آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1253295.36
بیشترین مقدار روز
1275122.29
مقدار و درصد تغییر
36,489.69 2.91
کمترین مقدار روز
1253305.03
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص صنعت

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/07/28 1.291 میلیون 1.291 میلیون 1.316 میلیون
1399/07/27 1.338 میلیون 1.337 میلیون 1.36 میلیون
1399/07/23 1.379 میلیون 1.379 میلیون 1.396 میلیون
1399/07/22 1.394 میلیون 1.386 میلیون 1.401 میلیون
1399/07/21 1.391 میلیون 1.391 میلیون 1.405 میلیون
1399/07/20 1.405 میلیون 1.373 میلیون 1.407 میلیون
1399/07/19 1.357 میلیون 1.351 میلیون 1.357 میلیون
1399/07/16 1.36 میلیون 1.354 میلیون 1.362 میلیون
1399/07/15 1.34 میلیون 1.329 میلیون 1.34 میلیون
1399/07/14 1.321 میلیون 1.321 میلیون 1.328 میلیون
1399/07/13 1.353 میلیون 1.353 میلیون 1.369 میلیون
1399/07/12 1.377 میلیون 1.353 میلیون 1.377 میلیون
1399/07/9 1.34 میلیون 1.326 میلیون 1.34 میلیون
1399/07/8 1.329 میلیون 1.319 میلیون 1.329 میلیون
1399/07/7 1.348 میلیون 1.348 میلیون 1.371 میلیون
1399/07/6 1.398 میلیون 1.398 میلیون 1.413 میلیون
1399/07/5 1.438 میلیون 1.438 میلیون 1.454 میلیون
1399/07/2 1.433 میلیون 1.43 میلیون 1.442 میلیون
1399/07/1 1.404 میلیون 1.391 میلیون 1.412 میلیون
1399/06/31 1.415 میلیون 1.415 میلیون 1.431 میلیون
1399/06/30 1.467 میلیون 1.467 میلیون 1.502 میلیون
1399/06/29 1.508 میلیون 1.496 میلیون 1.521 میلیون
1399/06/26 1.508 میلیون 1.503 میلیون 1.514 میلیون
1399/06/25 1.471 میلیون 1.449 میلیون 1.474 میلیون
1399/06/24 1.421 میلیون 1.404 میلیون 1.421 میلیون
1399/06/23 1.392 میلیون 1.388 میلیون 1.405 میلیون
1399/06/22 1.397 میلیون 1.389 میلیون 1.398 میلیون
1399/06/19 1.367 میلیون 1.358 میلیون 1.367 میلیون
1399/06/18 1.378 میلیون 1.378 میلیون 1.391 میلیون
1399/06/17 1.412 میلیون 1.412 میلیون 1.427 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 291,706.13 2,652.78 0.91
مواد دارویی 114,257.17 2,138.09 1.87
انبوه سازی 15,401.8 198.33 1.29
وزنی - ارزشی 371,546.38 10,926.81 2.94
قیمت (هم وزن) 258,735.76 3,705.61 1.43
رایانه 56,353.96 706.17 1.25
شاخص 30 شرکت بزرگ 70,750.55 3,003.79 4.25
ماشین آلات 288,214.42 5,623.06 1.95
فراورده نفتی 5.286 میلیون 242,718.40 4.59
کانه فلزی 324,770.03 10,649.86 3.28
کانی غیرفلزی 51,871.2 655.60 1.26
غذایی بجز قند 55,490.91 1,440.60 2.60
ذغال سنگ 31,151.34 377.55 1.21
خودرو 301,034.99 8,079.78 2.68
قند و شکر 171,033 1,587.02 0.93
حمل و نقل 47,968.66 2,141.37 4.46
وسایل ارتباطی 191,938.43 317.85 0.17
سایرمالی 13,865.91 69.12 0.50
انتشار و چاپ 2.356 میلیون 23.56 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 132,252.73 5,293.42 4.00
شاخص بازده نقدی قیمت 5.785 میلیون 23.14 0.00
شاخص کل 1.419 میلیون 41,714.80 2.94
فلزات اساسی 938,284.24 40,056.29 4.27
شیمیایی 89,630.53 2,000.73 2.23
دستگاههای برقی 5.272 میلیون 138,083.34 2.62
سرمایه گذاریها 31,867.45 334.70 1.05
زراعت 163,005.84 3,911.49 2.40
لاستیک 292,633.52 6,137.70 2.10
چند رشته ای ص 196,165.36 2,800.26 1.43
رادیویی 8,776.23 423.65 4.83
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.253 میلیون 36,489.69 2.91
شاخص50شرکت فعالتر 55,557.02 1,873.88 3.37
فنی مهندسی 7,563.26 303.32 4.01
شاخص آزاد شناور 1.913 میلیون 56,780.89 2.97
تامین آب، برق، گاز 2,000.64 66.13 3.31
کاشی و سرامیک 52,097.54 550.05 1.06
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.335 میلیون 44.07 0.00
بیمه و بازنشسته66 62,764.8 1,155.44 1.84
منسوجات 8,466.29 14.55 0.17
مالی 1.916 میلیون 59,641.50 3.11
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 269,718.36 1,360.19 0.50
شاخص بازار اول 998,565.37 38,282.00 3.83
استخراجنفتجزکشف11 3,468.81 173.12 4.99
کل (هم وزن) 394,947.73 5,621.69 1.42
محصولات چرمی 59,175.46 123.74 0.21
شاخص قیمت 50 شرکت 2.795 میلیون 78,495.41 2.81
سیمان 9,199.92 139.91 1.52
شاخص بازار دوم 3.024 میلیون 53,242.11 1.76
بانکها 8,004.66 356.22 4.45
بازار دوم فرابورس 7,218.82 110.66 1.53
شاخص کل فرابورس 17,008.09 262.67 1.54
بازار اول فرابورس 4,748.7 74.55 1.57
اداره بازارهای مالی 1,953.77 34.56 1.77
اطلاعات و ارتباطات 1,098.41 49.20 4.48
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,340.87 12.03 0.90
شاخص ارکان و نهادهای مالی 1,035.88 51.78 5.00
شاخص فنی مهندسی 386.24 19.21 4.97
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 259.7 0.82 0.31
65