آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
148970.20
بیشترین مقدار روز
149312.10
مقدار و درصد تغییر
1,087.93 0.73
کمترین مقدار روز
148788.56
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 39-چند رشته ای ص

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1400/01/24 147,890.17 147,546.3 147,938.84
1400/01/23 144,192.24 143,886.07 144,257.79
1400/01/22 143,852.52 143,877.89 144,109.47
1400/01/21 144,932.33 144,952.13 145,136.22
1400/01/18 146,189.2 146,188.15 146,771.63
1400/01/17 147,650.56 147,643.81 149,001.16
1400/01/16 147,591.13 146,153.33 147,578.5
1400/01/15 147,044.17 147,073.53 147,457.7
1400/01/14 148,741.3 148,731.81 149,202.97
1400/01/11 150,136.81 150,109.32 151,572.54
1400/01/10 151,635.89 151,006.05 151,900.65
1400/01/8 151,591.39 147,804.26 151,795.25
1400/01/7 148,012.28 147,034.3 148,008.22
1399/12/27 147,318.49 144,496.63 147,532.69
1399/12/26 144,506.86 141,078.48 144,504.99
1399/12/25 141,046.7 140,759.73 141,042.84
1399/12/24 140,771.84 140,619.3 141,143.48
1399/12/23 140,321.3 137,322.96 140,313.47
1399/12/20 138,181.04 137,982.66 138,226.12
1399/12/19 139,162.15 139,143.9 140,793.32
1399/12/18 138,238.06 135,024.17 138,352.71
1399/12/17 133,955.19 133,138.81 133,961.94
1399/12/16 133,072.03 133,070.79 133,607.35
1399/12/13 134,600.09 134,595.18 135,616.7
1399/12/12 136,109.46 136,095.26 137,293.11
1399/12/11 136,905.51 136,916.1 137,185.2
1399/12/10 138,585.46 138,603.45 139,853.62
1399/12/9 139,989.9 139,995.32 140,331.1
1399/12/6 141,510.18 141,495.71 142,583.35
1399/12/5 143,028.61 142,699.99 143,460.95

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 243,185.19 4,139.01 1.70
مواد دارویی 112,379.69 65.52 0.06
انبوه سازی 10,060.92 32.42 0.32
وزنی - ارزشی 323,577.49 323.90 0.10
قیمت (هم وزن) 282,927.79 551.14 0.19
رایانه 61,284.97 342.64 0.56
شاخص 30 شرکت بزرگ 63,086.04 175.44 0.28
ماشین آلات 280,598.01 1,009.31 0.36
فراورده نفتی 3.837 میلیون 53,142.45 1.39
کانه فلزی 366,959.46 1,957.73 0.53
کانی غیرفلزی 55,338.4 23.52 0.04
غذایی بجز قند 56,563.55 229.99 0.41
ذغال سنگ 52,916.2 0.26 0.00
خودرو 236,098.74 2,486.83 1.05
قند و شکر 173,244.53 151.59 0.09
حمل و نقل 27,847 134.53 0.48
وسایل ارتباطی 50,527.72 5.41 0.01
سایرمالی 15,657.71 23.47 0.15
انتشار و چاپ 1.484 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 110,934.19 0.00 0.00
شاخص بازده نقدی قیمت 5.056 میلیون 505.61 0.01
شاخص کل 1.243 میلیون 1,197.35 0.10
فلزات اساسی 909,229.98 3,974.24 0.44
شیمیایی 75,454.22 296.23 0.39
دستگاههای برقی 5.444 میلیون 26,880.01 0.49
سرمایه گذاریها 29,824.89 27.50 0.09
زراعت 215,654.54 1,280.34 0.59
لاستیک 315,526.11 1,242.23 0.39
چند رشته ای ص 148,970.2 1,087.93 0.73
رادیویی 6,123.59 11.31 0.18
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.094 میلیون 544.85 0.05
شاخص50شرکت فعالتر 46,447.4 8.69 0.02
فنی مهندسی 7,105.53 32.24 0.45
شاخص آزاد شناور 1.754 میلیون 4,280.80 0.24
تامین آب، برق، گاز 1,676.97 7.07 0.42
کاشی و سرامیک 61,004.74 6.04 0.01
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.671 میلیون 0.00 0.00
بیمه و بازنشسته66 57,846.48 359.23 0.62
منسوجات 16,537.27 17.48 0.11
مالی 1.719 میلیون 5,334.62 0.31
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 216,106.71 243.77 0.11
شاخص بازار اول 908,991.78 2,313.38 0.25
استخراجنفتجزکشف11 4,167.04 73.19 1.76
کل (هم وزن) 434,458.03 785.50 0.18
محصولات چرمی 25,915.84 78.01 0.30
شاخص قیمت 50 شرکت 2.728 میلیون 7,045.36 0.26
سیمان 11,260.38 2.62 0.02
شاخص بازار دوم 2.518 میلیون 2,565.41 0.10
بانکها 7,043.7 37.14 0.53
بازار دوم فرابورس 7,405.7 4.38 0.06
شاخص کل فرابورس 17,951.3 10.73 0.06
بازار اول فرابورس 5,337.46 3.25 0.06
اداره بازارهای مالی 1,346.65 5.81 0.43
اطلاعات و ارتباطات 848.72 1.62 0.19
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,323.05 12.21 0.92
شاخص ارکان و نهادهای مالی 484.47 0.27 0.06
شاخص فنی مهندسی 402.09 2.69 0.67
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 167.81 1.94 1.15
شاخص چوب 217.56 1.00 0.46
65