آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1753560.64
بیشترین مقدار روز
1812270.79
مقدار و درصد تغییر
23,869.47 1.36
کمترین مقدار روز
1753423.82
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص صنعت

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/05/21 1.778 میلیون 1.777 میلیون 1.81 میلیون
1399/05/20 1.837 میلیون 1.837 میلیون 1.869 میلیون
1399/05/19 1.846 میلیون 1.846 میلیون 1.85 میلیون
1399/05/15 1.808 میلیون 1.79 میلیون 1.808 میلیون
1399/05/14 1.774 میلیون 1.768 میلیون 1.774 میلیون
1399/05/13 1.775 میلیون 1.769 میلیون 1.796 میلیون
1399/05/12 1.792 میلیون 1.766 میلیون 1.794 میلیون
1399/05/11 1.747 میلیون 1.706 میلیون 1.747 میلیون
1399/05/8 1.692 میلیون 1.688 میلیون 1.706 میلیون
1399/05/7 1.726 میلیون 1.726 میلیون 1.756 میلیون
1399/05/6 1.72 میلیون 1.689 میلیون 1.72 میلیون
1399/05/5 1.73 میلیون 1.719 میلیون 1.741 میلیون
1399/05/4 1.736 میلیون 1.718 میلیون 1.741 میلیون
1399/05/1 1.689 میلیون 1.677 میلیون 1.696 میلیون
1399/04/31 1.704 میلیون 1.689 میلیون 1.707 میلیون
1399/04/30 1.711 میلیون 1.686 میلیون 1.711 میلیون
1399/04/29 1.654 میلیون 1.595 میلیون 1.654 میلیون
1399/04/28 1.603 میلیون 1.603 میلیون 1.609 میلیون
1399/04/25 1.632 میلیون 1.629 میلیون 1.635 میلیون
1399/04/24 1.638 میلیون 1.628 میلیون 1.638 میلیون
1399/04/23 1.617 میلیون 1.598 میلیون 1.617 میلیون
1399/04/22 1.607 میلیون 1.576 میلیون 1.608 میلیون
1399/04/21 1.544 میلیون 1.525 میلیون 1.544 میلیون
1399/04/18 1.553 میلیون 1.552 میلیون 1.563 میلیون
1399/04/17 1.543 میلیون 1.537 میلیون 1.544 میلیون
1399/04/16 1.517 میلیون 1.492 میلیون 1.54 میلیون
1399/04/15 1.463 میلیون 1.434 میلیون 1.463 میلیون
1399/04/14 1.432 میلیون 1.429 میلیون 1.449 میلیون
1399/04/11 1.42 میلیون 1.393 میلیون 1.42 میلیون
1399/04/10 1.361 میلیون 1.33 میلیون 1.361 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 464,945 2,487.92 0.54
مواد دارویی 148,124.13 2,044.11 1.38
انبوه سازی 21,163.25 768.25 3.63
وزنی - ارزشی 518,943.89 6,332.67 1.22
قیمت (هم وزن) 335,998.43 1,573.14 0.47
رایانه 81,182.31 1,669.19 2.06
شاخص 30 شرکت بزرگ 99,179.91 1,107.44 1.12
ماشین آلات 423,759.65 4,105.81 0.97
فراورده نفتی 8.89 میلیون 162,495.15 1.83
کانه فلزی 405,717.87 5,699.93 1.40
کانی غیرفلزی 59,871.97 65.32 0.11
غذایی بجز قند 82,922.2 1,057.09 1.27
ذغال سنگ 44,877.62 2,237.42 4.99
خودرو 506,957.62 8,403.33 1.66
قند و شکر 245,569 1,097.69 0.45
حمل و نقل 108,614.53 342.46 0.32
وسایل ارتباطی 296,399.09 0.00 0.00
سایرمالی 23,440.43 177.58 0.76
انتشار و چاپ 2.952 میلیون 99,705.81 3.38
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 185,578.99 4,530.91 2.44
شاخص بازده نقدی قیمت 8.094 میلیون 437.07 0.01
شاخص کل 1.975 میلیون 24,106.29 1.22
فلزات اساسی 1.22 میلیون 4,086.07 0.34
شیمیایی 101,694.34 1,895.89 1.86
دستگاههای برقی 8.208 میلیون 113,022.51 1.38
سرمایه گذاریها 45,690.89 362.92 0.79
زراعت 269,635.1 3,105.93 1.15
لاستیک 383,423.27 5,590.31 1.46
چند رشته ای ص 303,939.02 12,569.40 4.14
رادیویی 17,853.44 405.95 2.27
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.754 میلیون 23,869.47 1.36
شاخص50شرکت فعالتر 78,448.26 1,195.79 1.52
فنی مهندسی 12,606.17 466.96 3.70
شاخص آزاد شناور 2.666 میلیون 27,220.40 1.02
تامین آب، برق، گاز 2,211.2 75.91 3.43
کاشی و سرامیک 48,145.2 24.22 0.05
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.509 میلیون 64,494.94 4.27
بیمه و بازنشسته66 88,311.75 378.15 0.43
منسوجات 10,620.52 47.16 0.44
مالی 2.571 میلیون 4,234.97 0.16
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 463,071.85 19,458.28 4.20
شاخص بازار اول 1.427 میلیون 12,448.57 0.87
استخراجنفتجزکشف11 7,416.05 370.21 4.99
کل (هم وزن) 512,004.22 2,397.20 0.47
محصولات چرمی 117,466.57 0.00 0.00
شاخص قیمت 50 شرکت 3.801 میلیون 33,488.04 0.88
سیمان 12,910.44 0.45 0.00
شاخص بازار دوم 4.064 میلیون 69,551.51 1.71
بانکها 10,393.19 16.22 0.16
بازار دوم فرابورس 9,346.76 112.90 1.21
شاخص کل فرابورس 20,481.26 172.53 0.84
بازار اول فرابورس 4,698.15 16.78 0.36
اداره بازارهای مالی 2,537.12 14.63 0.58
اطلاعات و ارتباطات 1,342.4 9.74 0.73
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,380.65 51.10 3.70
شاخص ارکان و نهادهای مالی 1,078.98 28.23 2.62
شاخص فنی مهندسی 723.06 32.16 4.45
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 324.96 11.90 3.66
65