آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
3605863.13
بیشترین مقدار روز
3618542.15
مقدار و درصد تغییر
40,620.05 1.13
کمترین مقدار روز
3610804.31
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 31-دستگاههای برقی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1398/11/27 3.566 میلیون 3.507 میلیون 3.566 میلیون
1398/11/26 3.517 میلیون 3.456 میلیون 3.674 میلیون
1398/11/23 3.455 میلیون 3.395 میلیون 3.455 میلیون
1398/11/21 3.387 میلیون 3.34 میلیون 3.446 میلیون
1398/11/20 3.401 میلیون 3.279 میلیون 3.401 میلیون
1398/11/19 3.252 میلیون 3.23 میلیون 3.252 میلیون
1398/11/16 3.197 میلیون 3.142 میلیون 3.197 میلیون
1398/11/15 3.109 میلیون 3.08 میلیون 3.109 میلیون
1398/11/14 3.048 میلیون 3.01 میلیون 3.048 میلیون
1398/11/13 2.984 میلیون 2.94 میلیون 2.984 میلیون
1398/11/12 2.951 میلیون 2.92 میلیون 2.951 میلیون
1398/11/8 2.902 میلیون 2.888 میلیون 2.904 میلیون
1398/11/7 2.851 میلیون 2.643 میلیون 2.855 میلیون
1398/11/6 2.67 میلیون 2.659 میلیون 2.691 میلیون
1398/11/5 2.601 میلیون 2.575 میلیون 2.601 میلیون
1398/11/2 2.541 میلیون 2.509 میلیون 2.541 میلیون
1398/11/1 2.507 میلیون 2.505 میلیون 2.53 میلیون
1398/10/30 2.515 میلیون 2.482 میلیون 2.517 میلیون
1398/10/29 2.437 میلیون 2.377 میلیون 2.437 میلیون
1398/10/28 2.383 میلیون 2.341 میلیون 2.383 میلیون
1398/10/25 2.302 میلیون 2.258 میلیون 2.302 میلیون
1398/10/24 2.268 میلیون 2.263 میلیون 2.278 میلیون
1398/10/23 2.262 میلیون 2.233 میلیون 2.262 میلیون
1398/10/22 2.206 میلیون 2.181 میلیون 2.206 میلیون
1398/10/21 2.141 میلیون 2.004 میلیون 2.141 میلیون
1398/10/18 1.998 میلیون 1.998 میلیون 2.008 میلیون
1398/10/17 2.01 میلیون 2.002 میلیون 2.04 میلیون
1398/10/15 2.077 میلیون 2.076 میلیون 2.148 میلیون
1398/10/14 2.17 میلیون 2.17 میلیون 2.184 میلیون
1398/10/11 2.193 میلیون 2.185 میلیون 2.196 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 146,699.01 1,783.71 1.22
مواد دارویی 57,014.83 203.89 0.36
انبوه سازی 3,547.8 30.27 0.85
وزنی - ارزشی 128,246.98 2,160.19 1.68
قیمت (هم وزن) 102,526.12 907.87 0.89
رایانه 36,661.58 947.30 2.58
شاخص 30 شرکت بزرگ 19,948.28 517.98 2.60
ماشین آلات 151,449.42 4,241.19 2.80
فراورده نفتی 1.73 میلیون 31,069.39 1.80
کانه فلزی 112,376.17 1,988.05 1.77
کانی غیرفلزی 25,388.66 779.76 3.07
غذایی بجز قند 27,432.96 10.01 0.04
ذغال سنگ 14,781.61 25.14 0.17
خودرو 71,287.63 566.81 0.80
قند و شکر 84,266.03 1,375.47 1.63
حمل و نقل 17,860.85 323.84 1.81
وسایل ارتباطی 20,218.51 252.87 1.25
سایرمالی 8,989.06 55.63 0.62
انتشار و چاپ 1.487 میلیون 34,364.26 2.31
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 125,407.08 3,410.19 2.72
شاخص بازده نقدی قیمت 1.914 میلیون 0.00 0.00
شاخص کل 480,712.72 8,097.13 1.68
فلزات اساسی 313,168.35 11,921.69 3.81
شیمیایی 28,790.45 721.81 2.51
دستگاههای برقی 3.606 میلیون 40,620.05 1.13
سرمایه گذاریها 11,045.03 104.20 0.94
زراعت 108,838.66 1,942.12 1.78
لاستیک 122,043.66 2,018.60 1.65
چند رشته ای ص 49,109.52 875.18 1.78
رادیویی 3,708.03 30.36 0.82
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 430,988.02 7,502.64 1.74
شاخص50شرکت فعالتر 18,213.57 375.14 2.06
فنی مهندسی 3,822.52 84.36 2.21
شاخص آزاد شناور 579,865.74 9,362.51 1.61
تامین آب، برق، گاز 928.81 26.32 2.83
کاشی و سرامیک 23,283.08 522.96 2.25
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 530,786.28 10,570.08 1.99
بیمه و بازنشسته66 26,784.5 309.36 1.16
منسوجات 5,863.77 34.47 0.59
مالی 577,990.64 6,658.45 1.15
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 137,201.88 0.00 0.00
شاخص بازار اول 344,970.59 5,350.84 1.55
استخراجنفتجزکشف11 2,810.5 64.91 2.31
کل (هم وزن) 153,808.78 1,362.13 0.89
محصولات چرمی 12,743.38 0.24 0.00
شاخص قیمت 50 شرکت 1.069 میلیون 11,346.03 1.06
سیمان 4,824.29 3.52 0.07
شاخص بازار دوم 997,440.09 18,865.58 1.89
بانکها 2,223.38 27.07 1.22
بازار دوم فرابورس 2,990.78 67.37 2.25
شاخص کل فرابورس 6,194.46 142.91 2.31
بازار اول فرابورس 1,154.56 29.67 2.57
اداره بازارهای مالی 591.84 6.59 1.11
اطلاعات و ارتباطات 392.57 9.01 2.29
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 490.25 5.37 1.10
شاخص ارکان و نهادهای مالی 441.81 22.09 5.00
شاخص فنی مهندسی 445.43 17.09 3.84
65