آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
51852.84
بیشترین مقدار روز
52375.58
مقدار و درصد تغییر
561.00 1.08
کمترین مقدار روز
51866.15
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 54-کانی غیرفلزی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/03/3 52,419.95 52,420.01 52,917.52
1399/02/31 52,663.39 52,663.39 53,175.4
1399/02/30 52,259.05 51,319.93 53,043.19
1399/02/29 50,712.03 50,330.34 50,712.39
1399/02/28 49,698.41 49,519.61 49,779.4
1399/02/27 50,039.65 50,039.65 51,081.91
1399/02/24 51,190.82 51,190.82 51,758.74
1399/02/23 52,087.63 52,087.63 53,214.2
1399/02/22 53,095.42 53,000.9 53,478.82
1399/02/21 53,684.91 53,574.42 54,033.87
1399/02/20 53,053.15 52,475.11 53,111.62
1399/02/17 51,951.86 51,736.95 52,855.09
1399/02/16 53,378.38 53,378.38 54,605.17
1399/02/15 54,748.55 54,360.69 55,084
1399/02/14 55,149.35 54,056.68 55,167.87
1399/02/13 53,395.19 52,509.54 53,395.19
1399/02/10 51,377.9 50,166.19 51,377.91
1399/02/9 49,240.13 48,584.95 49,240.13
1399/02/8 48,059.29 47,736.11 48,059.29
1399/02/7 47,946.87 47,929.73 48,561.73
1399/02/6 47,897.6 47,065.73 47,903.22
1399/02/3 46,062.68 45,119.54 46,062.8
1399/02/2 45,021.74 44,523.77 45,021.96
1399/02/1 44,478.23 43,962.75 44,478.25
1399/01/31 43,992.39 43,896.72 44,894.29
1399/01/30 44,645.16 43,638.16 44,665.96
1399/01/27 42,999.71 41,406.85 42,999.73
1399/01/26 41,201.74 40,874.5 41,211.59
1399/01/25 41,324.9 41,324.9 41,645.06
1399/01/24 41,620.07 41,422.32 41,620.14

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 322,770.5 12,094.21 3.75
مواد دارویی 115,762.47 3,942.99 3.41
انبوه سازی 8,802.8 18.04 0.20
وزنی - ارزشی 246,901.85 7,884.56 3.19
قیمت (هم وزن) 207,221.2 3,463.91 1.67
رایانه 67,212.15 1,450.17 2.16
شاخص 30 شرکت بزرگ 40,197.56 1,603.68 3.99
ماشین آلات 255,427.05 3,276.87 1.28
فراورده نفتی 2.617 میلیون 104,871.09 4.01
کانه فلزی 231,321.52 10,326.19 4.46
کانی غیرفلزی 51,852.84 561.00 1.08
غذایی بجز قند 64,443.26 2,000.90 3.10
ذغال سنگ 25,425.98 227.87 0.90
خودرو 202,342.46 2,479.50 1.23
قند و شکر 151,572.05 1,471.46 0.97
حمل و نقل 33,608.63 76.53 0.23
وسایل ارتباطی 52,733.23 2,370.46 4.50
سایرمالی 18,997.54 401.23 2.11
انتشار و چاپ 2.363 میلیون 8,944.41 0.38
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 229,866.24 1,450.00 0.63
شاخص بازده نقدی قیمت 3.898 میلیون 0.00 0.00
شاخص کل 929,188.65 29,672.71 3.19
فلزات اساسی 550,822.57 22,901.00 4.16
شیمیایی 50,990.08 1,867.10 3.66
دستگاههای برقی 6.251 میلیون 136,650.17 2.19
سرمایه گذاریها 27,059.26 588.19 2.17
زراعت 228,077.17 8,398.71 3.68
لاستیک 331,980.39 6,815.89 2.05
چند رشته ای ص 98,309.51 1,822.95 1.85
رادیویی 7,611.08 361.37 4.75
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 811,908.9 26,643.60 3.28
شاخص50شرکت فعالتر 34,098.67 1,312.94 3.85
فنی مهندسی 6,622.97 316.21 4.77
شاخص آزاد شناور 1.246 میلیون 38,611.51 3.10
تامین آب، برق، گاز 1,574.76 52.36 3.32
کاشی و سرامیک 42,669.85 274.96 0.64
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 932,852.85 30,244.96 3.24
بیمه و بازنشسته66 54,206.77 279.76 0.52
منسوجات 7,766.29 23.46 0.30
مالی 1.351 میلیون 35,051.25 2.60
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 457,897.47 22,891.67 5.00
شاخص بازار اول 680,385.12 24,097.20 3.54
استخراجنفتجزکشف11 4,112.11 198.27 4.82
کل (هم وزن) 312,960.59 5,231.45 1.67
محصولات چرمی 28,055.11 1,401.13 4.99
شاخص قیمت 50 شرکت 1.981 میلیون 68,786.46 3.47
سیمان 8,466.52 148.60 1.76
شاخص بازار دوم 1.876 میلیون 49,980.90 2.66
بانکها 5,242.6 146.40 2.79
بازار دوم فرابورس 5,015.78 57.37 1.14
شاخص کل فرابورس 10,837.7 181.83 1.68
بازار اول فرابورس 2,376.02 79.39 3.34
اداره بازارهای مالی 1,285.45 46.93 3.65
اطلاعات و ارتباطات 759.07 31.41 4.14
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 844.03 34.51 4.09
شاخص ارکان و نهادهای مالی 824.17 24.66 2.99
شاخص فنی مهندسی 608.22 20.91 3.44
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 100 0.00 0.00
65