آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
167918.75
بیشترین مقدار روز
170536.55
مقدار و درصد تغییر
2,008.31 1.20
کمترین مقدار روز
167918.75
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 43-مواد دارویی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/04/16 169,951.34 166,775.82 170,103.76
1399/04/15 165,102.77 162,908.72 165,104.78
1399/04/14 163,706.87 163,705.18 165,904.77
1399/04/11 162,791.1 159,551.47 162,792.14
1399/04/10 156,722.11 152,223.4 156,720.97
1399/04/9 150,870.93 150,713.59 152,650.31
1399/04/8 153,137.94 153,141.69 155,670.69
1399/04/7 155,385.95 151,731.9 155,646.91
1399/04/4 151,731.9 149,075.94 152,033.41
1399/04/3 149,981.94 146,755.44 150,152.18
1399/04/2 145,234.84 142,792.88 145,236.41
1399/04/1 142,756.88 142,408.49 142,953.57
1399/03/31 142,470.37 140,212.31 142,470.66
1399/03/27 138,894.72 136,993.07 138,895.24
1399/03/26 135,703.22 133,694.81 135,704.01
1399/03/25 132,604.49 131,895.93 132,602.36
1399/03/24 131,299.09 129,282.54 131,347.41
1399/03/21 128,107.46 127,049.9 128,107.46
1399/03/20 126,771.97 126,771.81 128,312.02
1399/03/19 128,395.94 128,395.94 130,171.42
1399/03/18 129,788 125,442.11 129,788.9
1399/03/17 124,017.01 121,215.12 124,017.15
1399/03/13 120,029.46 117,344.76 120,029.47
1399/03/12 116,929.92 114,312.42 116,930.15
1399/03/11 114,718.13 114,712.97 116,350.02
1399/03/10 115,186.89 113,334.63 115,186.92
1399/03/7 113,186.85 113,089.22 114,183.23
1399/03/6 115,689.33 115,689.29 118,570.63
1399/03/3 119,844.5 119,291.03 120,768.58
1399/02/31 119,291.03 116,182.41 121,078.68

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 420,686.87 16,971.35 4.03
مواد دارویی 167,918.75 2,008.31 1.20
انبوه سازی 13,927.93 130.46 0.94
وزنی - ارزشی 461,821.89 7,720.74 1.67
قیمت (هم وزن) 318,073.37 237.28 0.07
رایانه 97,565.79 82.64 0.08
شاخص 30 شرکت بزرگ 86,654.12 1,882.21 2.17
ماشین آلات 350,982.29 4,158.44 1.18
فراورده نفتی 6.718 میلیون 217,785.40 3.24
کانه فلزی 425,689.96 4,883.52 1.15
کانی غیرفلزی 72,370.67 872.21 1.21
غذایی بجز قند 81,487.74 1,527.90 1.88
ذغال سنگ 32,593.86 338.06 1.04
خودرو 456,199.67 18,497.07 4.05
قند و شکر 194,588.34 3,128.20 1.61
حمل و نقل 62,214.69 2,659.49 4.27
وسایل ارتباطی 134,905.67 1,592.56 1.18
سایرمالی 26,257.47 429.02 1.63
انتشار و چاپ 3.785 میلیون 149,677.53 3.95
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 268,947.99 11,885.08 4.42
شاخص بازده نقدی قیمت 7.005 میلیون 74,633.30 1.07
شاخص کل 1.747 میلیون 29,207.65 1.67
فلزات اساسی 1.208 میلیون 28,754.60 2.38
شیمیایی 95,002.63 1,219.64 1.28
دستگاههای برقی 9.238 میلیون 123,081.46 1.33
سرمایه گذاریها 40,956.9 196.72 0.48
زراعت 304,305.73 9,433.48 3.10
لاستیک 412,618.59 15,539.63 3.77
چند رشته ای ص 204,935.19 4,629.28 2.26
رادیویی 10,934.13 64.59 0.59
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.543 میلیون 26,686.77 1.73
شاخص50شرکت فعالتر 69,474.29 1,606.80 2.31
فنی مهندسی 13,785.24 682.59 4.95
شاخص آزاد شناور 2.299 میلیون 34,807.13 1.51
تامین آب، برق، گاز 2,669.62 51.97 1.95
کاشی و سرامیک 49,215.66 1,366.96 2.78
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.816 میلیون 41,007.13 2.26
بیمه و بازنشسته66 83,877.07 2,195.65 2.62
منسوجات 8,747.75 0.00 0.00
مالی 2.356 میلیون 29,768.82 1.26
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 694,516.69 30,048.26 4.33
شاخص بازار اول 1.339 میلیون 28,500.55 2.13
استخراجنفتجزکشف11 6,444.3 234.47 3.64
کل (هم وزن) 483,001.95 360.32 0.07
محصولات چرمی 66,552.01 3,094.87 4.65
شاخص قیمت 50 شرکت 3.613 میلیون 75,350.28 2.09
سیمان 12,761.72 300.17 2.35
شاخص بازار دوم 3.281 میلیون 30,055.10 0.92
بانکها 9,574.46 155.53 1.62
بازار دوم فرابورس 8,436.46 124.49 1.48
شاخص کل فرابورس 18,064.8 256.48 1.42
بازار اول فرابورس 3,831.3 46.68 1.22
اداره بازارهای مالی 2,277.89 55.54 2.44
اطلاعات و ارتباطات 1,088.39 40.50 3.72
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,329.29 227.27 17.10
شاخص ارکان و نهادهای مالی 1,150.58 0.00 0.00
شاخص فنی مهندسی 759.77 37.08 4.88
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 121.2 1.04 0.86
65