آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
577778.86
بیشترین مقدار روز
577571.67
مقدار و درصد تغییر
8,220.64 1.42
کمترین مقدار روز
571035.86
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص کل

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/01/18 569,673.69 568,336.34 575,338.6
1399/01/17 573,904.04 571,165.66 574,020.34
1399/01/16 567,425.56 551,839.88 567,665.35
1399/01/11 547,658.51 543,655.18 547,661.95
1399/01/10 545,649.37 537,130.87 545,908.74
1399/01/9 532,525.28 524,609.77 532,526.05
1399/01/6 521,267.67 509,932.14 521,268.11
1399/01/5 508,661.53 508,533.07 513,347.74
1398/12/28 512,900.47 503,411.58 512,909.87
1398/12/27 502,429.71 501,053 506,880.22
1398/12/26 506,079.81 495,605.54 506,083.32
1398/12/25 494,405.69 493,276.37 498,654.91
1398/12/24 502,739.15 502,688.24 520,048.32
1398/12/21 520,211.77 518,747.71 522,301.12
1398/12/20 519,847.33 519,847.32 529,129.78
1398/12/19 534,378.42 534,376.22 545,656.45
1398/12/17 549,185.09 549,186.05 555,081.47
1398/12/14 555,167.65 547,292.93 555,293.95
1398/12/13 544,237.7 532,962.69 544,239.9
1398/12/12 529,329.02 518,203.39 529,328.95
1398/12/11 515,583.37 505,920.68 515,583.97
1398/12/10 505,801.01 504,035.93 509,022.59
1398/12/7 523,850.97 524,393.85 530,073.39
1398/12/6 518,512.81 509,472.01 518,514.01
1398/12/5 503,735.82 501,914.48 507,269.65
1398/12/4 498,904.49 489,531.81 499,031.09
1398/12/3 481,798.02 467,120.34 481,869.64
1398/11/30 478,755.66 474,805.95 479,180.84
1398/11/29 472,120.38 468,834.45 477,209.97
1398/11/28 476,812.74 476,812.75 480,712.72

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 205,008.29 5,167.03 2.52
مواد دارویی 84,095.1 1,321.64 1.57
انبوه سازی 5,497.77 86.15 1.57
وزنی - ارزشی 153,990.59 2,190.98 1.42
قیمت (هم وزن) 138,618.06 2,252.27 1.62
رایانه 44,067.55 517.71 1.17
شاخص 30 شرکت بزرگ 21,994.74 376.20 1.71
ماشین آلات 173,460.73 443.02 0.26
فراورده نفتی 1.549 میلیون 20,686.35 1.34
کانه فلزی 134,071.29 621.82 0.46
کانی غیرفلزی 40,830.81 858.92 2.10
غذایی بجز قند 43,056.93 366.20 0.85
ذغال سنگ 25,037.22 789.77 3.15
خودرو 86,013.88 1,237.22 1.44
قند و شکر 100,562.76 199.21 0.20
حمل و نقل 20,186.71 877.68 4.35
وسایل ارتباطی 35,632.4 0.00 0.00
سایرمالی 14,766.49 333.15 2.26
انتشار و چاپ 1.86 میلیون 17,377.65 0.93
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 196,935.39 2,110.56 1.07
شاخص بازده نقدی قیمت 2.306 میلیون 0.00 0.00
شاخص کل 577,778.86 8,220.64 1.42
فلزات اساسی 344,126.44 9,257.00 2.69
شیمیایی 32,587.47 121.10 0.37
دستگاههای برقی 4.941 میلیون 88,664.37 1.79
سرمایه گذاریها 14,267.06 95.00 0.67
زراعت 176,460.48 6,114.00 3.46
لاستیک 203,583.95 5,828.81 2.86
چند رشته ای ص 53,164.07 379.11 0.71
رادیویی 4,939.03 18.69 0.38
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 508,467.56 6,507.37 1.28
شاخص50شرکت فعالتر 20,396.56 270.01 1.32
فنی مهندسی 5,089.51 189.64 3.73
شاخص آزاد شناور 751,823.07 10,930.76 1.45
تامین آب، برق، گاز 1,119.17 10.34 0.92
کاشی و سرامیک 30,705.69 666.13 2.17
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 637,869.5 14,545.34 2.28
بیمه و بازنشسته66 35,127.87 1,226.17 3.49
منسوجات 6,052.52 24.16 0.40
مالی 790,490.81 11,669.23 1.48
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 243,257.88 0.00 0.00
شاخص بازار اول 406,402 5,927.37 1.46
استخراجنفتجزکشف11 3,651.85 178.02 4.87
کل (هم وزن) 208,352.47 3,385.31 1.62
محصولات چرمی 14,696.48 734.75 5.00
شاخص قیمت 50 شرکت 1.25 میلیون 11,250.14 0.90
سیمان 6,211.39 125.31 2.02
شاخص بازار دوم 1.236 میلیون 16,933.39 1.37
بانکها 2,952.81 45.18 1.53
بازار دوم فرابورس 3,606.75 62.25 1.73
شاخص کل فرابورس 7,518.29 138.14 1.84
بازار اول فرابورس 1,441.6 31.40 2.18
اداره بازارهای مالی 1,001.85 1.37 0.14
اطلاعات و ارتباطات 557.83 0.85 0.15
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 758.79 0.00 0.00
شاخص ارکان و نهادهای مالی 662.1 19.93 3.01
شاخص فنی مهندسی 536.89 6.62 1.23
65