آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
289494.01
بیشترین مقدار روز
289643.53
مقدار و درصد تغییر
2,847.75 0.98
کمترین مقدار روز
286724.90
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 25-لاستیک

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/07/7 286,674.04 286,685.86 290,048.04
1399/07/6 290,417.63 290,430.44 291,743.69
1399/07/5 291,958.56 291,677.4 295,797.32
1399/07/2 296,229.21 295,755.78 297,016.86
1399/07/1 296,527.14 296,528.17 298,418.09
1399/06/31 296,782.72 296,776.79 299,931.36
1399/06/30 300,246.38 300,226.98 304,132.14
1399/06/29 304,968.08 304,957.49 310,907.33
1399/06/26 312,753.19 312,746.66 319,952.3
1399/06/25 318,396.18 311,436.85 318,779.69
1399/06/24 311,697.76 308,917.77 313,744.18
1399/06/23 315,793.75 315,784.14 318,951.47
1399/06/22 317,189.66 313,756.08 317,179.31
1399/06/19 314,214.37 312,844.2 314,248.95
1399/06/18 313,609.91 313,608.61 319,135.99
1399/06/17 316,901.54 316,878.21 317,976.67
1399/06/16 316,194.96 316,198.74 318,935.76
1399/06/15 318,545.34 318,578.19 320,638.62
1399/06/12 320,600.66 320,451.89 327,387.5
1399/06/11 328,363.63 328,359.12 329,276.77
1399/06/10 329,690.52 329,700.74 335,270
1399/06/5 333,646.03 328,077.36 333,654.75
1399/06/4 328,274.95 326,918.66 328,590.31
1399/06/3 329,906.63 329,894.29 334,315.32
1399/06/2 336,134.38 336,155.67 342,778.19
1399/06/1 344,321.76 344,228.72 353,280.72
1399/05/29 353,476.99 353,487.6 361,688.75
1399/05/28 363,349.73 354,236.87 366,160.23
1399/05/27 352,496.62 352,514.27 358,776.33
1399/05/26 361,568.33 361,573.4 370,605.83

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 290,511.13 5,363.42 1.85
مواد دارویی 111,826.17 1,597.55 1.43
انبوه سازی 15,225.35 173.69 1.14
وزنی - ارزشی 391,492.97 5,937.38 1.52
قیمت (هم وزن) 261,062.71 2,509.86 0.96
رایانه 51,386.95 274.30 0.53
شاخص 30 شرکت بزرگ 76,226.79 1,939.06 2.54
ماشین آلات 300,170.38 4,404.40 1.47
فراورده نفتی 4.973 میلیون 176,091.35 3.54
کانه فلزی 381,478.74 7,946.58 2.08
کانی غیرفلزی 52,133.83 654.70 1.26
غذایی بجز قند 54,784.69 1,210.47 2.21
ذغال سنگ 34,254.16 6.47 0.02
خودرو 271,748.14 9,381.83 3.45
قند و شکر 182,346.12 739.78 0.41
حمل و نقل 61,146.49 1.35 0.00
وسایل ارتباطی 206,552.24 226.38 0.11
سایرمالی 14,878.35 123.48 0.83
انتشار و چاپ 2.396 میلیون 21,160.65 0.88
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 160,020.69 6,465.32 4.04
شاخص بازده نقدی قیمت 6.086 میلیون 152.14 0.00
شاخص کل 1.493 میلیون 22,641.93 1.52
فلزات اساسی 1.085 میلیون 26,432.05 2.44
شیمیایی 96,397.56 425.69 0.44
دستگاههای برقی 5.748 میلیون 47,940.93 0.83
سرمایه گذاریها 33,512.03 571.88 1.71
زراعت 169,992.36 5,456.92 3.21
لاستیک 289,494.01 2,847.75 0.98
چند رشته ای ص 207,570.5 1,712.04 0.82
رادیویی 8,912.51 409.16 4.59
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.329 میلیون 18,612.19 1.40
شاخص50شرکت فعالتر 59,289.25 1,009.16 1.70
فنی مهندسی 7,464.02 88.73 1.19
شاخص آزاد شناور 1.982 میلیون 36,048.82 1.82
تامین آب، برق، گاز 2,041.33 18.07 0.89
کاشی و سرامیک 46,536.24 244.83 0.53
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.355 میلیون 1,171.84 0.09
بیمه و بازنشسته66 58,742.5 517.17 0.88
منسوجات 9,697.43 0.00 0.00
مالی 1.908 میلیون 45,109.34 2.36
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 303,701.7 1,747.50 0.58
شاخص بازار اول 1.067 میلیون 26,440.60 2.48
استخراجنفتجزکشف11 3,283.28 163.69 4.99
کل (هم وزن) 398,395.54 3,830.17 0.96
محصولات چرمی 77,368.07 320.54 0.41
شاخص قیمت 50 شرکت 3.014 میلیون 10,883.03 0.36
سیمان 9,256.02 203.84 2.20
شاخص بازار دوم 3.116 میلیون 5,053.39 0.16
بانکها 7,938.02 213.52 2.69
بازار دوم فرابورس 7,616.42 9.22 0.12
شاخص کل فرابورس 17,453.51 107.72 0.62
بازار اول فرابورس 4,564.28 109.34 2.40
اداره بازارهای مالی 1,755.23 32.92 1.88
اطلاعات و ارتباطات 1,146.05 0.00 0.00
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,451.99 39.55 2.72
شاخص ارکان و نهادهای مالی 894.61 35.39 3.96
شاخص فنی مهندسی 447.86 1.05 0.23
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 279.16 0.34 0.12
65