آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
5056121.12
بیشترین مقدار روز
5055617.39
مقدار و درصد تغییر
505.61 0.01
کمترین مقدار روز
5055617.39
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص بازده نقدی قیمت

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1400/01/24 5.062 میلیون 5.062 میلیون 5.062 میلیون
1400/01/23 4.986 میلیون 4.985 میلیون 4.985 میلیون
1400/01/22 5.004 میلیون 5.004 میلیون 5.004 میلیون
1400/01/21 5.045 میلیون 5.045 میلیون 5.045 میلیون
1400/01/18 5.083 میلیون 5.083 میلیون 5.083 میلیون
1400/01/17 5.128 میلیون 5.128 میلیون 5.128 میلیون
1400/01/16 5.136 میلیون 5.136 میلیون 5.136 میلیون
1400/01/15 5.163 میلیون 5.164 میلیون 5.164 میلیون
1400/01/14 5.218 میلیون 5.218 میلیون 5.218 میلیون
1400/01/11 5.266 میلیون 5.266 میلیون 5.266 میلیون
1400/01/10 5.301 میلیون 5.301 میلیون 5.301 میلیون
1400/01/8 5.316 میلیون 5.316 میلیون 5.316 میلیون
1400/01/7 5.327 میلیون 5.327 میلیون 5.327 میلیون
1399/12/27 5.32 میلیون 5.319 میلیون 5.319 میلیون
1399/12/26 5.247 میلیون 5.247 میلیون 5.247 میلیون
1399/12/25 5.1 میلیون 5.1 میلیون 5.1 میلیون
1399/12/24 5.062 میلیون 5.062 میلیون 5.062 میلیون
1399/12/23 4.998 میلیون 4.998 میلیون 4.998 میلیون
1399/12/20 4.91 میلیون 4.909 میلیون 4.909 میلیون
1399/12/19 4.924 میلیون 4.924 میلیون 4.924 میلیون
1399/12/18 4.885 میلیون 4.885 میلیون 4.885 میلیون
1399/12/17 4.787 میلیون 4.787 میلیون 4.787 میلیون
1399/12/16 4.764 میلیون 4.764 میلیون 4.764 میلیون
1399/12/13 4.798 میلیون 4.798 میلیون 4.798 میلیون
1399/12/12 4.833 میلیون 4.833 میلیون 4.833 میلیون
1399/12/11 4.813 میلیون 4.813 میلیون 4.813 میلیون
1399/12/10 4.829 میلیون 4.829 میلیون 4.829 میلیون
1399/12/9 4.863 میلیون 4.863 میلیون 4.863 میلیون
1399/12/6 4.912 میلیون 4.911 میلیون 4.911 میلیون
1399/12/5 4.936 میلیون 4.936 میلیون 4.936 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 243,185.19 4,139.01 1.70
مواد دارویی 112,379.69 65.52 0.06
انبوه سازی 10,060.92 32.42 0.32
وزنی - ارزشی 323,577.49 323.90 0.10
قیمت (هم وزن) 282,927.79 551.14 0.19
رایانه 61,284.97 342.64 0.56
شاخص 30 شرکت بزرگ 63,086.04 175.44 0.28
ماشین آلات 280,598.01 1,009.31 0.36
فراورده نفتی 3.837 میلیون 53,142.45 1.39
کانه فلزی 366,959.46 1,957.73 0.53
کانی غیرفلزی 55,338.4 23.52 0.04
غذایی بجز قند 56,563.55 229.99 0.41
ذغال سنگ 52,916.2 0.26 0.00
خودرو 236,098.74 2,486.83 1.05
قند و شکر 173,244.53 151.59 0.09
حمل و نقل 27,847 134.53 0.48
وسایل ارتباطی 50,527.72 5.41 0.01
سایرمالی 15,657.71 23.47 0.15
انتشار و چاپ 1.484 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 110,934.19 0.00 0.00
شاخص بازده نقدی قیمت 5.056 میلیون 505.61 0.01
شاخص کل 1.243 میلیون 1,197.35 0.10
فلزات اساسی 909,229.98 3,974.24 0.44
شیمیایی 75,454.22 296.23 0.39
دستگاههای برقی 5.444 میلیون 26,880.01 0.49
سرمایه گذاریها 29,824.89 27.50 0.09
زراعت 215,654.54 1,280.34 0.59
لاستیک 315,526.11 1,242.23 0.39
چند رشته ای ص 148,970.2 1,087.93 0.73
رادیویی 6,123.59 11.31 0.18
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.094 میلیون 544.85 0.05
شاخص50شرکت فعالتر 46,447.4 8.69 0.02
فنی مهندسی 7,105.53 32.24 0.45
شاخص آزاد شناور 1.754 میلیون 4,280.80 0.24
تامین آب، برق، گاز 1,676.97 7.07 0.42
کاشی و سرامیک 61,004.74 6.04 0.01
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.671 میلیون 0.00 0.00
بیمه و بازنشسته66 57,846.48 359.23 0.62
منسوجات 16,537.27 17.48 0.11
مالی 1.719 میلیون 5,334.62 0.31
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 216,106.71 243.77 0.11
شاخص بازار اول 908,991.78 2,313.38 0.25
استخراجنفتجزکشف11 4,167.04 73.19 1.76
کل (هم وزن) 434,458.03 785.50 0.18
محصولات چرمی 25,915.84 78.01 0.30
شاخص قیمت 50 شرکت 2.728 میلیون 7,045.36 0.26
سیمان 11,260.38 2.62 0.02
شاخص بازار دوم 2.518 میلیون 2,565.41 0.10
بانکها 7,043.7 37.14 0.53
بازار دوم فرابورس 7,405.7 4.38 0.06
شاخص کل فرابورس 17,951.3 10.73 0.06
بازار اول فرابورس 5,337.46 3.25 0.06
اداره بازارهای مالی 1,346.65 5.81 0.43
اطلاعات و ارتباطات 848.72 1.62 0.19
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,323.05 12.21 0.92
شاخص ارکان و نهادهای مالی 484.47 0.27 0.06
شاخص فنی مهندسی 402.09 2.69 0.67
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 167.81 1.94 1.15
شاخص چوب 217.56 1.00 0.46
65