آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
111539.10
بیشترین مقدار روز
111704.33
مقدار و درصد تغییر
241.71 0.22
کمترین مقدار روز
111548.93
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 43-مواد دارویی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1400/01/28 111,781.35 111,781.1 112,040.19
1400/01/25 112,379.69 112,381.15 112,588.8
1400/01/24 112,314.21 112,316.34 112,584.5
1400/01/23 111,911.11 111,794.88 111,917.26
1400/01/22 112,068.86 112,066.71 112,344.19
1400/01/21 112,377.59 112,376.72 112,620.31
1400/01/18 112,970.88 112,968.55 113,208.45
1400/01/17 113,465.44 113,464.77 113,782.89
1400/01/16 113,741.28 113,739.27 113,876.99
1400/01/15 114,128.87 113,914.83 114,130.64
1400/01/14 114,232.87 114,226.73 114,728.67
1400/01/11 114,753.36 113,773.41 114,796.39
1400/01/10 113,820.47 113,760.5 113,851.95
1400/01/8 113,966.23 113,680.14 113,970.3
1400/01/7 113,894.14 113,747.63 113,901.25
1399/12/27 113,838.76 113,259.75 113,840.37
1399/12/26 113,300.71 112,730.37 113,296.94
1399/12/25 112,466.25 112,404.33 112,530.85
1399/12/24 112,124.97 112,125.93 112,340.8
1399/12/23 111,747.17 111,123.16 111,745.37
1399/12/20 110,475.35 109,819.08 110,474.64
1399/12/19 109,875.18 109,151.57 109,884.83
1399/12/18 109,096.82 109,097.16 109,414.4
1399/12/17 109,517.25 109,517.87 110,155.14
1399/12/16 109,398.42 109,396.68 109,698.87
1399/12/13 109,024.85 109,024.18 109,572.98
1399/12/12 109,047.35 109,048.19 109,357.91
1399/12/11 108,894.72 108,891.37 109,577.33
1399/12/10 109,691.36 109,687.44 110,000.76
1399/12/9 110,032.57 109,764.62 110,078.94

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 242,638.06 165.48 0.07
مواد دارویی 111,539.1 241.71 0.22
انبوه سازی 10,000.12 29.36 0.29
وزنی - ارزشی 318,661.93 2,325.59 0.73
قیمت (هم وزن) 281,532.89 585.87 0.21
رایانه 60,998.39 40.87 0.07
شاخص 30 شرکت بزرگ 61,632.78 699.35 1.13
ماشین آلات 279,978.12 332.05 0.12
فراورده نفتی 3.757 میلیون 35,467.71 0.94
کانه فلزی 357,938.38 3,546.10 0.99
کانی غیرفلزی 55,297.81 8.41 0.02
غذایی بجز قند 56,255.22 91.53 0.16
ذغال سنگ 52,915.97 0.21 0.00
خودرو 233,867.93 363.90 0.16
قند و شکر 173,211.1 9.18 0.01
حمل و نقل 27,788.61 15.20 0.05
وسایل ارتباطی 50,369.93 76.71 0.15
سایرمالی 15,656.89 0.74 0.00
انتشار و چاپ 1.484 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 110,899.15 34.93 0.03
شاخص بازده نقدی قیمت 5.017 میلیون 255.86 0.01
شاخص کل 1.225 میلیون 8,938.43 0.73
فلزات اساسی 881,237.24 13,287.30 1.51
شیمیایی 74,481.55 589.45 0.79
دستگاههای برقی 5.434 میلیون 2,901.82 0.05
سرمایه گذاریها 29,786.33 18.14 0.06
زراعت 214,346.55 19.29 0.01
لاستیک 314,378.32 111.29 0.04
چند رشته ای ص 146,336.91 1,275.91 0.87
رادیویی 6,096.89 12.22 0.20
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.076 میلیون 8,433.60 0.78
شاخص50شرکت فعالتر 45,524.96 449.47 0.99
فنی مهندسی 7,096.93 0.44 0.01
شاخص آزاد شناور 1.733 میلیون 9,943.22 0.57
تامین آب، برق، گاز 1,662.31 7.42 0.45
کاشی و سرامیک 60,977.45 1.65 0.00
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.671 میلیون 18.38 0.00
بیمه و بازنشسته66 57,770.98 18.49 0.03
منسوجات 16,535.67 0.13 0.00
مالی 1.705 میلیون 8,222.25 0.48
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 215,800.69 13.16 0.01
شاخص بازار اول 892,688.63 7,474.48 0.84
استخراجنفتجزکشف11 4,152.18 3.50 0.08
کل (هم وزن) 432,458.34 899.95 0.21
محصولات چرمی 25,907.22 1.22 0.00
شاخص قیمت 50 شرکت 2.685 میلیون 18,666.83 0.70
سیمان 11,247.94 14.07 0.13
شاخص بازار دوم 2.489 میلیون 14,839.05 0.60
بانکها 6,922.14 72.74 1.05
بازار دوم فرابورس 7,339.63 29.01 0.40
شاخص کل فرابورس 17,820.59 60.07 0.34
بازار اول فرابورس 5,317.35 11.33 0.21
اداره بازارهای مالی 1,341.08 2.42 0.18
اطلاعات و ارتباطات 848.63 0.09 0.01
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,317.21 1.10 0.08
شاخص ارکان و نهادهای مالی 484.37 0.03 0.01
شاخص فنی مهندسی 402.03 0.01 0.00
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 167.45 0.09 0.05
شاخص چوب 215.87 0.72 0.33
65