آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1650920.86
بیشترین مقدار روز
1650920.86
مقدار و درصد تغییر
22,153.71 1.34
کمترین مقدار روز
1605889.92
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 22-انتشار و چاپ

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/01/10 1.629 میلیون 1.577 میلیون 1.629 میلیون
1399/01/9 1.574 میلیون 1.552 میلیون 1.574 میلیون
1399/01/6 1.534 میلیون 1.492 میلیون 1.534 میلیون
1399/01/5 1.49 میلیون 1.48 میلیون 1.49 میلیون
1398/12/28 1.477 میلیون 1.477 میلیون 1.478 میلیون
1398/12/27 1.478 میلیون 1.478 میلیون 1.537 میلیون
1398/12/26 1.537 میلیون 1.537 میلیون 1.573 میلیون
1398/12/25 1.578 میلیون 1.578 میلیون 1.587 میلیون
1398/12/24 1.59 میلیون 1.59 میلیون 1.6 میلیون
1398/12/21 1.601 میلیون 1.601 میلیون 1.613 میلیون
1398/12/20 1.603 میلیون 1.603 میلیون 1.634 میلیون
1398/12/19 1.642 میلیون 1.642 میلیون 1.661 میلیون
1398/12/17 1.668 میلیون 1.619 میلیون 1.668 میلیون
1398/12/14 1.606 میلیون 1.583 میلیون 1.606 میلیون
1398/12/13 1.579 میلیون 1.557 میلیون 1.579 میلیون
1398/12/12 1.535 میلیون 1.487 میلیون 1.535 میلیون
1398/12/11 1.479 میلیون 1.461 میلیون 1.485 میلیون
1398/12/10 1.453 میلیون 1.453 میلیون 1.459 میلیون
1398/12/7 1.529 میلیون 1.529 میلیون 1.559 میلیون
1398/12/6 1.492 میلیون 1.451 میلیون 1.492 میلیون
1398/12/5 1.444 میلیون 1.444 میلیون 1.467 میلیون
1398/12/4 1.443 میلیون 1.413 میلیون 1.443 میلیون
1398/12/3 1.384 میلیون 1.361 میلیون 1.386 میلیون
1398/11/30 1.433 میلیون 1.413 میلیون 1.436 میلیون
1398/11/29 1.421 میلیون 1.421 میلیون 1.455 میلیون
1398/11/28 1.457 میلیون 1.457 میلیون 1.508 میلیون
1398/11/27 1.522 میلیون 1.488 میلیون 1.523 میلیون
1398/11/26 1.523 میلیون 1.52 میلیون 1.537 میلیون
1398/11/23 1.506 میلیون 1.458 میلیون 1.506 میلیون
1398/11/21 1.437 میلیون 1.429 میلیون 1.478 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 192,929.33 5,693.34 2.95
مواد دارویی 83,348.98 704.80 0.85
انبوه سازی 4,918.54 101.82 2.07
وزنی - ارزشی 145,962.86 537.44 0.37
قیمت (هم وزن) 129,869.06 821.81 0.63
رایانه 43,243.82 106.34 0.25
شاخص 30 شرکت بزرگ 21,050.83 13.18 0.06
ماشین آلات 167,513.99 321.79 0.19
فراورده نفتی 1.483 میلیون 31,113.50 2.10
کانه فلزی 130,047.2 2,224.33 1.71
کانی غیرفلزی 37,803.32 241.49 0.64
غذایی بجز قند 41,299.58 683.10 1.65
ذغال سنگ 21,941.43 836.39 3.81
خودرو 81,165.04 179.78 0.22
قند و شکر 92,862.86 977.01 1.05
حمل و نقل 19,777.84 878.12 4.44
وسایل ارتباطی 35,632.4 670.25 1.88
سایرمالی 13,528.15 89.71 0.66
انتشار و چاپ 1.651 میلیون 22,153.71 1.34
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 186,697.47 4,347.06 2.33
شاخص بازده نقدی قیمت 2.217 میلیون 2.22 0.00
شاخص کل 547,658.51 2,016.48 0.37
فلزات اساسی 322,256.95 2,020.87 0.63
شیمیایی 31,153.36 4.36 0.01
دستگاههای برقی 4.73 میلیون 89,280.95 1.89
سرمایه گذاریها 13,219.67 191.37 1.45
زراعت 151,767.28 70.12 0.05
لاستیک 183,282.34 5,466.76 2.98
چند رشته ای ص 50,297.93 541.46 1.08
رادیویی 4,517.75 78.64 1.74
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 483,240.9 1,091.64 0.23
شاخص50شرکت فعالتر 19,432 16.65 0.09
فنی مهندسی 4,848.5 19.79 0.41
شاخص آزاد شناور 705,658.7 6,186.51 0.88
تامین آب، برق، گاز 1,058.53 37.11 3.51
کاشی و سرامیک 29,901.66 698.83 2.34
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 594,485.42 6,530.42 1.10
بیمه و بازنشسته66 30,310.26 708.47 2.34
منسوجات 5,926.22 11.23 0.19
مالی 742,535.47 10,197.98 1.37
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 243,258.82 11,307.16 4.65
شاخص بازار اول 386,518.82 2,857.92 0.74
استخراجنفتجزکشف11 3,018.32 72.04 2.39
کل (هم وزن) 195,202.12 1,235.24 0.63
محصولات چرمی 13,258.88 271.12 2.04
شاخص قیمت 50 شرکت 1.185 میلیون 7,878.59 0.66
سیمان 5,828.15 36.62 0.63
شاخص بازار دوم 1.165 میلیون 2,030.06 0.17
بانکها 2,848.99 22.29 0.78
بازار دوم فرابورس 3,389.15 5.93 0.18
شاخص کل فرابورس 7,020.31 1.44 0.02
بازار اول فرابورس 1,307.69 13.19 1.01
اداره بازارهای مالی 893.32 40.93 4.58
اطلاعات و ارتباطات 501.49 25.05 5.00
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 726.89 36.34 5.00
شاخص ارکان و نهادهای مالی 556.57 27.82 5.00
شاخص فنی مهندسی 560.5 20.27 3.62
65