آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
2296500.81
بیشترین مقدار روز
2317231.57
مقدار و درصد تغییر
2,668.53 0.12
کمترین مقدار روز
2294803.03
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص آزاد شناور

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/04/17 2.299 میلیون 2.289 میلیون 2.3 میلیون
1399/04/16 2.265 میلیون 2.218 میلیون 2.28 میلیون
1399/04/15 2.18 میلیون 2.124 میلیون 2.18 میلیون
1399/04/14 2.132 میلیون 2.129 میلیون 2.172 میلیون
1399/04/11 2.128 میلیون 2.094 میلیون 2.128 میلیون
1399/04/10 2.049 میلیون 1.992 میلیون 2.049 میلیون
1399/04/9 1.959 میلیون 1.935 میلیون 1.959 میلیون
1399/04/8 1.98 میلیون 1.977 میلیون 2 میلیون
1399/04/7 1.953 میلیون 1.892 میلیون 1.954 میلیون
1399/04/4 1.892 میلیون 1.862 میلیون 1.892 میلیون
1399/04/3 1.862 میلیون 1.833 میلیون 1.864 میلیون
1399/04/2 1.798 میلیون 1.769 میلیون 1.798 میلیون
1399/04/1 1.747 میلیون 1.743 میلیون 1.747 میلیون
1399/03/31 1.713 میلیون 1.683 میلیون 1.713 میلیون
1399/03/27 1.661 میلیون 1.627 میلیون 1.661 میلیون
1399/03/26 1.62 میلیون 1.606 میلیون 1.626 میلیون
1399/03/25 1.593 میلیون 1.585 میلیون 1.613 میلیون
1399/03/24 1.592 میلیون 1.574 میلیون 1.592 میلیون
1399/03/21 1.542 میلیون 1.512 میلیون 1.543 میلیون
1399/03/20 1.495 میلیون 1.493 میلیون 1.508 میلیون
1399/03/19 1.495 میلیون 1.489 میلیون 1.506 میلیون
1399/03/18 1.49 میلیون 1.459 میلیون 1.49 میلیون
1399/03/17 1.426 میلیون 1.398 میلیون 1.427 میلیون
1399/03/13 1.373 میلیون 1.333 میلیون 1.373 میلیون
1399/03/12 1.322 میلیون 1.3 میلیون 1.322 میلیون
1399/03/11 1.301 میلیون 1.301 میلیون 1.324 میلیون
1399/03/10 1.302 میلیون 1.257 میلیون 1.302 میلیون
1399/03/7 1.256 میلیون 1.226 میلیون 1.256 میلیون
1399/03/6 1.243 میلیون 1.243 میلیون 1.268 میلیون
1399/03/3 1.286 میلیون 1.219 میلیون 1.253 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 409,129.31 11,269.06 2.75
مواد دارویی 163,523.53 4,282.19 2.62
انبوه سازی 14,080.15 155.18 1.10
وزنی - ارزشی 463,003.64 1,404.29 0.30
قیمت (هم وزن) 315,079.58 2,899.05 0.92
رایانه 94,626.36 2,853.74 3.02
شاخص 30 شرکت بزرگ 86,987.63 335.08 0.39
ماشین آلات 352,122.5 1,134.19 0.32
فراورده نفتی 6.978 میلیون 269,738.92 3.87
کانه فلزی 431,292.18 5,683.14 1.32
کانی غیرفلزی 70,394.79 1,921.07 2.73
غذایی بجز قند 79,848.48 1,608.39 2.01
ذغال سنگ 33,891.41 1,347.05 3.97
خودرو 465,645.32 9,679.83 2.08
قند و شکر 193,388.2 1,195.53 0.62
حمل و نقل 63,681.04 1,501.54 2.36
وسایل ارتباطی 134,904.59 0.00 0.00
سایرمالی 26,016.9 239.10 0.92
انتشار و چاپ 3.603 میلیون 173,579.02 4.82
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 258,814.92 9,816.07 3.79
شاخص بازده نقدی قیمت 7.154 میلیون 143.08 0.00
شاخص کل 1.754 میلیون 6,588.44 0.38
فلزات اساسی 1.215 میلیون 6,922.56 0.57
شیمیایی 95,455.11 454.75 0.48
دستگاههای برقی 9.063 میلیون 171,457.46 1.89
سرمایه گذاریها 40,475.46 475.87 1.18
زراعت 293,056.84 10,816.14 3.69
لاستیک 395,688.1 16,239.83 4.10
چند رشته ای ص 206,667.48 1,738.90 0.84
رادیویی 10,834.76 98.39 0.91
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.553 میلیون 9,563.71 0.62
شاخص50شرکت فعالتر 70,051.93 582.62 0.83
فنی مهندسی 14,039.54 259.72 1.85
شاخص آزاد شناور 2.297 میلیون 2,668.53 0.12
تامین آب، برق، گاز 2,590.48 76.69 2.96
کاشی و سرامیک 47,514.43 1,640.72 3.45
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.811 میلیون 4,800.19 0.27
بیمه و بازنشسته66 81,431.93 2,372.52 2.91
منسوجات 9,050.93 313.69 3.47
مالی 2.324 میلیون 30,740.24 1.32
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 688,400.33 6,045.53 0.88
شاخص بازار اول 1.344 میلیون 5,167.76 0.38
استخراجنفتجزکشف11 6,186.63 246.83 3.99
کل (هم وزن) 478,682.06 4,280.37 0.89
محصولات چرمی 63,297.99 3,095.21 4.89
شاخص قیمت 50 شرکت 3.58 میلیون 32,271.43 0.90
سیمان 12,499.84 256.12 2.05
شاخص بازار دوم 3.293 میلیون 11,898.81 0.36
بانکها 9,436.27 136.43 1.45
بازار دوم فرابورس 8,500.79 64.82 0.76
شاخص کل فرابورس 18,160 95.70 0.53
بازار اول فرابورس 3,818.89 12.37 0.32
اداره بازارهای مالی 2,258.48 19.33 0.86
اطلاعات و ارتباطات 1,039.95 46.20 4.44
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,395.65 69.62 4.99
شاخص ارکان و نهادهای مالی 1,150.58 0.00 0.00
شاخص فنی مهندسی 772.46 12.90 1.67
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 122.6 1.42 1.16
65