آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
16675.71
بیشترین مقدار روز
16933.37
مقدار و درصد تغییر
289.26 1.73
کمترین مقدار روز
16674.08
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص کل فرابورس

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/07/30 16,970.07 16,970.07 17,167.93
1399/07/29 17,008.09 17,008.09 17,139.88
1399/07/28 17,274.88 17,274.77 17,623.46
1399/07/27 17,721.08 17,721.08 18,031.76
1399/07/23 18,075.03 18,073.1 18,249.12
1399/07/22 18,273.9 18,230.45 18,372.03
1399/07/21 18,279.04 18,278.74 18,468.95
1399/07/20 18,475.69 18,190.33 18,499.39
1399/07/19 18,115.98 18,054.25 18,165.4
1399/07/16 18,154.2 18,026.46 18,186.78
1399/07/15 17,885.28 17,647.47 17,885.27
1399/07/14 17,647.47 17,645.77 17,789.72
1399/07/13 17,833.64 17,810.71 17,994.71
1399/07/12 17,954.39 17,730.63 17,957.56
1399/07/9 17,675.86 17,581.69 17,700.59
1399/07/8 17,453.51 17,400.77 17,534.91
1399/07/7 17,561.91 17,561.92 17,839.45
1399/07/6 17,950.76 17,950.74 18,191.65
1399/07/5 18,202.07 18,156.32 18,254.57
1399/07/2 18,035.22 17,849.42 18,038.04
1399/07/1 17,712.95 17,624.74 17,751.24
1399/06/31 17,599.26 17,597.4 17,728.07
1399/06/30 17,816.65 17,816.64 18,124.76
1399/06/29 18,120.42 17,869.04 18,147.78
1399/06/26 17,920.52 17,586.77 17,928.08
1399/06/25 17,450.66 17,081.68 17,450.66
1399/06/24 17,013.54 16,779.17 17,013.54
1399/06/23 16,783.09 16,774.29 16,825.06
1399/06/22 16,769.18 16,624.47 16,769.18
1399/06/19 16,489.95 16,475.03 16,674.04

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 283,939.5 2,303.60 0.81
مواد دارویی 110,483.95 2,525.66 2.29
انبوه سازی 14,991.47 314.84 2.10
وزنی - ارزشی 359,363.8 9,744.87 2.71
قیمت (هم وزن) 254,906.94 3,081.57 1.21
رایانه 54,433.07 569.32 1.05
شاخص 30 شرکت بزرگ 67,945.05 2,481.96 3.65
ماشین آلات 284,159.07 1,365.95 0.48
فراورده نفتی 4.926 میلیون 222,457.28 4.52
کانه فلزی 314,602.19 9,598.83 3.05
کانی غیرفلزی 51,444.5 550.15 1.07
غذایی بجز قند 53,410.3 1,255.41 2.35
ذغال سنگ 29,810.45 38.81 0.13
خودرو 291,609.39 9,300.59 3.19
قند و شکر 166,848.32 1,794.29 1.08
حمل و نقل 45,455.35 336.14 0.74
وسایل ارتباطی 190,745.8 123.98 0.07
سایرمالی 14,171.22 170.27 1.20
انتشار و چاپ 2.356 میلیون 37.70 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 124,297.13 5,111.22 4.11
شاخص بازده نقدی قیمت 5.601 میلیون 28.00 0.00
شاخص کل 1.374 میلیون 37,258.94 2.71
فلزات اساسی 897,549.86 34,694.79 3.87
شیمیایی 87,400.82 1,893.80 2.17
دستگاههای برقی 5.115 میلیون 107,595.98 2.10
سرمایه گذاریها 31,458.7 197.88 0.63
زراعت 155,985.31 3,663.47 2.35
لاستیک 297,991.73 1,108.53 0.37
چند رشته ای ص 190,519.91 3,415.83 1.79
رادیویی 8,218.48 350.53 4.27
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.209 میلیون 33,179.87 2.74
شاخص50شرکت فعالتر 53,513.62 1,612.58 3.01
فنی مهندسی 7,194.47 189.24 2.63
شاخص آزاد شناور 1.859 میلیون 49,714.28 2.67
تامین آب، برق، گاز 1,912.99 48.29 2.52
کاشی و سرامیک 53,730.94 701.56 1.31
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.289 میلیون 45,273.25 3.51
بیمه و بازنشسته66 61,202.15 828.80 1.35
منسوجات 8,410.86 1.46 0.02
مالی 1.898 میلیون 47,690.25 2.51
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 266,642.28 390.10 0.15
شاخص بازار اول 957,775.2 34,095.84 3.56
استخراجنفتجزکشف11 3,591.4 0.00 0.00
کل (هم وزن) 389,121.92 4,701.37 1.21
محصولات چرمی 58,858.02 44.26 0.08
شاخص قیمت 50 شرکت 2.674 میلیون 98,120.38 3.67
سیمان 9,092.07 157.12 1.73
شاخص بازار دوم 2.963 میلیون 47,956.23 1.62
بانکها 7,948.03 290.77 3.66
بازار دوم فرابورس 7,084.53 147.51 2.08
شاخص کل فرابورس 16,675.71 289.26 1.73
بازار اول فرابورس 4,645.86 43.69 0.94
اداره بازارهای مالی 1,933.5 35.37 1.83
اطلاعات و ارتباطات 1,029.47 43.40 4.22
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,356.42 43.32 3.19
شاخص ارکان و نهادهای مالی 1,022.2 45.17 4.42
شاخص فنی مهندسی 396.45 1.72 0.43
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 258.35 0.21 0.08
65