آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1275928.99
بیشترین مقدار روز
1283336.14
مقدار و درصد تغییر
2,406.40 0.19
کمترین مقدار روز
1275928.85
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 23-فراورده نفتی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1398/08/21 1.278 میلیون 1.266 میلیون 1.28 میلیون
1398/08/20 1.26 میلیون 1.252 میلیون 1.26 میلیون
1398/08/19 1.254 میلیون 1.254 میلیون 1.262 میلیون
1398/08/18 1.256 میلیون 1.255 میلیون 1.261 میلیون
1398/08/14 1.262 میلیون 1.259 میلیون 1.263 میلیون
1398/08/13 1.265 میلیون 1.265 میلیون 1.286 میلیون
1398/08/12 1.295 میلیون 1.295 میلیون 1.298 میلیون
1398/08/11 1.306 میلیون 1.306 میلیون 1.323 میلیون
1398/08/8 1.317 میلیون 1.305 میلیون 1.317 میلیون
1398/08/6 1.306 میلیون 1.3 میلیون 1.309 میلیون
1398/08/4 1.308 میلیون 1.308 میلیون 1.331 میلیون
1398/08/1 1.333 میلیون 1.331 میلیون 1.357 میلیون
1398/07/30 1.352 میلیون 1.352 میلیون 1.364 میلیون
1398/07/29 1.349 میلیون 1.325 میلیون 1.349 میلیون
1398/07/28 1.335 میلیون 1.335 میلیون 1.391 میلیون
1398/07/24 1.373 میلیون 1.353 میلیون 1.376 میلیون
1398/07/23 1.342 میلیون 1.341 میلیون 1.401 میلیون
1398/07/22 1.398 میلیون 1.346 میلیون 1.401 میلیون
1398/07/21 1.372 میلیون 1.372 میلیون 1.376 میلیون
1398/07/20 1.328 میلیون 1.319 میلیون 1.328 میلیون
1398/07/17 1.285 میلیون 1.266 میلیون 1.285 میلیون
1398/07/16 1.271 میلیون 1.271 میلیون 1.286 میلیون
1398/07/15 1.26 میلیون 1.243 میلیون 1.261 میلیون
1398/07/14 1.219 میلیون 1.201 میلیون 1.223 میلیون
1398/07/13 1.23 میلیون 1.229 میلیون 1.24 میلیون
1398/07/10 1.228 میلیون 1.228 میلیون 1.239 میلیون
1398/07/9 1.267 میلیون 1.267 میلیون 1.287 میلیون
1398/07/8 1.287 میلیون 1.273 میلیون 1.289 میلیون
1398/07/7 1.27 میلیون 1.256 میلیون 1.271 میلیون
1398/07/6 1.273 میلیون 1.273 میلیون 1.285 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 72,453.04 1,495.58 2.06
مواد دارویی 38,763.19 256.61 0.66
انبوه سازی 2,024.19 18.31 0.90
وزنی - ارزشی 82,273.4 117.73 0.14
قیمت (هم وزن) 59,143.8 462.62 0.78
رایانه 26,326.91 369.16 1.40
شاخص 30 شرکت بزرگ 13,190.63 25.21 0.19
ماشین آلات 83,335.66 400.51 0.48
فراورده نفتی 1.276 میلیون 2,406.40 0.19
کانه فلزی 74,044.25 35.02 0.05
کانی غیرفلزی 14,726.44 141.39 0.96
غذایی بجز قند 15,763.18 138.13 0.88
ذغال سنگ 9,246.16 303.49 3.28
خودرو 45,326.84 31.23 0.07
قند و شکر 52,556.81 691.86 1.32
حمل و نقل 7,403.92 21.03 0.28
وسایل ارتباطی 12,916.84 3.88 0.03
سایرمالی 5,593.77 131.11 2.34
انتشار و چاپ 1.03 میلیون 27,794.42 2.70
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 84,973.13 747.08 0.88
شاخص بازده نقدی قیمت 1.237 میلیون 0.00 0.00
شاخص کل 307,094.08 439.45 0.14
فلزات اساسی 191,492.62 336.26 0.18
شیمیایی 18,882.1 36.20 0.19
دستگاههای برقی 1.49 میلیون 21,776.65 1.46
سرمایه گذاریها 6,620.24 71.51 1.08
زراعت 70,565.83 2,126.50 3.01
لاستیک 68,041.65 1,289.87 1.90
چند رشته ای ص 29,777.98 88.17 0.30
رادیویی 2,554.57 9.27 0.36
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 275,293.02 464.42 0.17
شاخص50شرکت فعالتر 11,965.83 10.72 0.09
فنی مهندسی 2,558.05 50.05 1.96
شاخص آزاد شناور 358,039.98 574.65 0.16
تامین آب، برق، گاز 634 12.25 1.93
کاشی و سرامیک 10,964.32 280.39 2.56
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 303,808.3 4,851.82 1.60
بیمه و بازنشسته66 15,871.48 53.98 0.34
منسوجات 4,016.48 136.55 3.40
مالی 370,026.02 261.98 0.07
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 65,541.65 33.23 0.05
شاخص بازار اول 222,696.32 11.80 0.01
استخراجنفتجزکشف11 1,777.59 86.63 4.87
کل (هم وزن) 88,451.97 691.87 0.78
محصولات چرمی 9,157.28 216.68 2.37
شاخص قیمت 50 شرکت 722,765.47 1,663.08 0.23
سیمان 2,515.61 38.88 1.55
شاخص بازار دوم 626,755.27 2,284.52 0.36
بانکها 1,521.06 6.95 0.46
بازار دوم فرابورس 1,969.27 2.92 0.15
شاخص کل فرابورس 3,932.45 10.27 0.26
بازار اول فرابورس 604.71 5.68 0.94
اداره بازارهای مالی 237.33 0.25 0.11
اطلاعات و ارتباطات 315.16 2.62 0.83
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 390.83 2.35 0.60
شاخص ارکان و نهادهای مالی 108.29 5.41 4.99
شاخص فنی مهندسی 175.92 5.22 2.97
65