بازیگران بورس (16 مهر)

بازگشت دوباره حقوقی‌های بازار
بازگشت دوباره حقوقی‌های بازار

دادوستدهای روز گذشته بازار سهام با بازگشت پرقدرت حقوقی‌های بازار پس از 13 روز غیبت آنان همراه بود.

دنیای بورس: معامله‌گران عمده در حالی با خریدهای پرحجم خود در بازار یک روزمانده به پایان هفته کاری توانستند بیش از 228میلیارد تومان نقدینگی را به پرتفوی خود منتقل کنند که به این ترتیب پس از 13روز پیاپی، سرانجام نقدینگی به زمین این گروه از معامله‌گران بازگشت.

بیش‌تر خریدهای بازیگران حقوقی در نمادهای بانکی بود؛ در این میان حمایت‌های سهامداران عمده سبب شد  137میلیارد تومان نقدینگی بابت خالص خرید سهام بانکی به پرتفوی آن‌ها منتقل شود. بیش‌ترین خرید هم در نماد بانک ملت بود.

بانک ملت درحالی با دادوستد حدود 340میلیون سهمی روبه‌رو شد که سهامداران خرد عموما عرضه کننده این سهم بودند و در نهایت صف فروشی در حدود 50میلیون سهم برای آن باقی ماند. در این میان عرضه های شدید از سوی حقیقی‌های بازار سبب شد سهامدار عمده شرکت به خرید و جمع آوری بپردازد؛ به طوریکه 70میلیون سهم «وبملت» از سوی صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني ملت و 15میلیون سهم دیگر نیز توسط تعاوني معين آتيه خواهان عرضه شد.

بانک تجارت نیز با ثبت خالص خرید 13میلیون سهمی از دیگر نمادهای مورد توجه سهامداران عمده در این بازار بود. در این نماد نیز حدود 45میلیون سهم را صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني تجارت ايران خریداری کرد.

روندی مشابه در نماد بانک صادرات با انتقال بیش از 10میلیاد تومان نقدینگی به پرتفوی سهامداران عمده تشکیل شد که بخش عمده‌ای از خریدهای مزبور توسط گروه مالي سپهرصادرات صورت گرفت؛ به طوریکه این حقوقی ، 100میلیون سهم «وبصادر» را خریداری کرد.

البته صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني سپهرصادرات نیز 8میلیون سهم دیگر «وبصادر» را به پرتفوی خود افزود. این در حالی است که بانک اقتصاد نوین با عرضه 18میلیون سهم از سوی سرمايه‌گذاري ساختمان ايران مواجه شد.

در میان نمادهای فلزی نیز فولاد مبارکه اصفهان خرید و فروش‌هایی را از سوی سهامداران حقوقی تجربه کرد؛ در حالی 46میلیون و 500هزار سهم از سوی شرکت توسعه ومديريت سرمايه صبا عرضه شد که 2میلیون و 200هزار سهم را موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير خریداری کرد. البته 600هزار سهم دیگر «فولاد» را نیز شركت توسعه سرمايه رفاه به فروش رساند.  در همین راستا مديريت سرمايه‌گذاري كوثربهمن نیز به عنوان سهامدار عمده در نماد فولاد کاوه جنوب کیش به خریدهای خود در این نماد ادامه داد و امروز نیز 500هزار سهم دیگر را به پرتفوی خود افزود. در این گروه نورد آلومينيوم‌ نیز خرید 4میلیون سهم از سوی سهامدار حقیقی و مالک 6.81درصدی تجربه کرد.

در میان نمادهای پتروشیمی نیز پتروشیمی جم با عرضه 15میلیون سهمی از سوی سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگي كشوري مواجه شد. این در حالی است که موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير  به عنوان سهامدار عمده در گسترش نفت و گاز پارسيان، به خرید 2میلیون سهم پرداخت.

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر