آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
21535.98
بیشترین مقدار روز
21535.98
مقدار و درصد تغییر
421.31 1.96
کمترین مقدار روز
21331.49
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص کل فرابورس

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/05/15 21,122.76 21,084.84 21,197.46
1399/05/14 21,077.69 21,032.88 21,136.08
1399/05/13 21,014.84 20,818.54 21,034.6
1399/05/12 20,818.54 20,525.29 20,818.54
1399/05/11 20,282.89 19,967.57 20,282.89
1399/05/8 19,723.67 19,685.69 20,031.11
1399/05/7 19,982.05 19,889.71 20,006.55
1399/05/6 19,898.69 19,793.39 20,135.29
1399/05/5 20,112.2 20,090.67 20,270.85
1399/05/4 20,204.4 19,730.64 20,391
1399/05/1 19,518.74 19,409.38 19,535.1
1399/04/31 19,543.53 19,474.25 19,568.94
1399/04/30 19,723.31 19,542.04 19,806.37
1399/04/29 19,322.21 19,052.1 19,322.22
1399/04/28 18,857.26 18,547.05 18,857.26
1399/04/25 18,556.25 18,478.67 18,570.13
1399/04/24 18,724.47 18,691.89 18,745.39
1399/04/23 18,684.31 18,477.96 18,684.31
1399/04/22 18,733.02 18,400.24 18,784.62
1399/04/21 18,167.57 17,991.1 18,167.57
1399/04/18 18,160 18,133.11 18,264
1399/04/17 18,064.8 17,970.21 18,064.8
1399/04/16 17,811.9 17,479.64 17,811.92
1399/04/15 17,285.79 16,912.39 17,285.79
1399/04/14 16,987.69 16,961.61 17,142.11
1399/04/11 17,000.1 16,749.2 17,001.21
1399/04/10 16,516.88 16,136.08 16,516.86
1399/04/9 15,953.44 15,837.4 15,953.44
1399/04/8 16,063.51 15,988.93 16,220.97
1399/04/7 16,031.12 15,202.47 16,031.46

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 505,782.07 2,882.45 0.57
مواد دارویی 162,871.13 3,120.94 1.92
انبوه سازی 20,083.1 434.46 2.16
وزنی - ارزشی 546,029.91 11,905.64 2.18
قیمت (هم وزن) 350,069.05 1,044.96 0.30
رایانه 90,010.89 806.23 0.90
شاخص 30 شرکت بزرگ 105,102.84 9,233.39 8.79
ماشین آلات 430,541.35 6,704.39 1.56
فراورده نفتی 9.565 میلیون 469,674.07 4.91
کانه فلزی 433,499.78 18,538.18 4.28
کانی غیرفلزی 61,919.69 653.01 1.05
غذایی بجز قند 84,115.77 1,205.55 1.43
ذغال سنگ 39,287.35 1,958.63 4.99
خودرو 558,973.31 18,630.58 3.33
قند و شکر 251,693.58 838.14 0.33
حمل و نقل 109,075.2 5,079.52 4.66
وسایل ارتباطی 296,399.09 13,631.99 4.60
سایرمالی 24,386.99 504.71 2.07
انتشار و چاپ 3.253 میلیون 91,639.10 2.82
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 206,962.39 7,529.50 3.64
شاخص بازده نقدی قیمت 8.505 میلیون 153.09 0.00
شاخص کل 2.079 میلیون 45,320.63 2.18
فلزات اساسی 1.307 میلیون 20,650.38 1.58
شیمیایی 110,041.09 4,020.68 3.65
دستگاههای برقی 8.604 میلیون 132,591.75 1.54
سرمایه گذاریها 48,238.16 276.55 0.57
زراعت 295,167.46 2,333.59 0.79
لاستیک 408,462.28 5,768.30 1.41
چند رشته ای ص 323,236.46 6,689.06 2.07
رادیویی 13,233.32 0.00 0.00
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.846 میلیون 39,444.42 2.14
شاخص50شرکت فعالتر 82,614.64 2,326.43 2.82
فنی مهندسی 13,339.83 659.60 4.94
شاخص آزاد شناور 2.825 میلیون 232,815.11 8.24
تامین آب، برق، گاز 2,490.86 109.45 4.39
کاشی و سرامیک 49,779.96 469.97 0.94
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.624 میلیون 60,242.48 3.71
بیمه و بازنشسته66 94,562.28 1,720.18 1.82
منسوجات 10,396.5 156.61 1.51
مالی 2.69 میلیون 67,611.91 2.51
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 513,363.29 13,918.31 2.71
شاخص بازار اول 1.493 میلیون 33,470.49 2.24
استخراجنفتجزکشف11 6,710.76 332.14 4.95
کل (هم وزن) 533,445.45 1,592.33 0.30
محصولات چرمی 117,466.57 0.00 0.00
شاخص قیمت 50 شرکت 4.031 میلیون 58,147.36 1.44
سیمان 13,239.8 119.07 0.90
شاخص بازار دوم 4.31 میلیون 90,257.21 2.09
بانکها 10,863.78 415.55 3.83
بازار دوم فرابورس 9,942.77 186.74 1.88
شاخص کل فرابورس 21,535.98 421.31 1.96
بازار اول فرابورس 4,753.8 105.73 2.22
اداره بازارهای مالی 2,601.02 53.48 2.06
اطلاعات و ارتباطات 1,468.48 24.71 1.68
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,410.1 10.85 0.77
شاخص ارکان و نهادهای مالی 1,191.74 57.63 4.84
شاخص فنی مهندسی 715.73 8.48 1.18
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 286.25 296.03 103.42
65