آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1613063.68
بیشترین مقدار روز
1613063.53
مقدار و درصد تغییر
0.00 0.00
کمترین مقدار روز
1613063.53
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص بازده نقدی قیمت

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1398/10/24 1.599 میلیون 1.599 میلیون 1.599 میلیون
1398/10/23 1.583 میلیون 1.583 میلیون 1.583 میلیون
1398/10/22 1.516 میلیون 1.516 میلیون 1.516 میلیون
1398/10/21 1.453 میلیون 1.453 میلیون 1.453 میلیون
1398/10/18 1.429 میلیون 1.429 میلیون 1.429 میلیون
1398/10/17 1.449 میلیون 1.449 میلیون 1.449 میلیون
1398/10/15 1.477 میلیون 1.477 میلیون 1.477 میلیون
1398/10/14 1.483 میلیون 1.483 میلیون 1.483 میلیون
1398/10/11 1.551 میلیون 1.551 میلیون 1.551 میلیون
1398/10/10 1.522 میلیون 1.522 میلیون 1.522 میلیون
1398/10/9 1.515 میلیون 1.515 میلیون 1.515 میلیون
1398/10/8 1.492 میلیون 1.492 میلیون 1.492 میلیون
1398/10/7 1.483 میلیون 1.483 میلیون 1.483 میلیون
1398/10/4 1.456 میلیون 1.456 میلیون 1.456 میلیون
1398/10/3 1.461 میلیون 1.461 میلیون 1.461 میلیون
1398/10/2 1.449 میلیون 1.449 میلیون 1.449 میلیون
1398/10/1 1.438 میلیون 1.438 میلیون 1.438 میلیون
1398/09/30 1.427 میلیون 1.427 میلیون 1.427 میلیون
1398/09/27 1.412 میلیون 1.412 میلیون 1.412 میلیون
1398/09/26 1.398 میلیون 1.398 میلیون 1.398 میلیون
1398/09/25 1.389 میلیون 1.389 میلیون 1.389 میلیون
1398/09/24 1.387 میلیون 1.387 میلیون 1.387 میلیون
1398/09/23 1.384 میلیون 1.384 میلیون 1.384 میلیون
1398/09/20 1.368 میلیون 1.368 میلیون 1.368 میلیون
1398/09/19 1.368 میلیون 1.368 میلیون 1.368 میلیون
1398/09/18 1.354 میلیون 1.354 میلیون 1.354 میلیون
1398/09/17 1.34 میلیون 1.34 میلیون 1.34 میلیون
1398/09/16 1.32 میلیون 1.32 میلیون 1.32 میلیون
1398/09/13 1.299 میلیون 1.299 میلیون 1.299 میلیون
1398/09/12 1.292 میلیون 1.292 میلیون 1.292 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 115,512.4 753.03 0.65
مواد دارویی 48,633.03 481.61 0.99
انبوه سازی 2,650.23 64.83 2.45
وزنی - ارزشی 106,610.77 689.13 0.65
قیمت (هم وزن) 81,430.72 924.89 1.14
رایانه 31,724.92 412.74 1.30
شاخص 30 شرکت بزرگ 17,063.69 144.15 0.84
ماشین آلات 120,662.37 935.98 0.78
فراورده نفتی 1.575 میلیون 14,565.68 0.92
کانه فلزی 92,841.77 4.09 0.00
کانی غیرفلزی 18,892.22 93.37 0.49
غذایی بجز قند 21,253.79 390.47 1.84
ذغال سنگ 11,597.73 161.72 1.39
خودرو 59,239.79 2,118.71 3.58
قند و شکر 64,864.58 283.46 0.44
حمل و نقل 8,966.34 14.63 0.16
وسایل ارتباطی 14,353.62 180.37 1.26
سایرمالی 7,011.28 86.39 1.23
انتشار و چاپ 1.228 میلیون 9,638.90 0.79
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 103,702.26 4,519.14 4.36
شاخص بازده نقدی قیمت 1.613 میلیون 0.00 0.00
شاخص کل 399,445.29 3,564.25 0.89
فلزات اساسی 264,537.48 1,379.30 0.52
شیمیایی 24,692.64 170.70 0.69
دستگاههای برقی 2.302 میلیون 34,482.05 1.50
سرمایه گذاریها 8,755.15 160.83 1.84
زراعت 98,320.42 1,051.14 1.07
لاستیک 87,692.76 1,817.43 2.07
چند رشته ای ص 38,866.38 210.97 0.54
رادیویی 3,361.07 82.25 2.45
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 359,900.71 2,559.97 0.71
شاخص50شرکت فعالتر 15,377.88 94.68 0.62
فنی مهندسی 3,227.65 38.39 1.19
شاخص آزاد شناور 469,997.99 5,711.42 1.22
تامین آب، برق، گاز 808.51 14.23 1.76
کاشی و سرامیک 15,114.31 148.62 0.98
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 494,067.1 12,173.81 2.46
بیمه و بازنشسته66 23,433.01 635.67 2.71
منسوجات 5,111.14 139.53 2.73
مالی 461,200.69 11,413.33 2.47
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 97,215.71 3,500.83 3.60
شاخص بازار اول 286,972.48 2,535.69 0.88
استخراجنفتجزکشف11 1,936.53 6.10 0.32
کل (هم وزن) 122,016.64 1,444.31 1.18
محصولات چرمی 12,743.44 266.58 2.09
شاخص قیمت 50 شرکت 908,310.47 7,982.23 0.88
سیمان 3,986.31 8.00 0.20
شاخص بازار دوم 827,378.48 7,494.39 0.91
بانکها 1,803.53 50.48 2.80
بازار دوم فرابورس 2,538.72 2.13 0.08
شاخص کل فرابورس 5,110.91 16.10 0.32
بازار اول فرابورس 823.99 13.36 1.62
اداره بازارهای مالی 351.16 11.07 3.15
اطلاعات و ارتباطات 355.55 5.22 1.47
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 423.38 5.06 1.19
شاخص ارکان و نهادهای مالی 195.8 7.97 4.07
شاخص فنی مهندسی 306.64 15.33 5.00
65