آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
12210.34
بیشترین مقدار روز
12538.30
مقدار و درصد تغییر
187.86 1.54
کمترین مقدار روز
12139.97
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 70-انبوه سازی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/11/4 12,401.13 12,057.69 12,400.3
1399/11/1 12,040.54 12,033.04 12,081.74
1399/10/30 12,093.96 12,092.81 12,309.38
1399/10/29 12,331.54 12,334.98 12,379.86
1399/10/27 12,559.64 12,562.34 12,792.6
1399/10/24 12,809.74 12,805.62 12,920.66
1399/10/23 13,127.71 13,117.07 13,294.23
1399/10/22 13,521.7 13,526.7 13,712.52
1399/10/21 13,665.16 13,536.62 13,692.67
1399/10/20 13,276.99 13,067.34 13,275.05
1399/10/17 12,989.18 12,954.35 13,174.39
1399/10/16 13,130.54 13,013.58 13,131.37
1399/10/15 12,985.13 12,836.05 12,983.13
1399/10/14 12,772.95 12,757.84 12,816.46
1399/10/13 12,856.55 12,811.19 12,973.83
1399/10/10 13,176.57 13,177.68 13,251.95
1399/10/9 13,060.21 13,057.08 13,408.17
1399/10/8 13,421.34 13,422.11 13,534.66
1399/10/7 13,416.05 13,367.11 13,444.91
1399/10/6 13,477.54 13,483.14 13,710.77
1399/10/3 13,702.24 13,694.49 13,809.83
1399/10/2 13,368.62 13,230.19 13,374.23
1399/10/1 13,083.78 13,054.29 13,149.17
1399/09/30 13,196.41 13,191.86 13,504.97
1399/09/29 13,428.32 13,362.02 13,490.13
1399/09/26 13,272.71 13,241.33 13,395.17
1399/09/25 13,702.51 13,701.75 13,885.96
1399/09/24 14,179.73 14,176.34 14,395.06
1399/09/23 14,477.96 14,326.5 14,474.66
1399/09/22 14,639.72 14,641.27 14,722

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 280,126.57 4,023.46 1.44
مواد دارویی 112,222.74 2,132.34 1.90
انبوه سازی 12,210.34 187.86 1.54
وزنی - ارزشی 322,177.25 3,292.01 1.02
قیمت (هم وزن) 286,183.56 1,828.71 0.64
رایانه 62,816.02 976.54 1.55
شاخص 30 شرکت بزرگ 60,289.31 1,514.41 2.51
ماشین آلات 308,015.14 8,191.05 2.66
فراورده نفتی 3.481 میلیون 123,621.57 3.55
کانه فلزی 334,461.36 7,652.48 2.29
کانی غیرفلزی 63,037.03 1,293.77 2.05
غذایی بجز قند 57,311.63 860.25 1.50
ذغال سنگ 44,864.39 726.76 1.62
خودرو 263,948.54 1,505.30 0.57
قند و شکر 167,093.78 589.34 0.35
حمل و نقل 30,776.64 260.86 0.85
وسایل ارتباطی 57,910.18 303.80 0.52
سایرمالی 17,910.53 388.16 2.17
انتشار و چاپ 1.583 میلیون 58,582.35 3.70
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 125,991.69 898.82 0.71
شاخص بازده نقدی قیمت 5.031 میلیون 166.01 0.00
شاخص کل 1.235 میلیون 12,614.71 1.02
فلزات اساسی 844,972.36 16,396.69 1.94
شیمیایی 74,141.5 803.10 1.08
دستگاههای برقی 5.82 میلیون 48,483.58 0.83
سرمایه گذاریها 31,039 89.11 0.29
زراعت 197,019.82 3,094.00 1.57
لاستیک 359,332.27 4,951.60 1.38
چند رشته ای ص 148,262.68 2,907.58 1.96
رادیویی 6,609.1 40.72 0.62
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.072 میلیون 11,765.80 1.10
شاخص50شرکت فعالتر 45,090.1 891.84 1.98
فنی مهندسی 6,857.04 228.67 3.33
شاخص آزاد شناور 1.77 میلیون 12,006.59 0.68
تامین آب، برق، گاز 1,556.23 41.24 2.65
کاشی و سرامیک 61,270.22 158.20 0.26
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.718 میلیون 68,167.81 3.97
بیمه و بازنشسته66 69,941.61 1,338.89 1.91
منسوجات 7,817.17 0.00 0.00
مالی 1.812 میلیون 12,651.15 0.70
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 249,650.61 7,131.52 2.86
شاخص بازار اول 889,448.31 13,031.31 1.47
استخراجنفتجزکشف11 3,720.61 133.86 3.60
کل (هم وزن) 437,572.94 2,796.09 0.64
محصولات چرمی 31,917.54 333.16 1.04
شاخص قیمت 50 شرکت 2.647 میلیون 32,545.27 1.23
سیمان 10,499.27 39.81 0.38
شاخص بازار دوم 2.546 میلیون 12,374.20 0.49
بانکها 7,286.76 176.59 2.42
بازار دوم فرابورس 7,552.03 89.58 1.19
شاخص کل فرابورس 18,297.56 148.28 0.81
بازار اول فرابورس 5,433.05 0.31 0.01
اداره بازارهای مالی 1,637.42 6.34 0.39
اطلاعات و ارتباطات 1,026.75 38.76 3.78
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,512.08 25.73 1.70
شاخص ارکان و نهادهای مالی 658.62 2.54 0.39
شاخص فنی مهندسی 409.1 5.50 1.35
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 188.17 5.29 2.81
شاخص چوب 217.46 9.33 4.29
65