آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
206297.62
بیشترین مقدار روز
206430.75
مقدار و درصد تغییر
254.36 0.12
کمترین مقدار روز
206327.42
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 32-وسایل ارتباطی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/07/8 206,552.24 206,550.64 206,720.28
1399/07/7 206,778.89 206,777.93 206,901.99
1399/07/6 206,913.81 206,916.07 207,173.01
1399/07/5 207,205.22 207,207.65 207,906.49
1399/07/2 208,230.56 208,229.6 208,994.72
1399/07/1 209,207.33 209,206.05 209,683.12
1399/06/31 210,491.71 210,493.15 210,905.92
1399/06/30 210,955.81 210,956.19 211,231.28
1399/06/29 211,344.36 211,346.81 211,648.14
1399/06/26 211,711.32 211,709.3 214,661.79
1399/06/25 215,753.33 215,755.88 219,303.87
1399/06/24 219,547.09 219,549.72 220,364.27
1399/06/23 220,782.89 220,781.89 221,125.13
1399/06/22 221,203.82 221,205.58 222,860.57
1399/06/19 227,873.94 227,874.57 230,298.65
1399/06/18 230,567.04 230,567.04 230,794.53
1399/06/17 230,842.03 230,842.97 231,525.78
1399/06/16 232,067.04 232,065.78 234,352.96
1399/06/15 235,040.53 235,039.61 236,028.78
1399/06/12 236,702.66 236,701.5 237,398.84
1399/06/11 237,695.62 237,698.11 238,144.45
1399/06/10 238,348.6 238,346.22 240,484.12
1399/06/5 242,083 242,083 250,945.64
1399/06/4 254,818.82 254,818.82 265,518.85
1399/06/3 268,229.2 268,229.98 270,205.5
1399/06/2 271,639.63 271,639.63 273,431.73
1399/06/1 274,213.95 274,212.56 278,442.8
1399/05/29 283,825.17 283,823.67 296,399.09
1399/05/28 296,399.09 296,399.09 296,399.09
1399/05/27 296,399.09 296,399.09 296,399.09

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 286,057.08 4,385.83 1.53
مواد دارویی 110,718.86 1,096.34 0.99
انبوه سازی 15,139.65 85.22 0.56
وزنی - ارزشی 393,965.05 2,487.50 0.63
قیمت (هم وزن) 260,507.88 553.58 0.21
رایانه 51,872.63 490.25 0.95
شاخص 30 شرکت بزرگ 77,049.95 832.06 1.08
ماشین آلات 297,103.96 3,035.21 1.02
فراورده نفتی 4.878 میلیون 93,047.46 1.91
کانه فلزی 392,057.04 10,871.74 2.77
کانی غیرفلزی 52,124.6 9.23 0.02
غذایی بجز قند 54,629.12 155.15 0.28
ذغال سنگ 34,219.23 34.90 0.10
خودرو 270,976.14 769.84 0.28
قند و شکر 180,461.74 1,864.89 1.03
حمل و نقل 61,143.67 2.81 0.00
وسایل ارتباطی 206,297.62 254.36 0.12
سایرمالی 14,711.11 165.35 1.12
انتشار و چاپ 2.395 میلیون 210.80 0.01
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 154,620.25 5,218.12 3.37
شاخص بازده نقدی قیمت 6.086 میلیون 152.14 0.00
شاخص کل 1.502 میلیون 9,485.94 0.63
فلزات اساسی 1.107 میلیون 22,147.43 2.00
شیمیایی 97,874.64 1,499.73 1.53
دستگاههای برقی 5.672 میلیون 74,783.21 1.32
سرمایه گذاریها 33,022.94 481.94 1.46
زراعت 168,878.33 1,106.66 0.66
لاستیک 291,340.33 1,858.17 0.64
چند رشته ای ص 207,859.29 289.13 0.14
رادیویی 8,629.04 274.46 3.18
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.338 میلیون 9,181.33 0.69
شاخص50شرکت فعالتر 59,730.54 444.57 0.74
فنی مهندسی 7,464.01 0.01 0.00
شاخص آزاد شناور 1.991 میلیون 9,495.20 0.48
تامین آب، برق، گاز 2,060.15 18.99 0.92
کاشی و سرامیک 46,938.16 405.40 0.86
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.354 میلیون 289.85 0.02
بیمه و بازنشسته66 59,170.11 430.70 0.73
منسوجات 9,697 0.43 0.00
مالی 1.902 میلیون 5,790.75 0.30
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 302,842.59 856.74 0.28
شاخص بازار اول 1.074 میلیون 7,062.15 0.66
استخراجنفتجزکشف11 3,131.14 145.09 4.63
کل (هم وزن) 397,548.84 844.79 0.21
محصولات چرمی 77,005.19 361.15 0.47
شاخص قیمت 50 شرکت 3.04 میلیون 26,559.04 0.87
سیمان 9,173.76 81.53 0.89
شاخص بازار دوم 3.134 میلیون 18,672.93 0.60
بانکها 7,947.93 9.92 0.12
بازار دوم فرابورس 7,729.11 114.36 1.48
شاخص کل فرابورس 17,669.08 218.23 1.24
بازار اول فرابورس 4,590.79 26.66 0.58
اداره بازارهای مالی 1,742.59 12.55 0.72
اطلاعات و ارتباطات 1,146.05 0.00 0.00
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,453.23 1.24 0.09
شاخص ارکان و نهادهای مالی 922.64 28.91 3.13
شاخص فنی مهندسی 446.73 1.13 0.25
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 278.79 0.37 0.13
65