آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
8459602.12
بیشترین مقدار روز
8619315.70
مقدار و درصد تغییر
141,689.88 1.67
کمترین مقدار روز
8463274.82
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 31-دستگاههای برقی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/05/19 8.604 میلیون 8.604 میلیون 8.796 میلیون
1399/05/15 8.738 میلیون 8.738 میلیون 8.938 میلیون
1399/05/14 8.922 میلیون 8.915 میلیون 8.946 میلیون
1399/05/13 8.762 میلیون 8.669 میلیون 8.762 میلیون
1399/05/12 8.568 میلیون 8.288 میلیون 8.568 میلیون
1399/05/11 8.282 میلیون 8.237 میلیون 8.302 میلیون
1399/05/8 8.146 میلیون 8.111 میلیون 8.146 میلیون
1399/05/7 8.078 میلیون 8.066 میلیون 8.162 میلیون
1399/05/6 8.002 میلیون 8.002 میلیون 8.39 میلیون
1399/05/5 8.397 میلیون 8.397 میلیون 8.474 میلیون
1399/05/4 8.472 میلیون 8.472 میلیون 8.594 میلیون
1399/05/1 8.435 میلیون 8.435 میلیون 8.503 میلیون
1399/04/31 8.7 میلیون 8.7 میلیون 8.855 میلیون
1399/04/30 8.91 میلیون 8.613 میلیون 8.914 میلیون
1399/04/29 8.586 میلیون 8.548 میلیون 8.586 میلیون
1399/04/28 8.316 میلیون 8.163 میلیون 8.316 میلیون
1399/04/25 8.319 میلیون 8.286 میلیون 8.401 میلیون
1399/04/24 8.496 میلیون 8.496 میلیون 8.562 میلیون
1399/04/23 8.788 میلیون 8.788 میلیون 9.021 میلیون
1399/04/22 9.033 میلیون 8.963 میلیون 9.041 میلیون
1399/04/21 8.957 میلیون 8.957 میلیون 9.024 میلیون
1399/04/18 9.063 میلیون 9.063 میلیون 9.198 میلیون
1399/04/17 9.238 میلیون 9.238 میلیون 9.3 میلیون
1399/04/16 9.116 میلیون 8.894 میلیون 9.122 میلیون
1399/04/15 8.83 میلیون 8.682 میلیون 8.83 میلیون
1399/04/14 8.634 میلیون 8.524 میلیون 8.677 میلیون
1399/04/11 8.516 میلیون 8.47 میلیون 8.557 میلیون
1399/04/10 8.361 میلیون 8.251 میلیون 8.361 میلیون
1399/04/9 8.063 میلیون 7.948 میلیون 8.114 میلیون
1399/04/8 8.171 میلیون 8.171 میلیون 8.357 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 497,472.82 8,172.98 1.64
مواد دارویی 156,489.23 6,131.87 3.92
انبوه سازی 20,263.77 182.29 0.90
وزنی - ارزشی 542,632.77 3,376.26 0.62
قیمت (هم وزن) 344,701.78 5,284.97 1.53
رایانه 86,532.98 3,343.55 3.86
شاخص 30 شرکت بزرگ 104,990.86 111.82 0.11
ماشین آلات 427,339.04 3,178.55 0.74
فراورده نفتی 9.513 میلیون 51,796.16 0.54
کانه فلزی 432,919.54 579.68 0.13
کانی غیرفلزی 60,883.13 1,019.18 1.67
غذایی بجز قند 82,680.94 1,410.37 1.71
ذغال سنگ 41,250.09 2,060.81 5.00
خودرو 552,261.02 6,631.55 1.20
قند و شکر 249,059.46 2,606.66 1.05
حمل و نقل 113,548.37 4,656.62 4.10
وسایل ارتباطی 296,399.09 0.00 0.00
سایرمالی 23,892.26 484.70 2.03
انتشار و چاپ 3.11 میلیون 136,586.97 4.39
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 199,005.4 7,651.16 3.84
شاخص بازده نقدی قیمت 8.505 میلیون 153.09 0.00
شاخص کل 2.066 میلیون 12,852.26 0.62
فلزات اساسی 1.306 میلیون 1,120.43 0.09
شیمیایی 108,937.9 1,092.10 1.00
دستگاههای برقی 8.46 میلیون 141,689.88 1.67
سرمایه گذاریها 47,285.22 934.12 1.98
زراعت 281,805.79 12,756.78 4.53
لاستیک 393,820.3 14,117.28 3.58
چند رشته ای ص 325,760 2,543.21 0.78
رادیویی 13,233.32 0.00 0.00
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.839 میلیون 7,938.66 0.43
شاخص50شرکت فعالتر 82,564.64 49.95 0.06
فنی مهندسی 13,811.93 488.80 3.54
شاخص آزاد شناور 2.798 میلیون 27,426.91 0.98
تامین آب، برق، گاز 2,399.58 87.94 3.66
کاشی و سرامیک 49,264.33 510.28 1.04
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.59 میلیون 33,824.86 2.13
بیمه و بازنشسته66 90,520.32 3,869.20 4.27
منسوجات 10,428.73 32.33 0.31
مالی 2.649 میلیون 40,855.36 1.54
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 492,404.82 20,102.92 4.08
شاخص بازار اول 1.484 میلیون 8,519.60 0.57
استخراجنفتجزکشف11 7,020.33 323.85 4.61
کل (هم وزن) 525,266.64 8,053.39 1.53
محصولات چرمی 117,466.57 0.00 0.00
شاخص قیمت 50 شرکت 3.975 میلیون 55,201.22 1.39
سیمان 12,894.83 335.99 2.61
شاخص بازار دوم 4.281 میلیون 29,528.60 0.69
بانکها 10,708.59 152.97 1.43
بازار دوم فرابورس 9,715.48 222.10 2.29
شاخص کل فرابورس 21,100.36 426.82 2.02
بازار اول فرابورس 4,701.1 52.12 1.11
اداره بازارهای مالی 2,608.02 7.02 0.27
اطلاعات و ارتباطات 1,400.63 64.71 4.62
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,374.41 34.79 2.53
شاخص ارکان و نهادهای مالی 1,165.52 25.64 2.20
شاخص فنی مهندسی 732.65 17.32 2.36
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 286.25 0.00 0.00
65