آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
6066580.97
بیشترین مقدار روز
6087226.55
مقدار و درصد تغییر
171,696.37 2.83
کمترین مقدار روز
6029865.52
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 31-دستگاههای برقی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/10/23 6.243 میلیون 6.217 میلیون 6.245 میلیون
1399/10/22 6.318 میلیون 5.87 میلیون 6.324 میلیون
1399/10/21 5.872 میلیون 5.863 میلیون 5.872 میلیون
1399/10/20 5.825 میلیون 5.806 میلیون 5.825 میلیون
1399/10/17 5.797 میلیون 5.768 میلیون 5.797 میلیون
1399/10/16 5.764 میلیون 5.694 میلیون 5.764 میلیون
1399/10/15 5.688 میلیون 5.607 میلیون 5.688 میلیون
1399/10/14 5.577 میلیون 5.534 میلیون 5.577 میلیون
1399/10/13 5.536 میلیون 5.514 میلیون 5.544 میلیون
1399/10/10 5.538 میلیون 5.537 میلیون 5.562 میلیون
1399/10/9 5.575 میلیون 5.575 میلیون 5.607 میلیون
1399/10/8 5.571 میلیون 5.529 میلیون 5.571 میلیون
1399/10/7 5.539 میلیون 5.515 میلیون 5.542 میلیون
1399/10/6 5.554 میلیون 5.554 میلیون 5.574 میلیون
1399/10/3 5.532 میلیون 5.488 میلیون 5.533 میلیون
1399/10/2 5.462 میلیون 5.425 میلیون 5.462 میلیون
1399/10/1 5.392 میلیون 5.328 میلیون 5.392 میلیون
1399/09/30 5.337 میلیون 5.336 میلیون 5.367 میلیون
1399/09/29 5.367 میلیون 5.36 میلیون 5.389 میلیون
1399/09/26 5.381 میلیون 5.372 میلیون 5.423 میلیون
1399/09/25 5.408 میلیون 5.407 میلیون 5.422 میلیون
1399/09/24 5.436 میلیون 5.418 میلیون 5.437 میلیون
1399/09/23 5.434 میلیون 5.409 میلیون 5.435 میلیون
1399/09/22 5.414 میلیون 5.364 میلیون 5.414 میلیون
1399/09/19 5.323 میلیون 5.272 میلیون 5.324 میلیون
1399/09/18 5.25 میلیون 5.232 میلیون 5.25 میلیون
1399/09/17 5.24 میلیون 5.212 میلیون 5.247 میلیون
1399/09/16 5.225 میلیون 5.223 میلیون 5.236 میلیون
1399/09/15 5.232 میلیون 5.219 میلیون 5.233 میلیون
1399/09/12 5.21 میلیون 5.195 میلیون 5.211 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 299,846.84 5,191.25 1.73
مواد دارویی 117,056.13 1,399.17 1.20
انبوه سازی 12,809.74 310.26 2.42
وزنی - ارزشی 321,352.14 7,872.81 2.45
قیمت (هم وزن) 297,607.04 5,379.84 1.81
رایانه 65,120.92 1,169.25 1.80
شاخص 30 شرکت بزرگ 57,957.57 1,896.14 3.27
ماشین آلات 343,964.99 13,502.69 3.93
فراورده نفتی 3.331 میلیون 115,290.41 3.46
کانه فلزی 322,608.99 7,963.60 2.47
کانی غیرفلزی 69,038 1,296.12 1.88
غذایی بجز قند 62,112.01 2,047.15 3.30
ذغال سنگ 44,132.68 1,037.29 2.35
خودرو 259,838.18 6,617.56 2.55
قند و شکر 173,002.83 5,421.22 3.13
حمل و نقل 31,221.14 487.14 1.56
وسایل ارتباطی 62,961.33 2,228.01 3.54
سایرمالی 18,193.86 327.43 1.80
انتشار و چاپ 1.728 میلیون 22,833.06 1.32
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 127,318.7 4,069.74 3.20
شاخص بازده نقدی قیمت 5.005 میلیون 225.21 0.00
شاخص کل 1.23 میلیون 30,129.76 2.45
فلزات اساسی 824,508.52 30,573.60 3.71
شیمیایی 75,083.71 2,410.79 3.21
دستگاههای برقی 6.067 میلیون 171,696.37 2.83
سرمایه گذاریها 31,117.14 227.47 0.73
زراعت 217,509.46 7,671.78 3.53
لاستیک 386,800.57 8,573.82 2.22
چند رشته ای ص 143,304.16 85.98 0.06
رادیویی 6,664.95 23.61 0.35
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.069 میلیون 26,350.74 2.47
شاخص50شرکت فعالتر 43,975.51 1,244.33 2.83
فنی مهندسی 6,760.43 27.34 0.40
شاخص آزاد شناور 1.764 میلیون 39,902.64 2.26
تامین آب، برق، گاز 1,690.47 22.62 1.34
کاشی و سرامیک 69,104.25 2,604.12 3.77
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.897 میلیون 31,937.84 1.68
بیمه و بازنشسته66 75,746.03 2,060.44 2.72
منسوجات 8,135.16 72.10 0.89
مالی 1.799 میلیون 42,863.36 2.38
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 288,907.01 11,666.93 4.04
شاخص بازار اول 869,105.62 25,324.87 2.91
استخراجنفتجزکشف11 3,452.25 68.20 1.98
کل (هم وزن) 454,819.69 8,221.78 1.81
محصولات چرمی 34,818.79 1,278.51 3.67
شاخص قیمت 50 شرکت 2.603 میلیون 49,099.80 1.89
سیمان 10,333.93 120.05 1.16
شاخص بازار دوم 2.595 میلیون 49,318.47 1.90
بانکها 7,044.16 274.81 3.90
بازار دوم فرابورس 7,618.44 194.44 2.55
شاخص کل فرابورس 18,320.19 373.37 2.04
بازار اول فرابورس 5,352.92 48.49 0.91
اداره بازارهای مالی 1,665.31 66.36 3.98
اطلاعات و ارتباطات 1,123.97 26.56 2.36
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,583.56 69.44 4.38
شاخص ارکان و نهادهای مالی 701.12 34.11 4.86
شاخص فنی مهندسی 411.68 20.31 4.93
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 201.05 9.58 4.77
شاخص چوب 189.8 9.49 5.00
65