آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
209296.71
بیشترین مقدار روز
211903.16
مقدار و درصد تغییر
4,202.05 2.01
کمترین مقدار روز
209294.60
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 39-چند رشته ای ص

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/07/6 213,584.83 213,594.13 215,036.32
1399/07/5 217,383.08 217,393.11 218,082.66
1399/07/2 215,708.61 214,075.94 215,699.68
1399/07/1 211,307.22 208,580.4 211,298.5
1399/06/31 209,593.03 209,267.84 211,885.23
1399/06/30 214,523.99 214,518.81 217,825.9
1399/06/29 218,024.75 215,085.82 218,028.2
1399/06/26 217,443.49 216,240.71 218,707.73
1399/06/25 215,210.37 211,546.55 215,214.38
1399/06/24 210,080.53 206,146.12 210,084.02
1399/06/23 206,152.28 206,135.45 208,796.75
1399/06/22 208,745.81 207,699.37 209,031.58
1399/06/19 204,043.97 202,314.89 204,038.22
1399/06/18 205,803.98 205,812.07 208,545.94
1399/06/17 210,732.08 210,740.28 211,287.53
1399/06/16 215,267.76 215,269.12 222,498.3
1399/06/15 217,250.47 215,515.44 218,964.43
1399/06/12 217,745.33 217,747.32 218,178.89
1399/06/11 227,176.9 226,348.22 229,942.43
1399/06/10 236,546.02 236,544.73 246,711.37
1399/06/5 237,667.06 233,485.02 237,667.11
1399/06/4 226,377.76 222,183.94 226,384.89
1399/06/3 217,293.95 216,298.99 219,681.16
1399/06/2 227,058.24 226,885.9 229,430.67
1399/06/1 238,520.85 238,535.62 248,755.79
1399/05/29 247,094.58 247,094.58 260,071.48
1399/05/28 260,071.48 260,068.31 268,526.24
1399/05/27 268,526.24 262,147.98 268,509.59
1399/05/26 262,147.98 262,153.92 294,188.2
1399/05/25 296,882.92 296,885.06 299,422.91

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 295,975.31 642.86 0.22
مواد دارویی 113,446.84 1,488.31 1.31
انبوه سازی 15,401.04 240.92 1.56
وزنی - ارزشی 397,521.67 13,907.30 3.50
قیمت (هم وزن) 263,596.97 3,484.22 1.32
رایانه 51,114.09 894.34 1.75
شاخص 30 شرکت بزرگ 78,216.46 3,515.83 4.50
ماشین آلات 304,640.27 1,052.84 0.35
فراورده نفتی 5.156 میلیون 251,711.25 4.88
کانه فلزی 389,594.33 14,491.35 3.72
کانی غیرفلزی 52,796.87 114.52 0.22
غذایی بجز قند 56,022.5 888.24 1.59
ذغال سنگ 34,260.64 0.00 0.00
خودرو 281,465.5 6,087.82 2.16
قند و شکر 183,088.95 330.84 0.18
حمل و نقل 61,147.81 1.10 0.00
وسایل ارتباطی 206,778.89 134.82 0.07
سایرمالی 15,002.86 54.73 0.36
انتشار و چاپ 2.417 میلیون 12.08 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 166,758.15 3,080.86 1.85
شاخص بازده نقدی قیمت 6.184 میلیون 0.00 0.00
شاخص کل 1.516 میلیون 53,034.81 3.50
فلزات اساسی 1.112 میلیون 55,135.89 4.96
شیمیایی 95,973.75 4,499.25 4.69
دستگاههای برقی 5.796 میلیون 48,761.48 0.84
سرمایه گذاریها 34,093.83 512.53 1.50
زراعت 175,630.32 3,259.52 1.86
لاستیک 286,674.04 3,695.23 1.29
چند رشته ای ص 209,296.71 4,202.05 2.01
رادیویی 9,341.36 357.47 3.83
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.348 میلیون 48,866.57 3.63
شاخص50شرکت فعالتر 60,315.87 2,417.64 4.01
فنی مهندسی 7,553.82 374.61 4.96
شاخص آزاد شناور 2.018 میلیون 65,350.30 3.24
تامین آب، برق، گاز 2,023.42 73.40 3.63
کاشی و سرامیک 46,292.68 508.90 1.10
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.356 میلیون 29.83 0.00
بیمه و بازنشسته66 59,264.29 706.96 1.19
منسوجات 9,697.43 0.05 0.00
مالی 1.954 میلیون 49,972.61 2.56
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 305,459.46 292.63 0.10
شاخص بازار اول 1.095 میلیون 42,606.13 3.89
استخراجنفتجزکشف11 3,455.56 13.20 0.38
کل (هم وزن) 402,262.95 5,317.11 1.32
محصولات چرمی 77,689.93 878.75 1.13
شاخص قیمت 50 شرکت 3.025 میلیون 116,668.60 3.86
سیمان 9,464.45 132.11 1.40
شاخص بازار دوم 3.121 میلیون 91,658.09 2.94
بانکها 8,157.44 269.52 3.30
بازار دوم فرابورس 7,607.21 216.55 2.85
شاخص کل فرابورس 17,561.91 380.43 2.17
بازار اول فرابورس 4,676.3 22.80 0.49
اداره بازارهای مالی 1,788.78 16.78 0.94
اطلاعات و ارتباطات 1,146.05 0.00 0.00
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,413.49 15.94 1.13
شاخص ارکان و نهادهای مالی 931.46 28.66 3.08
شاخص فنی مهندسی 448.91 0.18 0.04
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 279.5 0.12 0.04
65