آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
59278.07
بیشترین مقدار روز
59996.33
مقدار و درصد تغییر
760.48 1.28
کمترین مقدار روز
59278.67
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص 30 شرکت بزرگ

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/12/12 60,048.43 59,717.41 60,472.17
1399/12/11 59,769.91 59,729.39 59,935.13
1399/12/10 60,105.03 60,079.71 60,608.67
1399/12/9 60,728.45 60,729.93 61,542.31
1399/12/6 61,753.56 61,742 62,694.36
1399/12/5 62,159.69 61,736.64 62,170.88
1399/12/4 62,011.54 62,011.14 62,261.27
1399/12/3 62,443.93 62,449.2 62,964.26
1399/12/2 63,155.53 62,522.37 63,203.87
1399/11/29 62,615.31 62,610.21 63,381.82
1399/11/28 63,260.96 63,249.04 64,210.21
1399/11/27 64,202.81 64,013 64,401.98
1399/11/26 64,495.58 64,091.67 65,040.61
1399/11/25 63,937.28 61,843.75 63,935.27
1399/11/21 60,842.82 59,103.45 60,839.22
1399/11/20 59,008.86 57,749.68 59,072.79
1399/11/19 56,982.44 54,962.98 56,983.92
1399/11/18 54,558.97 54,564.17 56,726.38
1399/11/15 56,903.9 56,904.1 59,167.25
1399/11/14 59,037.38 58,881.01 61,137.36
1399/11/13 61,282.19 61,269.86 62,570.36
1399/11/12 62,659.62 62,653 63,959.92
1399/11/11 62,254.43 59,940.06 62,254.86
1399/11/8 59,658.57 58,517.03 59,700.04
1399/11/7 59,961.2 59,924.04 61,514.94
1399/11/6 60,949.22 59,361.88 60,957.71
1399/11/5 60,289.31 59,434.15 61,031.3
1399/11/4 58,812.02 56,868.99 58,814.51
1399/11/1 56,283.87 54,286.7 56,382.58
1399/10/30 53,895.72 51,620.73 53,885.32

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 249,322.2 262.79 0.11
مواد دارویی 109,024.85 22.46 0.02
انبوه سازی 10,210.03 10.03 0.10
وزنی - ارزشی 307,270.36 2,173.63 0.71
قیمت (هم وزن) 281,704.22 263.39 0.09
رایانه 60,103.11 69.36 0.12
شاخص 30 شرکت بزرگ 59,278.07 760.48 1.28
ماشین آلات 275,076.27 737.20 0.27
فراورده نفتی 3.596 میلیون 40,360.93 1.12
کانه فلزی 330,529.3 417.46 0.13
کانی غیرفلزی 56,899.7 252.81 0.44
غذایی بجز قند 53,863.26 117.26 0.22
ذغال سنگ 53,901.07 6.47 0.01
خودرو 245,760.5 2,011.55 0.82
قند و شکر 175,833.92 202.38 0.12
حمل و نقل 29,644.21 48.76 0.16
وسایل ارتباطی 53,053.3 107.70 0.20
سایرمالی 16,092.71 5.71 0.04
انتشار و چاپ 1.488 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 111,384.73 637.57 0.57
شاخص بازده نقدی قیمت 4.798 میلیون 235.11 0.00
شاخص کل 1.178 میلیون 8,301.96 0.70
فلزات اساسی 875,819.13 9,964.19 1.14
شیمیایی 67,248.96 573.03 0.85
دستگاههای برقی 5.245 میلیون 6,870.38 0.13
سرمایه گذاریها 30,189.27 0.51 0.00
زراعت 217,382.54 222.82 0.10
لاستیک 337,086.27 470.24 0.14
چند رشته ای ص 134,600.09 1,492.58 1.11
رادیویی 5,943.78 94.16 1.58
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.027 میلیون 7,747.12 0.75
شاخص50شرکت فعالتر 43,037.91 476.26 1.11
فنی مهندسی 6,318.06 87.93 1.39
شاخص آزاد شناور 1.706 میلیون 9,494.50 0.56
تامین آب، برق، گاز 1,569 4.43 0.28
کاشی و سرامیک 63,130.34 154.35 0.24
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.698 میلیون 13,132.75 0.77
بیمه و بازنشسته66 62,465.86 466.43 0.75
منسوجات 10,760.82 577.93 5.37
مالی 1.698 میلیون 8,276.01 0.49
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 218,451.07 143.74 0.07
شاخص بازار اول 862,216.09 7,519.39 0.87
استخراجنفتجزکشف11 3,594.72 0.00 0.00
کل (هم وزن) 431,264.93 367.44 0.09
محصولات چرمی 25,365.16 446.76 1.76
شاخص قیمت 50 شرکت 2.531 میلیون 5,134.92 0.20
سیمان 11,331.66 17.19 0.15
شاخص بازار دوم 2.381 میلیون 11,785.20 0.49
بانکها 6,687.7 73.06 1.09
بازار دوم فرابورس 7,087.53 11.34 0.16
شاخص کل فرابورس 16,984.32 4.52 0.03
بازار اول فرابورس 4,926.74 12.86 0.26
اداره بازارهای مالی 1,380.92 5.09 0.37
اطلاعات و ارتباطات 777.66 2.41 0.31
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,408.94 2.46 0.17
شاخص ارکان و نهادهای مالی 516.67 0.76 0.15
شاخص فنی مهندسی 366.95 2.41 0.66
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 174.02 3.35 1.93
شاخص چوب 234.79 2.38 1.01
65