آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
919.70
بیشترین مقدار روز
919.70
مقدار و درصد تغییر
0.00 0.00
کمترین مقدار روز
919.70
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 45-پیمانکاری

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/04/10 919.7 919.7 919.7
1399/04/9 919.7 919.7 919.7
1399/04/8 919.7 919.7 919.7
1399/04/7 919.7 919.7 919.7
1399/04/4 919.7 919.7 919.7
1399/04/3 919.7 919.7 919.7
1399/04/2 919.7 919.7 919.7
1399/04/1 919.7 919.7 919.7
1399/03/31 919.7 919.7 919.7
1399/03/27 919.7 919.7 919.7
1399/03/26 919.7 919.7 919.7
1399/03/25 919.7 919.7 919.7
1399/03/24 919.7 919.7 919.7
1399/03/21 919.7 919.7 919.7
1399/03/20 919.7 919.7 919.7
1399/03/19 919.7 919.7 919.7
1399/03/18 919.7 919.7 919.7
1399/03/17 919.7 919.7 919.7
1399/03/13 919.7 919.7 919.7
1399/03/12 919.7 919.7 919.7
1399/03/11 919.7 919.7 919.7
1399/03/10 919.7 919.7 919.7
1399/03/7 919.7 919.7 919.7
1399/03/6 919.7 919.7 919.7
1399/03/3 919.7 919.7 919.7
1399/02/31 919.7 919.7 919.7
1399/02/30 919.7 919.7 919.7
1399/02/29 919.7 919.7 919.7
1399/02/28 919.7 919.7 919.7
1399/02/27 919.7 919.7 919.7

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 425,378.96 16,753.55 3.94
مواد دارویی 162,791.1 6,304.09 3.87
انبوه سازی 13,121.98 363.31 2.77
وزنی - ارزشی 426,642.04 17,975.71 4.21
قیمت (هم وزن) 307,328.04 8,978.28 2.92
رایانه 95,998.61 3,763.72 3.92
شاخص 30 شرکت بزرگ 78,505.85 3,788.69 4.83
ماشین آلات 349,136.58 2,735.49 0.78
فراورده نفتی 5.761 میلیون 272,479.56 4.73
کانه فلزی 403,324.07 38,570.69 9.56
کانی غیرفلزی 68,808.1 2,889.25 4.20
غذایی بجز قند 81,121.67 6.81 0.01
ذغال سنگ 31,779.67 967.85 3.05
خودرو 387,825.09 17,640.22 4.55
قند و شکر 185,978.48 1,507.73 0.81
حمل و نقل 57,035.37 68.27 0.12
وسایل ارتباطی 115,183.87 5,757.81 5.00
سایرمالی 24,978.66 488.03 1.95
انتشار و چاپ 3.532 میلیون 159,936.83 4.53
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 300,049.79 1,144.09 0.38
شاخص بازده نقدی قیمت 6.567 میلیون 78.81 0.00
شاخص کل 1.613 میلیون 68,877.37 4.27
فلزات اساسی 1.091 میلیون 45,756.97 4.19
شیمیایی 87,859.79 3,561.40 4.05
دستگاههای برقی 8.516 میلیون 158,288.81 1.86
سرمایه گذاریها 39,192.82 1,893.21 4.83
زراعت 316,209.34 1,153.85 0.36
لاستیک 448,547.67 3,749.41 0.84
چند رشته ای ص 187,721.09 7,772.59 4.14
رادیویی 10,850.27 246.46 2.27
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.42 میلیون 61,284.73 4.32
شاخص50شرکت فعالتر 62,983.04 3,027.09 4.81
فنی مهندسی 11,585.16 573.52 4.95
شاخص آزاد شناور 2.128 میلیون 82,519.37 3.88
تامین آب، برق، گاز 2,529.8 125.30 4.95
کاشی و سرامیک 49,570.62 514.00 1.04
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.636 میلیون 25,635.22 1.57
بیمه و بازنشسته66 86,084.75 1,686.92 1.96
منسوجات 8,747.75 22.82 0.26
مالی 2.227 میلیون 88,153.56 3.96
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 799,311.44 8,209.73 1.03
شاخص بازار اول 1.219 میلیون 57,243.64 4.70
استخراجنفتجزکشف11 6,713.99 285.19 4.25
کل (هم وزن) 466,345.81 13,698.91 2.94
محصولات چرمی 67,250.43 3,361.18 5.00
شاخص قیمت 50 شرکت 3.371 میلیون 127,844.13 3.79
سیمان 13,268.49 728.93 5.49
شاخص بازار دوم 3.1 میلیون 111,145.48 3.59
بانکها 9,074.43 373.66 4.12
بازار دوم فرابورس 7,922.91 221.62 2.80
شاخص کل فرابورس 17,000.1 497.35 2.93
بازار اول فرابورس 3,632.45 123.13 3.39
اداره بازارهای مالی 2,067.27 40.45 1.96
اطلاعات و ارتباطات 1,104.16 48.45 4.39
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,135.2 0.00 0.00
شاخص ارکان و نهادهای مالی 1,150.58 25.76 2.24
شاخص فنی مهندسی 677.46 0.00 0.00
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 116.96 0.00 0.00
65