آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
299846.84
بیشترین مقدار روز
300999.84
مقدار و درصد تغییر
5,191.25 1.73
کمترین مقدار روز
298733.96
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 28-محصولات فلزی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/10/23 305,129.43 304,647.62 313,871.68
1399/10/22 316,318.74 308,348.94 316,667.66
1399/10/21 312,047.55 311,868.11 314,613.81
1399/10/20 304,463.25 303,016.81 308,090.93
1399/10/17 312,598.18 311,323.25 313,810.29
1399/10/16 317,174.54 317,196.2 323,436.03
1399/10/15 317,948.67 312,229.83 317,972.43
1399/10/14 306,791.25 306,760.13 311,013.41
1399/10/13 315,405.57 315,224.14 320,277.65
1399/10/10 329,831.69 329,819.22 336,289.52
1399/10/9 335,488.79 334,834.75 339,274.51
1399/10/8 346,101.56 346,075.56 353,924.01
1399/10/7 347,289.02 340,812 347,252.12
1399/10/6 342,013.96 337,931.2 342,194.54
1399/10/3 340,821.72 332,879.62 341,129.73
1399/10/2 339,300.65 337,539.9 339,575.72
1399/10/1 334,998.71 330,229.26 335,008.91
1399/09/30 322,437.27 322,424.51 326,897.59
1399/09/29 319,842.33 316,001.42 319,881.42
1399/09/26 310,507.71 303,541.14 310,515.71
1399/09/25 315,762.37 315,777.41 319,249.05
1399/09/24 328,149.12 328,128.41 337,092.41
1399/09/23 333,769 322,183.11 333,752.84
1399/09/22 328,441.25 328,450 333,053.99
1399/09/19 328,275.77 321,802.52 328,395.19
1399/09/18 318,030.84 315,386.42 318,046.34
1399/09/17 318,020.46 316,641.64 318,444.78
1399/09/16 320,113.07 320,147.74 323,493.44
1399/09/15 316,746.35 311,899.18 316,757.42
1399/09/12 308,089.53 303,354.5 308,237.66

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 299,846.84 5,191.25 1.73
مواد دارویی 117,056.13 1,399.17 1.20
انبوه سازی 12,809.74 310.26 2.42
وزنی - ارزشی 321,352.14 7,872.81 2.45
قیمت (هم وزن) 297,607.04 5,379.84 1.81
رایانه 65,120.92 1,169.25 1.80
شاخص 30 شرکت بزرگ 57,957.57 1,896.14 3.27
ماشین آلات 343,964.99 13,502.69 3.93
فراورده نفتی 3.331 میلیون 115,290.41 3.46
کانه فلزی 322,608.99 7,963.60 2.47
کانی غیرفلزی 69,038 1,296.12 1.88
غذایی بجز قند 62,112.01 2,047.15 3.30
ذغال سنگ 44,132.68 1,037.29 2.35
خودرو 259,838.18 6,617.56 2.55
قند و شکر 173,002.83 5,421.22 3.13
حمل و نقل 31,221.14 487.14 1.56
وسایل ارتباطی 62,961.33 2,228.01 3.54
سایرمالی 18,193.86 327.43 1.80
انتشار و چاپ 1.728 میلیون 22,833.06 1.32
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 127,318.7 4,069.74 3.20
شاخص بازده نقدی قیمت 5.005 میلیون 225.21 0.00
شاخص کل 1.23 میلیون 30,129.76 2.45
فلزات اساسی 824,508.52 30,573.60 3.71
شیمیایی 75,083.71 2,410.79 3.21
دستگاههای برقی 6.067 میلیون 171,696.37 2.83
سرمایه گذاریها 31,117.14 227.47 0.73
زراعت 217,509.46 7,671.78 3.53
لاستیک 386,800.57 8,573.82 2.22
چند رشته ای ص 143,304.16 85.98 0.06
رادیویی 6,664.95 23.61 0.35
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.069 میلیون 26,350.74 2.47
شاخص50شرکت فعالتر 43,975.51 1,244.33 2.83
فنی مهندسی 6,760.43 27.34 0.40
شاخص آزاد شناور 1.764 میلیون 39,902.64 2.26
تامین آب، برق، گاز 1,690.47 22.62 1.34
کاشی و سرامیک 69,104.25 2,604.12 3.77
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.897 میلیون 31,937.84 1.68
بیمه و بازنشسته66 75,746.03 2,060.44 2.72
منسوجات 8,135.16 72.10 0.89
مالی 1.799 میلیون 42,863.36 2.38
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 288,907.01 11,666.93 4.04
شاخص بازار اول 869,105.62 25,324.87 2.91
استخراجنفتجزکشف11 3,452.25 68.20 1.98
کل (هم وزن) 454,819.69 8,221.78 1.81
محصولات چرمی 34,818.79 1,278.51 3.67
شاخص قیمت 50 شرکت 2.603 میلیون 49,099.80 1.89
سیمان 10,333.93 120.05 1.16
شاخص بازار دوم 2.595 میلیون 49,318.47 1.90
بانکها 7,044.16 274.81 3.90
بازار دوم فرابورس 7,618.44 194.44 2.55
شاخص کل فرابورس 18,320.19 373.37 2.04
بازار اول فرابورس 5,352.92 48.49 0.91
اداره بازارهای مالی 1,665.31 66.36 3.98
اطلاعات و ارتباطات 1,123.97 26.56 2.36
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,583.56 69.44 4.38
شاخص ارکان و نهادهای مالی 701.12 34.11 4.86
شاخص فنی مهندسی 411.68 20.31 4.93
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 201.05 9.58 4.77
شاخص چوب 189.8 9.49 5.00
65