آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1058070.23
بیشترین مقدار روز
1082452.84
مقدار و درصد تغییر
22,243.81 2.10
کمترین مقدار روز
1058070.23
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 31-دستگاههای برقی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1398/04/31 1.081 میلیون 1.081 میلیون 1.091 میلیون
1398/04/30 1.082 میلیون 1.074 میلیون 1.085 میلیون
1398/04/29 1.078 میلیون 1.078 میلیون 1.09 میلیون
1398/04/26 1.087 میلیون 1.06 میلیون 1.087 میلیون
1398/04/25 1.076 میلیون 1.073 میلیون 1.115 میلیون
1398/04/24 1.11 میلیون 1.095 میلیون 1.116 میلیون
1398/04/23 1.095 میلیون 1.093 میلیون 1.097 میلیون
1398/04/22 1.081 میلیون 1.073 میلیون 1.081 میلیون
1398/04/19 1.066 میلیون 1.066 میلیون 1.076 میلیون
1398/04/18 1.075 میلیون 1.075 میلیون 1.101 میلیون
1398/04/17 1.097 میلیون 1.094 میلیون 1.105 میلیون
1398/04/16 1.094 میلیون 1.073 میلیون 1.097 میلیون
1398/04/15 1.069 میلیون 1.027 میلیون 1.077 میلیون
1398/04/12 1.028 میلیون 1.028 میلیون 1.08 میلیون
1398/04/11 1.027 میلیون 1.02 میلیون 1.028 میلیون
1398/04/10 1.02 میلیون 1.017 میلیون 1.03 میلیون
1398/04/9 1.027 میلیون 1.018 میلیون 1.033 میلیون
1398/04/5 1.017 میلیون 1.014 میلیون 1.018 میلیون
1398/04/4 1.023 میلیون 1.016 میلیون 1.036 میلیون
1398/04/3 1.035 میلیون 1.024 میلیون 1.036 میلیون
1398/04/2 1.01 میلیون 972,056.71 1.01 میلیون
1398/04/1 971,797.23 959,950.56 988,282.59
1398/03/29 994,969.7 993,890.55 1.015 میلیون
1398/03/28 1.013 میلیون 1.013 میلیون 1.029 میلیون
1398/03/27 1.021 میلیون 1.021 میلیون 1.025 میلیون
1398/03/26 1.029 میلیون 1.029 میلیون 1.039 میلیون
1398/03/25 1.039 میلیون 1.026 میلیون 1.048 میلیون
1398/03/22 1.057 میلیون 1.057 میلیون 1.075 میلیون
1398/03/21 1.048 میلیون 1.037 میلیون 1.048 میلیون
1398/03/20 1.034 میلیون 1.03 میلیون 1.063 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 51,438.06 1,553.79 3.02
مواد دارویی 24,444.37 496.93 2.03
انبوه سازی 1,310.66 26.85 2.05
وزنی - ارزشی 67,949.26 740.78 1.09
قیمت (هم وزن) 39,945.03 687.05 1.72
رایانه 22,705.96 360.39 1.59
شاخص 30 شرکت بزرگ 11,436.69 71.23 0.62
ماشین آلات 62,944.12 2,115.24 3.36
فراورده نفتی 1.03 میلیون 3,801.40 0.37
کانه فلزی 74,404.07 1,201.33 1.61
کانی غیرفلزی 9,688.34 24.79 0.26
غذایی بجز قند 10,124.36 142.63 1.41
ذغال سنگ 6,753.6 0.00 0.00
خودرو 30,165.87 750.16 2.49
قند و شکر 40,715.48 1,089.30 2.68
حمل و نقل 6,313.58 50.00 0.79
وسایل ارتباطی 5,381.4 194.48 3.61
سایرمالی 3,253.32 91.70 2.82
انتشار و چاپ 582,231.14 17,799.39 3.06
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 56,519.18 2,840.71 5.03
شاخص بازده نقدی قیمت 1.008 میلیون 0.00 0.00
شاخص کل 251,278.29 1,765.98 0.70
فلزات اساسی 163,752.06 1,151.01 0.70
شیمیایی 15,806.36 8.09 0.05
دستگاههای برقی 1.058 میلیون 22,243.81 2.10
سرمایه گذاریها 5,003.95 96.36 1.93
زراعت 62,686.09 635.95 1.01
لاستیک 50,366.41 1,438.46 2.86
چند رشته ای ص 24,762.42 349.65 1.41
رادیویی 2,088.1 9.54 0.46
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 225,586 1,568.73 0.70
شاخص50شرکت فعالتر 10,249.73 56.90 0.56
فنی مهندسی 1,953.33 6.99 0.36
شاخص آزاد شناور 279,021.91 2,109.96 0.76
تامین آب، برق، گاز 564.72 0.00 0.00
کاشی و سرامیک 6,267.25 125.23 2.00
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 241,656.52 3,643.21 1.51
بیمه و بازنشسته66 9,395.13 30.74 0.33
منسوجات 2,563.09 92.46 3.61
مالی 299,197.09 2,282.57 0.76
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 44,725.18 0.00 0.00
شاخص بازار اول 185,171.36 1,355.82 0.73
استخراجنفتجزکشف11 1,219.54 0.00 0.00
کل (هم وزن) 59,539.64 818.19 1.37
محصولات چرمی 9,005.15 450.19 5.00
شاخص قیمت 50 شرکت 605,979.48 1,436.17 0.24
سیمان 1,710.7 20.27 1.18
شاخص بازار دوم 499,661.75 3,269.79 0.65
بانکها 1,314.45 6.75 0.51
بازار دوم فرابورس 1,618.39 2.17 0.13
شاخص کل فرابورس 3,270.07 4.70 0.14
بازار اول فرابورس 537.02 9.11 1.70
اداره بازارهای مالی 159.88 0.31 0.19
اطلاعات و ارتباطات 267.36 0.00 0.00
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 359.19 9.70 2.70
65