آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1732689.68
بیشترین مقدار روز
1739475.05
مقدار و درصد تغییر
9,824.35 0.57
کمترین مقدار روز
1732783.54
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص آزاد شناور

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1400/01/28 1.743 میلیون 1.742 میلیون 1.75 میلیون
1400/01/25 1.754 میلیون 1.754 میلیون 1.758 میلیون
1400/01/24 1.758 میلیون 1.748 میلیون 1.759 میلیون
1400/01/23 1.738 میلیون 1.738 میلیون 1.741 میلیون
1400/01/22 1.744 میلیون 1.745 میلیون 1.752 میلیون
1400/01/21 1.755 میلیون 1.755 میلیون 1.761 میلیون
1400/01/18 1.765 میلیون 1.765 میلیون 1.775 میلیون
1400/01/17 1.778 میلیون 1.778 میلیون 1.786 میلیون
1400/01/16 1.782 میلیون 1.78 میلیون 1.787 میلیون
1400/01/15 1.791 میلیون 1.791 میلیون 1.803 میلیون
1400/01/14 1.805 میلیون 1.805 میلیون 1.815 میلیون
1400/01/11 1.818 میلیون 1.819 میلیون 1.828 میلیون
1400/01/10 1.829 میلیون 1.828 میلیون 1.832 میلیون
1400/01/8 1.833 میلیون 1.831 میلیون 1.839 میلیون
1400/01/7 1.837 میلیون 1.829 میلیون 1.838 میلیون
1399/12/27 1.835 میلیون 1.835 میلیون 1.838 میلیون
1399/12/26 1.815 میلیون 1.778 میلیون 1.815 میلیون
1399/12/25 1.777 میلیون 1.765 میلیون 1.777 میلیون
1399/12/24 1.77 میلیون 1.761 میلیون 1.772 میلیون
1399/12/23 1.756 میلیون 1.733 میلیون 1.756 میلیون
1399/12/20 1.734 میلیون 1.731 میلیون 1.734 میلیون
1399/12/19 1.739 میلیون 1.733 میلیون 1.747 میلیون
1399/12/18 1.728 میلیون 1.705 میلیون 1.728 میلیون
1399/12/17 1.702 میلیون 1.694 میلیون 1.702 میلیون
1399/12/16 1.696 میلیون 1.696 میلیون 1.702 میلیون
1399/12/13 1.706 میلیون 1.706 میلیون 1.715 میلیون
1399/12/12 1.715 میلیون 1.713 میلیون 1.721 میلیون
1399/12/11 1.712 میلیون 1.712 میلیون 1.715 میلیون
1399/12/10 1.718 میلیون 1.717 میلیون 1.724 میلیون
1399/12/9 1.727 میلیون 1.727 میلیون 1.736 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 242,641.51 162.08 0.07
مواد دارویی 111,548.93 231.91 0.21
انبوه سازی 10,026.75 2.82 0.03
وزنی - ارزشی 318,692.41 2,295.54 0.72
قیمت (هم وزن) 281,551.23 567.61 0.20
رایانه 60,998.45 40.81 0.07
شاخص 30 شرکت بزرگ 61,635.96 696.24 1.13
ماشین آلات 279,994.62 315.83 0.11
فراورده نفتی 3.757 میلیون 35,177.42 0.94
کانه فلزی 357,981.44 3,503.92 0.98
کانی غیرفلزی 55,299.82 6.41 0.01
غذایی بجز قند 56,257.1 89.62 0.16
ذغال سنگ 52,916.09 0.11 0.00
خودرو 233,911.86 319.99 0.14
قند و شکر 173,211.49 8.83 0.01
حمل و نقل 27,789.3 14.51 0.05
وسایل ارتباطی 50,370.03 76.61 0.15
سایرمالی 15,656.94 0.67 0.00
انتشار و چاپ 1.484 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 110,905.37 28.61 0.03
شاخص بازده نقدی قیمت 5.017 میلیون 255.86 0.01
شاخص کل 1.225 میلیون 8,822.92 0.72
فلزات اساسی 881,205.17 13,317.65 1.51
شیمیایی 74,500.65 570.67 0.77
دستگاههای برقی 5.434 میلیون 2,836.64 0.05
سرمایه گذاریها 29,786.73 17.75 0.06
زراعت 214,347.36 18.43 0.01
لاستیک 314,386 103.75 0.03
چند رشته ای ص 146,368.02 1,245.45 0.85
رادیویی 6,096.94 12.18 0.20
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.076 میلیون 8,279.84 0.77
شاخص50شرکت فعالتر 45,529.66 444.82 0.98
فنی مهندسی 7,096.93 0.44 0.01
شاخص آزاد شناور 1.733 میلیون 9,824.35 0.57
تامین آب، برق، گاز 1,662.32 7.41 0.45
کاشی و سرامیک 60,977.53 1.59 0.00
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.671 میلیون 18.38 0.00
بیمه و بازنشسته66 57,775.09 14.39 0.02
منسوجات 16,535.67 0.13 0.00
مالی 1.705 میلیون 8,135.71 0.48
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 215,809.58 4.10 0.00
شاخص بازار اول 892,794.7 7,370.02 0.83
استخراجنفتجزکشف11 4,154.21 1.47 0.04
کل (هم وزن) 432,486.51 871.89 0.20
محصولات چرمی 25,907.33 1.11 0.00
شاخص قیمت 50 شرکت 2.686 میلیون 18,208.08 0.68
سیمان 11,249.96 12.06 0.11
شاخص بازار دوم 2.49 میلیون 14,673.24 0.59
بانکها 6,922.78 72.12 1.04
بازار دوم فرابورس 7,338.49 30.14 0.41
شاخص کل فرابورس 17,818.61 62.03 0.35
بازار اول فرابورس 5,317.51 11.17 0.21
اداره بازارهای مالی 1,341.14 2.36 0.18
اطلاعات و ارتباطات 848.64 0.08 0.01
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,317.43 0.88 0.07
شاخص ارکان و نهادهای مالی 484.37 0.03 0.01
شاخص فنی مهندسی 402.03 0.01 0.00
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 167.45 0.09 0.05
شاخص چوب 215.87 0.72 0.33
65