آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
279213.04
بیشترین مقدار روز
280393.35
مقدار و درصد تغییر
1,325.70 0.47
کمترین مقدار روز
279162.42
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 28-محصولات فلزی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/08/6 280,545.2 280,527.65 281,273.14
1399/08/5 281,460.91 281,460.91 283,535.57
1399/08/3 283,939.5 283,925.53 284,956.48
1399/07/30 286,262.08 286,296.52 290,920.27
1399/07/29 291,706.13 291,677.68 294,210.98
1399/07/28 294,383.35 294,335.24 296,650.93
1399/07/27 298,654.72 298,606.11 299,530.28
1399/07/23 297,273.05 294,762.31 298,244.52
1399/07/22 298,608.31 297,616.56 299,326.94
1399/07/21 300,020.98 300,058.37 305,301.87
1399/07/20 302,758.03 297,003.22 303,180.82
1399/07/19 294,422.07 289,686.56 294,441.06
1399/07/16 290,280.13 288,336.05 290,260.95
1399/07/15 283,413.9 281,821.9 283,413.1
1399/07/14 277,433.66 277,469.09 281,655.44
1399/07/13 282,116.37 282,089.92 284,770.73
1399/07/12 287,417.87 283,867.22 287,439.73
1399/07/9 286,053.99 286,057.08 290,174.77
1399/07/8 290,511.13 290,534.15 295,882.44
1399/07/7 295,975.31 295,984.33 296,422.87
1399/07/6 296,619.57 296,656.06 299,925.34
1399/07/5 296,637.06 294,088.3 296,743.07
1399/07/2 295,629.19 291,505.59 295,632.19
1399/07/1 296,191.31 295,452.96 296,398.43
1399/06/31 300,049.34 300,016.82 302,288.85
1399/06/30 303,557.4 303,581.88 307,126.79
1399/06/29 309,718.77 309,721.07 315,624.24
1399/06/26 320,610.41 320,608.66 325,694.34
1399/06/25 323,313.98 318,276.58 323,337.36
1399/06/24 313,912.41 312,887.38 321,321.09

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 279,213.04 1,325.70 0.47
مواد دارویی 105,865.34 1,039.17 0.98
انبوه سازی 14,153.35 240.85 1.70
وزنی - ارزشی 336,932.53 3,544.87 1.05
قیمت (هم وزن) 246,906.61 2,067.10 0.84
رایانه 53,438.1 640.40 1.20
شاخص 30 شرکت بزرگ 62,391.16 752.56 1.21
ماشین آلات 278,972.35 2,892.94 1.04
فراورده نفتی 4.274 میلیون 194,758.81 4.56
کانه فلزی 296,737.64 1,218.11 0.41
کانی غیرفلزی 50,905.36 693.64 1.36
غذایی بجز قند 52,613.99 354.67 0.67
ذغال سنگ 27,161.06 786.29 2.89
خودرو 281,475.88 1,800.32 0.64
قند و شکر 168,894.03 1,261.81 0.75
حمل و نقل 41,153.74 738.75 1.80
وسایل ارتباطی 190,616.28 0.00 0.00
سایرمالی 13,576.04 132.84 0.98
انتشار و چاپ 2.356 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 111,005.06 4,378.71 3.94
شاخص بازده نقدی قیمت 5.254 میلیون 189.15 0.00
شاخص کل 1.288 میلیون 13,554.53 1.05
فلزات اساسی 830,471.42 3,324.38 0.40
شیمیایی 83,144.44 519.15 0.62
دستگاههای برقی 4.934 میلیون 104,327.29 2.11
سرمایه گذاریها 30,796.83 180.96 0.59
زراعت 148,745.57 4,576.45 3.08
لاستیک 296,907.03 387.76 0.13
چند رشته ای ص 182,062.99 748.83 0.41
رادیویی 7,208.09 308.28 4.28
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.133 میلیون 10,564.65 0.93
شاخص50شرکت فعالتر 49,723.26 575.10 1.16
فنی مهندسی 6,303.79 215.09 3.41
شاخص آزاد شناور 1.747 میلیون 20,388.62 1.17
تامین آب، برق، گاز 1,753.62 19.34 1.10
کاشی و سرامیک 51,660.67 417.31 0.81
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.289 میلیون 0.00 0.00
بیمه و بازنشسته66 56,948.97 1,709.49 3.00
منسوجات 8,409.4 0.00 0.00
مالی 1.779 میلیون 31,485.68 1.77
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 262,150.23 0.00 0.00
شاخص بازار اول 882,639.53 9,984.42 1.13
استخراجنفتجزکشف11 3,591.4 0.00 0.00
کل (هم وزن) 376,969.7 3,155.99 0.84
محصولات چرمی 58,677.9 63.43 0.11
شاخص قیمت 50 شرکت 2.516 میلیون 6,266.57 0.25
سیمان 8,826.53 2.51 0.03
شاخص بازار دوم 2.838 میلیون 27,127.85 0.96
بانکها 7,309.72 148.83 2.04
بازار دوم فرابورس 6,820.1 18.24 0.27
شاخص کل فرابورس 16,124.74 55.03 0.34
بازار اول فرابورس 4,537.29 22.92 0.51
اداره بازارهای مالی 1,782.2 55.53 3.12
اطلاعات و ارتباطات 894.68 39.97 4.47
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,353.58 61.24 4.52
شاخص ارکان و نهادهای مالی 884.27 40.76 4.61
شاخص فنی مهندسی 439.68 16.10 3.66
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 257.46 0.51 0.20
65