آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
428.97
بیشترین مقدار روز
428.97
مقدار و درصد تغییر
18.74 4.37
کمترین مقدار روز
423.80
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص فنی مهندسی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1398/11/26 411.01 405.52 411.41
1398/11/23 393.44 387.64 393.44
1398/11/21 385.37 385.18 392.92
1398/11/20 381.32 376.33 381.32
1398/11/19 367.12 359.19 367.12
1398/11/16 353.12 339.4 353.12
1398/11/15 337.84 337.84 350.91
1398/11/14 340.26 338.23 340.26
1398/11/13 324.42 317 324.42
1398/11/12 311.89 311.89 322.9
1398/11/8 317.01 311.55 319.47
1398/11/7 312.38 306.76 312.6
1398/11/6 317.59 317.59 326.22
1398/11/5 322.33 315.16 322.83
1398/11/2 311.51 306.26 312.44
1398/11/1 320.53 320.53 328.66
1398/10/30 334.33 333.11 337.85
1398/10/29 333.11 333.11 333.11
1398/10/28 333.11 306.64 337.77
1398/10/25 306.64 306.64 306.64
1398/10/24 292.04 285.08 292.04
1398/10/23 279.82 268.61 279.82
1398/10/22 268.15 268.14 268.2
1398/10/21 255.43 255.43 255.43
1398/10/18 250.43 250.43 250.43
1398/10/17 255.53 255.53 255.53
1398/10/15 268.97 268.75 268.98
1398/10/14 282.89 282.89 282.89
1398/10/11 297.78 288.29 297.78
1398/10/10 284.5 280.81 287.51

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 144,936.78 2,761.34 1.91
مواد دارویی 56,811.67 334.00 0.59
انبوه سازی 3,517.79 43.56 1.24
وزنی - ارزشی 126,122.61 2,906.37 2.30
قیمت (هم وزن) 101,626.18 1,589.23 1.56
رایانه 37,633.99 517.96 1.38
شاخص 30 شرکت بزرگ 19,443.42 534.07 2.75
ماشین آلات 147,323.72 4,174.42 2.83
فراورده نفتی 1.699 میلیون 63,570.54 3.74
کانه فلزی 110,422.72 3,578.25 3.24
کانی غیرفلزی 24,632.13 394.78 1.60
غذایی بجز قند 27,422.95 608.43 2.22
ذغال سنگ 14,756.51 239.08 1.62
خودرو 71,858.97 291.10 0.41
قند و شکر 82,912.67 1,247.75 1.50
حمل و نقل 17,542.79 739.41 4.21
وسایل ارتباطی 20,474.58 72.13 0.35
سایرمالی 9,045.04 27.86 0.31
انتشار و چاپ 1.522 میلیون 893.66 0.06
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 122,087.22 283.24 0.23
شاخص بازده نقدی قیمت 1.914 میلیون 0.00 0.00
شاخص کل 472,749.87 11,012.24 2.33
فلزات اساسی 301,683.85 10,670.56 3.54
شیمیایی 28,086.3 925.42 3.29
دستگاههای برقی 3.566 میلیون 49,324.25 1.38
سرمایه گذاریها 10,941.81 60.69 0.55
زراعت 110,816.05 1,206.90 1.09
لاستیک 120,057.96 1,581.88 1.32
چند رشته ای ص 48,249.66 1,913.49 3.97
رادیویی 3,677.92 38.94 1.06
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 423,613.65 10,997.43 2.60
شاخص50شرکت فعالتر 17,845.99 500.44 2.80
فنی مهندسی 3,908.78 41.46 1.06
شاخص آزاد شناور 570,652 12,003.66 2.10
تامین آب، برق، گاز 903.22 40.36 4.47
کاشی و سرامیک 22,771.6 716.44 3.15
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 541,570.97 14,399.83 2.66
بیمه و بازنشسته66 26,478.68 279.22 1.05
منسوجات 5,898.44 79.07 1.34
مالی 571,407.75 1,159.96 0.20
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 137,201.88 0.00 0.00
شاخص بازار اول 339,701.5 7,878.02 2.32
استخراجنفتجزکشف11 2,747.06 127.01 4.62
کل (هم وزن) 152,458.68 2,465.56 1.62
محصولات چرمی 12,743.62 76.53 0.60
شاخص قیمت 50 شرکت 1.058 میلیون 27,589.08 2.61
سیمان 4,827.81 41.84 0.87
شاخص بازار دوم 978,924.95 22,959.71 2.35
بانکها 2,196.64 5.07 0.23
بازار دوم فرابورس 2,924.89 73.95 2.53
شاخص کل فرابورس 6,054.77 142.89 2.36
بازار اول فرابورس 1,125.63 17.48 1.55
اداره بازارهای مالی 585.32 6.30 1.08
اطلاعات و ارتباطات 401.79 29.13 7.25
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 495.68 4.16 0.84
شاخص ارکان و نهادهای مالی 420.77 19.84 4.72
شاخص فنی مهندسی 428.97 18.74 4.37
65