هم وزن) 88,451.97 691.87 0.78
محصولات چرمی 9,157.28 216.68 2.37
شاخص قیمت 50 شرکت 722,765.47 1,663.08 0.23
سیمان 2,515.61 38.88 1.55
شاخص بازار دوم 626,755.27 2,284.52 0.36
بانکها 1,521.06 6.95 0.46
بازار دوم فرابورس 1,969.27 2.92 0.15
شاخص کل فرابورس 3,932.45 10.27 0.26
بازار اول فرابورس 604.71 5.68 0.94
اداره بازارهای مالی 237.33 0.25 0.11
اطلاعات و ارتباطات 315.16 2.62 0.83
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 390.83 2.35 0.60
شاخص ارکان و نهادهای مالی 108.29 5.41 4.99
شاخص فنی مهندسی 175.92 5.22 2.97
65