آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
5761154.34
بیشترین مقدار روز
5761157.84
مقدار و درصد تغییر
272,479.56 4.73
کمترین مقدار روز
5603508.40
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 23-فراورده نفتی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/04/10 5.501 میلیون 5.307 میلیون 5.501 میلیون
1399/04/9 5.247 میلیون 5.196 میلیون 5.247 میلیون
1399/04/8 5.148 میلیون 5.098 میلیون 5.15 میلیون
1399/04/7 4.942 میلیون 4.723 میلیون 4.942 میلیون
1399/04/4 4.723 میلیون 4.65 میلیون 4.728 میلیون
1399/04/3 4.52 میلیون 4.421 میلیون 4.52 میلیون
1399/04/2 4.36 میلیون 4.346 میلیون 4.36 میلیون
1399/04/1 4.263 میلیون 4.256 میلیون 4.263 میلیون
1399/03/31 4.14 میلیون 4.124 میلیون 4.14 میلیون
1399/03/27 3.958 میلیون 3.798 میلیون 3.958 میلیون
1399/03/26 3.862 میلیون 3.851 میلیون 3.921 میلیون
1399/03/25 3.884 میلیون 3.861 میلیون 3.908 میلیون
1399/03/24 3.831 میلیون 3.803 میلیون 3.831 میلیون
1399/03/21 3.662 میلیون 3.595 میلیون 3.662 میلیون
1399/03/20 3.503 میلیون 3.464 میلیون 3.513 میلیون
1399/03/19 3.402 میلیون 3.339 میلیون 3.402 میلیون
1399/03/18 3.288 میلیون 3.232 میلیون 3.288 میلیون
1399/03/17 3.171 میلیون 3.132 میلیون 3.171 میلیون
1399/03/13 3.068 میلیون 2.902 میلیون 3.068 میلیون
1399/03/12 2.876 میلیون 2.813 میلیون 2.887 میلیون
1399/03/11 2.807 میلیون 2.804 میلیون 2.891 میلیون
1399/03/10 2.815 میلیون 2.775 میلیون 2.816 میلیون
1399/03/7 2.684 میلیون 2.568 میلیون 2.684 میلیون
1399/03/6 2.616 میلیون 2.616 میلیون 2.633 میلیون
1399/03/3 2.726 میلیون 2.726 میلیون 2.815 میلیون
1399/02/31 2.815 میلیون 2.81 میلیون 2.817 میلیون
1399/02/30 2.922 میلیون 2.922 میلیون 2.966 میلیون
1399/02/29 3.002 میلیون 2.999 میلیون 3.053 میلیون
1399/02/28 2.932 میلیون 2.931 میلیون 3.005 میلیون
1399/02/27 3.063 میلیون 3.063 میلیون 3.082 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 425,378.96 16,753.55 3.94
مواد دارویی 162,791.1 6,304.09 3.87
انبوه سازی 13,121.98 363.31 2.77
وزنی - ارزشی 426,642.04 17,975.71 4.21
قیمت (هم وزن) 307,328.04 8,978.28 2.92
رایانه 95,998.61 3,763.72 3.92
شاخص 30 شرکت بزرگ 78,505.85 3,788.69 4.83
ماشین آلات 349,136.58 2,735.49 0.78
فراورده نفتی 5.761 میلیون 272,479.56 4.73
کانه فلزی 403,324.07 38,570.69 9.56
کانی غیرفلزی 68,808.1 2,889.25 4.20
غذایی بجز قند 81,121.67 6.81 0.01
ذغال سنگ 31,779.67 967.85 3.05
خودرو 387,825.09 17,640.22 4.55
قند و شکر 185,978.48 1,507.73 0.81
حمل و نقل 57,035.37 68.27 0.12
وسایل ارتباطی 115,183.87 5,757.81 5.00
سایرمالی 24,978.66 488.03 1.95
انتشار و چاپ 3.532 میلیون 159,936.83 4.53
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 300,049.79 1,144.09 0.38
شاخص بازده نقدی قیمت 6.567 میلیون 78.81 0.00
شاخص کل 1.613 میلیون 68,877.37 4.27
فلزات اساسی 1.091 میلیون 45,756.97 4.19
شیمیایی 87,859.79 3,561.40 4.05
دستگاههای برقی 8.516 میلیون 158,288.81 1.86
سرمایه گذاریها 39,192.82 1,893.21 4.83
زراعت 316,209.34 1,153.85 0.36
لاستیک 448,547.67 3,749.41 0.84
چند رشته ای ص 187,721.09 7,772.59 4.14
رادیویی 10,850.27 246.46 2.27
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.42 میلیون 61,284.73 4.32
شاخص50شرکت فعالتر 62,983.04 3,027.09 4.81
فنی مهندسی 11,585.16 573.52 4.95
شاخص آزاد شناور 2.128 میلیون 82,519.37 3.88
تامین آب، برق، گاز 2,529.8 125.30 4.95
کاشی و سرامیک 49,570.62 514.00 1.04
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.636 میلیون 25,635.22 1.57
بیمه و بازنشسته66 86,084.75 1,686.92 1.96
منسوجات 8,747.75 22.82 0.26
مالی 2.227 میلیون 88,153.56 3.96
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 799,311.44 8,209.73 1.03
شاخص بازار اول 1.219 میلیون 57,243.64 4.70
استخراجنفتجزکشف11 6,713.99 285.19 4.25
کل (هم وزن) 466,345.81 13,698.91 2.94
محصولات چرمی 67,250.43 3,361.18 5.00
شاخص قیمت 50 شرکت 3.371 میلیون 127,844.13 3.79
سیمان 13,268.49 728.93 5.49
شاخص بازار دوم 3.1 میلیون 111,145.48 3.59
بانکها 9,074.43 373.66 4.12
بازار دوم فرابورس 7,922.91 221.62 2.80
شاخص کل فرابورس 17,000.1 497.35 2.93
بازار اول فرابورس 3,632.45 123.13 3.39
اداره بازارهای مالی 2,067.27 40.45 1.96
اطلاعات و ارتباطات 1,104.16 48.45 4.39
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,135.2 0.00 0.00
شاخص ارکان و نهادهای مالی 1,150.58 25.76 2.24
شاخص فنی مهندسی 677.46 0.00 0.00
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 116.96 0.00 0.00
65