آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1769579.00
بیشترین مقدار روز
1792959.95
مقدار و درصد تغییر
12,006.59 0.68
کمترین مقدار روز
1769627.59
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص آزاد شناور

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/11/4 1.758 میلیون 1.73 میلیون 1.758 میلیون
1399/11/1 1.713 میلیون 1.684 میلیون 1.714 میلیون
1399/10/30 1.675 میلیون 1.649 میلیون 1.675 میلیون
1399/10/29 1.676 میلیون 1.675 میلیون 1.694 میلیون
1399/10/27 1.716 میلیون 1.716 میلیون 1.754 میلیون
1399/10/24 1.764 میلیون 1.764 میلیون 1.788 میلیون
1399/10/23 1.805 میلیون 1.805 میلیون 1.844 میلیون
1399/10/22 1.853 میلیون 1.852 میلیون 1.869 میلیون
1399/10/21 1.861 میلیون 1.844 میلیون 1.865 میلیون
1399/10/20 1.832 میلیون 1.832 میلیون 1.85 میلیون
1399/10/17 1.858 میلیون 1.858 میلیون 1.894 میلیون
1399/10/16 1.905 میلیون 1.905 میلیون 1.93 میلیون
1399/10/15 1.932 میلیون 1.916 میلیون 1.933 میلیون
1399/10/14 1.907 میلیون 1.896 میلیون 1.911 میلیون
1399/10/13 1.906 میلیون 1.906 میلیون 1.945 میلیون
1399/10/10 1.956 میلیون 1.956 میلیون 1.973 میلیون
1399/10/9 1.973 میلیون 1.973 میلیون 2.004 میلیون
1399/10/8 2.001 میلیون 1.987 میلیون 2.006 میلیون
1399/10/7 1.983 میلیون 1.971 میلیون 1.986 میلیون
1399/10/6 1.992 میلیون 1.991 میلیون 2.019 میلیون
1399/10/3 2.019 میلیون 2.019 میلیون 2.025 میلیون
1399/10/2 2.013 میلیون 1.997 میلیون 2.013 میلیون
1399/10/1 2 میلیون 1.99 میلیون 2.008 میلیون
1399/09/30 2 میلیون 1.997 میلیون 2.016 میلیون
1399/09/29 2.006 میلیون 1.99 میلیون 2.006 میلیون
1399/09/26 1.968 میلیون 1.951 میلیون 1.968 میلیون
1399/09/25 1.986 میلیون 1.986 میلیون 2.018 میلیون
1399/09/24 2.05 میلیون 2.05 میلیون 2.088 میلیون
1399/09/23 2.085 میلیون 2.079 میلیون 2.093 میلیون
1399/09/22 2.104 میلیون 2.098 میلیون 2.114 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 280,126.57 4,023.46 1.44
مواد دارویی 112,222.74 2,132.34 1.90
انبوه سازی 12,210.34 187.86 1.54
وزنی - ارزشی 322,177.25 3,292.01 1.02
قیمت (هم وزن) 286,183.56 1,828.71 0.64
رایانه 62,816.02 976.54 1.55
شاخص 30 شرکت بزرگ 60,289.31 1,514.41 2.51
ماشین آلات 308,015.14 8,191.05 2.66
فراورده نفتی 3.481 میلیون 123,621.57 3.55
کانه فلزی 334,461.36 7,652.48 2.29
کانی غیرفلزی 63,037.03 1,293.77 2.05
غذایی بجز قند 57,311.63 860.25 1.50
ذغال سنگ 44,864.39 726.76 1.62
خودرو 263,948.54 1,505.30 0.57
قند و شکر 167,093.78 589.34 0.35
حمل و نقل 30,776.64 260.86 0.85
وسایل ارتباطی 57,910.18 303.80 0.52
سایرمالی 17,910.53 388.16 2.17
انتشار و چاپ 1.583 میلیون 58,582.35 3.70
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 125,991.69 898.82 0.71
شاخص بازده نقدی قیمت 5.031 میلیون 166.01 0.00
شاخص کل 1.235 میلیون 12,614.71 1.02
فلزات اساسی 844,972.36 16,396.69 1.94
شیمیایی 74,141.5 803.10 1.08
دستگاههای برقی 5.82 میلیون 48,483.58 0.83
سرمایه گذاریها 31,039 89.11 0.29
زراعت 197,019.82 3,094.00 1.57
لاستیک 359,332.27 4,951.60 1.38
چند رشته ای ص 148,262.68 2,907.58 1.96
رادیویی 6,609.1 40.72 0.62
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.072 میلیون 11,765.80 1.10
شاخص50شرکت فعالتر 45,090.1 891.84 1.98
فنی مهندسی 6,857.04 228.67 3.33
شاخص آزاد شناور 1.77 میلیون 12,006.59 0.68
تامین آب، برق، گاز 1,556.23 41.24 2.65
کاشی و سرامیک 61,270.22 158.20 0.26
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.718 میلیون 68,167.81 3.97
بیمه و بازنشسته66 69,941.61 1,338.89 1.91
منسوجات 7,817.17 0.00 0.00
مالی 1.812 میلیون 12,651.15 0.70
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 249,650.61 7,131.52 2.86
شاخص بازار اول 889,448.31 13,031.31 1.47
استخراجنفتجزکشف11 3,720.61 133.86 3.60
کل (هم وزن) 437,572.94 2,796.09 0.64
محصولات چرمی 31,917.54 333.16 1.04
شاخص قیمت 50 شرکت 2.647 میلیون 32,545.27 1.23
سیمان 10,499.27 39.81 0.38
شاخص بازار دوم 2.546 میلیون 12,374.20 0.49
بانکها 7,286.76 176.59 2.42
بازار دوم فرابورس 7,552.03 89.58 1.19
شاخص کل فرابورس 18,297.56 148.28 0.81
بازار اول فرابورس 5,433.05 0.31 0.01
اداره بازارهای مالی 1,637.42 6.34 0.39
اطلاعات و ارتباطات 1,026.75 38.76 3.78
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,512.08 25.73 1.70
شاخص ارکان و نهادهای مالی 658.62 2.54 0.39
شاخص فنی مهندسی 409.1 5.50 1.35
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 188.17 5.29 2.81
شاخص چوب 217.46 9.33 4.29
65