آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1108811.57
بیشترین مقدار روز
1111978.45
مقدار و درصد تغییر
23,993.57 2.16
کمترین مقدار روز
1095267.91
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 27-فلزات اساسی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/07/8 1.085 میلیون 1.068 میلیون 1.085 میلیون
1399/07/7 1.112 میلیون 1.112 میلیون 1.127 میلیون
1399/07/6 1.17 میلیون 1.171 میلیون 1.177 میلیون
1399/07/5 1.22 میلیون 1.22 میلیون 1.256 میلیون
1399/07/2 1.237 میلیون 1.237 میلیون 1.25 میلیون
1399/07/1 1.205 میلیون 1.194 میلیون 1.23 میلیون
1399/06/31 1.233 میلیون 1.233 میلیون 1.243 میلیون
1399/06/30 1.293 میلیون 1.293 میلیون 1.312 میلیون
1399/06/29 1.341 میلیون 1.301 میلیون 1.352 میلیون
1399/06/26 1.32 میلیون 1.318 میلیون 1.321 میلیون
1399/06/25 1.264 میلیون 1.257 میلیون 1.264 میلیون
1399/06/24 1.207 میلیون 1.192 میلیون 1.207 میلیون
1399/06/23 1.162 میلیون 1.147 میلیون 1.175 میلیون
1399/06/22 1.165 میلیون 1.164 میلیون 1.165 میلیون
1399/06/19 1.115 میلیون 1.088 میلیون 1.115 میلیون
1399/06/18 1.134 میلیون 1.134 میلیون 1.14 میلیون
1399/06/17 1.183 میلیون 1.183 میلیون 1.187 میلیون
1399/06/16 1.236 میلیون 1.236 میلیون 1.254 میلیون
1399/06/15 1.205 میلیون 1.203 میلیون 1.205 میلیون
1399/06/12 1.161 میلیون 1.16 میلیون 1.174 میلیون
1399/06/11 1.209 میلیون 1.206 میلیون 1.222 میلیون
1399/06/10 1.2 میلیون 1.2 میلیون 1.206 میلیون
1399/06/5 1.158 میلیون 1.146 میلیون 1.158 میلیون
1399/06/4 1.105 میلیون 1.1 میلیون 1.105 میلیون
1399/06/3 1.064 میلیون 1.061 میلیون 1.099 میلیون
1399/06/2 1.077 میلیون 1.077 میلیون 1.135 میلیون
1399/06/1 1.115 میلیون 1.113 میلیون 1.13 میلیون
1399/05/29 1.089 میلیون 1.087 میلیون 1.138 میلیون
1399/05/28 1.138 میلیون 1.138 میلیون 1.167 میلیون
1399/05/27 1.164 میلیون 1.122 میلیون 1.166 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 286,053.99 4,388.64 1.53
مواد دارویی 110,832.22 985.08 0.89
انبوه سازی 15,134.13 90.67 0.60
وزنی - ارزشی 394,242.98 2,769.16 0.70
قیمت (هم وزن) 260,524.42 537.20 0.21
رایانه 51,919.88 538.46 1.04
شاخص 30 شرکت بزرگ 77,075.89 858.55 1.11
ماشین آلات 297,253.98 2,888.12 0.97
فراورده نفتی 4.889 میلیون 83,133.64 1.70
کانه فلزی 392,490.84 11,330.03 2.89
کانی غیرفلزی 52,117.82 16.00 0.03
غذایی بجز قند 54,646.42 137.93 0.25
ذغال سنگ 34,221.77 32.37 0.09
خودرو 271,287.27 460.10 0.17
قند و شکر 180,347.31 1,976.97 1.10
حمل و نقل 61,142.47 4.04 0.01
وسایل ارتباطی 206,265.99 285.88 0.14
سایرمالی 14,693.86 182.20 1.24
انتشار و چاپ 2.396 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 154,576.82 5,258.70 3.40
شاخص بازده نقدی قیمت 6.127 میلیون 55.14 0.00
شاخص کل 1.503 میلیون 10,560.07 0.70
فلزات اساسی 1.109 میلیون 23,993.57 2.16
شیمیایی 98,008.95 1,638.32 1.67
دستگاههای برقی 5.662 میلیون 83,906.25 1.48
سرمایه گذاریها 33,062.61 443.40 1.34
زراعت 169,366.6 623.44 0.37
لاستیک 291,364.08 1,882.21 0.65
چند رشته ای ص 208,163.82 594.93 0.29
رادیویی 8,665.45 240.21 2.77
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.34 میلیون 11,003.44 0.82
شاخص50شرکت فعالتر 59,823.15 538.71 0.90
فنی مهندسی 7,464.02 0.00 0.00
شاخص آزاد شناور 1.992 میلیون 10,421.85 0.52
تامین آب، برق، گاز 2,062.62 21.51 1.04
کاشی و سرامیک 46,862.3 328.36 0.70
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.355 میلیون 0.00 0.00
بیمه و بازنشسته66 59,207.24 468.39 0.79
منسوجات 9,697.43 0.00 0.00
مالی 1.904 میلیون 3,324.74 0.17
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 302,773.99 924.97 0.31
شاخص بازار اول 1.075 میلیون 8,088.31 0.75
استخراجنفتجزکشف11 3,130.88 145.33 4.64
کل (هم وزن) 397,574.08 819.80 0.21
محصولات چرمی 76,982.72 383.45 0.50
شاخص قیمت 50 شرکت 3.044 میلیون 30,384.59 1.00
سیمان 9,178.41 76.96 0.84
شاخص بازار دوم 3.135 میلیون 19,877.70 0.63
بانکها 7,964.44 26.51 0.33
بازار دوم فرابورس 7,730.58 115.87 1.50
شاخص کل فرابورس 17,675.86 225.19 1.27
بازار اول فرابورس 4,597.06 33.02 0.72
اداره بازارهای مالی 1,739.62 15.47 0.89
اطلاعات و ارتباطات 1,146.05 0.00 0.00
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,453.12 1.13 0.08
شاخص ارکان و نهادهای مالی 922.7 28.97 3.14
شاخص فنی مهندسی 446.67 1.19 0.27
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 278.69 0.47 0.17
65