آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
120942.25
بیشترین مقدار روز
120942.25
مقدار و درصد تغییر
6,046.27 5.00
کمترین مقدار روز
118096.54
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 32-وسایل ارتباطی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/04/11 115,183.87 110,866.31 115,183.83
1399/04/10 109,700.2 105,593.99 109,700.2
1399/04/9 104,480.49 99,891.02 104,479.85
1399/04/8 99,891.02 99,891.02 99,891.02
1399/04/7 99,891.02 97,515.48 99,888.9
1399/04/4 97,515.48 93,259.11 97,513.84
1399/04/3 94,170.34 90,127.83 94,169.59
1399/04/2 89,688.6 87,816.79 89,686.39
1399/04/1 86,919.84 83,581.15 86,919.22
1399/03/31 85,120.68 83,162.31 85,131.45
1399/03/27 81,080.65 79,225.79 81,082.43
1399/03/26 77,336.89 74,695.25 77,338.79
1399/03/25 73,792.44 70,800.73 73,790.54
1399/03/24 72,068.7 69,980.04 73,075.96
1399/03/21 69,600.51 66,758.55 69,600.51
1399/03/20 66,286.62 64,763.28 66,286.62
1399/03/19 64,392.44 63,589.25 64,392.44
1399/03/18 61,469.82 60,492.08 62,482.14
1399/03/17 62,942.62 62,942.62 64,082.12
1399/03/13 65,593.7 62,799.46 65,593.7
1399/03/12 62,470.8 61,966.66 62,470.8
1399/03/11 59,541.74 58,837.25 59,940.34
1399/03/10 57,096.47 55,186.31 57,096.47
1399/03/7 55,013.14 53,171.19 55,013.14
1399/03/6 52,751.03 51,266.09 52,770.46
1399/03/3 50,464.76 48,222.18 50,468.18
1399/02/31 48,222.18 47,017.49 48,222.18
1399/02/30 46,855.73 45,879.9 46,855.73
1399/02/29 45,529.83 43,451.58 45,530.31
1399/02/28 43,363 41,803.37 43,363

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 420,719.47 4,608.56 1.10
مواد دارویی 163,706.87 920.85 0.56
انبوه سازی 13,224.36 103.18 0.78
وزنی - ارزشی 428,856.36 2,225.76 0.52
قیمت (هم وزن) 306,087.39 1,235.67 0.40
رایانه 94,373.56 1,597.56 1.69
شاخص 30 شرکت بزرگ 79,083 581.42 0.74
ماشین آلات 350,479.25 1,347.94 0.38
فراورده نفتی 5.994 میلیون 242,290.78 4.04
کانه فلزی 398,490.19 4,775.90 1.20
کانی غیرفلزی 69,708.45 912.14 1.31
غذایی بجز قند 79,000.93 2,065.32 2.61
ذغال سنگ 32,304.37 533.38 1.65
خودرو 403,285.29 16,076.56 3.99
قند و شکر 181,960.49 3,931.26 2.16
حمل و نقل 56,815.82 218.68 0.38
وسایل ارتباطی 120,942.25 6,046.27 5.00
سایرمالی 24,893.27 85.11 0.34
انتشار و چاپ 3.639 میلیون 110,921.21 3.05
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 297,008.54 3,010.48 1.01
شاخص بازده نقدی قیمت 6.605 میلیون 105.68 0.00
شاخص کل 1.621 میلیون 8,486.11 0.52
فلزات اساسی 1.093 میلیون 2,298.23 0.21
شیمیایی 88,883.86 1,036.03 1.17
دستگاههای برقی 8.634 میلیون 119,152.75 1.38
سرمایه گذاریها 38,840.33 349.33 0.90
زراعت 304,180.42 11,571.33 3.80
لاستیک 433,440.87 14,597.86 3.37
چند رشته ای ص 189,794.77 2,096.66 1.10
رادیویی 10,670.3 176.99 1.66
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.432 میلیون 11,582.51 0.81
شاخص50شرکت فعالتر 63,573.96 596.45 0.94
فنی مهندسی 12,150.66 593.10 4.88
شاخص آزاد شناور 2.132 میلیون 4,439.71 0.21
تامین آب، برق، گاز 2,468.99 59.35 2.40
کاشی و سرامیک 48,286.96 1,250.44 2.59
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.693 میلیون 58,501.57 3.46
بیمه و بازنشسته66 83,628.05 2,386.58 2.85
منسوجات 8,747.75 0.00 0.00
مالی 2.194 میلیون 32,456.06 1.48
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 766,667.57 31,310.70 4.08
شاخص بازار اول 1.229 میلیون 9,779.13 0.80
استخراجنفتجزکشف11 6,423.94 277.52 4.32
کل (هم وزن) 464,525.74 1,813.04 0.39
محصولات چرمی 68,369.15 1,137.32 1.66
شاخص قیمت 50 شرکت 3.385 میلیون 13,522.62 0.40
سیمان 13,104.01 162.44 1.24
شاخص بازار دوم 3.102 میلیون 2,577.84 0.08
بانکها 8,883.92 186.51 2.10
بازار دوم فرابورس 7,941.2 18.33 0.23
شاخص کل فرابورس 16,987.69 12.40 0.07
بازار اول فرابورس 3,590.13 41.83 1.17
اداره بازارهای مالی 2,076.67 9.44 0.45
اطلاعات و ارتباطات 1,073.22 30.07 2.80
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,135.2 0.00 0.00
شاخص ارکان و نهادهای مالی 1,150.58 0.00 0.00
شاخص فنی مهندسی 677.46 0.00 0.00
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 117.78 0.83 0.70
65