آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
2302333.33
بیشترین مقدار روز
2302338.16
مقدار و درصد تغییر
34,482.05 1.50
کمترین مقدار روز
2258453.70
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 31-دستگاههای برقی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1398/10/24 2.268 میلیون 2.263 میلیون 2.278 میلیون
1398/10/23 2.262 میلیون 2.233 میلیون 2.262 میلیون
1398/10/22 2.206 میلیون 2.181 میلیون 2.206 میلیون
1398/10/21 2.141 میلیون 2.004 میلیون 2.141 میلیون
1398/10/18 1.998 میلیون 1.998 میلیون 2.008 میلیون
1398/10/17 2.01 میلیون 2.002 میلیون 2.04 میلیون
1398/10/15 2.077 میلیون 2.076 میلیون 2.148 میلیون
1398/10/14 2.17 میلیون 2.17 میلیون 2.184 میلیون
1398/10/11 2.193 میلیون 2.185 میلیون 2.196 میلیون
1398/10/10 2.163 میلیون 2.156 میلیون 2.166 میلیون
1398/10/9 2.128 میلیون 2.114 میلیون 2.128 میلیون
1398/10/8 2.091 میلیون 2.088 میلیون 2.103 میلیون
1398/10/7 2.078 میلیون 2.06 میلیون 2.078 میلیون
1398/10/4 2.018 میلیون 2.005 میلیون 2.018 میلیون
1398/10/3 1.996 میلیون 1.974 میلیون 1.997 میلیون
1398/10/2 1.943 میلیون 1.943 میلیون 1.976 میلیون
1398/10/1 1.952 میلیون 1.952 میلیون 1.954 میلیون
1398/09/30 1.951 میلیون 1.949 میلیون 1.957 میلیون
1398/09/27 1.926 میلیون 1.923 میلیون 1.93 میلیون
1398/09/26 1.958 میلیون 1.951 میلیون 1.967 میلیون
1398/09/25 1.934 میلیون 1.914 میلیون 1.934 میلیون
1398/09/24 1.905 میلیون 1.904 میلیون 1.911 میلیون
1398/09/23 1.871 میلیون 1.842 میلیون 1.871 میلیون
1398/09/20 1.825 میلیون 1.804 میلیون 1.826 میلیون
1398/09/19 1.796 میلیون 1.766 میلیون 1.796 میلیون
1398/09/18 1.724 میلیون 1.72 میلیون 1.73 میلیون
1398/09/17 1.723 میلیون 1.712 میلیون 1.725 میلیون
1398/09/16 1.702 میلیون 1.694 میلیون 1.706 میلیون
1398/09/13 1.663 میلیون 1.638 میلیون 1.663 میلیون
1398/09/12 1.626 میلیون 1.611 میلیون 1.626 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 115,512.4 753.03 0.65
مواد دارویی 48,633.03 481.61 0.99
انبوه سازی 2,650.23 64.83 2.45
وزنی - ارزشی 106,610.77 689.13 0.65
قیمت (هم وزن) 81,430.72 924.89 1.14
رایانه 31,724.92 412.74 1.30
شاخص 30 شرکت بزرگ 17,063.69 144.15 0.84
ماشین آلات 120,662.37 935.98 0.78
فراورده نفتی 1.575 میلیون 14,565.68 0.92
کانه فلزی 92,841.77 4.09 0.00
کانی غیرفلزی 18,892.22 93.37 0.49
غذایی بجز قند 21,253.79 390.47 1.84
ذغال سنگ 11,597.73 161.72 1.39
خودرو 59,239.79 2,118.71 3.58
قند و شکر 64,864.58 283.46 0.44
حمل و نقل 8,966.34 14.63 0.16
وسایل ارتباطی 14,353.62 180.37 1.26
سایرمالی 7,011.28 86.39 1.23
انتشار و چاپ 1.228 میلیون 9,638.90 0.79
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 103,702.26 4,519.14 4.36
شاخص بازده نقدی قیمت 1.613 میلیون 0.00 0.00
شاخص کل 399,445.29 3,564.25 0.89
فلزات اساسی 264,537.48 1,379.30 0.52
شیمیایی 24,692.64 170.70 0.69
دستگاههای برقی 2.302 میلیون 34,482.05 1.50
سرمایه گذاریها 8,755.15 160.83 1.84
زراعت 98,320.42 1,051.14 1.07
لاستیک 87,692.76 1,817.43 2.07
چند رشته ای ص 38,866.38 210.97 0.54
رادیویی 3,361.07 82.25 2.45
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 359,900.71 2,559.97 0.71
شاخص50شرکت فعالتر 15,377.88 94.68 0.62
فنی مهندسی 3,227.65 38.39 1.19
شاخص آزاد شناور 469,997.99 5,711.42 1.22
تامین آب، برق، گاز 808.51 14.23 1.76
کاشی و سرامیک 15,114.31 148.62 0.98
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 494,067.1 12,173.81 2.46
بیمه و بازنشسته66 23,433.01 635.67 2.71
منسوجات 5,111.14 139.53 2.73
مالی 461,200.69 11,413.33 2.47
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 97,215.71 3,500.83 3.60
شاخص بازار اول 286,972.48 2,535.69 0.88
استخراجنفتجزکشف11 1,936.53 6.10 0.32
کل (هم وزن) 122,016.64 1,444.31 1.18
محصولات چرمی 12,743.44 266.58 2.09
شاخص قیمت 50 شرکت 908,310.47 7,982.23 0.88
سیمان 3,986.31 8.00 0.20
شاخص بازار دوم 827,378.48 7,494.39 0.91
بانکها 1,803.53 50.48 2.80
بازار دوم فرابورس 2,538.72 2.13 0.08
شاخص کل فرابورس 5,110.91 16.10 0.32
بازار اول فرابورس 823.99 13.36 1.62
اداره بازارهای مالی 351.16 11.07 3.15
اطلاعات و ارتباطات 355.55 5.22 1.47
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 423.38 5.06 1.19
شاخص ارکان و نهادهای مالی 195.8 7.97 4.07
شاخص فنی مهندسی 306.64 15.33 5.00
65