آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
3531627.78
بیشترین مقدار روز
3531252.97
مقدار و درصد تغییر
159,936.83 4.53
کمترین مقدار روز
3420962.45
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 22-انتشار و چاپ

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/04/10 3.379 میلیون 3.292 میلیون 3.378 میلیون
1399/04/9 3.259 میلیون 3.155 میلیون 3.259 میلیون
1399/04/8 3.157 میلیون 3.058 میلیون 3.183 میلیون
1399/04/7 3.183 میلیون 3.087 میلیون 3.201 میلیون
1399/04/4 3.087 میلیون 3.087 میلیون 3.218 میلیون
1399/04/3 3.249 میلیون 3.248 میلیون 3.372 میلیون
1399/04/2 3.372 میلیون 3.372 میلیون 3.372 میلیون
1399/04/1 3.372 میلیون 3.354 میلیون 3.371 میلیون
1399/03/31 3.269 میلیون 3.188 میلیون 3.269 میلیون
1399/03/27 3.227 میلیون 3.143 میلیون 3.227 میلیون
1399/03/26 3.13 میلیون 3.045 میلیون 3.129 میلیون
1399/03/25 2.993 میلیون 2.9 میلیون 2.993 میلیون
1399/03/24 2.851 میلیون 2.77 میلیون 2.851 میلیون
1399/03/21 2.744 میلیون 2.71 میلیون 2.744 میلیون
1399/03/20 2.676 میلیون 2.575 میلیون 2.676 میلیون
1399/03/19 2.565 میلیون 2.479 میلیون 2.565 میلیون
1399/03/18 2.482 میلیون 2.444 میلیون 2.482 میلیون
1399/03/17 2.422 میلیون 2.341 میلیون 2.422 میلیون
1399/03/13 2.338 میلیون 2.245 میلیون 2.338 میلیون
1399/03/12 2.234 میلیون 2.16 میلیون 2.234 میلیون
1399/03/11 2.179 میلیون 2.179 میلیون 2.251 میلیون
1399/03/10 2.247 میلیون 2.229 میلیون 2.248 میلیون
1399/03/7 2.245 میلیون 2.245 میلیون 2.356 میلیون
1399/03/6 2.36 میلیون 2.36 میلیون 2.367 میلیون
1399/03/3 2.372 میلیون 2.372 میلیون 2.391 میلیون
1399/02/31 2.391 میلیون 2.391 میلیون 2.424 میلیون
1399/02/30 2.444 میلیون 2.444 میلیون 2.504 میلیون
1399/02/29 2.492 میلیون 2.409 میلیون 2.492 میلیون
1399/02/28 2.388 میلیون 2.315 میلیون 2.388 میلیون
1399/02/27 2.313 میلیون 2.267 میلیون 2.313 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 425,378.96 16,753.55 3.94
مواد دارویی 162,791.1 6,304.09 3.87
انبوه سازی 13,121.98 363.31 2.77
وزنی - ارزشی 426,642.04 17,975.71 4.21
قیمت (هم وزن) 307,328.04 8,978.28 2.92
رایانه 95,998.61 3,763.72 3.92
شاخص 30 شرکت بزرگ 78,505.85 3,788.69 4.83
ماشین آلات 349,136.58 2,735.49 0.78
فراورده نفتی 5.761 میلیون 272,479.56 4.73
کانه فلزی 403,324.07 38,570.69 9.56
کانی غیرفلزی 68,808.1 2,889.25 4.20
غذایی بجز قند 81,121.67 6.81 0.01
ذغال سنگ 31,779.67 967.85 3.05
خودرو 387,825.09 17,640.22 4.55
قند و شکر 185,978.48 1,507.73 0.81
حمل و نقل 57,035.37 68.27 0.12
وسایل ارتباطی 115,183.87 5,757.81 5.00
سایرمالی 24,978.66 488.03 1.95
انتشار و چاپ 3.532 میلیون 159,936.83 4.53
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 300,049.79 1,144.09 0.38
شاخص بازده نقدی قیمت 6.567 میلیون 78.81 0.00
شاخص کل 1.613 میلیون 68,877.37 4.27
فلزات اساسی 1.091 میلیون 45,756.97 4.19
شیمیایی 87,859.79 3,561.40 4.05
دستگاههای برقی 8.516 میلیون 158,288.81 1.86
سرمایه گذاریها 39,192.82 1,893.21 4.83
زراعت 316,209.34 1,153.85 0.36
لاستیک 448,547.67 3,749.41 0.84
چند رشته ای ص 187,721.09 7,772.59 4.14
رادیویی 10,850.27 246.46 2.27
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.42 میلیون 61,284.73 4.32
شاخص50شرکت فعالتر 62,983.04 3,027.09 4.81
فنی مهندسی 11,585.16 573.52 4.95
شاخص آزاد شناور 2.128 میلیون 82,519.37 3.88
تامین آب، برق، گاز 2,529.8 125.30 4.95
کاشی و سرامیک 49,570.62 514.00 1.04
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.636 میلیون 25,635.22 1.57
بیمه و بازنشسته66 86,084.75 1,686.92 1.96
منسوجات 8,747.75 22.82 0.26
مالی 2.227 میلیون 88,153.56 3.96
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 799,311.44 8,209.73 1.03
شاخص بازار اول 1.219 میلیون 57,243.64 4.70
استخراجنفتجزکشف11 6,713.99 285.19 4.25
کل (هم وزن) 466,345.81 13,698.91 2.94
محصولات چرمی 67,250.43 3,361.18 5.00
شاخص قیمت 50 شرکت 3.371 میلیون 127,844.13 3.79
سیمان 13,268.49 728.93 5.49
شاخص بازار دوم 3.1 میلیون 111,145.48 3.59
بانکها 9,074.43 373.66 4.12
بازار دوم فرابورس 7,922.91 221.62 2.80
شاخص کل فرابورس 17,000.1 497.35 2.93
بازار اول فرابورس 3,632.45 123.13 3.39
اداره بازارهای مالی 2,067.27 40.45 1.96
اطلاعات و ارتباطات 1,104.16 48.45 4.39
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,135.2 0.00 0.00
شاخص ارکان و نهادهای مالی 1,150.58 25.76 2.24
شاخص فنی مهندسی 677.46 0.00 0.00
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 116.96 0.00 0.00
65