بازیگران بورس (11 شهریور)

خرید حقوقی‌های بازار در اواسط هفته
خرید حقوقی‌های بازار در اواسط هفته

بازیگران عمده بازار سهام در روز میانی هفته با استراتژی خرید را با خالص خرید 92 میلیارد تومان دنبال کردند.

دنیای بورس: معاملات امروز با تغییر مالکیت 92میلیارد تومانی نقدینگی به پرتفوی معامله‌گران عمده دنبال شد. در این میان حقوقی‌های بازار تمایل زیادی به جمع‌آوری سهام پتروشیمی نوری، بانک پاسارگاد و فولاد مبارکه نشان دادند؛ به طوریکه خالص خرید حقوقی‌ها در نماد «نوری» به 9میلیارد و 500میلیون تومان رسید.

همچنین خالص خرید حقوقی‌ها در نماد «وپاسار» و «فولاد» به 9میلیارد تومان رسید. در این راستا موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير نیز به عنوان سهامدار عمده در نماد «فولاد»، 10میلیون سهم را خریداری کرد. در این میان فولاد خراسان نیز شاهد خرید 5میلیون و 700هزار سهم از سوی سرمايه‌گذاري توسعه معادن وفلزات بود.

البته در این روز بانک صادرات نیز به عنوان دیگر نماد بانکی فعال در بازار با خرید 10میلیون سهم از سوی گروه مالي سپهرصادرات روبه‌رو شد. در همین راستا صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني تجارت ايران نیز یک میلیون سهم بانک تجارت را جمع آوری کرد.

در مقابل سهامداران خرد بیشترین خرید را در نماد سایپا داشتند، امری که با انتقال 9میلیارد و 400میلیون تومان نقدینگی به پرتفوی حقیقی‌های «خساپا» ادامه یافت. این در حالی است که ایران خودرو شاهد خرید 5.5میلیون سهم از سوی شركت سرمايه گذاري ملي ايران بود.

البته 500هزار سهم «خودرو» نیز توسط گروه مالي پارسيان به فروش رفت. سرمايه‌گذاري سمند نیز به عنوان حقوقی فعال در محورسازان ‌ايران‌خودرو به روند عرضه‌های خود در این نماد ادامه داد و امروز نیز 5میلیون سهم دیگر را از پرتفوی خود خارج کرد.

نمادهای شیمیایی نیز عمدتا با حمایت از سوی سهامدار عمده روبه‌رو شدند؛ به طوریکه 4میلیون سهم «پترول» توسط سرمايه‌گذاري مدبران اقتصاد خریداری شد. صندوق سرمايه‌گذاري ارزش آفرين نیز به عنوان سهامدار عمده در نماد پلي پروپيلن جم به خرید 30هزار سهم پرداخت.

در این گروه لعابیران با عرضه یک میلیون سهم از سوی سرمايه‌گذاري صدرتامين مواجه شد. سرمايه‌گذاري خوارزمي نیز به عنوان حقوقی فعال در نماد پتروشیمی فن‎آوران به عرضه 300هزار سهم پرداخت. افزون بر این، در گروه مزبور سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشيمي تأمين شاهد جابه‌جایی بلوکی سهم میان سهامداران عمده بود.

در حالی 195میلیون سهم «تاپیکو» از سوی گروه صنعت سلولزي تامين گسترنوين عرضه شد که در مقابل سرمايه گذاري صباتامين در نقش خریدار ظاهر شد و این میزان سهم را جمع آوری کرد.

در میان نمادهای معدنی نیز توسعه ‌معادن ‌و فلزات با خرید 2میلیون سهم توسط ‌صندوق توسعه معادن وفلزات آرمان روبه‌رو شد. سرمايه‌گذاري صدرتامين نیز دیگر نماد این بود که جابه‌جایی بلوکی توسط حقوقی‌ها را تجربه کرد؛ در این راستات 200میلیون سهم از سوی سرمايه‌گذاري صباتامين عرضه و در مقابل توسط سرمايه‌گذاري نفت وگاز و پتروشيمي تامين خریداری شد.

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر