آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1243358.69
بیشترین مقدار روز
1245622.25
مقدار و درصد تغییر
1,197.35 0.10
کمترین مقدار روز
1243040.50
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص کل

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1400/01/24 1.245 میلیون 1.235 میلیون 1.246 میلیون
1400/01/23 1.226 میلیون 1.226 میلیون 1.229 میلیون
1400/01/22 1.231 میلیون 1.231 میلیون 1.237 میلیون
1400/01/21 1.241 میلیون 1.241 میلیون 1.247 میلیون
1400/01/18 1.25 میلیون 1.25 میلیون 1.259 میلیون
1400/01/17 1.261 میلیون 1.261 میلیون 1.267 میلیون
1400/01/16 1.263 میلیون 1.261 میلیون 1.267 میلیون
1400/01/15 1.269 میلیون 1.27 میلیون 1.281 میلیون
1400/01/14 1.283 میلیون 1.283 میلیون 1.292 میلیون
1400/01/11 1.295 میلیون 1.295 میلیون 1.303 میلیون
1400/01/10 1.303 میلیون 1.303 میلیون 1.306 میلیون
1400/01/8 1.307 میلیون 1.305 میلیون 1.311 میلیون
1400/01/7 1.31 میلیون 1.304 میلیون 1.31 میلیون
1399/12/27 1.308 میلیون 1.305 میلیون 1.31 میلیون
1399/12/26 1.29 میلیون 1.255 میلیون 1.291 میلیون
1399/12/25 1.254 میلیون 1.241 میلیون 1.254 میلیون
1399/12/24 1.245 میلیون 1.234 میلیون 1.246 میلیون
1399/12/23 1.229 میلیون 1.206 میلیون 1.229 میلیون
1399/12/20 1.207 میلیون 1.204 میلیون 1.207 میلیون
1399/12/19 1.21 میلیون 1.204 میلیون 1.216 میلیون
1399/12/18 1.2 میلیون 1.178 میلیون 1.2 میلیون
1399/12/17 1.176 میلیون 1.168 میلیون 1.176 میلیون
1399/12/16 1.17 میلیون 1.17 میلیون 1.176 میلیون
1399/12/13 1.178 میلیون 1.178 میلیون 1.186 میلیون
1399/12/12 1.186 میلیون 1.183 میلیون 1.191 میلیون
1399/12/11 1.182 میلیون 1.181 میلیون 1.184 میلیون
1399/12/10 1.186 میلیون 1.185 میلیون 1.192 میلیون
1399/12/9 1.194 میلیون 1.194 میلیون 1.202 میلیون
1399/12/6 1.206 میلیون 1.206 میلیون 1.216 میلیون
1399/12/5 1.212 میلیون 1.209 میلیون 1.212 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 243,185.19 4,139.01 1.70
مواد دارویی 112,379.69 65.52 0.06
انبوه سازی 10,060.92 32.42 0.32
وزنی - ارزشی 323,577.49 323.90 0.10
قیمت (هم وزن) 282,927.79 551.14 0.19
رایانه 61,284.97 342.64 0.56
شاخص 30 شرکت بزرگ 63,086.04 175.44 0.28
ماشین آلات 280,598.01 1,009.31 0.36
فراورده نفتی 3.837 میلیون 53,142.45 1.39
کانه فلزی 366,959.46 1,957.73 0.53
کانی غیرفلزی 55,338.4 23.52 0.04
غذایی بجز قند 56,563.55 229.99 0.41
ذغال سنگ 52,916.2 0.26 0.00
خودرو 236,098.74 2,486.83 1.05
قند و شکر 173,244.53 151.59 0.09
حمل و نقل 27,847 134.53 0.48
وسایل ارتباطی 50,527.72 5.41 0.01
سایرمالی 15,657.71 23.47 0.15
انتشار و چاپ 1.484 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 110,934.19 0.00 0.00
شاخص بازده نقدی قیمت 5.056 میلیون 505.61 0.01
شاخص کل 1.243 میلیون 1,197.35 0.10
فلزات اساسی 909,229.98 3,974.24 0.44
شیمیایی 75,454.22 296.23 0.39
دستگاههای برقی 5.444 میلیون 26,880.01 0.49
سرمایه گذاریها 29,824.89 27.50 0.09
زراعت 215,654.54 1,280.34 0.59
لاستیک 315,526.11 1,242.23 0.39
چند رشته ای ص 148,970.2 1,087.93 0.73
رادیویی 6,123.59 11.31 0.18
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.094 میلیون 544.85 0.05
شاخص50شرکت فعالتر 46,447.4 8.69 0.02
فنی مهندسی 7,105.53 32.24 0.45
شاخص آزاد شناور 1.754 میلیون 4,280.80 0.24
تامین آب، برق، گاز 1,676.97 7.07 0.42
کاشی و سرامیک 61,004.74 6.04 0.01
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.671 میلیون 0.00 0.00
بیمه و بازنشسته66 57,846.48 359.23 0.62
منسوجات 16,537.27 17.48 0.11
مالی 1.719 میلیون 5,334.62 0.31
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 216,106.71 243.77 0.11
شاخص بازار اول 908,991.78 2,313.38 0.25
استخراجنفتجزکشف11 4,167.04 73.19 1.76
کل (هم وزن) 434,458.03 785.50 0.18
محصولات چرمی 25,915.84 78.01 0.30
شاخص قیمت 50 شرکت 2.728 میلیون 7,045.36 0.26
سیمان 11,260.38 2.62 0.02
شاخص بازار دوم 2.518 میلیون 2,565.41 0.10
بانکها 7,043.7 37.14 0.53
بازار دوم فرابورس 7,405.7 4.38 0.06
شاخص کل فرابورس 17,951.3 10.73 0.06
بازار اول فرابورس 5,337.46 3.25 0.06
اداره بازارهای مالی 1,346.65 5.81 0.43
اطلاعات و ارتباطات 848.72 1.62 0.19
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,323.05 12.21 0.92
شاخص ارکان و نهادهای مالی 484.47 0.27 0.06
شاخص فنی مهندسی 402.09 2.69 0.67
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 167.81 1.94 1.15
شاخص چوب 217.56 1.00 0.46
65