آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
6999.42
بیشترین مقدار روز
6999.42
مقدار و درصد تغییر
321.11 4.59
کمترین مقدار روز
6709.73
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 74-فنی مهندسی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/03/12 6,692.4 6,627.48 6,712.32
1399/03/11 6,640.47 6,639.4 6,964.17
1399/03/10 6,954.63 6,641.6 6,954.63
1399/03/7 6,628.02 6,307.49 6,628.02
1399/03/6 6,622.89 6,622.89 6,780.49
1399/03/3 6,955.03 6,955.03 7,318.47
1399/02/31 7,318.47 7,318.47 7,602.71
1399/02/30 7,522.74 7,334.06 7,572.23
1399/02/29 7,226.45 7,142.45 7,228.88
1399/02/28 6,885.47 6,640.82 6,885.47
1399/02/27 6,646.99 6,601.97 7,190.56
1399/02/24 7,190.38 7,097.03 7,214.04
1399/02/23 7,467.27 7,467.27 7,682.19
1399/02/22 7,858.32 7,858.32 8,103.38
1399/02/21 8,226.13 8,100.82 8,275.06
1399/02/20 7,885.14 7,627.96 7,885.14
1399/02/17 7,515.89 7,484.3 7,795.02
1399/02/16 7,876.35 7,876.35 8,254.88
1399/02/15 8,202.37 8,044.96 8,214.88
1399/02/14 8,401.81 8,399.04 8,401.81
1399/02/13 8,002.09 8,001.56 8,002.09
1399/02/10 7,621.29 7,395.16 7,621.29
1399/02/9 7,259.99 7,152.91 7,259.99
1399/02/8 7,223.68 7,169.56 7,230.55
1399/02/7 7,215.79 7,215.79 7,331.02
1399/02/6 6,985.08 6,921.94 6,985.1
1399/02/3 6,654.58 6,378.84 6,655
1399/02/2 6,353.76 6,186.86 6,353.76
1399/02/1 6,154.03 5,916.02 6,154.03
1399/01/31 5,932.79 5,909.84 6,027.47

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 361,244.08 11,812.68 3.27
مواد دارویی 120,029.46 3,181.74 2.65
انبوه سازی 9,098.38 143.79 1.58
وزنی - ارزشی 273,093.68 11,128.57 4.08
قیمت (هم وزن) 218,610.36 6,094.64 2.79
رایانه 67,454.88 2,782.18 4.12
شاخص 30 شرکت بزرگ 46,488.04 2,194.05 4.72
ماشین آلات 255,760.98 9,065.70 3.54
فراورده نفتی 3.068 میلیون 203,779.63 6.64
کانه فلزی 262,082.54 11,475.02 4.38
کانی غیرفلزی 53,565.82 993.43 1.85
غذایی بجز قند 69,237.67 1,946.62 2.81
ذغال سنگ 24,001.08 806.41 3.36
خودرو 196,973.85 5,447.90 2.77
قند و شکر 167,311.87 2,685.52 1.61
حمل و نقل 38,448.46 5,799.18 15.08
وسایل ارتباطی 65,593.7 3,279.03 5.00
سایرمالی 19,412.47 904.97 4.66
انتشار و چاپ 2.338 میلیون 108,475.69 4.64
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 229,636.74 0.00 0.00
شاخص بازده نقدی قیمت 4.176 میلیون 0.00 0.00
شاخص کل 1.029 میلیون 42,070.28 4.09
فلزات اساسی 628,173.27 27,387.10 4.36
شیمیایی 58,053.88 2,098.42 3.61
دستگاههای برقی 6.995 میلیون 251,423.48 3.59
سرمایه گذاریها 27,257.48 760.05 2.79
زراعت 233,032.56 9,360.68 4.02
لاستیک 333,104.31 6,746.36 2.03
چند رشته ای ص 113,840.59 4,554.99 4.00
رادیویی 8,135.79 394.02 4.84
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 900,996.33 37,651.74 4.18
شاخص50شرکت فعالتر 38,490.9 1,772.43 4.60
فنی مهندسی 6,999.42 321.11 4.59
شاخص آزاد شناور 1.373 میلیون 52,932.54 3.85
تامین آب، برق، گاز 1,733.37 79.41 4.58
کاشی و سرامیک 44,428.06 1,298.14 2.92
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.068 میلیون 15,005.43 1.41
بیمه و بازنشسته66 59,267.03 2,568.40 4.33
منسوجات 7,953.21 23.53 0.30
مالی 1.47 میلیون 51,270.53 3.49
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 489,205.73 660.92 0.14
شاخص بازار اول 759,309.66 32,425.56 4.27
استخراجنفتجزکشف11 4,445.98 123.46 2.78
کل (هم وزن) 330,490.5 9,336.69 2.83
محصولات چرمی 32,401.85 1,620.12 5.00
شاخص قیمت 50 شرکت 2.2 میلیون 83,398.05 3.79
سیمان 8,882.48 295.97 3.33
شاخص بازار دوم 2.051 میلیون 78,255.15 3.81
بانکها 5,849.28 206.13 3.52
بازار دوم فرابورس 5,464.14 184.91 3.38
شاخص کل فرابورس 11,696.89 362.88 3.10
بازار اول فرابورس 2,478.12 51.32 2.07
اداره بازارهای مالی 1,415.14 55.99 3.96
اطلاعات و ارتباطات 914.16 45.06 4.93
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 889.65 40.56 4.56
شاخص ارکان و نهادهای مالی 867.39 43.35 5.00
شاخص فنی مهندسی 618.68 17.40 2.81
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 106.2 0.37 0.35
65