بودجه فروش سرب نیازمند تعدیل مجدد

شرکت ملی سرب و روی ایران در نامه‌ای به تاریخ 30 خرداد سال جاری از بهره‌برداری واحد سرب با ظرفیت تولید ماهانه 900 تن از اواخر هفته بعد (10 تیر 95) خبر داد. پس از گذشت 6 ماه از این نامه، وضعیت عملکرد این واحد تولیدی توسط «دنیای بورس» بررسی می‌شود.

در گزارش 9 ماهه شرکت ملی سرب و روی ایران، میزان تولید شمش سرب معادل 1010 تن بوده است. این در حالی‌ست که پیش‌بینی تولید این محصول تا پایان سال در گزارش همان دوره معادل 3000 تن در نظر گرفته شده‌است(کاهش 1000 تنی نسبت به پیش‌بینی قبلی). براین اساس شرکت در 3 ماه آخر سال تولید متوسط ماهانه 663 تن شمش سرب را به عنوان پیش‌فرض معادلات خود برای تولید این محصول در نظر گرفته‌است و 28 درصد از درآمد خود را به فروش این محصول اختصاص داده‌است. گزارش عملکرد ماهانه تولید و فروش شمش سرب نشانی از رسیدن به سطح بودجه مورد انتظار شرکت از لحاظ حجمی نمی‌دهد. لازم به ذکر است حجم تولید ماه‌های مهر، آبان، آذر و دی شرکت به ترتیب 232، 109، 221، 339 تن بوده‌است که در بهترین حالت به نیمی از انتظارات مورد نظر نیز نمیرسد.

از طرفی افزایش نرخ فروش این محصول در پاییز، 10 درصد بیش از پیش‌بینی شرکت در 6 ماه نخست بوده ‌است که در پیش‌بینی سود هر سهم براساس عملکرد 9 ماهه، این افزایش نرخ نیز درنظر گرفته شده است. با تمام این تفاسیر حتی رسیدن به بودجه پیش‌بینی شده براساس بهترین سناریوی تولید و فروش (عملکرد تولیدی دی‌ماه با نرخ فروش آذر) تا پایان سال هم شرکت را به زحمت به پوشش 75 درصدی پیش‌بینی مبلغ فروش این محصول خواهد رساند و از این محل شاهد کاهش 6 میلیارد تومانی فروش «فسرب» نسبت به آخرین پیش‌بینی عملکرد سالانه خواهیم بود. لازم به ذکر است این محاسبات با درنظر گرفتن تولید و فروش در بهترین شرایط سالانه بدست آمده‌است و احتمال کاهش فروش بیشتر این محصول نیز وجود دارد.

قیمت پایانی تغییر درصد
8,582 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,582 0.00 0.00
اولین قیمت 9,000
قیمت دیروز 8,582
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,648 4,206
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1201480
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.763 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 28,587 8,560 8,619 837 1
2 6,000 8,530 8,630 4,500 1
1 11,903 8,517 8,700 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/4)