شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 274,869.8 706.14 0.26
مواد دارویی 111,746.59 1,977.36 1.77
انبوه سازی 12,040.54 53.18 0.44
وزنی - ارزشی 308,977.79 8,930.69 2.89
قیمت (هم وزن) 283,278.33 1,781.54 0.63
رایانه 63,388.01 695.62 1.10
شاخص 30 شرکت بزرگ 56,283.87 2,493.99 4.43
ماشین آلات 313,438.54 5,238.18 1.67
فراورده نفتی 3.221 میلیون 139,989.30 4.35
کانه فلزی 314,889 12,711.12 4.04
کانی غیرفلزی 63,893.64 369.56 0.58
غذایی بجز قند 57,544.63 295.38 0.51
ذغال سنگ 43,433.08 1,438.85 3.31
خودرو 253,909.76 7,717.59 3.04
قند و شکر 165,565.4 284.61 0.17
حمل و نقل 29,671.07 1,254.82 4.23
وسایل ارتباطی 55,530.42 860.61 1.55
سایرمالی 17,964.35 416.59 2.32
انتشار و چاپ 1.728 میلیون 0.00 0.00
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 121,950.61 2,623.04 2.15
شاخص بازده نقدی قیمت 4.818 میلیون 115.63 0.00
شاخص کل 1.184 میلیون 34,221.71 2.89
فلزات اساسی 793,239.33 30,638.87 3.86
شیمیایی 70,912.2 2,292.38 3.23
دستگاههای برقی 5.721 میلیون 70,097.84 1.23
سرمایه گذاریها 30,995.56 160.53 0.52
زراعت 195,894.18 1,357.74 0.69
لاستیک 365,200.5 4,954.68 1.36
چند رشته ای ص 140,933.35 4,737.19 3.36
رادیویی 6,337.98 227.83 3.59
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.025 میلیون 31,733.02 3.10
شاخص50شرکت فعالتر 42,535.77 1,698.88 3.99
فنی مهندسی 6,439.53 302.33 4.69
شاخص آزاد شناور 1.713 میلیون 38,869.89 2.27
تامین آب، برق، گاز 1,596.49 15.15 0.95
کاشی و سرامیک 60,269.51 1,227.39 2.04
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.781 میلیون 68,725.24 3.86
بیمه و بازنشسته66 71,315.11 28.24 0.04
منسوجات 7,817.17 0.00 0.00
مالی 1.762 میلیون 35,995.05 2.04
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 252,043.11 8,720.44 3.46
شاخص بازار اول 842,072.4 29,686.42 3.53
استخراجنفتجزکشف11 3,422.43 170.42 4.98
کل (هم وزن) 433,130.85 2,723.96 0.63
محصولات چرمی 30,960.81 1,251.00 4.04
شاخص قیمت 50 شرکت 2.511 میلیون 78,485.19 3.13
سیمان 10,107.66 104.31 1.03
شاخص بازار دوم 2.479 میلیون 53,244.69 2.15
بانکها 6,856.34 294.65 4.30
بازار دوم فرابورس 7,421.74 215.50 2.90
شاخص کل فرابورس 18,010.16 492.51 2.73
بازار اول فرابورس 5,365.47 127.73 2.38
اداره بازارهای مالی 1,572.61 34.20 2.17
اطلاعات و ارتباطات 1,028.69 35.66 3.47
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,471.51 72.84 4.95
شاخص ارکان و نهادهای مالی 633.98 8.74 1.38
شاخص فنی مهندسی 384.46 17.74 4.62
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 192.38 1.55 0.81
شاخص چوب 199.33 3.58 1.80
65