آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
196935.39
بیشترین مقدار روز
196935.39
مقدار و درصد تغییر
2,110.56 1.07
کمترین مقدار روز
195969.67
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 21-محصولات کاغذ

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/01/18 194,847.3 193,780.07 194,847.3
1399/01/17 192,692.97 190,310.54 192,759.55
1399/01/16 189,654.78 193,473.31 196,029.83
1399/01/11 186,697.47 182,449.29 186,697.47
1399/01/10 182,449.29 179,501.82 184,572.86
1399/01/9 176,080.51 172,481.6 176,081.17
1399/01/6 168,616.4 163,601.4 168,616.4
1399/01/5 162,969.16 158,873.37 162,969.85
1398/12/28 158,696.3 156,414.12 158,696.3
1398/12/27 151,227.34 149,245.51 151,227.34
1398/12/26 144,264.57 138,821.55 144,264.64
1398/12/25 138,149.15 136,511.63 138,301.29
1398/12/24 135,580.38 135,581.6 139,640.68
1398/12/21 138,668.58 135,029.37 138,668.58
1398/12/20 133,180.89 133,180.89 135,131.62
1398/12/19 139,153.35 139,153.35 142,667.81
1398/12/17 143,962.28 143,962.28 147,791.34
1398/12/14 149,422.58 146,645.89 149,422.58
1398/12/13 145,599.68 143,770.77 148,653.68
1398/12/12 149,219.04 143,868.63 149,245.17
1398/12/11 142,737.52 142,737.52 142,737.52
1398/12/10 135,941.53 134,966.32 136,375.17
1398/12/7 130,801.16 130,801.16 130,801.16
1398/12/6 124,573.3 124,078.14 124,573.3
1398/12/5 119,403.93 119,345.81 120,903.18
1398/12/4 118,102.8 118,102.8 118,885.15
1398/12/3 115,156.19 112,716.55 115,156.19
1398/11/30 118,648.05 118,626.79 118,954.64
1398/11/29 118,613.4 118,613.4 121,439.7
1398/11/28 123,612.23 123,612.23 126,407.6

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 205,643.14 5,835.95 2.84
مواد دارویی 84,376.53 1,612.86 1.91
انبوه سازی 5,523.48 112.79 2.04
وزنی - ارزشی 155,470.44 3,727.25 2.40
قیمت (هم وزن) 139,135.16 2,788.13 2.00
رایانه 44,282.4 738.67 1.67
شاخص 30 شرکت بزرگ 22,252.64 645.99 2.90
ماشین آلات 174,176.55 1,165.42 0.67
فراورده نفتی 1.551 میلیون 22,422.25 1.45
کانه فلزی 135,879.25 2,470.96 1.82
کانی غیرفلزی 41,055.47 1,094.29 2.67
غذایی بجز قند 43,168.67 480.12 1.11
ذغال سنگ 25,073.12 827.99 3.30
خودرو 86,098.12 1,324.02 1.54
قند و شکر 100,961.01 198.99 0.20
حمل و نقل 20,189.95 881.21 4.36
وسایل ارتباطی 35,632.4 0.00 0.00
سایرمالی 14,745.9 311.65 2.11
انتشار و چاپ 1.872 میلیون 30,081.23 1.61
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 196,935.39 2,110.56 1.07
شاخص بازده نقدی قیمت 2.306 میلیون 0.00 0.00
شاخص کل 583,331.33 13,984.79 2.40
فلزات اساسی 346,790.4 12,085.65 3.49
شیمیایی 33,330.03 886.15 2.66
دستگاههای برقی 4.951 میلیون 98,992.70 2.00
سرمایه گذاریها 14,340.43 169.72 1.18
زراعت 177,630.92 7,373.64 4.15
لاستیک 204,827.01 7,150.92 3.49
چند رشته ای ص 54,427.18 1,690.45 3.11
رادیویی 5,033.12 115.29 2.29
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 514,369.44 12,629.83 2.46
شاخص50شرکت فعالتر 20,679.43 564.34 2.73
فنی مهندسی 5,131.34 234.95 4.58
شاخص آزاد شناور 757,025.45 16,320.71 2.16
تامین آب، برق، گاز 1,126.15 17.50 1.55
کاشی و سرامیک 30,876.84 845.69 2.74
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 638,947.49 15,674.02 2.45
بیمه و بازنشسته66 35,200.23 1,303.71 3.70
منسوجات 6,067.23 39.02 0.64
مالی 794,541.01 15,860.63 2.00
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 243,257.88 0.00 0.00
شاخص بازار اول 409,992.65 9,655.33 2.36
استخراجنفتجزکشف11 3,644.66 170.15 4.67
کل (هم وزن) 209,129.72 4,190.75 2.00
محصولات چرمی 14,696.48 734.75 5.00
شاخص قیمت 50 شرکت 1.259 میلیون 21,061.66 1.67
سیمان 6,261 177.32 2.83
شاخص بازار دوم 1.249 میلیون 30,715.14 2.46
بانکها 2,971.68 64.75 2.18
بازار دوم فرابورس 3,616.49 72.35 2.00
شاخص کل فرابورس 7,543.74 164.61 2.18
بازار اول فرابورس 1,453.32 43.73 3.01
اداره بازارهای مالی 1,004.02 3.55 0.35
اطلاعات و ارتباطات 570.77 12.35 2.16
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 758.79 0.00 0.00
شاخص ارکان و نهادهای مالی 662.65 20.52 3.10
شاخص فنی مهندسی 540.61 2.96 0.55
65