آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1503426.84
بیشترین مقدار روز
1503413.03
مقدار و درصد تغییر
10,560.07 0.70
کمترین مقدار روز
1488990.36
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص کل

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/07/8 1.493 میلیون 1.484 میلیون 1.498 میلیون
1399/07/7 1.516 میلیون 1.516 میلیون 1.551 میلیون
1399/07/6 1.571 میلیون 1.572 میلیون 1.599 میلیون
1399/07/5 1.616 میلیون 1.616 میلیون 1.635 میلیون
1399/07/2 1.612 میلیون 1.596 میلیون 1.622 میلیون
1399/07/1 1.581 میلیون 1.567 میلیون 1.594 میلیون
1399/06/31 1.595 میلیون 1.595 میلیون 1.62 میلیون
1399/06/30 1.652 میلیون 1.652 میلیون 1.691 میلیون
1399/06/29 1.699 میلیون 1.686 میلیون 1.713 میلیون
1399/06/26 1.704 میلیون 1.695 میلیون 1.712 میلیون
1399/06/25 1.665 میلیون 1.633 میلیون 1.667 میلیون
1399/06/24 1.608 میلیون 1.584 میلیون 1.607 میلیون
1399/06/23 1.578 میلیون 1.575 میلیون 1.593 میلیون
1399/06/22 1.584 میلیون 1.571 میلیون 1.59 میلیون
1399/06/19 1.556 میلیون 1.546 میلیون 1.556 میلیون
1399/06/18 1.57 میلیون 1.57 میلیون 1.587 میلیون
1399/06/17 1.607 میلیون 1.607 میلیون 1.632 میلیون
1399/06/16 1.648 میلیون 1.648 میلیون 1.669 میلیون
1399/06/15 1.642 میلیون 1.639 میلیون 1.645 میلیون
1399/06/12 1.632 میلیون 1.632 میلیون 1.661 میلیون
1399/06/11 1.685 میلیون 1.685 میلیون 1.715 میلیون
1399/06/10 1.728 میلیون 1.728 میلیون 1.762 میلیون
1399/06/5 1.719 میلیون 1.677 میلیون 1.719 میلیون
1399/06/4 1.65 میلیون 1.622 میلیون 1.65 میلیون
1399/06/3 1.609 میلیون 1.607 میلیون 1.651 میلیون
1399/06/2 1.662 میلیون 1.662 میلیون 1.711 میلیون
1399/06/1 1.727 میلیون 1.727 میلیون 1.78 میلیون
1399/05/29 1.757 میلیون 1.757 میلیون 1.812 میلیون
1399/05/28 1.825 میلیون 1.825 میلیون 1.857 میلیون
1399/05/27 1.816 میلیون 1.794 میلیون 1.816 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 286,053.99 4,388.64 1.53
مواد دارویی 110,832.22 985.08 0.89
انبوه سازی 15,134.13 90.67 0.60
وزنی - ارزشی 394,242.98 2,769.16 0.70
قیمت (هم وزن) 260,524.42 537.20 0.21
رایانه 51,919.88 538.46 1.04
شاخص 30 شرکت بزرگ 77,075.89 858.55 1.11
ماشین آلات 297,253.98 2,888.12 0.97
فراورده نفتی 4.889 میلیون 83,133.64 1.70
کانه فلزی 392,490.84 11,330.03 2.89
کانی غیرفلزی 52,117.82 16.00 0.03
غذایی بجز قند 54,646.42 137.93 0.25
ذغال سنگ 34,221.77 32.37 0.09
خودرو 271,287.27 460.10 0.17
قند و شکر 180,347.31 1,976.97 1.10
حمل و نقل 61,142.47 4.04 0.01
وسایل ارتباطی 206,265.99 285.88 0.14
سایرمالی 14,693.86 182.20 1.24
انتشار و چاپ 2.396 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 154,576.82 5,258.70 3.40
شاخص بازده نقدی قیمت 6.127 میلیون 55.14 0.00
شاخص کل 1.503 میلیون 10,560.07 0.70
فلزات اساسی 1.109 میلیون 23,993.57 2.16
شیمیایی 98,008.95 1,638.32 1.67
دستگاههای برقی 5.662 میلیون 83,906.25 1.48
سرمایه گذاریها 33,062.61 443.40 1.34
زراعت 169,366.6 623.44 0.37
لاستیک 291,364.08 1,882.21 0.65
چند رشته ای ص 208,163.82 594.93 0.29
رادیویی 8,665.45 240.21 2.77
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.34 میلیون 11,003.44 0.82
شاخص50شرکت فعالتر 59,823.15 538.71 0.90
فنی مهندسی 7,464.02 0.00 0.00
شاخص آزاد شناور 1.992 میلیون 10,421.85 0.52
تامین آب، برق، گاز 2,062.62 21.51 1.04
کاشی و سرامیک 46,862.3 328.36 0.70
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.355 میلیون 0.00 0.00
بیمه و بازنشسته66 59,207.24 468.39 0.79
منسوجات 9,697.43 0.00 0.00
مالی 1.904 میلیون 3,324.74 0.17
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 302,773.99 924.97 0.31
شاخص بازار اول 1.075 میلیون 8,088.31 0.75
استخراجنفتجزکشف11 3,130.88 145.33 4.64
کل (هم وزن) 397,574.08 819.80 0.21
محصولات چرمی 76,982.72 383.45 0.50
شاخص قیمت 50 شرکت 3.044 میلیون 30,384.59 1.00
سیمان 9,178.41 76.96 0.84
شاخص بازار دوم 3.135 میلیون 19,877.70 0.63
بانکها 7,964.44 26.51 0.33
بازار دوم فرابورس 7,730.58 115.87 1.50
شاخص کل فرابورس 17,675.86 225.19 1.27
بازار اول فرابورس 4,597.06 33.02 0.72
اداره بازارهای مالی 1,739.62 15.47 0.89
اطلاعات و ارتباطات 1,146.05 0.00 0.00
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,453.12 1.13 0.08
شاخص ارکان و نهادهای مالی 922.7 28.97 3.14
شاخص فنی مهندسی 446.67 1.19 0.27
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 278.69 0.47 0.17
65