آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
4060126.70
بیشترین مقدار روز
4109453.27
مقدار و درصد تغییر
1,575.33 0.04
کمترین مقدار روز
4060126.70
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 31-دستگاههای برقی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1398/12/6 4.062 میلیون 4.055 میلیون 4.063 میلیون
1398/12/5 3.954 میلیون 3.942 میلیون 3.954 میلیون
1398/12/4 3.884 میلیون 3.833 میلیون 3.885 میلیون
1398/12/3 3.79 میلیون 3.782 میلیون 3.836 میلیون
1398/11/30 3.776 میلیون 3.757 میلیون 3.792 میلیون
1398/11/29 3.627 میلیون 3.602 میلیون 3.627 میلیون
1398/11/28 3.607 میلیون 3.591 میلیون 3.619 میلیون
1398/11/27 3.566 میلیون 3.507 میلیون 3.566 میلیون
1398/11/26 3.517 میلیون 3.456 میلیون 3.674 میلیون
1398/11/23 3.455 میلیون 3.395 میلیون 3.455 میلیون
1398/11/21 3.387 میلیون 3.34 میلیون 3.446 میلیون
1398/11/20 3.401 میلیون 3.279 میلیون 3.401 میلیون
1398/11/19 3.252 میلیون 3.23 میلیون 3.252 میلیون
1398/11/16 3.197 میلیون 3.142 میلیون 3.197 میلیون
1398/11/15 3.109 میلیون 3.08 میلیون 3.109 میلیون
1398/11/14 3.048 میلیون 3.01 میلیون 3.048 میلیون
1398/11/13 2.984 میلیون 2.94 میلیون 2.984 میلیون
1398/11/12 2.951 میلیون 2.92 میلیون 2.951 میلیون
1398/11/8 2.902 میلیون 2.888 میلیون 2.904 میلیون
1398/11/7 2.851 میلیون 2.643 میلیون 2.855 میلیون
1398/11/6 2.67 میلیون 2.659 میلیون 2.691 میلیون
1398/11/5 2.601 میلیون 2.575 میلیون 2.601 میلیون
1398/11/2 2.541 میلیون 2.509 میلیون 2.541 میلیون
1398/11/1 2.507 میلیون 2.505 میلیون 2.53 میلیون
1398/10/30 2.515 میلیون 2.482 میلیون 2.517 میلیون
1398/10/29 2.437 میلیون 2.377 میلیون 2.437 میلیون
1398/10/28 2.383 میلیون 2.341 میلیون 2.383 میلیون
1398/10/25 2.302 میلیون 2.258 میلیون 2.302 میلیون
1398/10/24 2.268 میلیون 2.263 میلیون 2.278 میلیون
1398/10/23 2.262 میلیون 2.233 میلیون 2.262 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 174,926.06 3,200.10 1.83
مواد دارویی 69,842.32 759.81 1.09
انبوه سازی 4,204.43 143.80 3.42
وزنی - ارزشی 139,656 1,437.76 1.03
قیمت (هم وزن) 115,370.51 1,588.77 1.38
رایانه 41,006.26 1,390.81 3.39
شاخص 30 شرکت بزرگ 21,190.81 226.51 1.07
ماشین آلات 159,552.58 1,641.00 1.03
فراورده نفتی 1.793 میلیون 32,686.27 1.82
کانه فلزی 124,426.5 3,156.58 2.54
کانی غیرفلزی 31,063.71 756.56 2.44
غذایی بجز قند 30,054.21 265.65 0.88
ذغال سنگ 16,177.27 195.78 1.21
خودرو 75,300.93 598.79 0.80
قند و شکر 91,941.75 109.59 0.12
حمل و نقل 21,420.39 1,316.20 6.14
وسایل ارتباطی 24,010.15 1,199.91 5.00
سایرمالی 9,738.53 23.87 0.25
انتشار و چاپ 1.529 میلیون 37,350.55 2.44
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 130,801.16 6,539.27 5.00
شاخص بازده نقدی قیمت 2.122 میلیون 2,270.79 0.11
شاخص کل 523,850.97 5,393.05 1.03
فلزات اساسی 347,987.84 4,599.70 1.32
شیمیایی 31,534.84 74.58 0.24
دستگاههای برقی 4.06 میلیون 1,575.33 0.04
سرمایه گذاریها 11,335.18 46.20 0.41
زراعت 118,240.01 2,839.18 2.40
لاستیک 147,576.48 5,489.70 3.72
چند رشته ای ص 50,452.07 539.48 1.07
رادیویی 3,666.68 6.40 0.17
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 471,595.81 5,288.48 1.12
شاخص50شرکت فعالتر 19,496.97 185.16 0.95
فنی مهندسی 3,882.59 92.42 2.38
شاخص آزاد شناور 654,125.24 9,335.02 1.43
تامین آب، برق، گاز 989.16 1.82 0.18
کاشی و سرامیک 30,169.95 456.44 1.51
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 630,680.34 31,493.02 4.99
بیمه و بازنشسته66 28,845.84 38.77 0.13
منسوجات 5,982.97 5.82 0.10
مالی 608,908.32 1,470.51 0.24
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 151,259.72 7,562.23 5.00
شاخص بازار اول 369,871.98 4,544.99 1.23
استخراجنفتجزکشف11 2,849.93 15.95 0.56
کل (هم وزن) 173,298.13 2,386.49 1.38
محصولات چرمی 13,137.29 42.62 0.32
شاخص قیمت 50 شرکت 1.156 میلیون 5,281.81 0.46
سیمان 5,484.88 99.76 1.82
شاخص بازار دوم 1.114 میلیون 8,188.19 0.74
بانکها 2,305.68 0.71 0.03
بازار دوم فرابورس 3,265.51 27.89 0.85
شاخص کل فرابورس 6,744.44 53.15 0.79
بازار اول فرابورس 1,239.96 5.77 0.47
اداره بازارهای مالی 749.54 22.20 2.96
اطلاعات و ارتباطات 390.98 3.40 0.87
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 470.56 0.87 0.19
شاخص ارکان و نهادهای مالی 579.38 0.00 0.00
شاخص فنی مهندسی 452.69 15.25 3.37
65