آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1027449.93
بیشترین مقدار روز
1055034.00
مقدار و درصد تغییر
39,570.18 3.85
کمترین مقدار روز
1027519.73
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص صنعت

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/10/24 1.069 میلیون 1.069 میلیون 1.077 میلیون
1399/10/23 1.096 میلیون 1.096 میلیون 1.121 میلیون
1399/10/22 1.134 میلیون 1.134 میلیون 1.143 میلیون
1399/10/21 1.138 میلیون 1.137 میلیون 1.141 میلیون
1399/10/20 1.119 میلیون 1.119 میلیون 1.135 میلیون
1399/10/17 1.141 میلیون 1.141 میلیون 1.16 میلیون
1399/10/16 1.177 میلیون 1.177 میلیون 1.196 میلیون
1399/10/15 1.198 میلیون 1.191 میلیون 1.199 میلیون
1399/10/14 1.183 میلیون 1.173 میلیون 1.185 میلیون
1399/10/13 1.182 میلیون 1.182 میلیون 1.206 میلیون
1399/10/10 1.224 میلیون 1.225 میلیون 1.236 میلیون
1399/10/9 1.238 میلیون 1.237 میلیون 1.263 میلیون
1399/10/8 1.263 میلیون 1.251 میلیون 1.267 میلیون
1399/10/7 1.244 میلیون 1.233 میلیون 1.245 میلیون
1399/10/6 1.246 میلیون 1.246 میلیون 1.264 میلیون
1399/10/3 1.268 میلیون 1.268 میلیون 1.273 میلیون
1399/10/2 1.266 میلیون 1.257 میلیون 1.266 میلیون
1399/10/1 1.261 میلیون 1.256 میلیون 1.268 میلیون
1399/09/30 1.265 میلیون 1.262 میلیون 1.275 میلیون
1399/09/29 1.267 میلیون 1.258 میلیون 1.267 میلیون
1399/09/26 1.235 میلیون 1.223 میلیون 1.235 میلیون
1399/09/25 1.247 میلیون 1.247 میلیون 1.262 میلیون
1399/09/24 1.299 میلیون 1.299 میلیون 1.332 میلیون
1399/09/23 1.333 میلیون 1.327 میلیون 1.334 میلیون
1399/09/22 1.343 میلیون 1.342 میلیون 1.35 میلیون
1399/09/19 1.322 میلیون 1.319 میلیون 1.33 میلیون
1399/09/18 1.324 میلیون 1.31 میلیون 1.327 میلیون
1399/09/17 1.33 میلیون 1.33 میلیون 1.35 میلیون
1399/09/16 1.343 میلیون 1.332 میلیون 1.345 میلیون
1399/09/15 1.309 میلیون 1.284 میلیون 1.309 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 291,227.72 8,371.34 2.87
مواد دارویی 114,145.89 2,837.90 2.49
انبوه سازی 12,559.64 245.21 1.95
وزنی - ارزشی 310,081.12 10,875.79 3.51
قیمت (هم وزن) 290,846.37 6,607.16 2.27
رایانه 64,083.83 1,020.60 1.59
شاخص 30 شرکت بزرگ 55,433.25 2,414.40 4.36
ماشین آلات 335,267.27 8,477.90 2.53
فراورده نفتی 3.174 میلیون 149,676.33 4.72
کانه فلزی 309,356.54 12,708.06 4.11
کانی غیرفلزی 66,931.83 2,041.89 3.05
غذایی بجز قند 60,571.71 1,502.12 2.48
ذغال سنگ 42,565.07 1,511.91 3.55
خودرو 252,088.97 7,518.05 2.98
قند و شکر 169,055.64 3,857.17 2.28
حمل و نقل 30,041.31 1,135.23 3.78
وسایل ارتباطی 60,111.96 2,720.43 4.53
سایرمالی 17,862.02 325.79 1.82
انتشار و چاپ 1.728 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 125,665.86 1,631.39 1.30
شاخص بازده نقدی قیمت 4.827 میلیون 328.26 0.01
شاخص کل 1.187 میلیون 41,613.22 3.51
فلزات اساسی 788,207.25 34,703.19 4.40
شیمیایی 71,683.51 3,246.19 4.53
دستگاههای برقی 5.986 میلیون 79,134.04 1.32
سرمایه گذاریها 30,952.68 163.58 0.53
زراعت 209,278.68 7,919.31 3.78
لاستیک 377,286.1 9,280.48 2.46
چند رشته ای ص 138,637.67 4,514.60 3.26
رادیویی 6,339.92 309.18 4.88
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.027 میلیون 39,570.18 3.85
شاخص50شرکت فعالتر 42,153.39 1,746.63 4.14
فنی مهندسی 6,435.04 309.73 4.81
شاخص آزاد شناور 1.716 میلیون 47,282.16 2.76
تامین آب، برق، گاز 1,668.67 21.52 1.29
کاشی و سرامیک 66,240.74 2,744.88 4.14
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.803 میلیون 89,202.45 4.95
بیمه و بازنشسته66 73,973.75 1,730.84 2.34
منسوجات 8,110.36 24.72 0.30
مالی 1.762 میلیون 35,890.44 2.04
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 278,604.8 9,934.77 3.57
شاخص بازار اول 835,399.32 32,399.29 3.88
استخراجنفتجزکشف11 3,322.98 124.43 3.74
کل (هم وزن) 444,500.96 10,084.84 2.27
محصولات چرمی 34,371.33 441.71 1.29
شاخص قیمت 50 شرکت 2.495 میلیون 103,366.01 4.14
سیمان 10,140.5 189.81 1.87
شاخص بازار دوم 2.515 میلیون 77,250.77 3.07
بانکها 6,794.59 240.73 3.54
بازار دوم فرابورس 7,387.73 223.72 3.03
شاخص کل فرابورس 17,859.06 449.53 2.52
بازار اول فرابورس 5,277.45 74.41 1.41
اداره بازارهای مالی 1,610.22 53.27 3.31
اطلاعات و ارتباطات 1,093.37 29.77 2.72
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,514.36 66.18 4.37
شاخص ارکان و نهادهای مالی 670.06 29.68 4.43
شاخص فنی مهندسی 392.37 18.40 4.69
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 194.61 6.23 3.20
شاخص چوب 199.28 9.95 4.99
65