آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
272.70
بیشترین مقدار روز
272.70
مقدار و درصد تغییر
0.00 0.00
کمترین مقدار روز
272.70
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 36-مبلمان

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/01/16 272.7 272.7 272.7
1399/01/11 272.7 272.7 272.7
1399/01/10 272.7 272.7 272.7
1399/01/9 272.7 272.7 272.7
1399/01/6 272.7 272.7 272.7
1399/01/5 272.7 272.7 272.7
1398/12/28 272.7 272.7 272.7
1398/12/27 272.7 272.7 272.7
1398/12/26 272.7 272.7 272.7
1398/12/25 272.7 272.7 272.7
1398/12/24 272.7 272.7 272.7
1398/12/21 272.7 272.7 272.7
1398/12/20 272.7 272.7 272.7
1398/12/19 272.7 272.7 272.7
1398/12/17 272.7 272.7 272.7
1398/12/14 272.7 272.7 272.7
1398/12/13 272.7 272.7 272.7
1398/12/12 272.7 272.7 272.7
1398/12/11 272.7 272.7 272.7
1398/12/10 272.7 272.7 272.7
1398/12/7 272.7 272.7 272.7
1398/12/6 272.7 272.7 272.7
1398/12/5 272.7 272.7 272.7
1398/12/4 272.7 272.7 272.7
1398/12/3 272.7 272.7 272.7
1398/11/30 272.7 272.7 272.7
1398/11/29 272.7 272.7 272.7
1398/11/28 272.7 272.7 272.7
1398/11/27 272.7 272.7 272.7
1398/11/26 272.7 272.7 272.7

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 197,978.37 735.09 0.37
مواد دارویی 85,512.83 210.45 0.25
انبوه سازی 5,308.77 187.64 3.53
وزنی - ارزشی 152,957.87 1,746.32 1.14
قیمت (هم وزن) 135,961.67 2,346.70 1.73
رایانه 44,282.46 194.05 0.44
شاخص 30 شرکت بزرگ 21,993.21 70.14 0.32
ماشین آلات 173,562.73 1,632.70 0.94
فراورده نفتی 1.572 میلیون 17,921.71 1.14
کانه فلزی 135,874.23 75.82 0.06
کانی غیرفلزی 39,642.35 890.41 2.25
غذایی بجز قند 42,603.61 306.19 0.72
ذغال سنگ 23,706.11 1,098.61 4.63
خودرو 83,767.75 1,296.98 1.55
قند و شکر 98,815.92 3,313.50 3.35
حمل و نقل 19,999.23 571.00 2.86
وسایل ارتباطی 35,632.4 0.00 0.00
سایرمالی 14,426.1 453.77 3.15
انتشار و چاپ 1.765 میلیون 82,450.25 4.67
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 192,692.97 3,086.94 1.60
شاخص بازده نقدی قیمت 2.323 میلیون 4.65 0.00
شاخص کل 573,904.04 6,552.26 1.14
فلزات اساسی 337,772.73 3,815.14 1.13
شیمیایی 32,682.15 386.89 1.18
دستگاههای برقی 4.887 میلیون 63,753.81 1.30
سرمایه گذاریها 13,946.21 314.03 2.25
زراعت 165,232.47 10,943.02 6.62
لاستیک 196,210.06 5,316.70 2.71
چند رشته ای ص 52,829.26 676.37 1.28
رادیویی 4,788.14 153.58 3.21
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 505,857.54 5,368.67 1.06
شاخص50شرکت فعالتر 20,336.52 163.89 0.81
فنی مهندسی 5,103.54 24.30 0.48
شاخص آزاد شناور 743,557.23 11,563.80 1.56
تامین آب، برق، گاز 1,110.49 5.36 0.48
کاشی و سرامیک 30,339 203.42 0.67
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 617,165.4 7,522.01 1.22
بیمه و بازنشسته66 32,829.27 1,206.25 3.67
منسوجات 5,934.12 2.92 0.05
مالی 783,906.58 13,316.22 1.70
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 243,257.88 0.00 0.00
شاخص بازار اول 404,844.62 3,997.44 0.99
استخراجنفتجزکشف11 3,323.52 162.30 4.88
کل (هم وزن) 204,359.73 3,527.25 1.73
محصولات چرمی 13,543.03 22.44 0.17
شاخص قیمت 50 شرکت 1.245 میلیون 21,426.21 1.72
سیمان 6,076.64 79.62 1.31
شاخص بازار دوم 1.222 میلیون 16,740.11 1.37
بانکها 2,988.94 23.20 0.78
بازار دوم فرابورس 3,530.43 47.59 1.35
شاخص کل فرابورس 7,342.11 118.99 1.62
بازار اول فرابورس 1,394.75 41.44 2.97
اداره بازارهای مالی 964.58 34.69 3.60
اطلاعات و ارتباطات 550.19 27.50 5.00
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 793.06 31.01 3.91
شاخص ارکان و نهادهای مالی 613.61 30.68 5.00
شاخص فنی مهندسی 571.3 13.91 2.44
65