شناسنامۀ ارزشیابی سهام/ مواردی که باید رعایت شود

شناسنامۀ گزارش که از آن با عنوان سند هویت نام می برند، به چه معناست. اما در مستندسازی در ارزشیابی سهام چه مواردی باید لحاظ شود تا گزارش را قابل استناد و متقن نگه دارد.

  • عباس گمار | کارشناس بازار سرمایه

شناسنامۀ ارزشیابی سهام به مثابه «هویت گزارش» است که در ابتدای گزارش می‌بایست افشا شود و شامل موارد زیر است:

1.  هدف ارزشیابی

زمانیکه ارجاع کار به مشاور صورت می‌گیرد اولین سؤال این است که «برای چه میخواهید ارزشیابی سهام صورت گیرد و قصد انجام چه کاری را دارید؟». پاسخ معمولاً در دو دستۀ کلی قرار میگیرد: معاملات خرد یا معاملات بلوکی و باید در شناسنامۀ گزارش افشا شود که مسیر متدولوژی ارزشیابی سهام شرکت موردنظر را تعیین تکلیف می‌کند.

2. کارفرما

آنچه در دنیا و بازار توسعه یافته رسم است اینکه فروشنده، مشاور خود را دارد و خریدار نیز مشاور خود. مشاور فروشنده در قبال خریدار مسئول نیست و مشاور خریدار نیز در قبال فروشنده. بنابراین، درج‌ اینکه گزارش برای چه شخصی تهیه شده اهمیت بسزایی دارد.

3. تاریخ ارزشیابی

ارزشیابی سهام بر اساس تمام اطلاعات در دسترس در یک مقطع از زمان که تاریخ ارزشیابی عنوان دارد، انجام می‌­شود که این اطلاعات از زمان به زمان دیگر متفاوت خواهد بود. تاریخ ارزشیابی از بااهمیت‌ترین اطلاعاتی است که در شناسنامۀ گزارش می­بایست درج گردد.

4. تاریخ ارایه گزارش

گزارش ارزشیابی در قالب نسخۀ ورد یا اکسل به کارفرما به عنوان یک مستند کتبی ارایه می­شود، آنچه اهمیت دارد اینکه بین تاریخ تاریخ ارزشیابی و تاریخ ارایۀ گزارش نباید زمان زیادی گذشته باشد، چراکه واقعیت­های کسب و کار ممکن است دستخوش تغییرات زیادی شده باشد.

5.  الی آخر...

خلاصهٔ کلام‌ اینکه شناسنامۀ گزارش یا همان هویت آن تنها یکی از ضروریات «مستندسازی در ارزشیابی سهام» است که می‌بایست مشاوران از سوی طرف عرضۀ بازار خدمات ارزشیابی و همچنین استفاده‌کنندگان و خوانندگان گزارش‌های ارزشیابی از سوی طرف تقاضای این بازار به آن توجه نماید.

 

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر