آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
134437.07
بیشترین مقدار روز
133634.64
مقدار و درصد تغییر
4,538.06 3.38
کمترین مقدار روز
131564.69
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 13-کانه فلزی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/01/11 130,047.2 127,860.28 130,047.2
1399/01/10 127,860.28 126,973.23 128,224.45
1399/01/9 125,387.36 123,536.18 125,387.36
1399/01/6 124,110.22 122,014 124,110.22
1399/01/5 121,795.71 121,667.36 124,951.47
1398/12/28 124,937.75 118,290.37 124,937.75
1398/12/27 118,347.25 118,134.91 119,310.96
1398/12/26 119,431.34 118,785.23 119,448.81
1398/12/25 118,560.68 118,498 119,593.75
1398/12/24 119,749.4 119,749.4 123,330.64
1398/12/21 123,799.58 122,773.55 124,202.82
1398/12/20 122,929.96 122,929.96 123,334.22
1398/12/19 126,321.13 126,321.13 128,603.43
1398/12/17 130,360.97 130,363.45 131,362.04
1398/12/14 130,471.34 127,684.77 130,471.34
1398/12/13 127,407.74 124,934.82 127,407.77
1398/12/12 124,433.41 121,752.1 124,433.41
1398/12/11 121,512.73 119,458.18 121,512.73
1398/12/10 119,265.67 118,912.65 119,288.65
1398/12/7 124,426.5 124,424.11 125,391.15
1398/12/6 121,347.98 118,512.61 121,348.68
1398/12/5 116,639.03 113,906.31 116,726.26
1398/12/4 112,477.96 111,484.42 112,477.96
1398/12/3 109,384.61 106,586.01 109,384.61
1398/11/30 109,909.88 109,909.88 110,273.57
1398/11/29 109,999.43 109,385.61 109,999.43
1398/11/28 111,718.53 111,697.78 112,418.77
1398/11/27 110,422.72 107,701.49 110,422.72
1398/11/26 106,956.77 106,377.3 107,994.43
1398/11/23 105,361.19 102,683.21 105,361.19

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 194,896.6 1,987.36 1.02
مواد دارویی 85,056.7 1,742.73 2.05
انبوه سازی 5,066.77 152.70 3.01
وزنی - ارزشی 150,040.42 4,191.53 2.79
قیمت (هم وزن) 132,623.64 2,812.95 2.12
رایانه 43,904.63 670.91 1.53
شاخص 30 شرکت بزرگ 21,757.69 730.60 3.36
ماشین آلات 169,060.54 1,560.77 0.92
فراورده نفتی 1.549 میلیون 68,710.78 4.44
کانه فلزی 134,437.07 4,538.06 3.38
کانی غیرفلزی 38,528.82 739.41 1.92
غذایی بجز قند 42,093.41 809.08 1.92
ذغال سنگ 22,289.25 353.33 1.59
خودرو 82,311.53 1,162.65 1.41
قند و شکر 94,535.12 1,702.39 1.80
حمل و نقل 20,476.91 723.78 3.53
وسایل ارتباطی 36,111.51 485.56 1.34
سایرمالی 13,946.17 430.94 3.09
انتشار و چاپ 1.672 میلیون 21,329.47 1.28
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 196,029.72 9,798.74 5.00
شاخص بازده نقدی قیمت 2.217 میلیون 2.22 0.00
شاخص کل 562,957.67 15,726.79 2.79
فلزات اساسی 330,642.71 8,603.98 2.60
شیمیایی 31,881.53 745.20 2.34
دستگاههای برقی 4.83 میلیون 102,118.86 2.11
سرمایه گذاریها 13,482.44 267.99 1.99
زراعت 154,293.59 2,568.37 1.66
لاستیک 188,664.12 5,539.74 2.94
چند رشته ای ص 51,620.12 1,356.94 2.63
رادیویی 4,628.9 113.88 2.46
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 495,987.71 13,083.16 2.64
شاخص50شرکت فعالتر 20,002.33 587.07 2.94
فنی مهندسی 5,075.45 237.57 4.68
شاخص آزاد شناور 726,730.39 21,700.90 2.99
تامین آب، برق، گاز 1,075.1 16.83 1.57
کاشی و سرامیک 30,408.87 515.83 1.70
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 597,580.96 3,111.60 0.52
بیمه و بازنشسته66 31,205.04 921.20 2.95
منسوجات 5,933.04 6.83 0.12
مالی 764,973.3 23,115.96 3.02
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 255,387.36 12,733.36 4.99
شاخص بازار اول 397,951 11,770.20 2.96
استخراجنفتجزکشف11 3,168.78 157.96 4.98
کل (هم وزن) 199,342.45 4,228.05 2.12
محصولات چرمی 13,368.22 110.25 0.82
شاخص قیمت 50 شرکت 1.213 میلیون 28,513.73 2.35
سیمان 5,925.12 98.58 1.66
شاخص بازار دوم 1.195 میلیون 30,492.81 2.55
بانکها 2,952.79 107.58 3.64
بازار دوم فرابورس 3,464.21 76.72 2.21
شاخص کل فرابورس 7,176.08 159.22 2.22
بازار اول فرابورس 1,334.65 27.52 2.06
اداره بازارهای مالی 920.79 28.31 3.08
اطلاعات و ارتباطات 522.62 22.02 4.21
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 763.2 38.12 5.00
شاخص ارکان و نهادهای مالی 575.77 19.86 3.45
شاخص فنی مهندسی 581.66 21.96 3.78
65