آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
133675.43
بیشترین مقدار روز
135035.04
مقدار و درصد تغییر
4,784.64 3.58
کمترین مقدار روز
133675.43
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 39-چند رشته ای ص

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/10/27 138,637.67 138,655.28 143,976.2
1399/10/24 143,304.16 142,019.98 143,443.41
1399/10/23 143,218.28 143,239.53 146,615.54
1399/10/22 147,809.16 147,809.9 148,173.65
1399/10/21 144,931.13 143,599.95 144,972.75
1399/10/20 140,547.04 140,372.52 143,484.21
1399/10/17 143,729.8 143,725.11 146,164.55
1399/10/16 148,187.52 148,193.05 149,735.28
1399/10/15 151,318.46 150,228.11 151,316.5
1399/10/14 149,706.43 148,789.83 150,446.63
1399/10/13 150,835.03 150,834.56 153,286.7
1399/10/10 155,743.53 155,596.51 156,605.04
1399/10/9 158,608.3 158,604.57 164,319.85
1399/10/8 163,060.18 159,892.96 163,061.6
1399/10/7 158,219.16 154,689.89 158,285.08
1399/10/6 155,954.46 155,964.11 157,906.55
1399/10/3 159,665.31 159,663.56 161,807.7
1399/10/2 160,799.83 159,710.29 160,812.73
1399/10/1 161,289.13 161,271.63 163,311.4
1399/09/30 164,697.55 164,717.2 167,697.76
1399/09/29 165,111.35 163,350.03 165,117.87
1399/09/26 160,785.75 160,495.77 160,934.87
1399/09/25 165,985.9 165,969.29 167,524.86
1399/09/24 173,420.13 173,427.93 178,926.47
1399/09/23 178,856.71 178,689.71 179,377.34
1399/09/22 182,172.52 182,093.58 182,661.65
1399/09/19 179,689.9 179,177.53 182,068.94
1399/09/18 182,078.1 181,068.29 183,530.12
1399/09/17 185,268.41 185,270.92 189,680.27
1399/09/16 188,709.39 186,240.76 189,032.81

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 286,335.33 4,810.15 1.68
مواد دارویی 111,306.37 2,768.86 2.49
انبوه سازی 12,334.98 220.64 1.79
وزنی - ارزشی 300,415.92 9,363.96 3.12
قیمت (هم وزن) 285,660.81 5,093.05 1.78
رایانه 62,790.9 1,266.87 2.02
شاخص 30 شرکت بزرگ 53,165.78 2,174.75 4.09
ماشین آلات 329,298.28 5,862.83 1.78
فراورده نفتی 3.03 میلیون 137,421.94 4.53
کانه فلزی 296,371.21 12,440.18 4.20
کانی غیرفلزی 65,856.33 1,058.25 1.61
غذایی بجز قند 58,832.55 1,689.20 2.87
ذغال سنگ 41,576.54 965.57 2.32
خودرو 245,352.66 6,556.31 2.67
قند و شکر 168,102.76 947.43 0.56
حمل و نقل 29,225.34 793.82 2.72
وسایل ارتباطی 59,168.66 928.47 1.57
سایرمالی 17,402.65 447.56 2.57
انتشار و چاپ 1.728 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 123,202.82 2,414.78 1.96
شاخص بازده نقدی قیمت 4.827 میلیون 328.26 0.01
شاخص کل 1.15 میلیون 35,836.82 3.12
فلزات اساسی 754,373.07 32,381.46 4.29
شیمیایی 69,275.61 2,327.04 3.36
دستگاههای برقی 5.909 میلیون 76,840.47 1.30
سرمایه گذاریها 30,882.28 70.23 0.23
زراعت 206,537.02 2,705.84 1.31
لاستیک 371,188.95 5,998.78 1.62
چند رشته ای ص 133,675.43 4,784.64 3.58
رادیویی 6,133.06 200.11 3.26
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 992,249.85 33,994.48 3.43
شاخص50شرکت فعالتر 40,558.27 1,534.77 3.78
فنی مهندسی 6,115.12 304.01 4.97
شاخص آزاد شناور 1.675 میلیون 39,782.50 2.38
تامین آب، برق، گاز 1,647.84 20.57 1.25
کاشی و سرامیک 64,429.6 1,761.63 2.73
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.772 میلیون 30,930.45 1.75
بیمه و بازنشسته66 68,342.04 5,202.95 7.61
منسوجات 8,056.7 53.30 0.66
مالی 1.73 میلیون 31,556.44 1.82
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 273,825.48 4,697.20 1.72
شاخص بازار اول 804,902.35 29,383.77 3.65
استخراجنفتجزکشف11 3,159.16 155.74 4.93
کل (هم وزن) 436,575.85 7,783.71 1.78
محصولات چرمی 33,962.32 404.15 1.19
شاخص قیمت 50 شرکت 2.399 میلیون 92,419.61 3.85
سیمان 10,008.69 130.09 1.30
شاخص بازار دوم 2.453 میلیون 61,241.82 2.50
بانکها 6,584.22 203.85 3.10
بازار دوم فرابورس 7,181.54 200.44 2.79
شاخص کل فرابورس 17,436.68 412.39 2.37
بازار اول فرابورس 5,200.53 75.80 1.46
اداره بازارهای مالی 1,570.61 38.64 2.46
اطلاعات و ارتباطات 1,041.27 49.62 4.77
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,449.85 61.76 4.26
شاخص ارکان و نهادهای مالی 639.55 29.12 4.55
شاخص فنی مهندسی 380.88 11.15 2.93
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 192.84 1.75 0.91
شاخص چوب 206.11 7.06 3.43
65