آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
788207.25
بیشترین مقدار روز
799570.76
مقدار و درصد تغییر
34,703.19 4.40
کمترین مقدار روز
788187.08
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 27-فلزات اساسی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/10/24 824,508.52 824,639.69 832,459.58
1399/10/23 856,259.38 856,297.31 874,414.87
1399/10/22 892,144.8 892,053.02 911,172.2
1399/10/21 905,416.55 905,378.38 911,833.94
1399/10/20 881,737.89 881,795.95 898,022.8
1399/10/17 913,020.9 912,286.23 921,850.49
1399/10/16 946,885.84 946,877.73 964,663.87
1399/10/15 964,701.95 964,135.64 966,512.45
1399/10/14 957,869.66 947,341.78 962,997.22
1399/10/13 955,126.02 954,936.73 970,906.63
1399/10/10 997,864.26 997,898.66 1.016 میلیون
1399/10/9 1.013 میلیون 1.011 میلیون 1.037 میلیون
1399/10/8 1.04 میلیون 1.037 میلیون 1.046 میلیون
1399/10/7 1.032 میلیون 1.014 میلیون 1.033 میلیون
1399/10/6 1.033 میلیون 1.033 میلیون 1.053 میلیون
1399/10/3 1.06 میلیون 1.059 میلیون 1.063 میلیون
1399/10/2 1.066 میلیون 1.067 میلیون 1.073 میلیون
1399/10/1 1.075 میلیون 1.066 میلیون 1.084 میلیون
1399/09/30 1.072 میلیون 1.061 میلیون 1.076 میلیون
1399/09/29 1.064 میلیون 1.062 میلیون 1.064 میلیون
1399/09/26 1.023 میلیون 993,108.74 1.023 میلیون
1399/09/25 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.016 میلیون
1399/09/24 1.055 میلیون 1.055 میلیون 1.08 میلیون
1399/09/23 1.09 میلیون 1.09 میلیون 1.1 میلیون
1399/09/22 1.112 میلیون 1.111 میلیون 1.116 میلیون
1399/09/19 1.074 میلیون 1.066 میلیون 1.082 میلیون
1399/09/18 1.068 میلیون 1.014 میلیون 1.069 میلیون
1399/09/17 1.018 میلیون 1.017 میلیون 1.024 میلیون
1399/09/16 1.021 میلیون 1.019 میلیون 1.023 میلیون
1399/09/15 1.004 میلیون 994,671.43 1.004 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 291,227.72 8,371.34 2.87
مواد دارویی 114,145.89 2,837.90 2.49
انبوه سازی 12,559.64 245.21 1.95
وزنی - ارزشی 310,081.12 10,875.79 3.51
قیمت (هم وزن) 290,846.37 6,607.16 2.27
رایانه 64,083.83 1,020.60 1.59
شاخص 30 شرکت بزرگ 55,433.25 2,414.40 4.36
ماشین آلات 335,267.27 8,477.90 2.53
فراورده نفتی 3.174 میلیون 149,676.33 4.72
کانه فلزی 309,356.54 12,708.06 4.11
کانی غیرفلزی 66,931.83 2,041.89 3.05
غذایی بجز قند 60,571.71 1,502.12 2.48
ذغال سنگ 42,565.07 1,511.91 3.55
خودرو 252,088.97 7,518.05 2.98
قند و شکر 169,055.64 3,857.17 2.28
حمل و نقل 30,041.31 1,135.23 3.78
وسایل ارتباطی 60,111.96 2,720.43 4.53
سایرمالی 17,862.02 325.79 1.82
انتشار و چاپ 1.728 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 125,665.86 1,631.39 1.30
شاخص بازده نقدی قیمت 4.827 میلیون 328.26 0.01
شاخص کل 1.187 میلیون 41,613.22 3.51
فلزات اساسی 788,207.25 34,703.19 4.40
شیمیایی 71,683.51 3,246.19 4.53
دستگاههای برقی 5.986 میلیون 79,134.04 1.32
سرمایه گذاریها 30,952.68 163.58 0.53
زراعت 209,278.68 7,919.31 3.78
لاستیک 377,286.1 9,280.48 2.46
چند رشته ای ص 138,637.67 4,514.60 3.26
رادیویی 6,339.92 309.18 4.88
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.027 میلیون 39,570.18 3.85
شاخص50شرکت فعالتر 42,153.39 1,746.63 4.14
فنی مهندسی 6,435.04 309.73 4.81
شاخص آزاد شناور 1.716 میلیون 47,282.16 2.76
تامین آب، برق، گاز 1,668.67 21.52 1.29
کاشی و سرامیک 66,240.74 2,744.88 4.14
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.803 میلیون 89,202.45 4.95
بیمه و بازنشسته66 73,973.75 1,730.84 2.34
منسوجات 8,110.36 24.72 0.30
مالی 1.762 میلیون 35,890.44 2.04
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 278,604.8 9,934.77 3.57
شاخص بازار اول 835,399.32 32,399.29 3.88
استخراجنفتجزکشف11 3,322.98 124.43 3.74
کل (هم وزن) 444,500.96 10,084.84 2.27
محصولات چرمی 34,371.33 441.71 1.29
شاخص قیمت 50 شرکت 2.495 میلیون 103,366.01 4.14
سیمان 10,140.5 189.81 1.87
شاخص بازار دوم 2.515 میلیون 77,250.77 3.07
بانکها 6,794.59 240.73 3.54
بازار دوم فرابورس 7,387.73 223.72 3.03
شاخص کل فرابورس 17,859.06 449.53 2.52
بازار اول فرابورس 5,277.45 74.41 1.41
اداره بازارهای مالی 1,610.22 53.27 3.31
اطلاعات و ارتباطات 1,093.37 29.77 2.72
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,514.36 66.18 4.37
شاخص ارکان و نهادهای مالی 670.06 29.68 4.43
شاخص فنی مهندسی 392.37 18.40 4.69
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 194.61 6.23 3.20
شاخص چوب 199.28 9.95 4.99
65