آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
2306039.44
بیشترین مقدار روز
2306039.07
مقدار و درصد تغییر
0.00 0.00
کمترین مقدار روز
2306039.07
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص بازده نقدی قیمت

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/01/17 2.323 میلیون 2.323 میلیون 2.323 میلیون
1399/01/16 2.296 میلیون 2.297 میلیون 2.297 میلیون
1399/01/11 2.217 میلیون 2.217 میلیون 2.217 میلیون
1399/01/10 2.209 میلیون 2.209 میلیون 2.209 میلیون
1399/01/9 2.157 میلیون 2.157 میلیون 2.157 میلیون
1399/01/6 2.112 میلیون 2.112 میلیون 2.112 میلیون
1399/01/5 2.062 میلیون 2.062 میلیون 2.062 میلیون
1398/12/28 2.078 میلیون 2.078 میلیون 2.078 میلیون
1398/12/27 2.036 میلیون 2.036 میلیون 2.036 میلیون
1398/12/26 2.052 میلیون 2.052 میلیون 2.052 میلیون
1398/12/25 2.004 میلیون 2.004 میلیون 2.004 میلیون
1398/12/24 2.038 میلیون 2.038 میلیون 2.038 میلیون
1398/12/21 2.109 میلیون 2.109 میلیون 2.109 میلیون
1398/12/20 2.107 میلیون 2.107 میلیون 2.107 میلیون
1398/12/19 2.164 میلیون 2.165 میلیون 2.165 میلیون
1398/12/17 2.224 میلیون 2.224 میلیون 2.224 میلیون
1398/12/14 2.248 میلیون 2.248 میلیون 2.248 میلیون
1398/12/13 2.203 میلیون 2.203 میلیون 2.203 میلیون
1398/12/12 2.143 میلیون 2.143 میلیون 2.143 میلیون
1398/12/11 2.088 میلیون 2.088 میلیون 2.088 میلیون
1398/12/10 2.049 میلیون 2.049 میلیون 2.049 میلیون
1398/12/7 2.122 میلیون 2.125 میلیون 2.125 میلیون
1398/12/6 2.1 میلیون 2.1 میلیون 2.1 میلیون
1398/12/5 2.039 میلیون 2.039 میلیون 2.039 میلیون
1398/12/4 2.019 میلیون 2.019 میلیون 2.019 میلیون
1398/12/3 1.95 میلیون 1.95 میلیون 1.95 میلیون
1398/11/30 1.937 میلیون 1.937 میلیون 1.937 میلیون
1398/11/29 1.91 میلیون 1.91 میلیون 1.91 میلیون
1398/11/28 1.929 میلیون 1.929 میلیون 1.929 میلیون
1398/11/27 1.914 میلیون 1.914 میلیون 1.914 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 205,737.42 5,935.73 2.89
مواد دارویی 84,428.1 1,666.44 1.97
انبوه سازی 5,525.91 115.31 2.09
وزنی - ارزشی 155,541.66 3,802.06 2.44
قیمت (هم وزن) 139,260.04 2,918.19 2.10
رایانه 44,286.23 742.64 1.68
شاخص 30 شرکت بزرگ 22,254.59 648.08 2.91
ماشین آلات 174,182 1,171.03 0.67
فراورده نفتی 1.55 میلیون 22,173.81 1.43
کانه فلزی 136,013.32 2,610.10 1.92
کانی غیرفلزی 41,083.74 1,124.09 2.74
غذایی بجز قند 43,328.45 644.03 1.49
ذغال سنگ 25,073.12 827.99 3.30
خودرو 86,122.35 1,349.02 1.57
قند و شکر 101,081.52 320.13 0.32
حمل و نقل 20,191.39 882.77 4.37
وسایل ارتباطی 35,632.4 0.00 0.00
سایرمالی 14,743.1 308.75 2.09
انتشار و چاپ 1.876 میلیون 34,249.61 1.83
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 196,935.39 2,110.56 1.07
شاخص بازده نقدی قیمت 2.306 میلیون 0.00 0.00
شاخص کل 583,598.55 14,265.48 2.44
فلزات اساسی 346,924.8 12,229.45 3.53
شیمیایی 33,342.82 899.62 2.70
دستگاههای برقی 4.955 میلیون 102,816.95 2.08
سرمایه گذاریها 14,352.99 182.60 1.27
زراعت 177,723.09 7,473.43 4.21
لاستیک 205,939.05 8,346.71 4.05
چند رشته ای ص 54,461.93 1,727.37 3.17
رادیویی 5,033.45 115.64 2.30
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 514,628.88 12,902.26 2.51
شاخص50شرکت فعالتر 20,683.06 568.16 2.75
فنی مهندسی 5,131.58 235.21 4.58
شاخص آزاد شناور 757,272.64 16,578.97 2.19
تامین آب، برق، گاز 1,128.39 19.81 1.76
کاشی و سرامیک 31,034.37 1,012.65 3.26
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 639,333.63 16,079.24 2.52
بیمه و بازنشسته66 35,262.43 1,370.65 3.89
منسوجات 6,085.84 57.93 0.95
مالی 794,646.2 15,970.00 2.01
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 243,257.88 0.00 0.00
شاخص بازار اول 410,174.08 9,845.00 2.40
استخراجنفتجزکشف11 3,631.07 155.34 4.28
کل (هم وزن) 209,317.42 4,386.25 2.10
محصولات چرمی 14,696.48 734.75 5.00
شاخص قیمت 50 شرکت 1.26 میلیون 22,068.63 1.75
سیمان 6,263.81 180.29 2.88
شاخص بازار دوم 1.249 میلیون 31,345.88 2.51
بانکها 2,971.5 64.56 2.17
بازار دوم فرابورس 3,618.34 74.27 2.05
شاخص کل فرابورس 7,552.14 173.39 2.30
بازار اول فرابورس 1,455.14 45.66 3.14
اداره بازارهای مالی 1,002.28 1.80 0.18
اطلاعات و ارتباطات 571.2 12.80 2.24
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 758.79 0.00 0.00
شاخص ارکان و نهادهای مالی 663.96 21.91 3.30
شاخص فنی مهندسی 541.3 2.28 0.42
65