آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1482724.91
بیشترین مقدار روز
1514504.96
مقدار و درصد تغییر
31,113.50 2.10
کمترین مقدار روز
1476034.19
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 23-فراورده نفتی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/01/10 1.515 میلیون 1.515 میلیون 1.532 میلیون
1399/01/9 1.512 میلیون 1.489 میلیون 1.512 میلیون
1399/01/6 1.486 میلیون 1.46 میلیون 1.486 میلیون
1399/01/5 1.466 میلیون 1.466 میلیون 1.524 میلیون
1398/12/28 1.528 میلیون 1.511 میلیون 1.53 میلیون
1398/12/27 1.509 میلیون 1.494 میلیون 1.528 میلیون
1398/12/26 1.545 میلیون 1.512 میلیون 1.55 میلیون
1398/12/25 1.493 میلیون 1.485 میلیون 1.501 میلیون
1398/12/24 1.536 میلیون 1.536 میلیون 1.579 میلیون
1398/12/21 1.585 میلیون 1.585 میلیون 1.609 میلیون
1398/12/20 1.631 میلیون 1.631 میلیون 1.66 میلیون
1398/12/19 1.679 میلیون 1.679 میلیون 1.713 میلیون
1398/12/17 1.736 میلیون 1.736 میلیون 1.78 میلیون
1398/12/14 1.81 میلیون 1.787 میلیون 1.812 میلیون
1398/12/13 1.785 میلیون 1.776 میلیون 1.787 میلیون
1398/12/12 1.758 میلیون 1.734 میلیون 1.758 میلیون
1398/12/11 1.711 میلیون 1.693 میلیون 1.711 میلیون
1398/12/10 1.721 میلیون 1.718 میلیون 1.728 میلیون
1398/12/7 1.793 میلیون 1.791 میلیون 1.796 میلیون
1398/12/6 1.761 میلیون 1.754 میلیون 1.775 میلیون
1398/12/5 1.757 میلیون 1.755 میلیون 1.773 میلیون
1398/12/4 1.763 میلیون 1.763 میلیون 1.768 میلیون
1398/12/3 1.727 میلیون 1.655 میلیون 1.727 میلیون
1398/11/30 1.719 میلیون 1.703 میلیون 1.722 میلیون
1398/11/29 1.684 میلیون 1.646 میلیون 1.684 میلیون
1398/11/28 1.7 میلیون 1.7 میلیون 1.734 میلیون
1398/11/27 1.699 میلیون 1.677 میلیون 1.699 میلیون
1398/11/26 1.638 میلیون 1.587 میلیون 1.638 میلیون
1398/11/23 1.607 میلیون 1.601 میلیون 1.616 میلیون
1398/11/21 1.592 میلیون 1.592 میلیون 1.634 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 192,929.33 5,693.34 2.95
مواد دارویی 83,348.98 704.80 0.85
انبوه سازی 4,918.54 101.82 2.07
وزنی - ارزشی 145,962.86 537.44 0.37
قیمت (هم وزن) 129,869.06 821.81 0.63
رایانه 43,243.82 106.34 0.25
شاخص 30 شرکت بزرگ 21,050.83 13.18 0.06
ماشین آلات 167,513.99 321.79 0.19
فراورده نفتی 1.483 میلیون 31,113.50 2.10
کانه فلزی 130,047.2 2,224.33 1.71
کانی غیرفلزی 37,803.32 241.49 0.64
غذایی بجز قند 41,299.58 683.10 1.65
ذغال سنگ 21,941.43 836.39 3.81
خودرو 81,165.04 179.78 0.22
قند و شکر 92,862.86 977.01 1.05
حمل و نقل 19,777.84 878.12 4.44
وسایل ارتباطی 35,632.4 670.25 1.88
سایرمالی 13,528.15 89.71 0.66
انتشار و چاپ 1.651 میلیون 22,153.71 1.34
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 186,697.47 4,347.06 2.33
شاخص بازده نقدی قیمت 2.217 میلیون 2.22 0.00
شاخص کل 547,658.51 2,016.48 0.37
فلزات اساسی 322,256.95 2,020.87 0.63
شیمیایی 31,153.36 4.36 0.01
دستگاههای برقی 4.73 میلیون 89,280.95 1.89
سرمایه گذاریها 13,219.67 191.37 1.45
زراعت 151,767.28 70.12 0.05
لاستیک 183,282.34 5,466.76 2.98
چند رشته ای ص 50,297.93 541.46 1.08
رادیویی 4,517.75 78.64 1.74
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 483,240.9 1,091.64 0.23
شاخص50شرکت فعالتر 19,432 16.65 0.09
فنی مهندسی 4,848.5 19.79 0.41
شاخص آزاد شناور 705,658.7 6,186.51 0.88
تامین آب، برق، گاز 1,058.53 37.11 3.51
کاشی و سرامیک 29,901.66 698.83 2.34
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 594,485.42 6,530.42 1.10
بیمه و بازنشسته66 30,310.26 708.47 2.34
منسوجات 5,926.22 11.23 0.19
مالی 742,535.47 10,197.98 1.37
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 243,258.82 11,307.16 4.65
شاخص بازار اول 386,518.82 2,857.92 0.74
استخراجنفتجزکشف11 3,018.32 72.04 2.39
کل (هم وزن) 195,202.12 1,235.24 0.63
محصولات چرمی 13,258.88 271.12 2.04
شاخص قیمت 50 شرکت 1.185 میلیون 7,878.59 0.66
سیمان 5,828.15 36.62 0.63
شاخص بازار دوم 1.165 میلیون 2,030.06 0.17
بانکها 2,848.99 22.29 0.78
بازار دوم فرابورس 3,389.15 5.93 0.18
شاخص کل فرابورس 7,020.31 1.44 0.02
بازار اول فرابورس 1,307.69 13.19 1.01
اداره بازارهای مالی 893.32 40.93 4.58
اطلاعات و ارتباطات 501.49 25.05 5.00
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 726.89 36.34 5.00
شاخص ارکان و نهادهای مالی 556.57 27.82 5.00
شاخص فنی مهندسی 560.5 20.27 3.62
65