آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
258116.78
بیشترین مقدار روز
259619.01
مقدار و درصد تغییر
628.00 0.24
کمترین مقدار روز
258838.94
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 29-ماشین آلات

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/03/3 258,746.43 256,919.17 259,035.66
1399/02/31 256,919.17 253,574.56 256,920.1
1399/02/30 252,027.42 241,502.83 252,027.42
1399/02/29 240,780.03 237,508.75 240,779.58
1399/02/28 236,430.15 235,927.95 239,811.21
1399/02/27 239,820.71 239,820.85 244,005.01
1399/02/24 244,180.89 239,925.72 245,221.75
1399/02/23 242,082.69 242,082.69 250,528
1399/02/22 251,156.32 251,156.23 258,964.05
1399/02/21 258,453.07 258,120.73 260,569.33
1399/02/20 260,158.46 254,091.01 260,372.11
1399/02/17 253,186.17 251,526.62 256,665.88
1399/02/16 257,329.67 257,329.67 263,670.19
1399/02/15 264,214.39 262,069.7 266,243.02
1399/02/14 266,031.22 258,403.67 266,031.31
1399/02/13 254,891.3 247,749.06 254,891.3
1399/02/10 246,188.64 240,678.48 246,188.64
1399/02/9 239,334.8 232,933.49 239,426.57
1399/02/8 233,334.16 232,709.02 233,502.45
1399/02/7 232,088.68 230,210.27 232,087.58
1399/02/6 228,986.11 222,818.68 228,986.11
1399/02/3 220,783.86 217,575.97 220,783.86
1399/02/2 217,070.36 212,734.61 217,070.36
1399/02/1 211,729.56 206,149.47 211,729.56
1399/01/31 205,654.7 199,377.91 205,916.74
1399/01/30 197,932.36 194,062.55 197,934.39
1399/01/27 193,117.47 188,387.26 193,117.47
1399/01/26 187,408.92 185,694.99 187,408.92
1399/01/25 184,735.13 183,332.34 184,735.13
1399/01/24 182,644.11 181,154.32 183,607.08

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 334,665.88 668.33 0.20
مواد دارویی 117,142.5 2,641.09 2.25
انبوه سازی 8,901.19 117.93 1.32
وزنی - ارزشی 249,232.48 5,681.50 2.28
قیمت (هم وزن) 208,762.59 1,962.79 0.94
رایانه 67,621.2 1,056.31 1.56
شاخص 30 شرکت بزرگ 40,688.25 1,146.39 2.82
ماشین آلات 258,116.78 628.00 0.24
فراورده نفتی 2.618 میلیون 103,749.73 3.96
کانه فلزی 231,942.92 9,758.77 4.21
کانی غیرفلزی 52,135.43 282.99 0.54
غذایی بجز قند 64,957.63 1,514.49 2.33
ذغال سنگ 25,451.71 202.57 0.80
خودرو 202,942.04 1,892.84 0.93
قند و شکر 151,725.51 1,628.17 1.07
حمل و نقل 33,653.02 32.27 0.10
وسایل ارتباطی 52,628.64 2,256.66 4.29
سایرمالی 19,199.23 205.97 1.07
انتشار و چاپ 2.366 میلیون 6,505.33 0.28
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 230,153.94 1,165.50 0.51
شاخص بازده نقدی قیمت 3.898 میلیون 0.00 0.00
شاخص کل 937,959.72 21,381.73 2.28
فلزات اساسی 552,156.6 21,674.91 3.93
شیمیایی 51,912.07 996.56 1.92
دستگاههای برقی 6.306 میلیون 83,512.03 1.32
سرمایه گذاریها 27,241.77 412.41 1.51
زراعت 228,105.39 8,372.61 3.67
لاستیک 337,263.61 1,667.09 0.49
چند رشته ای ص 98,615.97 1,526.87 1.55
رادیویی 7,670.86 306.82 4.00
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 818,264.36 20,657.08 2.52
شاخص50شرکت فعالتر 34,444.67 990.22 2.87
فنی مهندسی 6,628.55 311.16 4.69
شاخص آزاد شناور 1.259 میلیون 26,862.69 2.13
تامین آب، برق، گاز 1,611.37 17.36 1.08
کاشی و سرامیک 43,189.08 243.85 0.56
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 916,246.78 12,866.85 1.40
بیمه و بازنشسته66 54,588.38 100.61 0.18
منسوجات 7,754.42 11.54 0.15
مالی 1.378 میلیون 8,554.27 0.62
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 451,472.71 15,918.93 3.53
شاخص بازار اول 686,538.33 18,326.45 2.67
استخراجنفتجزکشف11 4,112.68 197.75 4.81
کل (هم وزن) 315,288.5 2,964.34 0.94
محصولات چرمی 28,055.44 1,400.84 4.99
شاخص قیمت 50 شرکت 2.016 میلیون 34,745.55 1.72
سیمان 8,522.78 93.96 1.10
شاخص بازار دوم 1.895 میلیون 31,967.58 1.69
بانکها 5,384.23 8.96 0.17
بازار دوم فرابورس 5,037.27 36.28 0.72
شاخص کل فرابورس 10,969.26 53.12 0.48
بازار اول فرابورس 2,439.66 18.35 0.75
اداره بازارهای مالی 1,302.8 30.62 2.35
اطلاعات و ارتباطات 759.95 30.61 4.03
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 854.09 25.16 2.95
شاخص ارکان و نهادهای مالی 832.74 16.52 1.98
شاخص فنی مهندسی 616.66 12.93 2.10
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 100 0.00 0.00
65