بازیگران بورس (هفتگی)| خریداران و فروشندگان هفته که بودند؟

خرید آخر هفته حقیقی های بازار در « های وب »

بازیگران بورس (هفتگی)| خریداران و فروشندگان هفته که بودند؟

بورس تهران معاملات هفته را با ثبت بازدهی 2 درصدی از سر گذراند. اما در این هفته فروشندگان و خریداران چه کسانی بودند و حقیقی یا حقوقی های بازار، کدام دست برتر را داشتند. رصدگری گروه های مختلف بورسی چه چیزی را نشان می دهد. گزارش بازیگران بورس در این هفته به سراع گروه های مختلف رفته است.

به گزارش «دنیای بورس»، بورس تهران در حالی معاملات این هفته را با ثبت بازدهی 2درصدی سپری کرد که به دنبال جو  مثبت ایجاد شده، سهامداران خرد بیشتر در جبهه خرید فعال شدند و در تمامی روزهای هفته خالص خرید مثبتی را در کارنامه خود ثبت کردند. به طوریکه در نهایت در مجموع هفته حدود 345میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی معامله گران حقوقی به حقیقی منتقل شد.

در این میان معاملات روز چهارشنبه 42میلیارد و 600میلیون تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقوقی به حقیقی جابجا شد. در این میان بیشترین میزان خرید سهم توسط سهامداران خرد به جمع آوری سهام داده گسترعصرنوين تعلق داشت؛ به طوریکه خالص خرید حقیقی ها در نماد «های وب» به بیش از 12میلیارد تومان رسید. در این میان به دنبال تقاضای بالای حقیقی ها در جمع آوری سهام مزبور، دو سهامدار عمده به عرضه سهم اقدام کردند. به طوریکه 40میلیون سهم از سوی سهامدار عمده و مالک 71.36درصدی سهم که یک سهامدار حقیقی است، عرضه شد. در همین راستا بازارگردان «های وب» نیز به فروش 5میلیون سهم پرداخت.

در مقابل سهامداران عمده بیشترین خرید و بعضا حمایت را در نماد پتروشیمی نوری داشتند که با خالص خرید 6.6میلیارد تومانی در این نماد همراه شد

بانکی: رصد خرید و فروش ها در نمادهای بانکی نشان می دهد که گروه مالي سپهرصادرات به خرید سهام بانک صادرات ادامه داد و در آخرین روز کاری هفته نیز 36میلیون سهم دیگر را به پرتفوی خود افزود. البته این حقوقی به عنوان سهامدار عمده در نماد سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ اقدام به عرضه 3میلیون سهم کرد.

 در نماد بانک خاورمیانه نیز در حالی صندوق سرمايه گذاري مشترك افق كارگزاري بانك خاورمیانه به خرید حدود 8میلیون سهم پرداخت که در مقابل 200هزار سهم از سوی صندوق سرمايه گذاري اندوخته پايدارسپهر عرضه شد.

خودرویی: در میان نمادهای خودرویی صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كاردان به خریدهای خود در نماد گروه بهمن ادامه داد و امروز نیز حدود 100هزار سهم دیگر را خریداری کرد. در همین راستا قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ نیز شاهد خرید 200هزار سهم از سوی شركت سرمايه گذاري توسعه معين ملت بود. شركت سرمايه گذاري سمند نیز دیگر حقوقی فعال در نمادهای خودرویی بود که امروز 200هزار سهم گسترش‌ سرمايه‌گذاري ‌ايران‌خودرو را خریداری کرد. البته لیدر گروه یعنی ایران خودرو نیز با تداوم خرید سهم از سوی سهامدار عمده یعنی شركت سرمايه گذاري سمند روبرو شد. این حقوقی امروز 300هزار سهم «خودرو» را به پرتفوی خود افزود.

فلزی: در گروه فلزی نیز فولاد مبارکه اصفهان شاهد خریدهای سنگین از سوی سهامداران خرد بود. در حالی امروز بیش از 21میلیون سهم «فولاد» در میان معامله گران داد و ستد شد که 98درصد از خریدهای صورت گرفته در این نماد از سوی سهامداران خرد بود. در این میان به دنبال تقاضای بالای حقیقی ها به خرید سهام مزبور، سهامدار عمده «فولاد» یعنی شركت توسعه ومديريت سرمايه صبا به واگذاری 2میلیون و 145هزار سهم شد.

در همین راستا ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ نیز شاهد خرید سهم از سوی دو سهامدار عمده بود. بر این اساس امروز یک میلیون سهم «فملی» توسط موسسه صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران و 400هزار سهم دیگر نیز از سوی شركت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس خریداری شد.

معدنی: در میان نمادهای معدنی نیز توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ با خرید بیش از 120هزار سهمی توسط شركت سرمايه گذاري انديشه محوران روبرو شد. توسعه‌معادن‌ و فلزات‌ نیز دیگر نماد معدنی بود که خرید 500هزار سهم از سوی شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور را تجربه کرد.

سیمان: در گروه سیمانی نیز صندوق سرمايه گذاري امين آشناايرانيان به همراه صندوق سرمايه گذاري سهم آشنا به خرید سهام سیمان شاهرود پرداختند و در مجموع 500هزار سهم مزبور را جمع آوری کردند. در نماد سیمان مازندران نیز شركت سرمايه گذاري وتوسعه صنايع سيمان ، 500هزار سهم را جمع آوری کرد. شركت آتيه داده پرداز نیز به عنوان سهامدار عمده در نماد سیمان خزر به خرید بیش از 30هزار سهم پرداخت. این در حالی است که سیمان قاین با واگذاری حدود یک میلیون سهم از سوی شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان مواجه شد.

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر