آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
7879.26
بیشترین مقدار روز
8288.24
مقدار و درصد تغییر
392.47 4.98
کمترین مقدار روز
7879.26
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 74-فنی مهندسی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/07/27 8,292.3 8,293.81 8,646.55
1399/07/23 8,725.96 8,727.19 9,077.64
1399/07/22 9,085.49 9,071.12 9,181.54
1399/07/21 9,188.45 9,189.02 9,423.92
1399/07/20 9,399.93 9,399.93 9,417.69
1399/07/19 8,972.37 8,695.93 8,972.37
1399/07/16 8,612.06 7,462.34 8,628.15
1399/07/15 7,463.27 7,463.26 7,463.91
1399/07/14 7,463.91 7,463.91 7,463.93
1399/07/13 7,463.93 7,463.93 7,463.93
1399/07/12 7,463.93 7,463.94 7,464.01
1399/07/9 7,464.02 7,464.01 7,464.01
1399/07/8 7,464.02 7,423.16 7,505.11
1399/07/7 7,553.82 7,553.79 7,747.59
1399/07/6 7,947.98 7,948.44 8,010.91
1399/07/5 8,086.65 7,800.37 8,105.63
1399/07/2 7,752.24 7,593.52 7,821.6
1399/07/1 7,455.96 7,309.39 7,613.53
1399/06/31 7,619.09 7,616.36 7,806.69
1399/06/30 8,013.33 8,012.45 8,257.65
1399/06/29 8,413 8,413.39 8,815.47
1399/06/26 8,815.5 8,815.5 8,816.29
1399/06/25 8,816.43 8,760.89 8,816.83
1399/06/24 8,413.07 8,086.74 8,413.06
1399/06/23 8,206.38 8,207.55 8,533.46
1399/06/22 8,608.78 8,609.95 8,939.36
1399/06/19 8,685.31 8,666.42 9,112.3
1399/06/18 9,117.77 9,118.56 9,418.51
1399/06/17 9,419.55 9,419.87 9,435.94
1399/06/16 9,465.92 9,465.92 9,857.04

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 294,383.35 4,210.27 1.43
مواد دارویی 116,436.04 2,037.40 1.75
انبوه سازی 15,602.71 374.28 2.40
وزنی - ارزشی 382,804.11 13,142.81 3.43
قیمت (هم وزن) 262,495.23 3,737.93 1.42
رایانه 57,069.1 1,691.01 2.96
شاخص 30 شرکت بزرگ 73,887.55 3,331.81 4.51
ماشین آلات 293,949.23 4,279.90 1.46
فراورده نفتی 5.541 میلیون 269,907.41 4.87
کانه فلزی 335,781.13 11,316.50 3.37
کانی غیرفلزی 52,535.19 143.00 0.27
غذایی بجز قند 56,969.89 837.06 1.47
ذغال سنگ 31,533.52 1,358.09 4.31
خودرو 309,337.53 8,852.93 2.86
قند و شکر 172,634.82 1,592.04 0.92
حمل و نقل 50,210.08 2,383.67 4.75
وسایل ارتباطی 192,256.83 269.54 0.14
سایرمالی 13,935.38 303.76 2.18
انتشار و چاپ 2.357 میلیون 864.84 0.04
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 137,766.8 4,824.46 3.50
شاخص بازده نقدی قیمت 5.959 میلیون 423.09 0.01
شاخص کل 1.462 میلیون 50,204.57 3.43
فلزات اساسی 980,127.06 41,449.57 4.23
شیمیایی 91,676.98 3,570.91 3.90
دستگاههای برقی 5.414 میلیون 138,782.12 2.56
سرمایه گذاریها 32,205.71 387.08 1.20
زراعت 167,013.57 3,566.74 2.14
لاستیک 298,902.73 6,554.94 2.19
چند رشته ای ص 199,006.2 3,832.86 1.93
رادیویی 9,221.37 438.73 4.76
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.291 میلیون 45,002.63 3.49
شاخص50شرکت فعالتر 57,496.29 2,268.34 3.95
فنی مهندسی 7,879.26 392.47 4.98
شاخص آزاد شناور 1.972 میلیون 62,182.99 3.15
تامین آب، برق، گاز 2,069.03 62.19 3.01
کاشی و سرامیک 51,553.23 18.92 0.04
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.335 میلیون 44.07 0.00
بیمه و بازنشسته66 63,941.91 702.34 1.10
منسوجات 8,480.87 23.28 0.27
مالی 1.977 میلیون 61,405.76 3.11
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 271,085.5 292.77 0.11
شاخص بازار اول 1.038 میلیون 41,913.95 4.04
استخراجنفتجزکشف11 3,651.03 13.21 0.36
کل (هم وزن) 400,650.69 5,705.27 1.42
محصولات چرمی 59,299.48 547.10 0.92
شاخص قیمت 50 شرکت 2.876 میلیون 93,986.83 3.27
سیمان 9,341.99 192.52 2.06
شاخص بازار دوم 3.079 میلیون 80,872.46 2.63
بانکها 8,377.47 344.54 4.11
بازار دوم فرابورس 7,331.2 166.70 2.27
شاخص کل فرابورس 17,274.88 434.96 2.52
بازار اول فرابورس 4,824.44 147.76 3.06
اداره بازارهای مالی 1,988.95 59.51 2.99
اطلاعات و ارتباطات 1,149.92 57.05 4.96
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,353.01 26.39 1.95
شاخص ارکان و نهادهای مالی 1,090.39 54.52 5.00
شاخص فنی مهندسی 406.45 6.78 1.67
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 260.52 0.16 0.06
65