آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
316435.13
بیشترین مقدار روز
316596.87
مقدار و درصد تغییر
3,025.12 0.96
کمترین مقدار روز
314238.27
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 29-ماشین آلات

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/11/1 313,438.54 313,435.93 318,256.08
1399/10/30 318,765.86 318,774.01 328,506.83
1399/10/29 329,292.49 329,298.28 330,746.84
1399/10/27 335,267.27 335,265.94 341,908.89
1399/10/24 343,964.99 343,967.7 349,495.78
1399/10/23 358,019.36 356,121.03 359,160.09
1399/10/22 360,360.52 359,433.65 361,018.8
1399/10/21 353,412.21 349,962.6 354,010.43
1399/10/20 350,292.17 350,282.37 354,707.08
1399/10/17 351,625.71 348,989.65 351,623.84
1399/10/16 350,867.21 349,530.9 356,354.1
1399/10/15 356,204.46 356,222.26 360,478.14
1399/10/14 357,157.88 352,153.18 357,169.2
1399/10/13 355,382.43 355,361.41 359,709.24
1399/10/10 360,932.06 360,908.84 364,261.69
1399/10/9 364,795.56 364,145.36 366,064.36
1399/10/8 367,683.23 367,667.1 373,063.12
1399/10/7 374,036.31 374,047.82 377,984.28
1399/10/6 368,725.14 368,152.73 369,688.42
1399/10/3 360,846.03 356,650.39 360,866.56
1399/10/2 349,569.28 343,406.21 349,558.99
1399/10/1 340,410 330,018.57 340,420.8
1399/09/30 329,628.54 325,520.44 330,047.54
1399/09/29 322,956.3 314,761.39 322,970.26
1399/09/26 313,259.71 310,039.01 314,074
1399/09/25 317,732.92 317,721.56 322,367.98
1399/09/24 324,317.52 324,322.04 327,787.42
1399/09/23 326,080.83 326,069.28 326,977.89
1399/09/22 324,762.69 322,728.55 325,607.2
1399/09/19 320,144.53 313,139.45 320,156.68

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 284,151.11 9,594.65 3.38
مواد دارویی 114,397.73 2,714.09 2.37
انبوه سازی 12,400.3 370.51 2.99
وزنی - ارزشی 318,918.41 10,260.56 3.22
قیمت (هم وزن) 288,021.4 4,822.34 1.67
رایانه 63,813.67 428.51 0.67
شاخص 30 شرکت بزرگ 58,814.51 2,644.42 4.50
ماشین آلات 316,435.13 3,025.12 0.96
فراورده نفتی 3.361 میلیون 146,103.97 4.35
کانه فلزی 326,988.11 12,563.86 3.84
کانی غیرفلزی 64,360.58 470.35 0.73
غذایی بجز قند 58,184.3 646.78 1.11
ذغال سنگ 45,603.12 2,278.47 5.00
خودرو 262,457.9 8,835.91 3.37
قند و شکر 166,505.6 945.59 0.57
حمل و نقل 31,042.08 1,434.36 4.62
وسایل ارتباطی 57,609.41 2,156.84 3.74
سایرمالی 18,312.69 355.10 1.94
انتشار و چاپ 1.643 میلیون 80,319.90 4.89
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 126,834.21 5,079.20 4.00
شاخص بازده نقدی قیمت 4.818 میلیون 115.63 0.00
شاخص کل 1.222 میلیون 39,317.65 3.22
فلزات اساسی 828,902.83 37,266.64 4.50
شیمیایی 73,347.32 2,518.75 3.43
دستگاههای برقی 5.867 میلیون 149,518.16 2.55
سرمایه گذاریها 31,125.95 130.95 0.42
زراعت 200,158.89 4,357.46 2.18
لاستیک 364,359.1 839.48 0.23
چند رشته ای ص 145,406.66 4,615.35 3.17
رادیویی 6,650.34 327.76 4.93
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.06 میلیون 36,960.36 3.49
شاخص50شرکت فعالتر 44,215.99 1,746.58 3.95
فنی مهندسی 6,635.42 201.85 3.04
شاخص آزاد شناور 1.758 میلیون 46,021.78 2.62
تامین آب، برق، گاز 1,598.59 2.10 0.13
کاشی و سرامیک 61,430.79 1,183.65 1.93
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.789 میلیون 8,735.48 0.49
بیمه و بازنشسته66 71,300.84 14.26 0.02
منسوجات 7,817.17 0.00 0.00
مالی 1.799 میلیون 37,789.21 2.10
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 242,721.35 8,977.05 3.70
شاخص بازار اول 876,621.82 35,966.92 4.10
استخراجنفتجزکشف11 3,591.4 177.31 4.94
کل (هم وزن) 440,382.98 7,373.77 1.67
محصولات چرمی 32,254.2 1,347.42 4.18
شاخص قیمت 50 شرکت 2.615 میلیون 108,536.93 4.15
سیمان 10,459.59 364.18 3.48
شاخص بازار دوم 2.533 میلیون 54,900.17 2.17
بانکها 7,114.94 268.35 3.77
بازار دوم فرابورس 7,642.7 227.54 2.98
شاخص کل فرابورس 18,447.05 447.49 2.43
بازار اول فرابورس 5,433.36 68.75 1.27
اداره بازارهای مالی 1,643.79 74.40 4.53
اطلاعات و ارتباطات 1,066.89 39.62 3.71
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,538.33 69.85 4.54
شاخص ارکان و نهادهای مالی 661.17 28.36 4.29
شاخص فنی مهندسی 403.67 20.17 5.00
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 193.61 1.24 0.64
شاخص چوب 208.51 9.60 4.61
65