آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1094085.21
بیشترین مقدار روز
1096316.35
مقدار و درصد تغییر
544.85 0.05
کمترین مقدار روز
1093834.92
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص صنعت

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1400/01/24 1.095 میلیون 1.088 میلیون 1.095 میلیون
1400/01/23 1.075 میلیون 1.075 میلیون 1.077 میلیون
1400/01/22 1.08 میلیون 1.08 میلیون 1.085 میلیون
1400/01/21 1.09 میلیون 1.09 میلیون 1.095 میلیون
1400/01/18 1.099 میلیون 1.099 میلیون 1.106 میلیون
1400/01/17 1.11 میلیون 1.11 میلیون 1.116 میلیون
1400/01/16 1.111 میلیون 1.109 میلیون 1.113 میلیون
1400/01/15 1.117 میلیون 1.117 میلیون 1.126 میلیون
1400/01/14 1.13 میلیون 1.13 میلیون 1.137 میلیون
1400/01/11 1.142 میلیون 1.142 میلیون 1.15 میلیون
1400/01/10 1.15 میلیون 1.149 میلیون 1.152 میلیون
1400/01/8 1.153 میلیون 1.151 میلیون 1.157 میلیون
1400/01/7 1.156 میلیون 1.151 میلیون 1.156 میلیون
1399/12/27 1.154 میلیون 1.153 میلیون 1.156 میلیون
1399/12/26 1.138 میلیون 1.11 میلیون 1.139 میلیون
1399/12/25 1.103 میلیون 1.091 میلیون 1.103 میلیون
1399/12/24 1.094 میلیون 1.085 میلیون 1.094 میلیون
1399/12/23 1.079 میلیون 1.057 میلیون 1.079 میلیون
1399/12/20 1.058 میلیون 1.055 میلیون 1.057 میلیون
1399/12/19 1.061 میلیون 1.061 میلیون 1.065 میلیون
1399/12/18 1.05 میلیون 1.03 میلیون 1.05 میلیون
1399/12/17 1.026 میلیون 1.02 میلیون 1.026 میلیون
1399/12/16 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.024 میلیون
1399/12/13 1.027 میلیون 1.027 میلیون 1.033 میلیون
1399/12/12 1.035 میلیون 1.031 میلیون 1.039 میلیون
1399/12/11 1.029 میلیون 1.029 میلیون 1.031 میلیون
1399/12/10 1.032 میلیون 1.032 میلیون 1.038 میلیون
1399/12/9 1.041 میلیون 1.041 میلیون 1.047 میلیون
1399/12/6 1.052 میلیون 1.052 میلیون 1.06 میلیون
1399/12/5 1.057 میلیون 1.053 میلیون 1.057 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 243,185.19 4,139.01 1.70
مواد دارویی 112,379.69 65.52 0.06
انبوه سازی 10,060.92 32.42 0.32
وزنی - ارزشی 323,577.49 323.90 0.10
قیمت (هم وزن) 282,927.79 551.14 0.19
رایانه 61,284.97 342.64 0.56
شاخص 30 شرکت بزرگ 63,086.04 175.44 0.28
ماشین آلات 280,598.01 1,009.31 0.36
فراورده نفتی 3.837 میلیون 53,142.45 1.39
کانه فلزی 366,959.46 1,957.73 0.53
کانی غیرفلزی 55,338.4 23.52 0.04
غذایی بجز قند 56,563.55 229.99 0.41
ذغال سنگ 52,916.2 0.26 0.00
خودرو 236,098.74 2,486.83 1.05
قند و شکر 173,244.53 151.59 0.09
حمل و نقل 27,847 134.53 0.48
وسایل ارتباطی 50,527.72 5.41 0.01
سایرمالی 15,657.71 23.47 0.15
انتشار و چاپ 1.484 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 110,934.19 0.00 0.00
شاخص بازده نقدی قیمت 5.056 میلیون 505.61 0.01
شاخص کل 1.243 میلیون 1,197.35 0.10
فلزات اساسی 909,229.98 3,974.24 0.44
شیمیایی 75,454.22 296.23 0.39
دستگاههای برقی 5.444 میلیون 26,880.01 0.49
سرمایه گذاریها 29,824.89 27.50 0.09
زراعت 215,654.54 1,280.34 0.59
لاستیک 315,526.11 1,242.23 0.39
چند رشته ای ص 148,970.2 1,087.93 0.73
رادیویی 6,123.59 11.31 0.18
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.094 میلیون 544.85 0.05
شاخص50شرکت فعالتر 46,447.4 8.69 0.02
فنی مهندسی 7,105.53 32.24 0.45
شاخص آزاد شناور 1.754 میلیون 4,280.80 0.24
تامین آب، برق، گاز 1,676.97 7.07 0.42
کاشی و سرامیک 61,004.74 6.04 0.01
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.671 میلیون 0.00 0.00
بیمه و بازنشسته66 57,846.48 359.23 0.62
منسوجات 16,537.27 17.48 0.11
مالی 1.719 میلیون 5,334.62 0.31
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 216,106.71 243.77 0.11
شاخص بازار اول 908,991.78 2,313.38 0.25
استخراجنفتجزکشف11 4,167.04 73.19 1.76
کل (هم وزن) 434,458.03 785.50 0.18
محصولات چرمی 25,915.84 78.01 0.30
شاخص قیمت 50 شرکت 2.728 میلیون 7,045.36 0.26
سیمان 11,260.38 2.62 0.02
شاخص بازار دوم 2.518 میلیون 2,565.41 0.10
بانکها 7,043.7 37.14 0.53
بازار دوم فرابورس 7,405.7 4.38 0.06
شاخص کل فرابورس 17,951.3 10.73 0.06
بازار اول فرابورس 5,337.46 3.25 0.06
اداره بازارهای مالی 1,346.65 5.81 0.43
اطلاعات و ارتباطات 848.72 1.62 0.19
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,323.05 12.21 0.92
شاخص ارکان و نهادهای مالی 484.47 0.27 0.06
شاخص فنی مهندسی 402.09 2.69 0.67
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 167.81 1.94 1.15
شاخص چوب 217.56 1.00 0.46
65