آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
618.50
بیشترین مقدار روز
618.81
مقدار و درصد تغییر
10.64 1.72
کمترین مقدار روز
601.82
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص فنی مهندسی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/03/6 608.04 608.04 625.15
1399/03/3 629.87 628.22 648.46
1399/03/1 660.78 0 0
1399/02/31 660.78 660.78 689.84
1399/02/30 695.13 695.13 722.56
1399/02/29 701.86 685.28 703.4
1399/02/28 673.27 650.34 673.27
1399/02/27 644.32 628.48 647.24
1399/02/24 616.59 586.8 617.3
1399/02/23 600.45 600.45 621.29
1399/02/22 628.99 628.99 659.09
1399/02/21 659.21 659.21 684.51
1399/02/20 679.29 667.67 685.68
1399/02/17 662.43 656.62 678.19
1399/02/16 683.34 683.34 716.26
1399/02/15 698.15 692.78 723.1
1399/02/14 716.74 714.8 716.74
1399/02/13 683.18 665.17 683.18
1399/02/10 652.37 644.84 652.65
1399/02/9 649.31 637.92 651.04
1399/02/8 638.81 638.81 657.14
1399/02/7 666.74 666.74 695.9
1399/02/6 694.43 681.74 697.93
1399/02/3 676.19 656.04 676.33
1399/02/2 651.1 634.2 651.1
1399/02/1 630.42 626.52 633.18
1399/01/31 659 659 682.34
1399/01/30 684.73 682.22 693.4
1399/01/27 691.54 691.54 698.04
1399/01/26 664.81 615.57 664.81

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 325,738.34 3,231.65 0.99
مواد دارویی 113,186.85 2,448.34 2.16
انبوه سازی 8,915.13 168.76 1.89
وزنی - ارزشی 249,251.44 3,343.71 1.34
قیمت (هم وزن) 206,524.28 276.33 0.13
رایانه 64,960.11 2,140.89 3.30
شاخص 30 شرکت بزرگ 41,222.9 1,127.24 2.73
ماشین آلات 250,198.81 4,397.99 1.76
فراورده نفتی 2.684 میلیون 69,136.89 2.58
کانه فلزی 236,247.67 5,013.65 2.12
کانی غیرفلزی 51,852.8 36.30 0.07
غذایی بجز قند 64,225.87 195.95 0.31
ذغال سنگ 24,510.65 881.40 3.60
خودرو 196,533.22 1,352.35 0.69
قند و شکر 152,655.27 1,104.31 0.72
حمل و نقل 33,454.65 150.75 0.45
وسایل ارتباطی 55,013.14 2,359.13 4.29
سایرمالی 18,608.51 365.15 1.96
انتشار و چاپ 2.245 میلیون 109,241.13 4.87
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 229,636.74 0.00 0.00
شاخص بازده نقدی قیمت 3.81 میلیون 30.48 0.00
شاخص کل 938,557.22 12,590.75 1.34
فلزات اساسی 562,734.59 12,216.41 2.17
شیمیایی 52,333.17 1,407.45 2.69
دستگاههای برقی 6.296 میلیون 54,646.23 0.87
سرمایه گذاریها 26,572.76 476.85 1.79
زراعت 222,543.27 5,326.57 2.39
لاستیک 317,154.48 12,013.18 3.79
چند رشته ای ص 100,397.37 4,189.28 4.17
رادیویی 7,312.64 286.52 3.92
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 819,613.73 10,821.36 1.32
شاخص50شرکت فعالتر 34,706.35 689.72 1.99
فنی مهندسی 6,628.02 5.14 0.08
شاخص آزاد شناور 1.256 میلیون 13,557.76 1.08
تامین آب، برق، گاز 1,629.77 64.72 3.97
کاشی و سرامیک 42,306.25 234.12 0.55
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 970,647.9 36,773.00 3.79
بیمه و بازنشسته66 53,503.81 602.02 1.13
منسوجات 7,812.03 38.95 0.50
مالی 1.37 میلیون 20,296.34 1.48
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 480,792.1 24,039.12 5.00
شاخص بازار اول 688,572.19 9,775.66 1.42
استخراجنفتجزکشف11 4,190.03 79.43 1.90
کل (هم وزن) 312,048.08 417.52 0.13
محصولات چرمی 26,747.96 1,246.24 4.66
شاخص قیمت 50 شرکت 2.005 میلیون 25,760.75 1.28
سیمان 8,377.25 81.68 0.98
شاخص بازار دوم 1.89 میلیون 23,120.37 1.22
بانکها 5,406.05 173.55 3.21
بازار دوم فرابورس 5,035.7 26.44 0.53
شاخص کل فرابورس 10,864.45 37.57 0.35
بازار اول فرابورس 2,368.01 5.96 0.25
اداره بازارهای مالی 1,279.06 5.40 0.42
اطلاعات و ارتباطات 777.05 18.48 2.38
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 846.85 4.38 0.52
شاخص ارکان و نهادهای مالی 787.6 33.78 4.29
شاخص فنی مهندسی 618.5 10.64 1.72
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 105.22 0.22 0.21
65