آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
741666.79
بیشترین مقدار روز
741748.08
مقدار و درصد تغییر
9,619.42 1.30
کمترین مقدار روز
737730.32
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص آزاد شناور

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/01/16 732,170.2 712,711.25 732,766.61
1399/01/11 705,658.7 699,525.82 705,661.91
1399/01/10 699,525.82 686,722.56 699,709.5
1399/01/9 679,526 668,110.82 679,526.62
1399/01/6 662,828.81 648,714.31 662,828.64
1399/01/5 646,859.42 644,947.84 649,050
1398/12/28 650,344.63 639,467.86 650,349.22
1398/12/27 638,631.54 637,210.41 645,982.77
1398/12/26 644,179.35 630,018.01 644,266.41
1398/12/25 628,505.42 627,828.34 635,250.61
1398/12/24 641,899.79 641,885.35 664,129.65
1398/12/21 664,030.13 658,893.42 666,206.9
1398/12/20 658,696.69 658,696.68 667,688.16
1398/12/19 675,921.45 675,920.67 691,390.13
1398/12/17 697,513.95 694,269.57 700,346.76
1398/12/14 700,235.18 690,163.51 700,359.73
1398/12/13 685,985.41 672,725.48 685,986.49
1398/12/12 667,529.41 654,589.11 667,529.3
1398/12/11 650,316.06 638,314.25 650,315.94
1398/12/10 636,026.62 633,412.83 638,475.49
1398/12/7 654,125.24 655,344.16 661,907.06
1398/12/6 644,921.7 635,173.68 644,922.45
1398/12/5 626,056.41 624,533.27 630,017.53
1398/12/4 617,504.66 605,717.82 617,678.13
1398/12/3 594,927.09 576,476.06 594,941.25
1398/11/30 591,631.26 574,571.64 580,262.52
1398/11/29 570,319.64 566,132.59 575,824.07
1398/11/28 574,790.8 574,790.8 579,865.74
1398/11/27 570,652 563,211.82 570,652.36
1398/11/26 558,895.83 557,864.26 564,273.27

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 197,526.74 281.28 0.14
مواد دارویی 85,728.79 4.97 0.01
انبوه سازی 5,287.43 164.89 3.12
وزنی - ارزشی 152,691.65 1,474.54 0.97
قیمت (هم وزن) 135,379.59 1,747.07 1.29
رایانه 44,595.88 118.85 0.27
شاخص 30 شرکت بزرگ 22,015.5 92.60 0.42
ماشین آلات 173,303.11 1,368.57 0.79
فراورده نفتی 1.578 میلیون 23,356.68 1.48
کانه فلزی 136,253.46 304.12 0.22
کانی غیرفلزی 39,546.19 790.17 2.00
غذایی بجز قند 42,458.95 159.94 0.38
ذغال سنگ 23,208.08 565.37 2.44
خودرو 83,332.75 850.83 1.02
قند و شکر 98,028.57 2,479.83 2.53
حمل و نقل 20,181.4 397.61 1.97
وسایل ارتباطی 35,632.4 0.00 0.00
سایرمالی 14,405.08 431.46 3.00
انتشار و چاپ 1.759 میلیون 76,321.86 4.34
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 192,689.58 3,083.42 1.60
شاخص بازده نقدی قیمت 2.296 میلیون 443.17 0.02
شاخص کل 572,905.17 5,532.55 0.97
فلزات اساسی 335,958.46 1,969.72 0.59
شیمیایی 32,588.84 291.64 0.89
دستگاههای برقی 4.878 میلیون 54,228.58 1.11
سرمایه گذاریها 13,926.56 293.52 2.11
زراعت 157,523.71 2,596.62 1.65
لاستیک 194,135.82 3,152.57 1.62
چند رشته ای ص 52,484.87 325.46 0.62
رادیویی 4,787.93 153.36 3.20
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 505,213.44 4,711.62 0.93
شاخص50شرکت فعالتر 20,333.49 160.82 0.79
فنی مهندسی 5,163.82 85.87 1.66
شاخص آزاد شناور 741,666.79 9,619.42 1.30
تامین آب، برق، گاز 1,109.06 3.91 0.35
کاشی و سرامیک 30,200.44 339.51 1.12
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 612,445.04 2,723.54 0.44
بیمه و بازنشسته66 32,516.83 873.92 2.69
منسوجات 5,935.65 1.39 0.02
مالی 779,999.12 9,296.03 1.19
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 243,257.88 0.00 0.00
شاخص بازار اول 404,480.44 3,626.57 0.90
استخراجنفتجزکشف11 3,323.2 161.95 4.87
کل (هم وزن) 203,484.83 2,625.97 1.29
محصولات چرمی 13,495.96 24.63 0.18
شاخص قیمت 50 شرکت 1.241 میلیون 16,652.35 1.34
سیمان 6,049.38 51.77 0.86
شاخص بازار دوم 1.218 میلیون 13,010.55 1.07
بانکها 2,981.2 15.36 0.52
بازار دوم فرابورس 3,516.51 33.35 0.95
شاخص کل فرابورس 7,296.24 71.92 0.99
بازار اول فرابورس 1,370.91 16.60 1.21
اداره بازارهای مالی 960.83 30.69 3.19
اطلاعات و ارتباطات 550.19 27.50 5.00
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 796.29 34.50 4.33
شاخص ارکان و نهادهای مالی 599.96 15.98 2.66
شاخص فنی مهندسی 586.05 0.49 0.08
65