آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1307781.37
بیشترین مقدار روز
1307781.37
مقدار و درصد تغییر
59,075.10 4.52
کمترین مقدار روز
1262825.27
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 22-انتشار و چاپ

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1398/11/1 1.251 میلیون 1.228 میلیون 1.308 میلیون
1398/10/30 1.228 میلیون 1.108 میلیون 1.228 میلیون
1398/10/29 1.228 میلیون 1.228 میلیون 1.228 میلیون
1398/10/28 1.228 میلیون 1.228 میلیون 1.228 میلیون
1398/10/25 1.228 میلیون 1.218 میلیون 1.236 میلیون
1398/10/24 1.238 میلیون 1.237 میلیون 1.263 میلیون
1398/10/23 1.267 میلیون 1.263 میلیون 1.279 میلیون
1398/10/22 1.276 میلیون 1.276 میلیون 1.287 میلیون
1398/10/21 1.238 میلیون 1.238 میلیون 1.238 میلیون
1398/10/18 1.214 میلیون 1.214 میلیون 1.221 میلیون
1398/10/17 1.221 میلیون 1.221 میلیون 1.241 میلیون
1398/10/15 1.257 میلیون 1.257 میلیون 1.301 میلیون
1398/10/14 1.307 میلیون 1.307 میلیون 1.32 میلیون
1398/10/11 1.323 میلیون 1.322 میلیون 1.328 میلیون
1398/10/10 1.327 میلیون 1.324 میلیون 1.378 میلیون
1398/10/9 1.384 میلیون 1.36 میلیون 1.384 میلیون
1398/10/8 1.34 میلیون 1.328 میلیون 1.34 میلیون
1398/10/7 1.387 میلیون 1.387 میلیون 1.449 میلیون
1398/10/4 1.394 میلیون 1.382 میلیون 1.403 میلیون
1398/10/3 1.351 میلیون 1.346 میلیون 1.351 میلیون
1398/10/2 1.296 میلیون 1.29 میلیون 1.299 میلیون
1398/10/1 1.239 میلیون 1.179 میلیون 1.239 میلیون
1398/09/30 1.188 میلیون 1.188 میلیون 1.207 میلیون
1398/09/27 1.204 میلیون 1.204 میلیون 1.216 میلیون
1398/09/26 1.209 میلیون 1.171 میلیون 1.21 میلیون
1398/09/25 1.168 میلیون 1.168 میلیون 1.212 میلیون
1398/09/24 1.218 میلیون 1.218 میلیون 1.239 میلیون
1398/09/23 1.241 میلیون 1.215 میلیون 1.248 میلیون
1398/09/20 1.216 میلیون 1.208 میلیون 1.219 میلیون
1398/09/19 1.23 میلیون 1.227 میلیون 1.24 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 121,196.45 547.93 0.45
مواد دارویی 52,346.51 1,506.11 2.88
انبوه سازی 3,052.84 114.14 3.74
وزنی - ارزشی 109,743.2 1,406.25 1.28
قیمت (هم وزن) 87,958.72 1,651.42 1.88
رایانه 31,850.05 31.82 0.10
شاخص 30 شرکت بزرگ 17,234.25 188.94 1.10
ماشین آلات 132,139.83 2,911.57 2.20
فراورده نفتی 1.509 میلیون 943.14 0.06
کانه فلزی 92,585.76 879.10 0.95
کانی غیرفلزی 20,168.89 470.80 2.33
غذایی بجز قند 23,591.34 464.04 1.97
ذغال سنگ 12,260.1 38.82 0.32
خودرو 63,259.22 1,669.47 2.64
قند و شکر 71,335.24 367.45 0.52
حمل و نقل 11,082.68 440.24 3.97
وسایل ارتباطی 14,077.02 352.71 2.51
سایرمالی 7,612.7 112.04 1.47
انتشار و چاپ 1.308 میلیون 59,075.10 4.52
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 116,697.06 2,142.21 1.84
شاخص بازده نقدی قیمت 1.662 میلیون 0.00 0.00
شاخص کل 411,211.48 5,269.26 1.28
فلزات اساسی 266,265.77 4,135.91 1.55
شیمیایی 24,926.63 2.74 0.01
دستگاههای برقی 2.541 میلیون 34,706.97 1.37
سرمایه گذاریها 9,535.81 177.17 1.86
زراعت 101,765.62 648.76 0.64
لاستیک 98,753.06 1,176.84 1.19
چند رشته ای ص 39,168.42 220.83 0.56
رادیویی 3,502.76 143.11 4.09
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 368,748.26 4,723.30 1.28
شاخص50شرکت فعالتر 15,560.27 161.72 1.04
فنی مهندسی 3,494.82 146.68 4.20
شاخص آزاد شناور 490,937.31 7,414.63 1.51
تامین آب، برق، گاز 795.28 7.30 0.92
کاشی و سرامیک 17,808.4 562.55 3.16
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 497,189.59 11,685.45 2.35
بیمه و بازنشسته66 23,602.09 333.80 1.41
منسوجات 6,158.37 240.71 3.91
مالی 493,981.6 6,370.88 1.29
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 111,561.72 3,881.12 3.48
شاخص بازار اول 294,639.32 4,416.35 1.50
استخراجنفتجزکشف11 2,116.81 100.29 4.74
کل (هم وزن) 131,850.38 2,476.02 1.88
محصولات چرمی 13,277.15 280.73 2.11
شاخص قیمت 50 شرکت 922,264.37 10,679.82 1.16
سیمان 4,454.07 160.89 3.61
شاخص بازار دوم 855,270.12 8,106.25 0.95
بانکها 1,926.42 19.68 1.02
بازار دوم فرابورس 2,605.03 10.38 0.40
شاخص کل فرابورس 5,287.76 29.50 0.56
بازار اول فرابورس 891.41 12.56 1.41
اداره بازارهای مالی 400.21 10.65 2.66
اطلاعات و ارتباطات 397.72 0.11 0.03
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 429.88 0.72 0.17
شاخص ارکان و نهادهای مالی 249 12.00 4.82
شاخص فنی مهندسی 311.51 8.77 2.81
65