آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
953119.54
بیشترین مقدار روز
953840.33
مقدار و درصد تغییر
10,938.95 1.15
کمترین مقدار روز
937884.58
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 22-انتشار و چاپ

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1398/08/26 942,304.73 942,304.73 986,923.45
1398/08/25 987,592.98 983,377.48 1.019 میلیون
1398/08/22 1.03 میلیون 1.008 میلیون 1.031 میلیون
1398/08/21 1.003 میلیون 962,635.13 1.003 میلیون
1398/08/20 966,609.01 957,427.48 968,477.12
1398/08/19 980,879.12 980,879.12 1.028 میلیون
1398/08/18 1.029 میلیون 1.028 میلیون 1.066 میلیون
1398/08/14 1.068 میلیون 1.044 میلیون 1.07 میلیون
1398/08/13 1.05 میلیون 1.049 میلیون 1.088 میلیون
1398/08/12 1.091 میلیون 1.091 میلیون 1.093 میلیون
1398/08/11 1.058 میلیون 1.058 میلیون 1.068 میلیون
1398/08/8 1.021 میلیون 989,426.61 1.021 میلیون
1398/08/6 983,052.37 947,817.32 983,052.37
1398/08/4 936,794.73 903,340.49 936,794.73
1398/08/1 896,910.69 879,484.27 896,910.69
1398/07/30 920,718.7 917,703.45 921,836.75
1398/07/29 960,643.97 960,643.97 965,011.29
1398/07/28 965,241.79 965,241.79 965,424.12
1398/07/24 1.011 میلیون 978,915.72 1.442 میلیون
1398/07/23 1.442 میلیون 1.442 میلیون 1.442 میلیون
1398/07/22 1.443 میلیون 1.443 میلیون 1.445 میلیون
1398/07/21 1.445 میلیون 1.445 میلیون 1.448 میلیون
1398/07/20 1.449 میلیون 1.449 میلیون 1.456 میلیون
1398/07/17 1.457 میلیون 1.457 میلیون 1.463 میلیون
1398/07/16 1.463 میلیون 1.463 میلیون 1.47 میلیون
1398/07/15 1.474 میلیون 1.474 میلیون 1.482 میلیون
1398/07/14 1.485 میلیون 1.485 میلیون 1.489 میلیون
1398/07/13 1.489 میلیون 1.489 میلیون 1.504 میلیون
1398/07/10 1.509 میلیون 1.509 میلیون 1.527 میلیون
1398/07/9 1.546 میلیون 1.546 میلیون 1.585 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 73,149.19 2,025.21 2.77
مواد دارویی 37,520.37 90.87 0.24
انبوه سازی 1,850.49 29.50 1.59
وزنی - ارزشی 81,101.61 101.86 0.13
قیمت (هم وزن) 56,978.98 148.37 0.26
رایانه 25,551.8 121.14 0.47
شاخص 30 شرکت بزرگ 13,143.77 25.96 0.20
ماشین آلات 80,154.24 134.26 0.17
فراورده نفتی 1.291 میلیون 4,312.08 0.33
کانه فلزی 73,826.4 360.94 0.49
کانی غیرفلزی 14,212.53 82.11 0.58
غذایی بجز قند 15,080.73 135.17 0.90
ذغال سنگ 9,786.34 415.28 4.24
خودرو 42,182.94 457.94 1.09
قند و شکر 49,556.31 373.85 0.75
حمل و نقل 7,092.49 6.18 0.09
وسایل ارتباطی 11,578.09 92.64 0.80
سایرمالی 5,263.03 20.36 0.39
انتشار و چاپ 953,119.54 10,938.95 1.15
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 80,176.55 423.73 0.53
شاخص بازده نقدی قیمت 1.219 میلیون 1.22 0.00
شاخص کل 302,726.28 386.28 0.13
فلزات اساسی 190,196.01 71.13 0.04
شیمیایی 18,817.69 94.48 0.50
دستگاههای برقی 1.436 میلیون 7,803.69 0.54
سرمایه گذاریها 6,481.09 34.16 0.53
زراعت 65,602.72 1,439.52 2.19
لاستیک 69,009.78 1,467.56 2.13
چند رشته ای ص 29,619.26 121.14 0.41
رادیویی 2,542.39 6.70 0.26
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 271,664.88 163.27 0.06
شاخص50شرکت فعالتر 11,889.11 15.97 0.13
فنی مهندسی 2,495.85 16.61 0.67
شاخص آزاد شناور 350,674.97 420.81 0.12
تامین آب، برق، گاز 626.95 3.35 0.53
کاشی و سرامیک 9,971.15 282.35 2.83
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 314,332.75 3,819.77 1.22
بیمه و بازنشسته66 15,605.45 129.67 0.83
منسوجات 3,891.4 112.49 2.89
مالی 361,609.33 2,473.77 0.68
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 59,991.36 1,229.46 2.05
شاخص بازار اول 219,827.78 230.82 0.11
استخراجنفتجزکشف11 1,649.46 27.71 1.68
کل (هم وزن) 85,222.96 213.40 0.25
محصولات چرمی 10,139.83 505.34 4.98
شاخص قیمت 50 شرکت 715,569.82 2,493.05 0.35
سیمان 2,333.71 44.91 1.92
شاخص بازار دوم 616,494.23 1,010.43 0.16
بانکها 1,485.12 9.99 0.67
بازار دوم فرابورس 1,934.64 7.83 0.40
شاخص کل فرابورس 3,866.17 14.33 0.37
بازار اول فرابورس 597.17 1.00 0.17
اداره بازارهای مالی 233.08 3.39 1.45
اطلاعات و ارتباطات 292.32 1.00 0.34
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 378.93 0.73 0.19
شاخص ارکان و نهادهای مالی 120.35 4.86 4.04
شاخص فنی مهندسی 184.97 2.97 1.60
65