برآورد نهایی سودآوری «فارس» در سال 97
برآورد نهایی سودآوری «فارس» در سال 97

هلدینگ خلیج فارس سهام پتروشیمی‌های مبین، پارس، بندر امام، برزویه و فجر را در پورتفوی خود دارد. با توجه به برگزاری مجامع شرکت‌های زیرمجموعه «فارس» و سود نقدی تقسیم شده، برآورد سود هر سهم هلدینگ خلیج فارس در سال مالی منتهی به خرداد 97 محاسبه شده است.

بخش عمده درآمدهای عملیاتی هلدینگ خلیج فارس ناشی از سرمایه‌گذاری در سهام 5 پتروشیمی‌مبین، پارس، بندرامام، برزویه و فجر است. همان‌طور که مشاهده می‌شود میزان سود حاصل از سرمایه‌گذاری هلدینگ فارس در این شرکت‌ها در سال مالی منتهی به خرداد 97 با فرض تقسیم سود 90 درصدی پتروشیمی بندرامام در سال مالی 96 معادل 4363 میلیارد تومان است به 5 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
در بخش سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها، هلدینگ خلیج فارس تا انتهای خرداد 97 به میزان 208 میلیارد تومان زیان شناسایی کرده است. بخش اصلی این زیان مربوط به واگذاری پتروشیمی کاویان با زیان 216 میلیارد تومانی بوده است. سهام این شرکت با قیمت صفر بر اساس گزارش‌های شرکت واگذار شده است که علت این موضوع نامشخص است.
به این ترتیب مجموع درآمدهای عملیاتی این شرکت در پایان سال مالی منتهی به خرداد 97 به 5035 میلیادر تومان می‌رسد که نشان از تحقق سود حدود 99 تومانی به ازای هر سهم دارد.

این شرکت در تیرماه نیز به عرضه پتروشیمی پارس اقدام کرده است که از این محل 434 میلیارد تومان سود شناسایی کرده است. این سود بخشی از درآمدهای ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌های این شرکت در سال مالی منتهی به خرداد 98 را تشکیل می‌دهد. در ادامه «دنیای بورس» به ارائه برآورد سودآوری این سهم در سال مالی منتهی به خرداد 98 خواهد پرداخت.

قیمت پایانی تغییر درصد
3,852 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,853 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,852 0.00 0.00
اولین قیمت 3,822
قیمت دیروز 3,852
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,153 4,663
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3335832
تعداد سهام 91.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.028 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 352.458 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 8,414 3,851 3,853 282 1
1 500 3,830 3,854 2,300 1
1 1,378 3,822 3,860 96,005 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)