آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
24902.38
بیشترین مقدار روز
25036.32
مقدار و درصد تغییر
342.83 1.38
کمترین مقدار روز
24788.79
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 58-سایرمالی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/05/14 25,249.99 25,256.63 25,484.43
1399/05/13 26,030.12 26,026.31 26,361.48
1399/05/12 26,413.9 25,918.94 26,566.93
1399/05/11 25,448.93 25,366.54 25,450.23
1399/05/8 24,629.31 24,532.57 24,674.33
1399/05/7 24,237.84 24,164.82 24,281.87
1399/05/6 23,863.06 23,842.26 24,424.27
1399/05/5 24,772.68 24,770.83 25,728.74
1399/05/4 25,411.65 25,404.84 25,765.93
1399/05/1 25,219.28 25,214.5 25,947.46
1399/04/31 26,312.17 26,309.67 26,766
1399/04/30 27,140.48 26,872.9 27,293.38
1399/04/29 26,468.32 26,453.2 26,698.12
1399/04/28 26,043.62 25,390.7 26,051.45
1399/04/25 25,829.08 25,826.44 26,108.52
1399/04/24 26,142.93 26,072.25 26,378.28
1399/04/23 26,614.52 26,465.18 26,875.62
1399/04/22 27,356.77 27,152.64 27,651.82
1399/04/21 26,523.31 25,626.06 26,527.1
1399/04/18 26,016.9 26,016.95 26,138.53
1399/04/17 26,258.22 26,250.21 26,681.84
1399/04/16 26,693.61 26,385.54 26,709.3
1399/04/15 25,477.11 24,879.88 25,473.8
1399/04/14 24,893.27 24,810.88 25,596.4
1399/04/11 24,978.66 24,984.1 25,402.36
1399/04/10 24,499.98 24,011.04 24,499.12
1399/04/9 23,402.13 23,353.7 23,691.33
1399/04/8 24,492.65 24,497.23 25,684.67
1399/04/7 25,392.03 24,866.93 25,506.77
1399/04/4 24,866.93 24,645.38 24,884.65

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 502,916.18 15,287.65 3.04
مواد دارویی 166,052.96 2,683.75 1.62
انبوه سازی 19,657.84 188.58 0.96
وزنی - ارزشی 534,378.14 9,960.81 1.86
قیمت (هم وزن) 349,027.06 2,722.76 0.78
رایانه 90,824.45 1,083.63 1.19
شاخص 30 شرکت بزرگ 96,615.15 2,199.44 2.28
ماشین آلات 423,939.63 2,413.49 0.57
فراورده نفتی 9.117 میلیون 133,135.48 1.46
کانه فلزی 415,721.81 8,651.59 2.08
کانی غیرفلزی 62,579.65 247.57 0.40
غذایی بجز قند 82,927.22 650.15 0.78
ذغال سنگ 37,421.73 432.45 1.16
خودرو 578,246.3 2,025.60 0.35
قند و شکر 250,858.32 7,890.00 3.15
حمل و نقل 104,221.65 4,547.09 4.36
وسایل ارتباطی 283,366.47 14,159.82 5.00
سایرمالی 24,902.38 342.83 1.38
انتشار و چاپ 3.347 میلیون 111,782.57 3.34
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 214,776.14 5,830.10 2.71
شاخص بازده نقدی قیمت 8.324 میلیون 24.97 0.00
شاخص کل 2.034 میلیون 39,916.96 1.96
فلزات اساسی 1.287 میلیون 16,811.45 1.31
شیمیایی 106,162.1 2,926.04 2.76
دستگاههای برقی 8.738 میلیون 180,281.49 2.06
سرمایه گذاریها 47,963.17 697.67 1.45
زراعت 297,519.76 3,897.81 1.31
لاستیک 414,313.26 8,775.57 2.12
چند رشته ای ص 316,683 12,318.97 3.89
رادیویی 13,233.32 225.10 1.70
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.808 میلیون 34,683.72 1.92
شاخص50شرکت فعالتر 80,351.95 1,879.19 2.34
فنی مهندسی 12,711.31 584.20 4.60
شاخص آزاد شناور 2.61 میلیون 46,541.25 1.78
تامین آب، برق، گاز 2,386.02 29.45 1.23
کاشی و سرامیک 49,314.39 78.51 0.16
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.687 میلیون 10,758.33 0.64
بیمه و بازنشسته66 96,314.31 1,781.43 1.85
منسوجات 10,242.21 32.30 0.32
مالی 2.625 میلیون 60,246.09 2.30
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 527,669.49 0.00 0.00
شاخص بازار اول 1.46 میلیون 25,049.16 1.72
استخراجنفتجزکشف11 6,394.28 218.15 3.41
کل (هم وزن) 531,857.64 4,272.94 0.80
محصولات چرمی 117,466.57 0.00 0.00
شاخص قیمت 50 شرکت 3.974 میلیون 60,992.51 1.53
سیمان 13,359.94 301.93 2.26
شاخص بازار دوم 4.222 میلیون 97,597.53 2.31
بانکها 10,463.54 257.94 2.47
بازار دوم فرابورس 9,759.48 41.18 0.42
شاخص کل فرابورس 21,122.76 45.16 0.21
بازار اول فرابورس 4,650.37 114.16 2.45
اداره بازارهای مالی 2,548.62 89.17 3.50
اطلاعات و ارتباطات 1,493.61 70.04 4.69
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,421.03 56.83 4.00
شاخص ارکان و نهادهای مالی 1,136.77 34.67 3.05
شاخص فنی مهندسی 707.35 35.36 5.00
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 140.72 0.53 0.38
65