آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
154264.61
بیشترین مقدار روز
154239.84
مقدار و درصد تغییر
2,538.42 1.65
کمترین مقدار روز
153084.09
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 01-زراعت

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/01/11 151,767.28 150,950.51 151,825.17
1399/01/10 151,697.18 147,737.3 152,633.56
1399/01/9 146,780.03 141,363.21 146,780.03
1399/01/6 140,624.49 135,409.19 140,624.49
1399/01/5 134,910.58 130,397.41 134,910.58
1398/12/28 130,149.95 127,045.08 130,150.17
1398/12/27 126,989.99 124,630.45 126,990.92
1398/12/26 125,759.08 121,546.48 125,759.38
1398/12/25 121,202.19 118,885.53 121,202.19
1398/12/24 120,543.57 119,921.29 120,800.09
1398/12/21 121,428.06 118,990.5 121,517.62
1398/12/20 118,450.14 118,450.14 119,500.86
1398/12/19 123,317.91 123,317.41 124,075.44
1398/12/17 127,712.31 127,712.31 133,172.45
1398/12/14 133,332.6 133,331.23 133,466.88
1398/12/13 130,153.64 128,347.68 130,153.64
1398/12/12 127,144.03 123,987.97 127,144.18
1398/12/11 122,106.04 119,806.93 122,133.01
1398/12/10 116,606.37 115,624.35 117,207.17
1398/12/7 118,240.01 118,240.01 119,453.32
1398/12/6 115,467.37 112,230.52 115,467.37
1398/12/5 111,484.22 111,384.23 114,454.67
1398/12/4 112,682.75 110,777.77 112,789.61
1398/12/3 108,023.17 102,566.77 108,023.17
1398/11/30 107,775.4 106,636.93 107,993.66
1398/11/29 105,864 105,341.6 106,941.49
1398/11/28 107,325.68 107,325.23 109,780.71
1398/11/27 110,816.05 110,816.05 112,889.75
1398/11/26 112,036.26 112,036.26 112,707.74
1398/11/23 109,671.49 108,257.45 109,683.48

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 194,651.68 1,737.66 0.89
مواد دارویی 84,937.58 1,618.91 1.91
انبوه سازی 5,065.31 151.15 2.98
وزنی - ارزشی 149,562.04 3,687.90 2.47
قیمت (هم وزن) 132,241.17 2,415.38 1.83
رایانه 43,865.1 630.21 1.44
شاخص 30 شرکت بزرگ 21,681.01 649.04 2.99
ماشین آلات 168,874.36 1,371.43 0.81
فراورده نفتی 1.547 میلیون 67,425.13 4.36
کانه فلزی 133,634.64 3,686.45 2.76
کانی غیرفلزی 38,519.63 729.87 1.89
غذایی بجز قند 42,141.27 858.84 2.04
ذغال سنگ 22,210.56 272.43 1.23
خودرو 82,235.36 1,084.44 1.32
قند و شکر 94,399.46 1,562.03 1.65
حمل و نقل 20,375.35 615.56 3.02
وسایل ارتباطی 35,948.04 318.43 0.89
سایرمالی 13,941.5 425.98 3.06
انتشار و چاپ 1.671 میلیون 20,300.71 1.21
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 193,703.54 7,268.92 3.75
شاخص بازده نقدی قیمت 2.217 میلیون 2.22 0.00
شاخص کل 561,162.75 13,837.15 2.47
فلزات اساسی 328,994.2 6,877.95 2.09
شیمیایی 31,835.22 696.78 2.19
دستگاههای برقی 4.825 میلیون 96,317.50 2.00
سرمایه گذاریها 13,449.84 234.18 1.74
زراعت 154,264.61 2,538.42 1.65
لاستیک 188,352.8 5,210.78 2.77
چند رشته ای ص 51,523.16 1,255.05 2.44
رادیویی 4,625.47 110.29 2.38
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 494,846.06 11,883.73 2.40
شاخص50شرکت فعالتر 19,954.85 536.93 2.69
فنی مهندسی 5,074.92 236.99 4.67
شاخص آزاد شناور 724,460.81 19,303.26 2.66
تامین آب، برق، گاز 1,072.28 13.93 1.30
کاشی و سرامیک 30,420.62 527.98 1.74
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 597,039.02 2,564.28 0.43
بیمه و بازنشسته66 31,186.89 901.99 2.89
منسوجات 5,932.88 6.67 0.11
مالی 764,216.99 22,314.37 2.92
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 255,385.65 12,731.49 4.99
شاخص بازار اول 396,659.95 10,407.17 2.62
استخراجنفتجزکشف11 3,168.78 157.96 4.98
کل (هم وزن) 198,767.57 3,630.49 1.83
محصولات چرمی 13,353.57 95.37 0.71
شاخص قیمت 50 شرکت 1.211 میلیون 25,783.09 2.13
سیمان 5,911.39 84.43 1.43
شاخص بازار دوم 1.191 میلیون 26,603.56 2.23
بانکها 2,951.01 105.67 3.58
بازار دوم فرابورس 3,451.46 63.46 1.84
شاخص کل فرابورس 7,157.28 139.65 1.95
بازار اول فرابورس 1,329.93 22.62 1.70
اداره بازارهای مالی 919.98 27.46 2.98
اطلاعات و ارتباطات 521.39 20.69 3.97
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 758.22 32.68 4.31
شاخص ارکان و نهادهای مالی 575.18 19.23 3.34
شاخص فنی مهندسی 572.77 12.54 2.19
65