آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
360312.05
بیشترین مقدار روز
368603.95
مقدار و درصد تغییر
10,558.94 2.93
کمترین مقدار روز
360292.89
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 25-لاستیک

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/10/29 371,189.77 371,188.95 375,041.14
1399/10/27 377,286.1 377,286.23 384,295.7
1399/10/24 386,800.57 386,822.08 395,292.72
1399/10/23 395,568.84 395,596.16 404,555
1399/10/22 404,748.37 404,747.2 407,253.77
1399/10/21 408,343.23 400,811.39 408,309.73
1399/10/20 396,876.24 389,363.01 396,879.72
1399/10/17 387,149.65 383,515.6 389,246.83
1399/10/16 386,264.32 386,239.67 391,076.81
1399/10/15 389,472.4 389,137.59 391,108.08
1399/10/14 391,166.78 391,152.55 396,676
1399/10/13 401,316.26 400,975.94 413,769.6
1399/10/10 419,935.54 419,959.65 423,826.29
1399/10/9 415,475.21 404,926.97 415,459.55
1399/10/8 400,092.45 399,222.86 401,573.18
1399/10/7 403,423.78 403,382.59 420,316.02
1399/10/6 423,403.41 421,204.29 430,863.83
1399/10/3 433,970.27 431,307.18 433,955.27
1399/10/2 429,577.34 427,653.37 429,656.43
1399/10/1 434,493.75 425,203.42 436,274.73
1399/09/30 429,796.19 420,899.65 429,805.09
1399/09/29 421,116.71 412,056.41 421,139.91
1399/09/26 404,241.09 401,303.41 404,229.38
1399/09/25 415,583.7 415,569.64 418,208.68
1399/09/24 435,276.81 435,295.21 445,114.39
1399/09/23 433,098.54 422,128.7 433,132.5
1399/09/22 419,634.54 412,285.3 419,624.77
1399/09/19 398,175.2 394,075.19 398,913.47
1399/09/18 396,092.69 396,081.23 406,018.65
1399/09/17 405,892.12 405,894.67 413,869.29

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 275,577.65 10,329.75 3.75
مواد دارویی 109,803.6 1,485.53 1.35
انبوه سازی 12,093.96 233.00 1.93
وزنی - ارزشی 300,298.01 248.65 0.08
قیمت (هم وزن) 281,507.82 4,283.14 1.52
رایانه 62,699.92 92.61 0.15
شاخص 30 شرکت بزرگ 53,895.72 742.68 1.38
ماشین آلات 318,765.86 10,189.99 3.20
فراورده نفتی 3.087 میلیون 57,671.12 1.87
کانه فلزی 302,671 6,455.67 2.13
کانی غیرفلزی 64,265.38 1,550.02 2.41
غذایی بجز قند 57,250.76 1,539.30 2.69
ذغال سنگ 42,040.38 471.65 1.12
خودرو 246,419.88 1,047.53 0.43
قند و شکر 165,850.49 2,222.23 1.34
حمل و نقل 28,467.16 740.23 2.60
وسایل ارتباطی 56,404.55 2,633.98 4.67
سایرمالی 17,557.2 159.88 0.91
انتشار و چاپ 1.728 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 119,382.83 3,756.62 3.15
شاخص بازده نقدی قیمت 4.683 میلیون 393.34 0.01
شاخص کل 1.151 میلیون 493.66 0.04
فلزات اساسی 763,739.57 9,526.89 1.25
شیمیایی 68,691.59 569.93 0.83
دستگاههای برقی 5.792 میلیون 113,372.79 1.96
سرمایه گذاریها 30,835.87 45.98 0.15
زراعت 197,261.49 8,835.74 4.48
لاستیک 360,312.05 10,558.94 2.93
چند رشته ای ص 136,350.22 2,735.59 2.01
رادیویی 6,118.06 16.25 0.27
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 993,725.85 1,519.41 0.15
شاخص50شرکت فعالتر 40,902.13 349.30 0.85
فنی مهندسی 6,150.76 37.62 0.61
شاخص آزاد شناور 1.675 میلیون 765.37 0.05
تامین آب، برق، گاز 1,581.48 63.83 4.04
کاشی و سرامیک 61,522.43 2,773.98 4.51
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.714 میلیون 55,869.08 3.26
بیمه و بازنشسته66 71,286.89 1,929.74 2.71
منسوجات 7,817.17 232.12 2.97
مالی 1.727 میلیون 7,076.66 0.41
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 261,076.04 12,150.74 4.65
شاخص بازار اول 813,396.7 7,868.80 0.97
استخراجنفتجزکشف11 3,260.09 102.52 3.14
کل (هم وزن) 430,423.75 6,364.25 1.48
محصولات چرمی 32,264.5 1,613.03 5.00
شاخص قیمت 50 شرکت 2.435 میلیون 36,287.93 1.49
سیمان 10,004.41 4.22 0.04
شاخص بازار دوم 2.427 میلیون 24,749.46 1.02
بانکها 6,573.83 10.26 0.16
بازار دوم فرابورس 7,212.32 30.91 0.43
شاخص کل فرابورس 17,530.76 94.60 0.54
بازار اول فرابورس 5,240.71 40.49 0.77
اداره بازارهای مالی 1,539.14 30.79 2.00
اطلاعات و ارتباطات 994.22 44.76 4.50
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,402.11 46.21 3.30
شاخص ارکان و نهادهای مالی 625.36 13.87 2.22
شاخص فنی مهندسی 367.5 12.91 3.51
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 190.84 1.98 1.04
شاخص چوب 195.81 9.79 5.00
65