آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1612902.00
بیشترین مقدار روز
1612889.81
مقدار و درصد تغییر
68,877.37 4.27
کمترین مقدار روز
1577666.08
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص کل

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/04/10 1.547 میلیون 1.503 میلیون 1.547 میلیون
1399/04/9 1.482 میلیون 1.46 میلیون 1.482 میلیون
1399/04/8 1.492 میلیون 1.488 میلیون 1.5 میلیون
1399/04/7 1.466 میلیون 1.419 میلیون 1.466 میلیون
1399/04/4 1.419 میلیون 1.394 میلیون 1.419 میلیون
1399/04/3 1.391 میلیون 1.364 میلیون 1.392 میلیون
1399/04/2 1.342 میلیون 1.316 میلیون 1.342 میلیون
1399/04/1 1.301 میلیون 1.293 میلیون 1.301 میلیون
1399/03/31 1.271 میلیون 1.245 میلیون 1.271 میلیون
1399/03/27 1.23 میلیون 1.204 میلیون 1.23 میلیون
1399/03/26 1.2 میلیون 1.191 میلیون 1.206 میلیون
1399/03/25 1.185 میلیون 1.178 میلیون 1.202 میلیون
1399/03/24 1.19 میلیون 1.174 میلیون 1.191 میلیون
1399/03/21 1.154 میلیون 1.128 میلیون 1.154 میلیون
1399/03/20 1.118 میلیون 1.117 میلیون 1.129 میلیون
1399/03/19 1.119 میلیون 1.114 میلیون 1.128 میلیون
1399/03/18 1.116 میلیون 1.091 میلیون 1.116 میلیون
1399/03/17 1.069 میلیون 1.046 میلیون 1.069 میلیون
1399/03/13 1.029 میلیون 996,019.78 1.029 میلیون
1399/03/12 988,120.63 971,214.29 988,120.76
1399/03/11 970,412.85 970,270.15 987,440.13
1399/03/10 973,494.45 939,162.73 973,495.92
1399/03/7 938,557.22 913,435.21 938,557.14
1399/03/6 926,132.85 926,121 946,195.8
1399/03/3 959,840.36 959,306.14 986,677.39
1399/02/31 986,759.2 985,119.15 996,750.54
1399/02/30 1.002 میلیون 1.001 میلیون 1.009 میلیون
1399/02/29 995,180.57 978,644.81 995,184.85
1399/02/28 968,460.26 964,004.97 979,444.32
1399/02/27 987,475.23 982,410.19 1.017 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 425,378.96 16,753.55 3.94
مواد دارویی 162,791.1 6,304.09 3.87
انبوه سازی 13,121.98 363.31 2.77
وزنی - ارزشی 426,642.04 17,975.71 4.21
قیمت (هم وزن) 307,328.04 8,978.28 2.92
رایانه 95,998.61 3,763.72 3.92
شاخص 30 شرکت بزرگ 78,505.85 3,788.69 4.83
ماشین آلات 349,136.58 2,735.49 0.78
فراورده نفتی 5.761 میلیون 272,479.56 4.73
کانه فلزی 403,324.07 38,570.69 9.56
کانی غیرفلزی 68,808.1 2,889.25 4.20
غذایی بجز قند 81,121.67 6.81 0.01
ذغال سنگ 31,779.67 967.85 3.05
خودرو 387,825.09 17,640.22 4.55
قند و شکر 185,978.48 1,507.73 0.81
حمل و نقل 57,035.37 68.27 0.12
وسایل ارتباطی 115,183.87 5,757.81 5.00
سایرمالی 24,978.66 488.03 1.95
انتشار و چاپ 3.532 میلیون 159,936.83 4.53
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 300,049.79 1,144.09 0.38
شاخص بازده نقدی قیمت 6.567 میلیون 78.81 0.00
شاخص کل 1.613 میلیون 68,877.37 4.27
فلزات اساسی 1.091 میلیون 45,756.97 4.19
شیمیایی 87,859.79 3,561.40 4.05
دستگاههای برقی 8.516 میلیون 158,288.81 1.86
سرمایه گذاریها 39,192.82 1,893.21 4.83
زراعت 316,209.34 1,153.85 0.36
لاستیک 448,547.67 3,749.41 0.84
چند رشته ای ص 187,721.09 7,772.59 4.14
رادیویی 10,850.27 246.46 2.27
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.42 میلیون 61,284.73 4.32
شاخص50شرکت فعالتر 62,983.04 3,027.09 4.81
فنی مهندسی 11,585.16 573.52 4.95
شاخص آزاد شناور 2.128 میلیون 82,519.37 3.88
تامین آب، برق، گاز 2,529.8 125.30 4.95
کاشی و سرامیک 49,570.62 514.00 1.04
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.636 میلیون 25,635.22 1.57
بیمه و بازنشسته66 86,084.75 1,686.92 1.96
منسوجات 8,747.75 22.82 0.26
مالی 2.227 میلیون 88,153.56 3.96
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 799,311.44 8,209.73 1.03
شاخص بازار اول 1.219 میلیون 57,243.64 4.70
استخراجنفتجزکشف11 6,713.99 285.19 4.25
کل (هم وزن) 466,345.81 13,698.91 2.94
محصولات چرمی 67,250.43 3,361.18 5.00
شاخص قیمت 50 شرکت 3.371 میلیون 127,844.13 3.79
سیمان 13,268.49 728.93 5.49
شاخص بازار دوم 3.1 میلیون 111,145.48 3.59
بانکها 9,074.43 373.66 4.12
بازار دوم فرابورس 7,922.91 221.62 2.80
شاخص کل فرابورس 17,000.1 497.35 2.93
بازار اول فرابورس 3,632.45 123.13 3.39
اداره بازارهای مالی 2,067.27 40.45 1.96
اطلاعات و ارتباطات 1,104.16 48.45 4.39
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,135.2 0.00 0.00
شاخص ارکان و نهادهای مالی 1,150.58 25.76 2.24
شاخص فنی مهندسی 677.46 0.00 0.00
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 116.96 0.00 0.00
65