در گزارش پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به آذر 96 شرکت پلی اکریل ایران بررسی می‌شود؛

علل تعدیل مثبت «شپلی»
علل تعدیل مثبت «شپلی»

شرکت پلی اکریل ایران، میزان EPS را در گزارش اخیر با تعدیل مثبت 24 درصدی به زیان خالص 223 ریالی به ازای هر سهم رساند.

در آخرین گزارش پیش‌بینی بودجه ارسالی «شپلی» بر روی شبکه «کدال»، میزان زیان برآوردی برای سال مالی منتهی به آذر 96، در مرز 80 میلیارد تومانی دیده می‌شود. این موضوع در مقایسه با آخرین گزارش پیش‌بینی درآمد سال قبل (که خود با تعدیل مثبت 3 درصدی همراه بوده)، کاهش 24 درصدی زیان وارد شده را اعلام می‌کند. با این توضیح زیان خالص هر سهم از سطح 295 ریالی در گزارش قبلی، به 223 ریال بهبود یافت. دلیل اصلی این رویداد را می‌توان به کاهش 30 درصدی زیان ناشی از خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی شرکت (و قرار گرفتن در مرز 43 میلیارد تومان) نسبت داد؛ هر چند افزایش 165 درصدی میزان فروش خالص و درآمد ارائه خدمات نیز در این مهم نقش غیر قابل انکاری را ایفا کرده است. این میزان در رشد فروش،  به افزایش 147 درصدی سود ناخالص شرکت منجر شده و آن را به بیش از 13 میلیارد تومان رسانده است.

در بررسی اطلاعات دو سال مالی منتهی به آذر 95 و 96 شرکت، به دلایل این تغییرات خواهیم رسید که از سویی افت 27 درصدی هزینه‌های جذب نشده شرکت، زیان وارد شده به آن را به سطح پایین‌تر از 45 میلیارد تومانی رسانده تا افت 30 درصدی سایر هزینه‌های عملیاتی را برای «شپلی» شاهد باشیم. در سمت دیگر نیز افزایش 156 میلیارد تومانی میزان فروش شرکت به رشد تقریبی 150 درصدی سود ناخالص منجر شده است . این رشد فروش به افزایش نرخ فروش و مبلغ فروش محصولات شرکت بازمی‌گردد. پلی اکریل ایران از فروش الیاف و نوار اکریلیک درآمد 135 میلیارد تومانی را در سال 96 برآورد کرده است که رشد 230 درصدی را در مقایسه با سال قبل دارد. این محصول با وزن 53 درصدی خود در میزان فروش، نقش اصلی را در این تغییرات دارد. فروش این محصول از لحاظ مقداری با رشد 180 درصدی به سطح 20 هزار تن و نرخ فروش آن نیز با رشد 16 درصدی به سطح متوسط 6 میلیارد و 700 میلیون تومان در هر تن رسیده است.

همچنین درآمدهای 80 و 30 میلیارد تومانی  که «شپلی» از فروش الیاف و نوار پلی استر و نخ پلی استر در گزارش اخیر خود شناسایی کرده است نیز به واسطه رشد به ترتیب 2300 و 150 درصدی مقدار فروش و همچنین رشد 25 درصدی نرخ متوسط فروش این محصولات بدست آمده است. گفتنیست درآمد ناشی از این محصولات رشدهای عجیب بیش از 2900 و 210 درصدی را در مقایسه با سال مالی قبل دارند.

قیمت پایانی تغییر درصد
484 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 487 0.00 0.00
قیمت پایانی 484 0.00 0.00
اولین قیمت 490
قیمت دیروز 484
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 508 460
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1070124
تعداد سهام 3.571 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.728 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 274,820 486 487 62,210 1
10 199,259 485 488 5,672 1
3 116,000 484 490 69,810 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/06/21)