آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1371100.82
بیشترین مقدار روز
1371100.82
مقدار و درصد تغییر
45,320.37 3.31
کمترین مقدار روز
1335498.10
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 22-انتشار و چاپ

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1398/06/26 1.327 میلیون 1.276 میلیون 1.327 میلیون
1398/06/25 1.264 میلیون 1.22 میلیون 1.264 میلیون
1398/06/24 1.211 میلیون 1.172 میلیون 1.211 میلیون
1398/06/23 1.162 میلیون 1.162 میلیون 1.162 میلیون
1398/06/20 1.107 میلیون 1.107 میلیون 1.115 میلیون
1398/06/17 1.118 میلیون 1.11 میلیون 1.124 میلیون
1398/06/16 1.108 میلیون 1.104 میلیون 1.108 میلیون
1398/06/13 1.064 میلیون 1.046 میلیون 1.064 میلیون
1398/06/12 1.014 میلیون 977,454.91 1.014 میلیون
1398/06/11 1.028 میلیون 1.027 میلیون 1.064 میلیون
1398/06/10 1.081 میلیون 1.081 میلیون 1.107 میلیون
1398/06/9 1.134 میلیون 1.134 میلیون 1.194 میلیون
1398/06/6 1.156 میلیون 1.127 میلیون 1.156 میلیون
1398/06/5 1.13 میلیون 1.094 میلیون 1.132 میلیون
1398/06/4 1.078 میلیون 1.078 میلیون 1.078 میلیون
1398/06/3 1.027 میلیون 982,381.81 1.027 میلیون
1398/06/2 978,641.31 977,492.92 978,641.31
1398/05/30 961,767.45 881,983.58 961,767.45
1398/05/29 881,983.58 881,983.58 881,983.58
1398/05/28 881,983.58 881,983.58 881,983.58
1398/05/27 881,983.58 881,983.58 881,983.58
1398/05/26 847,331.85 831,444.73 847,331.85
1398/05/23 819,571.56 818,347.84 829,942.3
1398/05/22 830,367.25 804,374.86 834,436.79
1398/05/20 797,653.56 767,978.65 797,653.56
1398/05/19 778,122.82 777,657.35 778,605.84
1398/05/16 742,228.26 706,244.17 742,228.26
1398/05/15 721,925.67 721,925.67 748,669.75
1398/05/14 716,870.77 716,870.77 716,870.77
1398/05/13 682,780.33 664,573.71 682,780.33

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 70,436.48 2,037.09 2.89
مواد دارویی 35,978.32 1,161.24 3.23
انبوه سازی 1,996.73 72.07 3.61
وزنی - ارزشی 79,063.7 2,071.71 2.62
قیمت (هم وزن) 56,395.43 1,385.07 2.46
رایانه 25,893.69 878.73 3.39
شاخص 30 شرکت بزرگ 12,559.89 312.55 2.49
ماشین آلات 85,922.86 2,379.46 2.77
فراورده نفتی 1.238 میلیون 43,409.33 3.51
کانه فلزی 72,272.2 1,490.76 2.06
کانی غیرفلزی 13,617.15 80.82 0.59
غذایی بجز قند 15,303.63 345.92 2.26
ذغال سنگ 8,766.87 248.23 2.83
خودرو 39,894.22 1,384.97 3.47
قند و شکر 50,328.46 1,893.31 3.76
حمل و نقل 7,785.28 228.07 2.93
وسایل ارتباطی 8,114.3 278.13 3.43
سایرمالی 4,874.87 155.70 3.19
انتشار و چاپ 1.371 میلیون 45,320.37 3.31
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 80,216.61 3,019.91 3.76
شاخص بازده نقدی قیمت 1.182 میلیون 0.00 0.00
شاخص کل 294,166.64 7,708.05 2.62
فلزات اساسی 182,341.01 3,916.50 2.15
شیمیایی 17,760.93 434.09 2.44
دستگاههای برقی 1.479 میلیون 33,164.36 2.24
سرمایه گذاریها 6,320.83 164.83 2.61
زراعت 75,785.35 3,085.37 4.07
لاستیک 66,171.85 2,703.19 4.09
چند رشته ای ص 27,433.27 859.92 3.13
رادیویی 2,453.46 71.91 2.93
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 263,398.35 7,044.85 2.67
شاخص50شرکت فعالتر 11,459.38 303.51 2.65
فنی مهندسی 2,717.58 69.38 2.55
شاخص آزاد شناور 337,845.21 8,664.72 2.56
تامین آب، برق، گاز 648.33 23.72 3.66
کاشی و سرامیک 11,016.3 169.34 1.54
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 330,140.64 14,217.18 4.31
بیمه و بازنشسته66 13,224.92 208.80 1.58
منسوجات 3,628.17 140.13 3.86
مالی 357,846.58 7,776.01 2.17
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 70,377.32 0.00 0.00
شاخص بازار اول 214,224.95 5,648.90 2.64
استخراجنفتجزکشف11 1,559.15 68.41 4.39
کل (هم وزن) 84,247.46 2,069.12 2.46
محصولات چرمی 10,231.65 305.25 2.98
شاخص قیمت 50 شرکت 690,907.89 19,415.89 2.81
سیمان 2,405.01 49.68 2.07
شاخص بازار دوم 596,269.49 15,464.85 2.59
بانکها 1,507.82 30.02 1.99
بازار دوم فرابورس 1,926.89 50.77 2.63
شاخص کل فرابورس 3,886.54 100.84 2.59
بازار اول فرابورس 632.64 15.04 2.38
اداره بازارهای مالی 223.68 5.05 2.26
اطلاعات و ارتباطات 352.81 16.27 4.61
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 367.97 3.72 1.01
شاخص ارکان و نهادهای مالی 94.97 4.06 4.27
شاخص فنی مهندسی 140.68 7.03 5.00
65