آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
2000.64
بیشترین مقدار روز
2068.01
مقدار و درصد تغییر
66.13 3.31
کمترین مقدار روز
2000.21
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 40-تامین آب، برق، گاز

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/07/28 2,069.03 2,068.81 2,130.45
1399/07/27 2,133.15 2,133.26 2,215.23
1399/07/23 2,220.34 2,205.45 2,223.42
1399/07/22 2,226.72 2,211.24 2,226.54
1399/07/21 2,217.44 2,217.24 2,238.16
1399/07/20 2,227.95 2,145.48 2,231.82
1399/07/19 2,137.44 2,101.4 2,137.4
1399/07/16 2,102.82 2,095.93 2,102.95
1399/07/15 2,089.52 2,062.03 2,089.32
1399/07/14 2,060.07 2,060.12 2,075.63
1399/07/13 2,079.63 2,079.36 2,100.35
1399/07/12 2,101.21 2,064.89 2,101.38
1399/07/9 2,062.62 2,046.81 2,062.5
1399/07/8 2,041.33 2,008.15 2,041.24
1399/07/7 2,023.42 2,023.46 2,084.72
1399/07/6 2,099.58 2,099.52 2,126.3
1399/07/5 2,137.13 2,119.4 2,137.15
1399/07/2 2,114.92 2,073.59 2,114.88
1399/07/1 2,071.41 2,005.9 2,071.27
1399/06/31 2,001.92 1,980.95 2,066.33
1399/06/30 2,072.1 2,072.11 2,163.67
1399/06/29 2,170.26 2,170.37 2,206
1399/06/26 2,217.64 2,160.54 2,230.99
1399/06/25 2,137.05 2,058.67 2,137.01
1399/06/24 2,040.4 1,966.65 2,041.43
1399/06/23 1,968.25 1,953.46 1,968.85
1399/06/22 1,966.65 1,904.19 1,966.81
1399/06/19 1,887.93 1,833.74 1,887.71
1399/06/18 1,836.76 1,835.76 1,888.51
1399/06/17 1,908.11 1,908.07 1,969.11

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 291,706.13 2,652.78 0.91
مواد دارویی 114,257.17 2,138.09 1.87
انبوه سازی 15,401.8 198.33 1.29
وزنی - ارزشی 371,546.38 10,926.81 2.94
قیمت (هم وزن) 258,735.76 3,705.61 1.43
رایانه 56,353.96 706.17 1.25
شاخص 30 شرکت بزرگ 70,750.55 3,003.79 4.25
ماشین آلات 288,214.42 5,623.06 1.95
فراورده نفتی 5.286 میلیون 242,718.40 4.59
کانه فلزی 324,770.03 10,649.86 3.28
کانی غیرفلزی 51,871.2 655.60 1.26
غذایی بجز قند 55,490.91 1,440.60 2.60
ذغال سنگ 31,151.34 377.55 1.21
خودرو 301,034.99 8,079.78 2.68
قند و شکر 171,033 1,587.02 0.93
حمل و نقل 47,968.66 2,141.37 4.46
وسایل ارتباطی 191,938.43 317.85 0.17
سایرمالی 13,865.91 69.12 0.50
انتشار و چاپ 2.356 میلیون 23.56 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 132,252.73 5,293.42 4.00
شاخص بازده نقدی قیمت 5.785 میلیون 23.14 0.00
شاخص کل 1.419 میلیون 41,714.80 2.94
فلزات اساسی 938,284.24 40,056.29 4.27
شیمیایی 89,630.53 2,000.73 2.23
دستگاههای برقی 5.272 میلیون 138,083.34 2.62
سرمایه گذاریها 31,867.45 334.70 1.05
زراعت 163,005.84 3,911.49 2.40
لاستیک 292,633.52 6,137.70 2.10
چند رشته ای ص 196,165.36 2,800.26 1.43
رادیویی 8,776.23 423.65 4.83
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.253 میلیون 36,489.69 2.91
شاخص50شرکت فعالتر 55,557.02 1,873.88 3.37
فنی مهندسی 7,563.26 303.32 4.01
شاخص آزاد شناور 1.913 میلیون 56,780.89 2.97
تامین آب، برق، گاز 2,000.64 66.13 3.31
کاشی و سرامیک 52,097.54 550.05 1.06
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.335 میلیون 44.07 0.00
بیمه و بازنشسته66 62,764.8 1,155.44 1.84
منسوجات 8,466.29 14.55 0.17
مالی 1.916 میلیون 59,641.50 3.11
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 269,718.36 1,360.19 0.50
شاخص بازار اول 998,565.37 38,282.00 3.83
استخراجنفتجزکشف11 3,468.81 173.12 4.99
کل (هم وزن) 394,947.73 5,621.69 1.42
محصولات چرمی 59,175.46 123.74 0.21
شاخص قیمت 50 شرکت 2.795 میلیون 78,495.41 2.81
سیمان 9,199.92 139.91 1.52
شاخص بازار دوم 3.024 میلیون 53,242.11 1.76
بانکها 8,004.66 356.22 4.45
بازار دوم فرابورس 7,218.82 110.66 1.53
شاخص کل فرابورس 17,008.09 262.67 1.54
بازار اول فرابورس 4,748.7 74.55 1.57
اداره بازارهای مالی 1,953.77 34.56 1.77
اطلاعات و ارتباطات 1,098.41 49.20 4.48
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,340.87 12.03 0.90
شاخص ارکان و نهادهای مالی 1,035.88 51.78 5.00
شاخص فنی مهندسی 386.24 19.21 4.97
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 259.7 0.82 0.31
65