آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
487367.00
بیشترین مقدار روز
498422.44
مقدار و درصد تغییر
17,744.55 3.64
کمترین مقدار روز
497472.82
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 28-محصولات فلزی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/05/19 505,782.07 505,771.66 509,048.83
1399/05/15 502,916.18 499,662.03 504,188.63
1399/05/14 488,079.41 479,891.66 488,133.76
1399/05/13 470,659.71 470,653.06 473,854.11
1399/05/12 457,527.76 441,357.2 457,587.36
1399/05/11 441,148.51 436,791.2 441,507.88
1399/05/8 426,056.45 416,876.49 426,126.7
1399/05/7 410,550.61 407,735.65 411,163.78
1399/05/6 404,481.08 396,745.7 404,437.89
1399/05/5 400,482.42 399,951.12 405,406.12
1399/05/4 403,059.28 399,033.44 403,145.47
1399/05/1 392,781.9 390,210.35 401,511.11
1399/04/31 402,629.41 402,539.45 410,540.58
1399/04/30 416,280.8 416,316.49 420,311.27
1399/04/29 417,109.21 415,265.63 418,808.67
1399/04/28 403,132.88 394,168.75 403,117.66
1399/04/25 390,045.26 389,977.99 397,058.45
1399/04/24 393,475.93 389,822.3 395,324.51
1399/04/23 385,471.48 385,451.95 390,395.12
1399/04/22 396,960.04 396,918.01 404,523.72
1399/04/21 391,974.59 391,144.8 399,288.08
1399/04/18 409,129.31 409,037.61 412,268.06
1399/04/17 420,717.52 420,572.02 426,218.09
1399/04/16 438,371.62 433,919.06 440,407.56
1399/04/15 421,509.36 411,029.62 421,460.4
1399/04/14 420,719.47 420,688.33 436,180.08
1399/04/11 425,378.96 425,385.95 428,362.05
1399/04/10 409,260.19 403,405.53 409,278.25
1399/04/9 394,763.41 391,348.68 398,778.39
1399/04/8 406,717.78 406,756.55 417,851.04

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 487,367 17,744.55 3.64
مواد دارویی 156,332.94 6,275.67 4.01
انبوه سازی 20,263.28 181.80 0.90
وزنی - ارزشی 547,016.81 988.46 0.18
قیمت (هم وزن) 345,001.02 4,994.58 1.45
رایانه 86,489.4 3,383.72 3.91
شاخص 30 شرکت بزرگ 105,947.75 851.71 0.80
ماشین آلات 426,641.75 3,864.09 0.91
فراورده نفتی 9.509 میلیون 54,917.07 0.58
کانه فلزی 432,627.99 870.01 0.20
کانی غیرفلزی 60,874.02 1,028.04 1.69
غذایی بجز قند 82,724.68 1,368.10 1.65
ذغال سنگ 41,250.09 2,060.81 5.00
خودرو 552,269.5 6,623.37 1.20
قند و شکر 249,119.96 2,547.25 1.02
حمل و نقل 113,596.08 4,708.22 4.14
وسایل ارتباطی 296,399.09 0.00 0.00
سایرمالی 23,885.77 490.92 2.06
انتشار و چاپ 3.11 میلیون 136,592.87 4.39
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 198,989.27 7,665.86 3.85
شاخص بازده نقدی قیمت 8.505 میلیون 153.09 0.00
شاخص کل 2.082 میلیون 3,762.72 0.18
فلزات اساسی 1.305 میلیون 2,192.05 0.17
شیمیایی 108,708.99 1,315.92 1.21
دستگاههای برقی 8.459 میلیون 142,155.57 1.68
سرمایه گذاریها 47,302.46 917.57 1.94
زراعت 281,787.68 12,773.15 4.53
لاستیک 393,733.9 14,197.26 3.61
چند رشته ای ص 325,521.95 2,301.77 0.71
رادیویی 13,233.32 0.00 0.00
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.837 میلیون 9,606.56 0.52
شاخص50شرکت فعالتر 82,487.66 126.78 0.15
فنی مهندسی 13,809.1 485.78 3.52
شاخص آزاد شناور 2.81 میلیون 14,888.71 0.53
تامین آب، برق، گاز 2,397 90.32 3.77
کاشی و سرامیک 49,247.34 526.90 1.07
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.587 میلیون 36,566.13 2.30
بیمه و بازنشسته66 90,511.15 3,877.59 4.28
منسوجات 10,429.13 32.74 0.31
مالی 2.649 میلیون 41,084.81 1.55
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 491,751.28 20,702.24 4.21
شاخص بازار اول 1.508 میلیون 15,238.89 1.01
استخراجنفتجزکشف11 7,020.62 324.17 4.62
کل (هم وزن) 525,722.63 7,610.89 1.45
محصولات چرمی 117,466.57 0.00 0.00
شاخص قیمت 50 شرکت 3.973 میلیون 57,359.52 1.44
سیمان 12,892.93 337.78 2.62
شاخص بازار دوم 4.268 میلیون 42,031.60 0.98
بانکها 10,707.05 154.47 1.44
بازار دوم فرابورس 9,713.96 223.55 2.30
شاخص کل فرابورس 21,096.01 430.99 2.04
بازار اول فرابورس 4,699.88 53.31 1.13
اداره بازارهای مالی 2,606.1 5.09 0.20
اطلاعات و ارتباطات 1,400.61 64.73 4.62
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,372.08 37.00 2.70
شاخص ارکان و نهادهای مالی 1,163.88 27.21 2.34
شاخص فنی مهندسی 732.83 17.51 2.39
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 286.25 0.00 0.00
65