بازیگران بورس (هفتگی)

کارنامه حقیقی‌ها و حقوقی‌های بازار سهام

حقیقی‌ها چرا در روز پایانی فروشنده شدند؟

کارنامه حقیقی‌ها و حقوقی‌های بازار سهام

بورس تهران آخر هفته را با روند مثبتی دنبال کرد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در این میان حقیقی‌های بازار بیش‌تر در موقعیت خرید بودند. البته این روند در روز پایانی حالت عکس به خود گرفت تا خالص خرید حقیقی‌های بازار به 38 میلیارد تومان برسد. حقوقی‌های بازار در روز پایانی هفته نبض بازار را در اختیار داشتند.

دنیای بورس: بورس تهران در حالی معاملات روز چهارشنبه را با خالص خرید مثبت سهامداران عمده سپری کرد که در مجموع هفته حدود 38میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی معامله‎گران حقوقی به حقیقی منتقل شد. روند خرید و فروش‎ها نشان می‌دهد حقیقی‌ها در تمامی روزهای هفته بیش از آنکه فروشنده باشند، خریدار بودند. این روند تا پایان معاملات روز سه‌شنبه ادامه داشت؛ به طوریکه در 4روز ابتدایی هفته، حدود 55میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی سهامداران خرد افزوده شد.

ولی این روند در معاملات روز چهارشنبه متوقف شده و در مسیر پرتفوی حقیقی به حقوقی تغییر مسیر داد؛ به طوریکه در معاملات این روز خالص خرید حقوقی ها به 17میلیارد تومان رسید. به این ترتیب برآیند جابه‌جایی‌ها در طول هفته به خالص خرید 38میلیارد تومانی حقیقی‌ها ختم شد.

جابه‌جایی‌های روز چهارشنبه

در معاملات روز چهارشنبه 17میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی معامله‌گران حقیقی به حقوقی جابه‌جا شد. در این میان گروه پتروشيمي سرمایه گذاری ايرانيان بیشترین خرید را از سوی حقوقی‌ها تجربه کرد، امری که با انتقال 17میلیارد و 400میلیون تومانی به پرتفوی سهامداران حقوقی دنبال شد. در این راستا 2میلیون سهم مزبور توسط سرمايه‌گذاري مدبران اقتصاد خریداری شد.

بانک پاسارگاد نیز با ثبت خالص خرید 8میلیارد تومانی از دیگر نمادهای مورد توجه معامله‌گران عمده در این بازار بود. در این میان دو سهامدار عمده «وپاسار» ، خریدهای سنگینی در این نماد داشتند؛ به طوریکه شركت آرمان گسترظفرمند و شركت آرمان گسترخردمند هر کدام 22میلیون سهم بانک پاسارگاد را خریداری کردند.

این در حالی است که بانک صادرات با عرضه بیش از 82میلیون سهمی از سوی سهامدار حقیقی که مالک 2.7درصدی سهام است، مواجه شد. البته گروه مالي سپهرصادرات، 5میلیون سهم «وبصادر» را خریداری کرد.

در میان نمادهای فولادی نیز فولاد خوزستان شاهد خرید حدود 700هزار سهم از سوی سرمايه گذاري سامان مجد بود. این حقوقی روز سه شنبه نیز 1.5میلیون سهم «فخوز» را خریداری کرده بود. در همین راستا ملی مس ایران شاهد خرید سهم از سوی دو سهامدار عمده بود. بر این اساس سرمايه‌گذاري آتيه انديشان مس و موسسه صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران در مجموع 500هزار سهم «فملی» را خریداری کردند.

در میان نمادهای معدنی نیز گل گهر خرید 500هزار سهم از سوی سرمايه‌گذاري توسعه معادن وفلزات را تجربه کرد. این در حالی است که توسعه معدني و صنعتي صبانور با عرضه 200هزار سهم از سوی سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان مواجه شد. همچنین خود این حقوقی یعنی «کنور» ، 600هزار سهم توسعه‌ معادن ‌و فلزات‌ را خریداری کرد.

این در حالی است که بازارگردان های وب در ادامه عرضه های خود، روز چهارشنبه نیز بیش از 4میلیون سهم «های وب» را به فروش رساند.

در میان نمادهای پالایشی نیز پالایش نفت بندرعباس شاهد خرید 200هزار سهم از سوی بانک رفاه کارگران بود. این در حالی است که پالایش نفت اصفهان عرضه 250هزار سهم از سوی سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران و خرید 500هزار سهم از سوی توسعه سرمايه رفاه بود.

همچنین در این روز تامین سرمایه نوین با عرضه 5میلیون سهم از سوی صندوق سرمايه‎گذاري مشترك آتيه نوين بود. در مقابل تامین سرمایه لوتوس پارسیان شاهد خرید 7.5میلیون سهم توسط گروه سرمايه‎گذاري سايپا بود.

 

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر