آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1584671.99
بیشترین مقدار روز
1584671.99
مقدار و درصد تغییر
9,351.15 0.59
کمترین مقدار روز
1584671.99
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 23-فراورده نفتی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1398/10/29 1.594 میلیون 1.577 میلیون 1.597 میلیون
1398/10/28 1.602 میلیون 1.594 میلیون 1.61 میلیون
1398/10/25 1.575 میلیون 1.559 میلیون 1.575 میلیون
1398/10/24 1.59 میلیون 1.59 میلیون 1.622 میلیون
1398/10/23 1.587 میلیون 1.569 میلیون 1.587 میلیون
1398/10/22 1.523 میلیون 1.519 میلیون 1.524 میلیون
1398/10/21 1.451 میلیون 1.439 میلیون 1.451 میلیون
1398/10/18 1.432 میلیون 1.428 میلیون 1.438 میلیون
1398/10/17 1.444 میلیون 1.444 میلیون 1.498 میلیون
1398/10/15 1.475 میلیون 1.454 میلیون 1.475 میلیون
1398/10/14 1.455 میلیون 1.455 میلیون 1.456 میلیون
1398/10/11 1.53 میلیون 1.513 میلیون 1.531 میلیون
1398/10/10 1.491 میلیون 1.488 میلیون 1.503 میلیون
1398/10/9 1.469 میلیون 1.444 میلیون 1.469 میلیون
1398/10/8 1.421 میلیون 1.411 میلیون 1.421 میلیون
1398/10/7 1.408 میلیون 1.397 میلیون 1.408 میلیون
1398/10/4 1.388 میلیون 1.388 میلیون 1.398 میلیون
1398/10/3 1.395 میلیون 1.364 میلیون 1.396 میلیون
1398/10/2 1.365 میلیون 1.363 میلیون 1.374 میلیون
1398/10/1 1.354 میلیون 1.353 میلیون 1.36 میلیون
1398/09/30 1.365 میلیون 1.365 میلیون 1.373 میلیون
1398/09/27 1.356 میلیون 1.337 میلیون 1.356 میلیون
1398/09/26 1.333 میلیون 1.333 میلیون 1.337 میلیون
1398/09/25 1.336 میلیون 1.336 میلیون 1.34 میلیون
1398/09/24 1.335 میلیون 1.335 میلیون 1.349 میلیون
1398/09/23 1.352 میلیون 1.352 میلیون 1.357 میلیون
1398/09/20 1.344 میلیون 1.34 میلیون 1.346 میلیون
1398/09/19 1.348 میلیون 1.348 میلیون 1.36 میلیون
1398/09/18 1.341 میلیون 1.327 میلیون 1.342 میلیون
1398/09/17 1.298 میلیون 1.283 میلیون 1.298 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 120,415.16 188.33 0.16
مواد دارویی 50,182.92 65.09 0.13
انبوه سازی 2,805.31 38.79 1.38
وزنی - ارزشی 109,316.97 292.97 0.27
قیمت (هم وزن) 84,993.01 392.92 0.46
رایانه 32,188.78 60.26 0.19
شاخص 30 شرکت بزرگ 17,343.17 94.97 0.55
ماشین آلات 125,468.45 203.01 0.16
فراورده نفتی 1.585 میلیون 9,351.15 0.59
کانه فلزی 93,830.22 125.92 0.13
کانی غیرفلزی 19,645.69 104.65 0.53
غذایی بجز قند 22,784.91 274.56 1.21
ذغال سنگ 11,824.15 221.97 1.88
خودرو 61,990.68 274.62 0.44
قند و شکر 67,915.72 1,076.40 1.58
حمل و نقل 10,191.09 399.68 3.92
وسایل ارتباطی 14,093.1 17.74 0.13
سایرمالی 7,275.6 10.99 0.15
انتشار و چاپ 1.228 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 115,764.12 2,106.91 1.82
شاخص بازده نقدی قیمت 1.659 میلیون 0.00 0.00
شاخص کل 409,594.05 1,097.71 0.27
فلزات اساسی 267,517.79 1,818.05 0.68
شیمیایی 25,205.57 15.58 0.06
دستگاههای برقی 2.482 میلیون 45,025.78 1.81
سرمایه گذاریها 9,137 24.18 0.26
زراعت 99,490.1 601.92 0.61
لاستیک 95,439.66 955.06 1.00
چند رشته ای ص 40,190.2 55.86 0.14
رادیویی 3,484.91 42.55 1.22
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 368,687.76 639.67 0.17
شاخص50شرکت فعالتر 15,703.72 41.58 0.26
فنی مهندسی 3,338.91 75.11 2.25
شاخص آزاد شناور 484,986.47 375.38 0.08
تامین آب، برق، گاز 810.07 8.48 1.05
کاشی و سرامیک 16,411.42 596.57 3.64
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 513,188.08 388.48 0.08
بیمه و بازنشسته66 23,879.5 119.35 0.50
منسوجات 5,682.53 242.62 4.27
مالی 482,274.67 348.20 0.07
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 110,614.79 4,893.05 4.42
شاخص بازار اول 293,498.59 1,353.91 0.46
استخراجنفتجزکشف11 1,937.55 5.64 0.29
کل (هم وزن) 127,373.63 588.85 0.46
محصولات چرمی 12,894.92 2.30 0.02
شاخص قیمت 50 شرکت 926,396.9 5,368.47 0.58
سیمان 4,108.41 3.21 0.08
شاخص بازار دوم 851,824.54 270.88 0.03
بانکها 1,889.49 1.54 0.08
بازار دوم فرابورس 2,640.95 16.31 0.62
شاخص کل فرابورس 5,328.85 32.46 0.61
بازار اول فرابورس 871.44 6.35 0.73
اداره بازارهای مالی 380.05 8.13 2.14
اطلاعات و ارتباطات 360.31 3.26 0.90
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 422.58 0.28 0.07
شاخص ارکان و نهادهای مالی 226.25 11.31 5.00
شاخص فنی مهندسی 333.11 0.00 0.00
65