آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
5211696.73
بیشترین مقدار روز
5355524.54
مقدار و درصد تغییر
107,220.24 2.06
کمترین مقدار روز
5212335.68
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 23-فراورده نفتی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/09/11 5.321 میلیون 5.178 میلیون 5.321 میلیون
1399/09/10 5.21 میلیون 5.198 میلیون 5.213 میلیون
1399/09/9 5.121 میلیون 5.061 میلیون 5.122 میلیون
1399/09/8 5.022 میلیون 4.905 میلیون 5.023 میلیون
1399/09/5 4.916 میلیون 4.758 میلیون 4.916 میلیون
1399/09/4 4.871 میلیون 4.87 میلیون 5.065 میلیون
1399/09/3 4.918 میلیون 4.902 میلیون 4.919 میلیون
1399/09/2 4.731 میلیون 4.651 میلیون 4.731 میلیون
1399/09/1 4.617 میلیون 4.602 میلیون 4.637 میلیون
1399/08/28 4.43 میلیون 4.355 میلیون 4.43 میلیون
1399/08/27 4.222 میلیون 4.139 میلیون 4.221 میلیون
1399/08/26 4.038 میلیون 3.949 میلیون 4.037 میلیون
1399/08/25 3.906 میلیون 3.847 میلیون 3.952 میلیون
1399/08/24 3.861 میلیون 3.853 میلیون 3.86 میلیون
1399/08/21 3.765 میلیون 3.718 میلیون 3.766 میلیون
1399/08/20 3.779 میلیون 3.779 میلیون 3.838 میلیون
1399/08/19 3.848 میلیون 3.848 میلیون 3.895 میلیون
1399/08/18 3.953 میلیون 3.952 میلیون 3.971 میلیون
1399/08/17 4.033 میلیون 4.032 میلیون 4.04 میلیون
1399/08/14 4.155 میلیون 4.108 میلیون 4.155 میلیون
1399/08/12 4.021 میلیون 4.021 میلیون 4.024 میلیون
1399/08/11 4.202 میلیون 4.2 میلیون 4.211 میلیون
1399/08/10 4.37 میلیون 4.258 میلیون 4.384 میلیون
1399/08/7 4.274 میلیون 4.271 میلیون 4.29 میلیون
1399/08/6 4.478 میلیون 4.478 میلیون 4.561 میلیون
1399/08/5 4.706 میلیون 4.706 میلیون 4.756 میلیون
1399/08/3 4.926 میلیون 4.926 میلیون 4.947 میلیون
1399/07/30 5.159 میلیون 5.158 میلیون 5.331 میلیون
1399/07/29 5.286 میلیون 5.286 میلیون 5.354 میلیون
1399/07/28 5.541 میلیون 5.541 میلیون 5.575 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 308,089.53 7,508.45 2.44
مواد دارویی 120,035.21 1,031.94 0.86
انبوه سازی 13,093.67 77.87 0.59
وزنی - ارزشی 384,689.38 701.29 0.18
قیمت (هم وزن) 277,097.54 2,166.35 0.78
رایانه 64,743.97 440.84 0.68
شاخص 30 شرکت بزرگ 77,730.36 635.37 0.82
ماشین آلات 303,856.64 5,065.59 1.67
فراورده نفتی 5.212 میلیون 107,220.24 2.06
کانه فلزی 370,978.42 5,635.53 1.52
کانی غیرفلزی 54,937.17 707.87 1.29
غذایی بجز قند 59,931.9 547.24 0.91
ذغال سنگ 42,960.21 1,893.73 4.41
خودرو 343,331.26 1,501.39 0.44
قند و شکر 182,067.55 2,641.25 1.45
حمل و نقل 42,435.96 1,570.47 3.70
وسایل ارتباطی 80,683.54 3,790.43 4.70
سایرمالی 17,454.08 707.38 4.05
انتشار و چاپ 2.099 میلیون 23,385.87 1.11
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 129,870.32 178.57 0.14
شاخص بازده نقدی قیمت 5.998 میلیون 53.99 0.00
شاخص کل 1.471 میلیون 2,681.60 0.18
فلزات اساسی 1 میلیون 379.01 0.04
شیمیایی 91,672.88 142.92 0.16
دستگاههای برقی 5.21 میلیون 30,611.40 0.59
سرمایه گذاریها 32,291.81 136.47 0.42
زراعت 183,019.82 7,297.55 3.99
لاستیک 398,663.94 1,155.73 0.29
چند رشته ای ص 180,808.42 966.42 0.53
رادیویی 9,131.12 299.50 3.28
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.291 میلیون 2,416.76 0.19
شاخص50شرکت فعالتر 57,369.08 249.10 0.43
فنی مهندسی 7,768.13 249.33 3.21
شاخص آزاد شناور 2.014 میلیون 1,305.24 0.06
تامین آب، برق، گاز 1,931.38 27.49 1.42
کاشی و سرامیک 63,441.61 1,417.22 2.23
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 819,331 2,399.00 0.29
بیمه و بازنشسته66 75,595.52 1,878.17 2.48
منسوجات 8,311.67 50.73 0.61
مالی 2.058 میلیون 3,271.48 0.16
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 226,018.51 0.00 0.00
شاخص بازار اول 1.077 میلیون 6,370.76 0.59
استخراجنفتجزکشف11 4,863.63 232.57 4.78
کل (هم وزن) 423,167.72 3,308.33 0.78
محصولات چرمی 48,007.71 2,333.17 4.86
شاخص قیمت 50 شرکت 3 میلیون 15,923.14 0.53
سیمان 9,614.81 1.97 0.02
شاخص بازار دوم 2.973 میلیون 10,383.56 0.35
بانکها 9,155.87 104.28 1.14
بازار دوم فرابورس 7,775.96 37.71 0.48
شاخص کل فرابورس 18,465.54 96.63 0.52
بازار اول فرابورس 5,247.58 31.99 0.61
اداره بازارهای مالی 1,817.4 14.92 0.82
اطلاعات و ارتباطات 1,150.31 57.33 4.98
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,569.53 12.05 0.77
شاخص ارکان و نهادهای مالی 836.54 6.22 0.74
شاخص فنی مهندسی 505.66 6.39 1.26
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 221.5 1.11 0.50
65