آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
45418.13
بیشترین مقدار روز
45423.81
مقدار و درصد تغییر
330.42 0.73
کمترین مقدار روز
44471.76
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص50شرکت فعالتر

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/11/5 45,090.1 45,092.76 45,597.92
1399/11/4 44,215.54 43,529.93 44,215.99
1399/11/1 42,535.77 41,803.37 42,588.49
1399/10/30 40,902.13 39,670.84 40,897.07
1399/10/29 40,555.78 40,558.27 41,017.42
1399/10/27 42,153.39 42,157.81 43,261.91
1399/10/24 43,975.51 43,978.76 44,237.65
1399/10/23 45,256.07 45,254.36 46,368.79
1399/10/22 47,112.49 47,108.9 47,606.93
1399/10/21 47,432.79 47,438.2 47,638.87
1399/10/20 46,577.13 46,578.74 47,419.53
1399/10/17 47,840.48 47,825.75 48,655.89
1399/10/16 49,704.29 49,703.56 50,813.63
1399/10/15 51,111.6 50,657.13 51,154.22
1399/10/14 50,291.31 49,800.11 50,370.42
1399/10/13 50,220.29 50,218.3 51,244.07
1399/10/10 52,100.22 52,103.93 52,634.83
1399/10/9 52,742.21 52,711.09 53,997.68
1399/10/8 53,955.49 53,212.21 54,083.97
1399/10/7 52,784.21 52,087.45 52,852.76
1399/10/6 52,855.41 52,854.74 53,977.93
1399/10/3 54,358.42 54,357.02 54,873.47
1399/10/2 54,526.63 54,050.13 54,524.01
1399/10/1 54,354.58 54,173.96 54,816.86
1399/09/30 54,764.51 54,698.61 55,430.98
1399/09/29 55,165.52 54,833.03 55,165.84
1399/09/26 53,911.33 53,294.74 53,915.56
1399/09/25 54,585.92 54,590.75 55,184.37
1399/09/24 57,046.01 57,043.27 58,586.53
1399/09/23 58,494.31 58,186.26 58,537.13

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 271,710.24 8,163.53 3.00
مواد دارویی 110,388.02 1,804.73 1.63
انبوه سازی 11,736.69 455.28 3.88
وزنی - ارزشی 322,502.1 325.08 0.10
قیمت (هم وزن) 282,818.14 3,325.94 1.18
رایانه 61,813.78 986.24 1.60
شاخص 30 شرکت بزرگ 60,950.49 668.44 1.10
ماشین آلات 302,940.83 4,990.65 1.65
فراورده نفتی 3.575 میلیون 96,147.44 2.69
کانه فلزی 336,551.69 2,103.45 0.63
کانی غیرفلزی 61,662.23 1,344.79 2.18
غذایی بجز قند 56,464.91 834.21 1.48
ذغال سنگ 44,058.28 791.64 1.80
خودرو 262,150.35 1,786.03 0.68
قند و شکر 164,938.1 2,127.87 1.29
حمل و نقل 30,090.28 671.04 2.23
وسایل ارتباطی 55,490.11 2,318.93 4.18
سایرمالی 17,522.21 379.90 2.17
انتشار و چاپ 1.54 میلیون 41,128.89 2.67
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 121,229.64 4,582.12 3.78
شاخص بازده نقدی قیمت 5.031 میلیون 166.01 0.00
شاخص کل 1.236 میلیون 1,245.69 0.10
فلزات اساسی 850,135.4 5,194.33 0.61
شیمیایی 73,965.4 175.67 0.24
دستگاههای برقی 5.644 میلیون 171,259.19 3.03
سرمایه گذاریها 30,898.08 140.28 0.45
زراعت 188,207.65 8,417.96 4.47
لاستیک 355,477.91 3,812.86 1.07
چند رشته ای ص 151,169.22 2,963.52 1.96
رادیویی 6,580.02 28.95 0.44
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.074 میلیون 1,917.76 0.18
شاخص50شرکت فعالتر 45,418.13 330.42 0.73
فنی مهندسی 7,139.16 293.73 4.11
شاخص آزاد شناور 1.766 میلیون 3,207.72 0.18
تامین آب، برق، گاز 1,568.59 12.46 0.79
کاشی و سرامیک 60,594.16 668.60 1.10
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.707 میلیون 11,400.04 0.67
بیمه و بازنشسته66 68,236.28 1,663.74 2.44
منسوجات 7,806.36 10.80 0.14
مالی 1.808 میلیون 4,150.13 0.23
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 239,398.61 9,830.90 4.11
شاخص بازار اول 893,563.3 4,133.62 0.46
استخراجنفتجزکشف11 3,841.9 125.24 3.26
کل (هم وزن) 432,427.23 5,085.34 1.18
محصولات چرمی 30,420.45 1,426.87 4.69
شاخص قیمت 50 شرکت 2.677 میلیون 30,251.93 1.13
سیمان 10,293.64 201.60 1.96
شاخص بازار دوم 2.537 میلیون 8,640.81 0.34
بانکها 7,350.75 64.55 0.88
بازار دوم فرابورس 7,500.84 50.84 0.68
شاخص کل فرابورس 18,202.46 94.60 0.52
بازار اول فرابورس 5,422.97 10.06 0.19
اداره بازارهای مالی 1,591.81 44.34 2.79
اطلاعات و ارتباطات 978.8 45.71 4.67
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,509.55 2.53 0.17
شاخص ارکان و نهادهای مالی 633.35 24.30 3.84
شاخص فنی مهندسی 392.17 16.23 4.14
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 179.43 8.33 4.64
شاخص چوب 226.33 9.23 4.08
65